دوشنبه - ۲۷ دي ۱۳۹۵

 

تعداد کل کارآزمایی های ثبت شده : 12484   

 

تعداد 5045 جواب برای جستجوی شما پیدا شد

IRCT201108097274N1
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
(1) اهداف: مقايسه اثربخشي و پاسخ به درمان دو روش تزريق كورتيكواستروئيد و امواج اولتراسوند در بيماران مبتلا به پلانتار فاسياتيس حاد (2) طراحی: کارآزمایی بالینی تصادفی شده. (3) نحوه انجام: بيماران به صورت تصادفي (با كمك روش راندوم بلاك) در دو گروه، مورد مطالعه قرار مي گيرند. در گروه شاهد توسط يك ارتوپد 1cc متيل پردنيزولون استات 40میلی گرم به علاوه 1سی.سی ليدوكائين 2درصد در بیشترین محل تندرنس در سطح اينفرومديال توبروزيته كالكانئوس انجام مي شود. در گروه دوم براي بيماران 3 جلسه با توالی یک هفته ای استفاده از امواج اولتراسوند به صورت ضرباندار با فركانس 1500 تا 2000 و شدت انرژی 0,15 میلی ژول بر میلی متر مربع (میزان شدت انرژی توتال: 900 میلی ژول بر میلی متر مربع)در هر جلسه در محل توبروزيته كالكانئوس اجرا مي گردد. براي تمامي بيماران قبل از شروع درمان و 3 و 6 و 12 هفته پس از اتمام درمان، ميزان درد بر اساس مقیاس دیداری درد تعيين مي گردد. نتايج حاصله از داده ها با استفاده از نرم افزار اس.پی.اس.اس نسخه 16 مورد تجزيه و تحليل آماري قرار مي گيرند. (4) شرایط ورود و خروج اصلی: شرایط ورود: تمامی بيماران با شکایت اولیه درد پاشنه پا؛ وجود درد صبحگاهي شديد كه با راه رفتن بهبود مي يابد؛ وجود تندرنس لوكاليزه در محل توبروزیته كالكانئوس. شرایط خروج: وجود هر گونه سابقه تزريق قبلي يا فيزيوتراپي؛ بيماران مبتلا به بیماریهای زمینه ای مانند: آرتريت روماتوئید؛ مشكلات روحي-رواني يا ديابت؛ وجود ساير ضايعات استخواني شامل شكستگي یا تومور. (5) مداخلات: درمان گروه شاهد: تزریق کورتيكواستروئيد. درمان گروه مداخله: استفاده از امواج اولتراسوند. (6) پیامد اصلی: تغييرات درد بين دو گروه درماني تزريق كورتيكواستروئيد و اولتراسوند.
خلاصه مطالعه
   


IRCT201202067290N1
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
این مطالعه یک کارآزمایی تصادفی دوسو کور می باشد که بر روی بیماران مبتلا به اختلال اسکیزوفرنیای بستری در بخش اعصاب و روان بیمارستان گلستان انجام خواهد شد.40 بیمار مرد وزن که توسط حداقل دو روانپزشک و با مصاحبه بالینی بر اساس DSM-IV-TR تشخیص اختلال اسکیزوفرنیا گرفته باشند و معیارهای ورود به مطالعه را داشته باشند، بطور تصادفی برای دو گروه درمانی مورد و شاهد (آتورواستاتین به همراه ریسپریدون و دارونما به همراه ریسپریدون) انتخاب میشوند. محقق و ارزیاب نسبت به این انتخاب بی اطلاع خواهند بود. در هر دو گروه ریسپریدون با دوز 2 میلی گرم در روز شروع شده و در صورت نیاز دوز آن تا 6 میلی گرم در روز افزایش خواهد یافت. در یک گروه آتورواستاتین با دوز 20 میلی گرم در روز و در گروه دیگر دارونمایی که شبیه آتورواستاتین تهیه میشود، به ریسپریدون افزوده خواهد شد. این دو گروه به مدت 6 هفته پلاسبو یا دارو دریافت خواهند کرد. در صورت لزوم و بروز عوارض حرکتی ،دریافت بای پریدین تا دوز 6 میلی گرم در روز بلامانع خواهد بود.در ضمن بیماران در صورت نیاز می توانند حداکثر تا 2 میلی گرم در روز کلونازپام دریافت نمایند. کلیه افراد درشروع مطالعه و در هفته های 1و3 و 4 و 6 از نظر علایم منفی اختلال اسکیزوفرنیا توسط مقیاس ارزیابی PANSS مورد ارزیابی قرار خواهند گرفت و دو گروه از این نظربا هم مقایسه خواهند شد.
خلاصه مطالعه
   


