پنج‌شنبه - ۵ آذر ۱۳۹۴

 

تعداد کل کارآزمایی های ثبت شده : 9273   

 

تعداد 3450 جواب برای جستجوی شما پیدا شد

IRCT201108193930N11
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
مطالعه ی جاری یک مطالعه کارآزمایی بالینی دو سوکور بررسی اثر اسید فولیک بر روی پرخاشگری بیماران مبتلا به اختلال بیش فعالی کم توجهی می باشد. کودکان مبتلا به اختلا بیش فعالی کم توجهی و پرخاشگری می باشند. که این دارو به درمان نهایی معمول اختلالات مذکور اضافه می گردد و گروه کنترل صرفاً داروهای معمول را دریافت می نمایند و همراه آن دارونما دریافت می کنند. مدت مطالعه دو ماه می باشد و ارزیابی به فاصله یکماه است که بر اساس گزارش والدین و بوسیله پرسشنامه ارزیابی پرخاشگری اشکار و پرسشنامه ارزیابی اختلال بیش فعالی کم توجهی می باشد. معیار ورود ابتلا به اختلال بیش فعالی کم توجهی همراه با پرخاشگری است.از معیارهای خروج از مطا لعه شامل عدم تمایل به شرکت در مطالعه و بیماری طبی جدی است. چهل بیمار به صورت تصادفی در یکی از دو گروه بیمار و کنترل قرار می گیرند. گروه بیمار اسید فولیک 5 میلی گرم روزانه و گروه کنترل صرفاً داروهای معمول را دریافت می نمایند و همراه آن دارونما دریافت می کنند. ارزیابی هر یکماه طی دو ماه انجام می شود.
خلاصه مطالعه
   


IRCT201108197302N2
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
هدف از این کارآزمایی بالینی بررسی تاثیر اضافه نمودن داروی ان استیل سیستین بررژیم موجود استاندارد ریشه کنی میکروب هلیکو باکتر پیلوری در یک نمونه از جمعیت ایران است. در این مطالعه بیماران مبتلا به سو هاضمه که واجد معیار های ورود و خروج بوده و جهت اندوسکوپی به بیمارستان امام رضا وابسته به دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه مرا جعه می کنند، انتخاب و وارد مطالعه میشوند. بیماران مراجعه کننده در روزهای زوج به عنوان گروه مداخله با استفاده از تست اوره آز سریع و هیستولوژی جهت اثبات میکروب هلیکو باکتر بررسی و در صورت اثبات وجود میکروب تحت درمان با آموکسی سیلین 1000 میلی گرم دو بار در روز، کلاریترو مایسین 500 میلی گرم دو بار در روز و امپرازول 20 میلی گرم دو بار در روز و بیماران مراجعه کننده در روزهای فرد به عنوان گروه کنترل رژیم فوق را بعلاوه استیل سیستین 600 میلی گرم دو بار در روز قرار می گیرند. طول درمان در دو گروه دوهفته می باشد. چهار هفته پس از اتمام درمان مجددا تستهای تشخیصی فوق جهت اثبات وجود میکروب هلیکو باکتر پیلوری در هر دو گروه تکرار و از نظر میزان ریشه کنی میکروب و عوارض دارویی بررسی و با هم مقایسه می گردند.
خلاصه مطالعه
   


IRCT201108197373N1
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
هدف از انجام این مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی سه سوکور، بررسی اثر آسپیرین در درمان اسکیزوفرنی می باشد. در این مطالعه، 60 بیمار اسکیزوفرنیک که واجد معیارهای ورود وخروج مطالعه باشند، بطور تصادفی در یکی از گروههای مداخله یا کنترل قرار می گیرند. بیماران در گروه مداخله 1000میلیگرم درروز آسپیرین دریافت خواهند کرد و در گروه کنترل دارونما با شکل و دوز مشابه دریافت خواهند نمود. نمرات PANSS در دو گروه اندازه گیری و مقایسه خواهد شد.
خلاصه مطالعه
   


