شنبه - ۲۹ مهر ۱۳۹۶

 

تعداد کل کارآزمایی های ثبت شده : 14948   

 

تعداد 6334 جواب برای جستجوی شما پیدا شد

IRCT201109087513N1
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
هدف از اين مطالعه مقایسه میزان اثر3 رژیم درمانی مختلف ( پنتوکسی فیلین، پنتوکسی فیلین+ قرص جلوگیری از بارداری با دوز پایین(LD) و LD به تنهایی) در جلوگیری از عود درد اندومتریوزیز مي باشد. مطالعه حاضر یک کارآزمایی بالینی انجام شده روی 83 نفر از بیمارانی است که با شکایت از درد (شامل دیسمنوره و درد لگنی) و با تشخیص اندومتریوزیز، تحت عمل تشخیصی-درمانی لاپاروسکوپی قرار گرفتند با نمونه گیری ساده وارد طرح شده و پس از تقسیم در سه گروه، به مدت 6 ماه تحت درمان با رژیمهای درمانی پنتوکسی فیلین به تنهایی، LD به تنهایی و پنتوکسی فیلین + LD قرار گرفتند. میزان درد بیماران قبل و بعد از شروع درمان با روش مقیاس خطی دیداری درد اندازه گیری و با یکدیگر مقایسه شد در عین حال میزان درد پس از پایان دوره درمان در گروههای مختلف نیز با یکدیگر مقایسه شد.
خلاصه مطالعه
   


IRCT201108074920N2
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
سلول هاي بنيادي مغز استخوان داراي اين توانايي هستند كه به بافت هاي آسيب ديده مهاجرت كرده و به عنوان هسته سیستم ترمیم طبیعی بدن شناخته می شوند. تعداد سلولهای بنیادی در گردش به عنوان عاملی کلیدی در این امر شناخته شده اند. یکی از عوامل درمانی که در مدل بیماریهای مختلفی نظیر دیابت، بیماری عروق کرونر، سکته مغزی و ترمیم زخم کاربرد داشته است فاکتور G-CSF میباشد. عواملي وجود دارند اخیراً عصاره آبی یک جلبک به عنوان عامل انتقال و آزاد سازي بيشتر سلول هاي بنيادي از مغز استخوان شناخته شده است. این جلبک نوعي جلبك سبز آبي موسوم به (AFA) Aphanizomenon Flos-aquae مي باشد. از اين گياه دريايي يك مكمل غذايي(Stem Enhance+ Stem Flo) ساخته شده است كه داراي توانايي افزایش آزاد سازی سلولهای بنیادی از مغز استخوان به میزان 25 درصد مي باشد. انتقال سلولهای بنیادی با G-CSF در عرض چند روز شروع و در طول چند روز دیگر به حداکثر میرسد و میتواند تعداد سلولها را تا 100 برابر برساند در حالی که مكمل Stem Enhance باعث انتقال سريع و گذرا و ملایمتر سلول هاي بنيادين مي شود. از این رو G-CSF دارای عوارض جدی بوده و به شکل طولانی تا حصول نتایج درمانی قابل استفاده نیست. مطالعات مختلف نشاندهنده قابلیت عصاره AFA در انتقال سلولهای بنیادی مغز استخوان هستند. دراپو و همکاران نشان دادند که عصاره AFA موجب افزایش سرعت و میزان بهبودی در آسیب عضلانی قلب موش ناشی از کاردیوتوکسین میگردد. باتوجه به اهمیت بیماری دیابت، هدف از انجام این مطالعه ارزیابی اثر AFA بر روی مارکرهای سلولهای بنیادی، چربیهای خون، سطح قند خون و همچنین عوارض احتمالی آن در بیماران مبتلا به دیابت نوع 2 است. این مطالعه از نوع کارآزمایی بالینی تصادفی شده موازی همراه با گروه کنترل میباشد. بیماران مبتلا به دیابت نوع دو که سن آنان بین 20 تا 60 سال بوده و سطح همگلوبین گلیکوزیله بیشتر یا مساوی 7.5 دارند وارد مطالعه گشته و براساس جدول بلوکهای تناوبی به شکل تصادفی بین دو گروه مداخله و کنترل به نسبت مساوی 1 به 1 تخصیص می یابند. بیماران در گروه مداخله روزانه یک عدد کپسول استم فلو قبل از صبحانه و دو عدد کپسول استم انهنس بعد از شام به مدت 12 هفته دریافت می نمایند، در گروه کنترل هم بیماران به منظور کور نمودن دو سویه مطالعه (شامل بیماران و گروه پزشکی ارزیابی کننده) با همان روش دارونمای مشابه هرکدام از داروها را به مدت 12 هفته دریافت می نمایند. سطح نشانگر سلولهای بنیادی CD34 قبل و پس از اتمام مداخلات از طریق نمونه خون به عنوان پیامد اصلی اندازه گیری خواهد شد که نشانگر میزان در گردش سلولهای بنیادی مغز استخوان در خون محیطی است.
خلاصه مطالعه
   