IRCT201108135305N2
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
هدف از انجام این مطالعه تعیین تاثیر کاشت سلولهای فیبروبلاست لثه انسان بر روی یک داربست اتولوگ بر میزان افزایش عرض لثه چسبنده می باشد. بیماران وارد شده به مطالعه حداقل نیاز به افزایش عرض لثه چسبنده در دو کوادرانت مختلف از یک فک آن ها دارند. تحت بی حسی موضعی یک قطعه کوچک به ابعاد mm 3 ×2 (دارای اپیتلیوم و بافت همبند) از لثه چسبنده بیماران که دارای عرض کافی می باشد با استفاده از تیغ بیستوری شماره 15 تهیه می گردد.فیبروبلاست های کشت داده شده از این نمونه به PRGF تهیه شده از خون بیمار جهت تهیه گرفت لثه ای اضافه می شوند.با پرتاب سکه به طور تصادفی سمت مداخله و شاهد در مورد افراد شرکت کننده در مطالعه تعیین می شود. تکنیک تهیه بستر پیوند (Recipient Bed) در سمت شاهد و مداخله Periosteal Fenestration می باشددر سمت شاهد پس از تهيه بستر پيوند ، روي ناحيه يك گاز وازلينه در ابعاد بستر پيوند گذاشته شده و روي آن يك فويل آلومينيومي در همين ابعاد قرار داده می شود. سپس بخيه می شود. در سمت مداخله پس از تهیه بستر پیوند، بافت پیوندی تهیه شده در لابراتوار با استفاده از سرم فیزیولوژی شسته می شود. سپس در ابعاد بستر پیوند تهیه شده تریم شده و در ناحیه قرار داده می شود. سایر مراحل موانند سمت کنترل می باشد. نتایج ( تغییر در عرض لثه چسبنده و کراتینیزه و عمق پروبینگ ) بعد از سه ماه ارزیابی می شو ند.
خلاصه مطالعه
   


IRCT201108157334N1
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
هدف این بررسی مقایسه اثر بخشی ایزوسورباید دی نیترات (ISDN)واژینال وخوراکی به صورت سرپایی بر رایپنینگ سرویکس پیش از القای لیبراست. در این کارآزمایی بالینی دو سو کور تصادفی ، 150 خانم نولی پار که کاندید اینداکشن زایمانی هستند وارد شده و به سه گروه: ISDN واژينال (mg 40)، ISDN خوراكي (mg 20)،وکنترل (بدون دارو) تقسیم میشوند. امتیاز بی شاپ قبل از تجویزداروارزیابی میشود.بیماران بمدت 4 ساعت پس از تجويز دارو تحت نظر مانده و سپس ترخيص مي‌شوندو24 ساعت بعد جهت ارزیابی بیشاپ اسكورو اينداكشن مراجعه میكنند. در صورت عدم ایجاد انقباضات مناسب تا 40 میلی واحداکسی توسین در دقیقه اینداکشن قطع شده و پس از قطع انقباضات بیمار به بخش منتقل میگردد و روز بعدمجددااینداکشن میشود. در صورت ایجاد انقباضات مناسب ، گروهها از نظرفاصله زمانی اینداکشن تا زایمان و روش ختم بارداری مقایسه میشوند. داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS16تجزیه و تحلیل و به صورت میانگین وانحراف معیار و فراوانی نشان داده میشود. برای مقایسه داده های کمی با توزیع نرمال بین سه گروه ازروش اماری One way ANOVA ،برای مقایسه دو به دوی گروهها(در صورت معنی داری)ازروش آماری Post Hoc Tukey وبرای مقایسه داده های کیفی بین سه گروه از روش Chi square استفاده میگردد. 05/0p≤ معنی دار درنظر گرفته میشود
خلاصه مطالعه
   


IRCT201108167342N1
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
استفراغ ناشی از گاستروانتریت می تواند باعث عوارض زیادی شود.داروهای گوناگونی برای درمان استفراغ استفاده شده است.در طب اطفال بررسی در زمینه استفاده از پیریدوکسین در درمان تهوع و استفراغ نشده است. در اين مطالعه بر آن شديم تا اثر پیریدوکسین در كنترل استفراغ ناشي از گاستروانتريت حاد در کودکان را بررسی کنیم.این مطالعه یک کارآزمایی بالینی تصادفی یک سو کور با دارونما و تک مرکزی می باشد. بيماراني كه با تشخیص گاستروانتریت در بیمارستان امیرکبیر در تابستان و پاییز 1390بستری می شوند و معيارهاي ورود به مطالعه را داشته باشند در گروههاي شاهد و مورد قرار می گیرند. حجم کل نمونه 140 نفر می باشد.در بيماران گروه شاهد مايع درماني وريدي همراه با پلاسبو(آب مقطر) استفاده می شود. در بيماران گروه مورد ، مایع درمانی همراه با پیریدوکسین به صورت وريدي تزریق می شود.از زمان بستری تا سه روز پس از شروع درمان تعداد دفعات استفراغ بيماران و علائم خاص دیگر تا زمان ترخيص از بيمارستان ، در فرم جمع آوري اطلاعات ثبت می شود.در پایان میزان پاسخ به درمان در دو گروه مقایسه می گردد.
خلاصه مطالعه
   