IRCT201108202195N2
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
هدف این مطالعه بررسی اثر آیمود در علائم باليني و شاخصهای التهابی در بیماران مبتلا به سکته مغزی ایسکمیک حاد می باشد. در این مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی بیمارانیکه با تشخیص سکته مغزی ایسکمیک حاد طی 24ساعت از شروع علایم بستری می‌شوند به دو گروه به طور تصادفي تقسيم ميشوند. بیماران با نقص نورولوژیک قبلی به هر علت، سرطان یا هر بیماری شدید دیگر، بهبود بالینی سریع در علایم قبل از شروع درمان، NIHSS پایه کمتر از5 یا مصرف همزمان داروهای سرکوبگر/تنظیم کننده ایمنی از مطالعه خارج خواهند شد. بیماران گروه کنترل تحت درمان روتین بر اساس پروتکل بخش و بیماران گروه مداخله تحت درمان روتین بعلاوه انفوزیون آیمود بمدت هفت روز قرار خواهند گرفت. سطح تی ان اف آلفا، اینترلوکین1، اینترلوکین6، سلولهای سفید خون، پلاکت و CRP در روزهای اول، چهارم و هفتم اندازه گیری شده تغییرات آنها ثبت خواهد شد. پیگیری بیماران بمدت 3 ماه صورت گرفته و NIHSS و MRS روز اول، روز هفتم و انتهای ماه سوم تعیین می‌شود.
خلاصه مطالعه
   


IRCT201108207219N2
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
این مطالعه بروش کارآزمایی بالینی مداخله ای بر روی بیماران دچار پرکاری عضله مایل فوقانی مراجعه کننده به کلینیک های تخصصی دانشگاهی شهر کرمان بمدت 2 سال به منظور بررسی اثر بخشی تکنیک جراحی تضعیف درجه بندی عضله مایل فوقانی بر روی این یافته می باشد میزان پرکاری بر اساس درجه بندی استاندارد، A پترن با دویومتری، درجه چرخش به داخل با فوندوسکپی مشخص خواهد شدو معیار ورود به مطالعه وجود پرکاری عضله مایل فوقانی در یک یا هر دو چشم و معیار خروج از مطالعه سابقه هر گونه عمل جراحی بر روی عضله مایل فوقانی خواهد بود. عمل جراحی تضعیف درجه بندی بر اساس درجه پرکاری عضله و میزان چرخش بداخل فوندوسکپی با کمک افتالموسکوپی غیر مستقیم انجام خواهد شد. بیماران حداقل بمدت 6 هفته پس از عمل پیگیری می شوند.
خلاصه مطالعه
   


IRCT201108202963N3
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
این مطالعه با هدف بررسی تاثیردوز کم کلونیدین خوراکی در زمان قبل از عمل بر میزان درد بعد از عمل جراحی هیسترکتومی ابدومینال تحت بیهوشی عمومی در بیمارستان شهید صدوقی یزد انجام می شود. در این مطالعه ی کارآزمایی بالینی دو سو کور از بین زنان 65-40 ساله با کلاس ASA یک و دو که تحت عمل جراحی غیر اورژانس قرار می گیرند، 60 بیمار بطور تصادفی در دو گروه 30 نفره قرار گرفته که در گروه اول 2 ساعت قبل از عمل 100 میکرو گرمکلونیدین و در گروه دوم در همان زمان پلاسبو به بیماران داده می شود. میزان درد بیماران بر اساس VAS در زمانهای 12، 6، 2و 24 ساعت بعد از عمل جراحی، و متغیرهای همودینامیک (تعداد ضربان قلب،فشار خون سیستولیک) در زمان های قبل از القا بیهوشی و سپس بلافاصله و 5 و 30 دقیقه پس از لارنگوسکوپی و لوله گذاری تراشه اندازه گیری و ثبت می شود. زمان اولین درخواست ضد درد توسط بیمار و میزان مصرف مخدر مصرفی و وجود عوارض شایع دارویی (سرگیجه، سردرد و خارش) در 24 ساعت بعد از عمل در دو گروه مشخص و مقایسه می شود
خلاصه مطالعه
   