IRCT201108087257N1
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
هدف از انجام این مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی دوسوکور، بررسی درمان موضعی گیاهی برای بهبود زخم اپی زیوتومی می باشد. در این مطالعه 120 نمونه واجد مهیارهای ورود و خروج مطالعه می باشند بطور تصادفی در یکی از گروههای مواخله یا کنترل قرار می گیرند. نمونه ها در گروههای مداخله کرlموضعی عسل و کرکومین را روزی دو بار بمددت 10 روز دریافت می کنند و در گروه کنترل کرم دارونما با بسته بندی مشابه دریافت خواهند نمود. بهبود زخم اپی زیوتومی با مقیاس استاندارد ریدا (قرمزی-کبودی-ادم-ترشح از زخم-فاصله از زخم) در هر گروه اندازه گیری و مقایسه خواهد شد.
خلاصه مطالعه
   


IRCT201404127327N1
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
عنوان: مقايسه تأثير پاراسیتامول وريدي (آپوتل) با کتورولاک در كاهش درد ناشی از low back pain. اهداف:تعیین شدت درد بر اساس VAS در بیماران با LBP قبل از شروع درمان،10 و 20 و 30 دقیقه و 24 ساعت بعد از شروع درمان در گروه آپوتل، کتورولاک وریدی. طراحی، نحوه انجام و مداخلات: از بین کلیه بیماران مراجعه کننده، 180 نفر به طور تصادفی انتخاب خواهند شد. نمونه آماری به صورت تصادفی به دو گروه تقسیم خواهد شد. در گروه اول پس از تشخیص ، 1 گرم استامینوفن وریدی داخل 100 سی سی سرم نرمال سالین ریخته و در عرض 10 دقیقه انفوزیون خواهد شد. در گروه دوم، یک آمپول کتورولاک برای مشابهت سازی در 100 سی سی سرم نرمال سالین ریخته و در عرض 10 دقیقه انفوزیون خواهد شد. معیار ورود: بیماران با سن بین 18-65 سال که با درد پشت مراجعه کرده اند. معیار خروج: بیماران با کنتراندیکاسیون ضد التهاب غیر استروئیدی; سابقه مصرف اپیوئید 6 ساعت قبل از مراجعه; بیماران با علایم red flag همانند نقصان عصبی و یا وجود تب همزمان; بیماران دارای نشانه های دیسکوپاتی در MRI.
خلاصه مطالعه
   


IRCT201108097265N1
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
هدف از این مطالعه ارزیابی تاثیر افزودن طب سوزنی به درمان پروفیلاکتیک مرسوم میگرن است. معیارهای ورود به مطالعه شامل وجود بیش از سه حمله میگرنی در ماه و عدم پاسخ به 3 ماه درمان پروفیلاکسی دارویی مرسوم بوده و معیارهای خروج شامل عدم تشخیص قطعی میگرن و دریافت طب سوزنی در 6 ماه گذشته می باشند. جمعیت مورد مطالعه بیماران میگرنی مراجعه کننده به درمانگاه اعصاب بیمارستان قائم (عج) می باشند. حجم نمونه 100 بيمار مبتلا به ميگرن كه عليرغم مصرف داروهاي پروفيلاكتيك تعداد حملات سردردشان به كمتر از 50% كاهش نيافته است. مداخله شامل طب سوزنی حقیقی+درمان پروفیلاکتیک در گروه مورد، و طب سوزنی شم+ درمان پروفیلاکتیک در گروه شاهد است. مدت زمان مداخله یک ماه به صورت 12 جلسه يك روز در ميان طب سوزني است. پیامد اولیه شامل تعداد حملات سردرد در ابتدای مطالعه، پايان ماه 1، 2، 3 و 4 می باشد.
خلاصه مطالعه
   