IRCT201108177357N1
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
هدف از این مطالعه مقایسه ی اثر گیاه افتیمون و اسطوخدوس با درمانهای رایج افسردگی در بیماران بستری در بیمارستانهای اموزشی دانشگاه علوم پزشکی شیراز می باشد. طراحي انجام مطالعه: تصادفي، سه سويه كور،بدون كنترل با دارو نما، تك مركزي، مرحله دو كارآزمايي الف- جمعيت مورد مطالعه: تمامی بیمارانی که با تشخیص افسردگی توسط حداقل دو روانبزشک بر اساس معیار هامیلتون و بک و DSM IVدر بیمارستان های آموزشی بستری می گردند وارد طرح می گردند و اگر مشکل زمینه ای دیگری داشته باشند یا نیازمند درمان با الکتروشوک باشند از مطالعه حذف می گردند. حجم نمونه:3 گروه 57 نفره ب‌-مداخله يا مداخلات مورد مطالعه:این مطالعه کارآزمایی بالینی و از نوع مداخله ای می باشد که تاثیر دو داروی ذکر شده در طب سنتی را با داروهای رایج و استاندارد افسردگی مقایسه می کند. ج‌-زمان مداخله:8 هفته د‌-پيامد اوليه يا پيامدهاي مورد مطالعه :بیماران پس از گذشت 8 هفته از نظر روند بهبودی با معیار بک و هامیلتون بررسی می شوند.
خلاصه مطالعه
   


IRCT201109107518N1
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
این مطالعه به منظور بررسی تأثیر حب الشفا در کنترل علائم محرومیت ترک اعتیاد مواد افیونی برای مدت 21 روز طراحی شده است. تعداد 90 نفر معتاد متقاضی درمان، پذیرش شده و جهت کارآزمایی بالینی تصادفی و دو سو کور و کنترل مثبت، بطور تصادفی و با استفاده از لیست کامپیوتری اعداد تصادفی به سه گروه پلاسبو، حب الشفا و کلونیدین اختصاص داده می شوند. مطالعه در پائیز 1390 ه.ش در مرکز ترک اعتیاد تولد دوباره (مرکز عمده ترک اعتیاد وابسته به اداره بهزیستی ایران) انجام خواهد شد. بیماران قبل از پذیرش با نوار قلب و تاریخچه پزشکی و معاینات فیزیکی ارزیابی خواهند شد و بعد از پذیرش نیز جهت ایشان آزمایشات بیوشیمیائی شامل شمارش سلول های خونی، قند و چربی و اوره و کراتینین و تست های کبدی و سدیم و پتاسیم درخواست خواهد شد. برنامه درمانی مشترک برای سه گروه شامل: روز اول هر بیمار یک کپسول بنفش و چهار کپسول صورتی، روز دوم دو کپسول بنفش و چهار کپسول صورتی، روز سوم تا هفتم سه کپسول بنفش و چهار کپسول صورتی، روز هشتم تا یازدهم سه کپسول بنفش و سه کپسول صورتی، روز دوازدهم تا هجدهم سه کپسول بنفش و دو کپسول صورتی، روز نوزدهم دو کپسول بنفش و یک کپسول صورتی، روز بیستم یک کپسول بنفش و یک کپسول صورتی دریافت خواهند نمود. برای گروه پلاسبو تمام کپسول ها محتوی شکر می باشند. برای گروه حب الشفا کپسول های بنفش محتوی شکر و کپسول های صورتی هر کدام محتوی 750 میلیگرم حب الشفا می باشند. برای گروه کلونیدین کپسول های بنفش هر کدام محتوی0/2 میلیگرم کلونیدین و کپسول های صورتی هر کدام محتوی شکر می باشند. متغیرهایی که در طی مطالعه بررسی می شوند شامل: ماندگاری در درمان و میزان موفقیت سم زدائی، علائم کلینیکی و عینی و ذهنی محرومیت، شدت وسوسه، علائم افسردگی بک و هامیلتون، عوارض داروئی حب الشفا و کلونیدین می باشند که روزانه توسط محقق چک شده و در فرم های مربوطه ثبت می شوند. ارزیاب مطالعه، رزیدنت سال چهارم طب سنتی ایران می باشد که در رابطه با استفاده از مقیاس های مورد نظر آموزش لازم را دیده و نسبت به نوع گروه های درمانی نیز بی اطلاع است. تمام بیماران قبل از ورود به مطالعه فرم رضایت نامه شرکت در مطالعه را تکمیل و امضاء خواهند نمود. بیماران هر زمان که تمایل داشتند می توانند از مطالعه خارج شده و به درمان سم زدائی معمول ارجاع داده شوند. مطالعه بر طبق اعلامیه هلسینکی انجام خواهد شد و به تأیید کمیته اخلاق دانشگاه شاهد و کمیته تحقیق دانشکده پزشکی دانشگاه شاهد نیز رسیده است.
خلاصه مطالعه
   