IRCT201108217264N1
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
این مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی شده شاهد دار با هدف تاثیر آرام سازی بنسون بر استرس بر روی 80 بیمار همودیالیزی بین 18 تا 65 سال در بیمارستانهای امام خمینی و فاطمه شهر ساری دراستان مازندران / ایران انجام خواهد شد. معیار ورود به مطالعه: سن بین 18 تا 65 سال داشته باشند; حداقل دو ماه سابقه دیالیز داشته باشد; دارای پرونده فعال دیالیز در مراکز دیالیز ساری باشند (بیمار دیالیزی مهمان یا دیالیزی دوره ای نباشند); ناتوانی جسمی یا بیماری مزمن نداشته باشند. معیار های خروج از مطالعه: عدم تمایل بیمار; بروز هر گونه بیماری یا ناتوانی شدید (غیر از دیابت و پرفشاری خون) مرگ بیمار; سن زیر 18 سال و بالای 65 سال; مصرف دارو های آرامبخش یا داروهای ضد اضطراب و استرس پس از اخذ مجوز از کمیته اخلاق معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی مازندران و کسب رضایت از بیماران همودیالیزی جهت ورود به مطالعه، بیماران به روش تخصیص تصادفی به دو گروه 40 نفری (گروه مداخله و گروه کنترل) تقسیم خواهند شد. پس از کسب رضایت از بیماران، به بیماران گروه مداخله آموزش آرام سازی بنسون با نوار ویدیویی داده می شود و جهت استفاده در منزل یک نسخه نوار ویدیویی و پمفلت آموزشی را در اختیار بیمار گذاشته می شود. آرام سازی بنسون بمدت یک ماه ، هر روز دو بار و هر بار 15 دقیقه توسط بیماران در گروه مداخله انجام خواهد شد. در گروه کنترل هیچگونه مداخله ای انجام نخواهد شد. سپس پرسشنامه سنجش استرس همودیالیز بالدری قبل و یک ماه بعد از مداخله توسط کلیه بیماران در هر دو گروه پر خواهد شد و در صورت عدم توانایی بیمار در خواندن یا نوشتن، پرسشنامه توسط محقق و بر اساس اظهارات بیمار پر می شود.
خلاصه مطالعه
   


IRCT201108207385N1
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی برنامه ترخیص بر آگاهی، نشانه های بالینی و دفعات بستری بیماران مبتلا به اسکیزوفرنیا انجام شد. این برنامه برپایه الگوی فرآیند پرستاری، در چهار مرحله طراحی شد؛ مرحله نخست: بررسی و شناخت (با داده های بدست آمده از پرسش نامه ها)، مرحله دوم: تعیین توانایی ها و مشکل های بیماران گروه آزمایش، مرحله سوم: برنامه ریزی برنامه ترخیص، و مرحله چهارم: اجرای برنامه ترخیص. برنامه ریزی شامل دو نوع مداخله هنگام بستری و پس از ترخیص در منزل بود. در این کارآزمایی بالینی، 46 بیمار مبتلا به اسکیزوفرنیای بستری در بیمارستان های روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران با در نظر گرفتن معیارهای ورود(تشخیص قطعی اسکیزوفرنی توسط روانپزشک با توجه به معیارهای طبقه بندی چهارمین کتابچه تشخیصی آماری انجمن روانپزشکان آمریکا را داشته باشند، داشتن قیم درجه یک(پدر، مادر، همسر، فرزند)، قیم وی با اجرای طرح موافق باشند، فارسی زبان باشند، حداقل 3 سال از بیماری وی گذشته باشد، سن بین 50- 20 سال باشند، عقب ماندگی ذهنی نداشته باشند، محل اقامت دائم بیماران در تهران باشند، حداقل دارای سواد خواندن و نوشتن باشند) و معيارهاي خروج از طرح( عقب ماندگي ذهني، سن بالاي 50 سال، فارسي زبان نبودن) در دو گروه آزمایش و کنترل جای گرفتند. برای گروه آزمایش برنامه ترخیص به مدت 6 جلسه در بیمارستان و 6 جلسه در منزل بیمار (تا سه ماه پس از ترخیص از بیمارستان) اجرا شد. برای متغییرهای پيامد اصلي (آگاهی، علائم بالینی و دفعات بستری) از پرسش‌نامه های گردآوری داده های جمعیت شناختی، فهرست ترخیص و سنجش آگاهی استفاده گردید.
خلاصه مطالعه
   