IRCT2013091714690N1
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
اهداف: تعیین اثر بررسی اثر امگا-3 بر درمان آکنه. طراحي: كارآزمايي باليني تصادفي شده سه سویه کور. نحوه انجام: کلیه بیماران مبتلا به آکنه ولگاریس که به درمانگاه تخصصی بیمارستان فرشچیان مراجعه نمایند در صورت واجد شرایط بودن وارد مطالعه خواند شد. معيارهاي ورود: ابتلا به آکنه متوسط و شدید صورت. معيارهاي خروج: (الف) ابتلا به نقص ایمنی؛ (ب) داشتن ممنوعیت درمان آکنه؛ (ج) استفاده از داروهایی دارای تداخل دارویی با امگا-3. مداخله: 100 میلی گرم داکسی سیکلین خوراکی بعلاوه 1000 میلی گرم امگا-3 خوراکی به صورت روزانه، به مدت 12 هفته. مقایسه: 100 میلی گرم داکسی سیکلین خوراکی بعلاوه کپسول پلاسبو حاوی نشاسته به صورت روزانه، به مدت 12 هفته. پیامد اولیه: شدت آکنه در پایان هفته ششم و دوازدهم بر اساس معیار جهانی رتبه بندی آکنه.
خلاصه مطالعه
   


IRCT201402037013N9
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
تهوع و استفراغ بعد از عمل شایعترین عارضه پس از جراحی است. هدف مطالعه حاضر مقایسه اثرانتی امتیک اندانسترون وریدی قبل از شروع عمل یا پایان عمل برای پیشگیری از تهوع و استفراغ بعد از عمل در بیماران تحت لاپاروسکوپی تشخیصی زنان با بیهوشی عمومی می باشد. معیارهای خروج از مطالعه شامل بیماران با سابقه بیماریهای سیستمیک ، بیماری حرکت ، مصرف اخیر مخدر و کورتیکواسترویید است. در این کارآزمایی بالینی ، 80 بیمار با کلاس Iدرجه بندی ASA و در سنین 40-20 سال و کاندیدای لاپاروسكوپي تشخيصي ژینکولوژیک به صورت تصادفی در دو گروه قرار می گیرند. اندانسترون 4 میلیگرم قبل از اینداکشن بیهوشی در گروه مطالعه (40 مورد) یا در پایان عمل در گروه شاهد(40 مورد) تجویز می شود. شدت تهوع (با نمره گذاری مشابه بصری 10-0سانتی متر) ، تعداد اپیزودهای استفراغ ، اولین درخواست به داروی ضد استفراغ و دوز کلی داروی ضد استفراغ ثبت می شود.
خلاصه مطالعه
   


IRCT201108097274N1
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
(1) اهداف: مقايسه اثربخشي و پاسخ به درمان دو روش تزريق كورتيكواستروئيد و امواج اولتراسوند در بيماران مبتلا به پلانتار فاسياتيس حاد (2) طراحی: کارآزمایی بالینی تصادفی شده. (3) نحوه انجام: بيماران به صورت تصادفي (با كمك روش راندوم بلاك) در دو گروه، مورد مطالعه قرار مي گيرند. در گروه شاهد توسط يك ارتوپد 1cc متيل پردنيزولون استات 40میلی گرم به علاوه 1سی.سی ليدوكائين 2درصد در بیشترین محل تندرنس در سطح اينفرومديال توبروزيته كالكانئوس انجام مي شود. در گروه دوم براي بيماران 3 جلسه با توالی یک هفته ای استفاده از امواج اولتراسوند به صورت ضرباندار با فركانس 1500 تا 2000 و شدت انرژی 0,15 میلی ژول بر میلی متر مربع (میزان شدت انرژی توتال: 900 میلی ژول بر میلی متر مربع)در هر جلسه در محل توبروزيته كالكانئوس اجرا مي گردد. براي تمامي بيماران قبل از شروع درمان و 3 و 6 و 12 هفته پس از اتمام درمان، ميزان درد بر اساس مقیاس دیداری درد تعيين مي گردد. نتايج حاصله از داده ها با استفاده از نرم افزار اس.پی.اس.اس نسخه 16 مورد تجزيه و تحليل آماري قرار مي گيرند. (4) شرایط ورود و خروج اصلی: شرایط ورود: تمامی بيماران با شکایت اولیه درد پاشنه پا؛ وجود درد صبحگاهي شديد كه با راه رفتن بهبود مي يابد؛ وجود تندرنس لوكاليزه در محل توبروزیته كالكانئوس. شرایط خروج: وجود هر گونه سابقه تزريق قبلي يا فيزيوتراپي؛ بيماران مبتلا به بیماریهای زمینه ای مانند: آرتريت روماتوئید؛ مشكلات روحي-رواني يا ديابت؛ وجود ساير ضايعات استخواني شامل شكستگي یا تومور. (5) مداخلات: درمان گروه شاهد: تزریق کورتيكواستروئيد. درمان گروه مداخله: استفاده از امواج اولتراسوند. (6) پیامد اصلی: تغييرات درد بين دو گروه درماني تزريق كورتيكواستروئيد و اولتراسوند.
خلاصه مطالعه
   