IRCT201108196973N3
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
این مطالعه یک کارآزمایی بالینی است که هدف از آن بررسی تاثیر تکنیک استروکینگ سطحی بر شدت درد بیماران آرتروسکوپیک زانو بستری در بخش های ارتوپدی می باشد. بدین منظور 60 بیمار وارد مطالعه شدند و شدت درد بیماران در ابتدا و به دنبال 20 دقیقه ماساژ استروکینگ سطحی مورد بررسی قرار گرفت. جهت گرد آوري اطلاعات و اندازه گيري شدت درد از يك پرسشنامه دو قسمتي (شامل اطلاعات دموگرافيك و ابزار سنجش شدت درد10 عددي) استفاده گرديد.
خلاصه مطالعه
   


IRCT201108193930N11
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
مطالعه ی جاری یک مطالعه کارآزمایی بالینی دو سوکور بررسی اثر اسید فولیک بر روی پرخاشگری بیماران مبتلا به اختلال بیش فعالی کم توجهی می باشد. کودکان مبتلا به اختلا بیش فعالی کم توجهی و پرخاشگری می باشند. که این دارو به درمان نهایی معمول اختلالات مذکور اضافه می گردد و گروه کنترل صرفاً داروهای معمول را دریافت می نمایند و همراه آن دارونما دریافت می کنند. مدت مطالعه دو ماه می باشد و ارزیابی به فاصله یکماه است که بر اساس گزارش والدین و بوسیله پرسشنامه ارزیابی پرخاشگری اشکار و پرسشنامه ارزیابی اختلال بیش فعالی کم توجهی می باشد. معیار ورود ابتلا به اختلال بیش فعالی کم توجهی همراه با پرخاشگری است.از معیارهای خروج از مطا لعه شامل عدم تمایل به شرکت در مطالعه و بیماری طبی جدی است. چهل بیمار به صورت تصادفی در یکی از دو گروه بیمار و کنترل قرار می گیرند. گروه بیمار اسید فولیک 5 میلی گرم روزانه و گروه کنترل صرفاً داروهای معمول را دریافت می نمایند و همراه آن دارونما دریافت می کنند. ارزیابی هر یکماه طی دو ماه انجام می شود.
خلاصه مطالعه
   


IRCT201108197302N2
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
هدف از این کارآزمایی بالینی بررسی تاثیر اضافه نمودن داروی ان استیل سیستین بررژیم موجود استاندارد ریشه کنی میکروب هلیکو باکتر پیلوری در یک نمونه از جمعیت ایران است. در این مطالعه بیماران مبتلا به سو هاضمه که واجد معیار های ورود و خروج بوده و جهت اندوسکوپی به بیمارستان امام رضا وابسته به دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه مرا جعه می کنند، انتخاب و وارد مطالعه میشوند. بیماران مراجعه کننده در روزهای زوج به عنوان گروه مداخله با استفاده از تست اوره آز سریع و هیستولوژی جهت اثبات میکروب هلیکو باکتر بررسی و در صورت اثبات وجود میکروب تحت درمان با آموکسی سیلین 1000 میلی گرم دو بار در روز، کلاریترو مایسین 500 میلی گرم دو بار در روز و امپرازول 20 میلی گرم دو بار در روز و بیماران مراجعه کننده در روزهای فرد به عنوان گروه کنترل رژیم فوق را بعلاوه استیل سیستین 600 میلی گرم دو بار در روز قرار می گیرند. طول درمان در دو گروه دوهفته می باشد. چهار هفته پس از اتمام درمان مجددا تستهای تشخیصی فوق جهت اثبات وجود میکروب هلیکو باکتر پیلوری در هر دو گروه تکرار و از نظر میزان ریشه کنی میکروب و عوارض دارویی بررسی و با هم مقایسه می گردند.
خلاصه مطالعه
   


<<  64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74  >>