IRCT201108227219N3
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
این مطالعه بروش کارآزمایی بالینی مداخله ای بر روی اطفال دچار انسداد مادرزادی مجرای اشکی در دو گروه تصادفی کنترل و مداخله مراجعه کننده به کلینیک های تخصصی دانشگاهی شهر کرمان به مدت 3 سال به منظور بررسی اثر بخشی نتایج پروبینگ بدون شستشو انجام می شود. انسداد مجرای اشکی بر اساس وجود اشک ریزش مداوم همرا با ترشحات موکوسی چرکی از بدو تولد شناخته می شود. معیارهای ورود به مطالعه شامل اشک ریزش ، افزایش ضخامت لایه اشک ، وجود ترشحات موکوسی چرکی است و کودکانی که تحت عمل پروبینگ قبلی قرار گرفته و دچار عود علائم شده اند از مطالعه خارج می شوند . پروبینگ در دو گروه شاهد و مداخله با و بدون شستشو تحت بیهوشی عمومی انجام می شود. پروبینگ موفق با بهبودی کامل اشک ریزش و ترشحات موکوسی چرکی در طی 3ماه بعد تعریف می شود و سپس نتایج دو گروه با هم مقایسه می شود .
خلاصه مطالعه
   


IRCT201108237405N1
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
این یک مطالعه کارآزمایی بالینی است که برروی زنان مراجعه کننده به بیمارستان طالقانی اراک میباشد. حجم نمونه 120 نفرکه بصورت تصادفی وبا استفاده ازفرم تشخيص موقت سندرم پیش از قاعدگی(معیارچهره های نشانگر ونگر - بیکر) صورت می گیرد.معیارهای ورود به مطالعه: سن18-30 سال، قاعدگی منظم و فواصل قاعدگي با طول 21-35 روز،8/19-26BMI:، عدم مصرف سيگار، عدم مصرف قرص ضد بارداري، عدم وجود آلرژي به ماهی یا روغن ماهی یا داروهای گیاهی. معیار های خروج از مطالعه:خود درماني ، عدم رعایت دستورات دارویی طی مطالعه. افراد انتخابی به صورت تصادفی در سه گروه قرار داده خواهند شد. درگروه اول طي 14 روز قبل از زمان شروع قاعدگي، بعدي تا اتمام قاعدگی، روزانه یک عددکپسول 500 میلی گرمی امگا 3و در گروه دوم طي 14 روز قبل از زمان شروع قاعدگي بعدي تا اتمام قاعدگی،روزانه 30 قطره قطره خوراکی گل سرخ داده خواهد شد.گروه سوم به عنوان کنترل بوده و دارویی دریافت نخواهد نمود. بیماران این گروه به خوبی توجیه میشوند که نباید خوددرمانی کنند و در این صورت از مطالعه خارج خواهند شد.مداخله در 3 سیکل پیاپی انجام خواهد شد. فرم ثبت علائم در بیمار به صورت روزانه تکمیل می گردد. در نهایت اطلاعات با استفاده از نرم افزار SPSS و محاسبه شاخص های مرکزی و پراکندگی و t test آنالیز خواهند شد. هدف مطالعه این است که در صورت تاثیر درمانی مناسب عصاره گل سرخ و امگا3 می توان با پیشنهاد استفاده از این داروها سبب بهبود کیفیت زندگی زنان مبتلا با هزینه کمتر و کاهش عوارض جانبی شد.
خلاصه مطالعه
   


<<  64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74  >>