دوشنبه - ۶ مرداد ۱۳۹۳

 

تعداد کل کارآزمایی های ثبت شده : 6392   

 

تعداد 2201 جواب برای جستجوی شما پیدا شد

IRCT201109067499N1
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
این مطالعه یک کارآزمایی بالینی، دو نیمه صورت، تک مرکزی می‏باشد. هدف از این مطالعه مقایسه اثر بخشی داروی گیاهی "پمادآرنبیا اوچورما" و وازلین برترمیم زخم ناشی از لیزر فراکشنال دی اکسید کربن در بیماران مبتلا به اسکار آکنه دو طرفه صورت می باشد. در این مطالعه 40 بیمار مرد و زن دارای سن 65-20 سال دارای اسکار آکنه دو طرفه صورت که برای درمان اسکار از لیزر فراکشنال استفاده کرده اند بعد از گرفتن رضایت نامه آگاهانه وارد مطالعه می شوند. بیمارانی که حامله باشند؛ بیمارانی که در حال مصرف ایزوترتینوئین باشند؛ بیمارانی که همزمان داروهای موضعی دیگر استفاده نمایند از مطالعه خارج می شوند. بیماران پس ازلیزر فراکشنال دو طرفه صورت وارد مطالعه شده و برای ترمیم زخمهای ناشی از لیزر. در یک طرف صورت داروی گیاهی آرنبیا به عنوان گروه مداخله و در طرف دیگر وازلین را به عنوان گروه کنترل روزانه 4 بار( صبح، ظهر، عصر وشب) به مدت یک هفته استفاده می‏نمایند. برای بررسی بهبود بالینی( قرمزی، ورم، پوسته ریزی،اروزیون) از پرسشنامه 4 نمره ای بصری و گرفتن عکس دیجیتال در روز مداخله و روز دوم و چهارم و یک هفته بعد از مداخله استفاده می‏شود.
خلاصه مطالعه
   


IRCT201109067497N1
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
بررسی تاثیر آموزش تن آرامی ودلبستگی بر اضطراب دوران بارداری و دلبستگی به جنین وهمچنین دلبستگی مادر به نوزاد. پژوهش حاضر از نوع کارآزمایی بالینی بوده که روی 126 نفر مادر باردار بود. برای گروههای آزمایش(تن آرامی ودلبستگی ) به ترتیب چهار جلسه 90 دقیقه ای آموزش های تن آرامی و رفتارهای دلبستگی مادر با جنین بر گزار شد. گروه کنترل مداخله ای نداشت. پس از اتمام مداخله سه گروه مجددا پرسشنامه دلبستگی مادربا جنین و اضطراب را تکمیل نمودند و سپس در اولین شیر دهی رفتار دلبستگی مادر با نوزاد درهمه گروه ها مشاهده گردید. معيارهاي ورود : شکم اول ، داشتن سن بين 35-18 ، حداقل سواد سوم راهنمائي ، سن بارداري بين 35-32 هفته ، نداشتن مشكل مامايي ، تک قل ، حاملگی خواسته و داشتن نمره اضطراب کم تا متوسط بر اساس مقیاس اضطراب اسپیلبرگربود. معيارهاي خروج : سابقه ناراحتی قلبی ، بیماری روانی شدید ویاابتلا به عوارض بارداری مانندخونریزی، دیابت، فشار خون وزایمان زودرس بود.
خلاصه مطالعه
   


IRCT201109067494N1
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
زمینه: درد و خستگی از مشکلات بعد از جراحی پیوند بای پس شریان کرونری(CABG ) می باشند. از آنجایی که جهت تسکین درد و خستگی، روش های غیر دارویی بر روشهای دارویی ارجح تر می باشند، لذا مطالعه حاضر با هدف تعیین تاثیر ماساژ بازتابی کف پا بر میزان درد و خستگی بیماران بعد از عمل CABG انجام شده است. روش ها: این مطالعه یک کارآزمایی بالینی کنترل شده تصادفی شده شاهد دار می باشد که بر روی 80 بیمار تحت CABG بستری در مرکز قلب مازندران، در سال 1390 انجام گردید. بیماران به صورت غیر تصادفی و در دسترس و با همسان سازی از نظر سن و جنس در دو گروه آزمون و شاهد به طور تصادفی قرار گرفتند. در گروه آزمون ماساژ کف پا از روز دوم پس از عمل به مدت 4 روز متوالی و به مدت 20 دقیقه در کف پای چپ انجام شد. در گروه شاهد نیز فقط پای بیمار بدون اعمال هیچ فشاری به مدت 1 دقیقه چرب گردید. متغیرهای درد و خستگی قبل و بعد از مداخله با استفاده از مقیاس معیاری دیداری ثبت شد. یافته ها با استفاده از نرم افزار spss نسخه 17 و آزمون های آماری توصیفی،آزمون کای دو و تحلیل واریانس اندازه های تکراری تحلیل شد.
خلاصه مطالعه
   