IRCT201202067290N1
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
این مطالعه یک کارآزمایی تصادفی دوسو کور می باشد که بر روی بیماران مبتلا به اختلال اسکیزوفرنیای بستری در بخش اعصاب و روان بیمارستان گلستان انجام خواهد شد.40 بیمار مرد وزن که توسط حداقل دو روانپزشک و با مصاحبه بالینی بر اساس DSM-IV-TR تشخیص اختلال اسکیزوفرنیا گرفته باشند و معیارهای ورود به مطالعه را داشته باشند، بطور تصادفی برای دو گروه درمانی مورد و شاهد (آتورواستاتین به همراه ریسپریدون و دارونما به همراه ریسپریدون) انتخاب میشوند. محقق و ارزیاب نسبت به این انتخاب بی اطلاع خواهند بود. در هر دو گروه ریسپریدون با دوز 2 میلی گرم در روز شروع شده و در صورت نیاز دوز آن تا 6 میلی گرم در روز افزایش خواهد یافت. در یک گروه آتورواستاتین با دوز 20 میلی گرم در روز و در گروه دیگر دارونمایی که شبیه آتورواستاتین تهیه میشود، به ریسپریدون افزوده خواهد شد. این دو گروه به مدت 6 هفته پلاسبو یا دارو دریافت خواهند کرد. در صورت لزوم و بروز عوارض حرکتی ،دریافت بای پریدین تا دوز 6 میلی گرم در روز بلامانع خواهد بود.در ضمن بیماران در صورت نیاز می توانند حداکثر تا 2 میلی گرم در روز کلونازپام دریافت نمایند. کلیه افراد درشروع مطالعه و در هفته های 1و3 و 4 و 6 از نظر علایم منفی اختلال اسکیزوفرنیا توسط مقیاس ارزیابی PANSS مورد ارزیابی قرار خواهند گرفت و دو گروه از این نظربا هم مقایسه خواهند شد.
خلاصه مطالعه
   


IRCT201108135305N2
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
هدف از انجام این مطالعه تعیین تاثیر کاشت سلولهای فیبروبلاست لثه انسان بر روی یک داربست اتولوگ بر میزان افزایش عرض لثه چسبنده می باشد. بیماران وارد شده به مطالعه حداقل نیاز به افزایش عرض لثه چسبنده در دو کوادرانت مختلف از یک فک آن ها دارند. تحت بی حسی موضعی یک قطعه کوچک به ابعاد mm 3 ×2 (دارای اپیتلیوم و بافت همبند) از لثه چسبنده بیماران که دارای عرض کافی می باشد با استفاده از تیغ بیستوری شماره 15 تهیه می گردد.فیبروبلاست های کشت داده شده از این نمونه به PRGF تهیه شده از خون بیمار جهت تهیه گرفت لثه ای اضافه می شوند.با پرتاب سکه به طور تصادفی سمت مداخله و شاهد در مورد افراد شرکت کننده در مطالعه تعیین می شود. تکنیک تهیه بستر پیوند (Recipient Bed) در سمت شاهد و مداخله Periosteal Fenestration می باشددر سمت شاهد پس از تهيه بستر پيوند ، روي ناحيه يك گاز وازلينه در ابعاد بستر پيوند گذاشته شده و روي آن يك فويل آلومينيومي در همين ابعاد قرار داده می شود. سپس بخيه می شود. در سمت مداخله پس از تهیه بستر پیوند، بافت پیوندی تهیه شده در لابراتوار با استفاده از سرم فیزیولوژی شسته می شود. سپس در ابعاد بستر پیوند تهیه شده تریم شده و در ناحیه قرار داده می شود. سایر مراحل موانند سمت کنترل می باشد. نتایج ( تغییر در عرض لثه چسبنده و کراتینیزه و عمق پروبینگ ) بعد از سه ماه ارزیابی می شو ند.
خلاصه مطالعه
   


<<  64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74  >>