IRCT201109067495N1
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
اهداف: مقایسه تأثیر انوکساپارین و آسپیرین بر علائم حرکتی بیماران سکته مغزی غیرخونریزی دهنده طراحی: کارآزمایی بالینی شاهد دار نحوه انجام: 60 بیمار مراجعه کننده به مرکز آیت اله کاشانی شهرکرد که بصورت تصادفی در دو گروه آزمون و شاهد قرار گرفتند شرکت کنندگان: معیار ورود عبارت بود از مراجعه به اورژانس بيمارستان كاشاني شهركرد كه با سي تي اسكن يا ام آر آي (در بدو ورود) با تشخيص سكته مغزي غيرخونريزي دهنده بودند. معیار خروج عبارت بود از سكته مغزي ايسكميك هموراژيك; تروماتيك و بيماران دارای علائم ثانويه نورولوژيك ;اختلالات متابوليك نظير اختلال هيپوكلسمي; هيپو ناترمی و... مداخله: گروه آزمون هپارین 5000 واحد هر 6 ساعت یا انوکساپارین 8000-4000 واحد در روز بطریقه زیرجلدی به مدت 3 روز ، ولی گروه شاهد فقط آسپرین با دوز 325-100 میلیگرم . متغیرهای پیامد اصلی: قدرت عضلانی، ترومبوز وریدهای عمقی و آمبولی ریه بیماران
خلاصه مطالعه
   


IRCT201109082709N19
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
هدف این مطالعه بررسی اثر زنجبیل بر وضعیت گلیسمی، آپولیپوپروتئین B، آپو لیپوپروتئین A-I، ظرفیت تام آنتی اکسیدانی (TAC)، مالون دی آلدئید (MDA)، پروتئین واکنش گر C با حساسیت زیاد hs-CRP)) و پاراکسوناز سرمی در بیماران دیابتی نوع دو است. در این کارآزمایی بالینی تصادفی شده دو سو کور شاهد دار با دارونما، تعداد 70 بیمار مبتلا به دیابت نوع دو واجد شرایط و داوطلب ورود به مطالعه انتخاب میشوند. بیماران گروه مورد به مدت 3 ماه روزانه 3 گرم پودر زنجبیل و بیماران گروه کنترل به مدت 3 ماه روزانه 3 گرم پودر لاکتوز دریافت می کنند. پس از طی مدت 3 ماهه مداخله، سطح سرمی قند خون ناشتا، هموگلوبین A1C، آپولیپوپروتئین B، آپو لیپوپروتئین A-I، ظرفیت تام آنتی اکسیدانی (TAC)، مالون دی آلدئید (MDA)، پروتئین واکنش گر C با حساسیت زیاد hs-CRP)) و پاراکسوناز بین 3 گروه مقایسه خواهد شد.
خلاصه مطالعه
   


IRCT201109097497N2
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
زمینه و هدف : ناباروري بحراني است كه بر ابعاد مختلف زندگي زوجين نابارور تاثير مي گذارد و يكي از عمده ترين وقايع استرس زا در زندگي افراد است .تن آرامی به عنوان یک راهکارمی تواند بر روي مقاومت افراد در برابر استرس واضطراب موثر باشد. لذا این مطالعه با هدف تعیین تاثیر آموزش تن آرامی برمیزان اضطراب و دلبستگی مادر با جنین و نوزاد درمادران نخست باردار با روش باروري ازمايشگاهي (IVF) صورت گرفته است. مواد و روش ها:در این کارآزمایی بالینی 80 خانم شکم اول که به روش IVF باردار شده اند، به طور تصادفي در دو گروه آزمایش و كنترل قرار گرفتند . برای گروه آزمایش علاوه بر مراقبت هاي معمول بارداري ، چهار جلسه 90 دقیقه ای كلاسهاي تن آرامی برگزار شد. نمره اضطراب و دلبستگي مادر با جنین ، قبل از مداخله و در پايان 1 ماه بعد از مداخله و همچنین نمره دلبستگی مادر با نوزاد در بعد از زایمان در هر دو گروه سنجيده شد. یا فته ها :میانگین نمره اضطراب و دلبستگی قبل از مداخله در دو گروه ،اختلاف آماری معنی داری نداشت ولی میانگین نمره اضطراب و دلبستگی مادر با جنین و نوزاد دربعد از مداخله در دو گروه اختلاف آماری معنی داری را نشان داد . نتیجه گیری: نتايج مطالعه نشان داد كه آموزش تن آرامی در كاهش اضطراب و افزایش دلبستگی مادر باجنین ونوزاد در خانم هاي باردار IVF شده موثر می باشد. كليد واژه : ناباروری ،تن آرامی، اضطراب ،دلبستگي با جنين ، دلبستگی با نوزاد. 9
خلاصه مطالعه
   


IRCT201403174181N8
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
ما این تحقیق را برای تعیین اثرات زعفران(کروکوس ساویتوس) روی نتایج آزمایش مایع منی(حجم منی،تعداد و تحرک و شکل اسپرم)بعد از جراحی واریکوسلکتومی،اثرات جانبی احتمالی زعفران و ارزیابی تعداد بیماران لازم برای نتیجه گیری درست با حدود اطمینان 95درصد طراحی کرده ایم.براساس مطالعات قبلی،در این کارآزمایی بالینی دو سو کور60 مرد غیر سیگاری 20 تا 35 ساله بدون بیماری سیستمیک یا اروژنیتال(و بدون سابقه بیماری خاصی در کودکی)،یا مصرف داروهای مجاز یا غیر مجاز مانند مخدرها،محرکها،توهم زاها و یا استنشاقی ها،یا سابقه ترومای بیضه ای که ممکن است روی اسپرماتوژنز اثر سوء بگذارند و بدون سابقه واریکوسلکتومی قبلی یا بیضه آتروفیک یا هورمون محرک فولیکولبالا انتخاب خواهند شد.در صورت عدم دارا بودن شرایط فوق مردان ار چرخه مطالعه خارج خواهند شد.این مطالعه توسط کمیته اخلاقی دانشگاه علوم پزشکی تبریز تایید گردیده است.مردان بعد از صحبت و توضیحات لازم و معاینات اروژنیتال و برسی اولیه پارامترهای مایع منی،واریکوسلکتومی خواهند شد و سپس به مدت 6 ماه یک روز در میان کپسول های مشابه حاوی زعفران ویا دارونما به صورت تصادفی دریافت خواهند کرد.30بیمار کپسول حاوی زعفران و30 بیمار کپسول حاوی دارونما را در این مدت مصرف خواهند کرد و چنانچه دچار هر نوع بیماری یا آسیب بیضه ای شوند،یا دارویی مصرف کنند که روی اسپرماتوژنز موثر باشد و یا در صورت درخواست خود بیمار مبنی بر انصراف از ادامه شرکت در تحقیق،از مطالعه خارج خواهند شد.مایع منی بیماران بعد از 6ماه مجددا ارزیابی شده تغییرات آن در هر کدام از گروه ها نسبت به آزمایش اولیه مقایسه خواهد شد.
خلاصه مطالعه
   


IRCT201109122306N2
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
طراحي انجام مطالعه: کارآزمایی بالینی تصادفی شده، يك سويه كور، كنترل با دارونما، تك مركزي روش انجام مطالعه: نوجوانان 12 تا 18 ساله واجد ديس ليپيدمي(تري گليسيريد بالاي صدك 90 يا كلسترول توتال بالاي صدك 90 يا LDL بالاي صدك 90 يا HDL پايين تر از صدك 90) در دو گروه مورد و شاهد با حجم نمونۀ 36 نفر در هر گروه، به صورت تصادفی قرار می گیرند. به گروه شاهد دارونما داده می شود. به گروه مورد ، گل گیاه چاي ترش (چاي مكي) که به صورت پودر در بسته بنديهاي ساشه اي 2 گرمي است، 3 بار در روز داده می شود. افرادی که وارد مطالعه شدند 2 بار خون می دهند ؛ یک بار اول مطالعه قبل از ورود به گروه ها و بار دوم در انتهای مطالعه ؛ یعنی1 ماه پس از مصرف داروي گياهي يا دارونما. پارامترهای آزمایشگاهی شامل LDL ، HDL، TC ، TG توسط روش اتوآنالیزر اندازه گیری می شود.
خلاصه مطالعه
   


IRCT201109122306N3
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
طراحي انجام مطالعه: کارآزمایی بالینی تصادفی شده، يك سويه كور، كنترل با دارونما، تك مركزي روش انجام مطالعه: نوجوانان 12 تا 18 ساله واجد ديس ليپيدمي(تري گليسيريد بالاي صدك 90 يا كلسترول توتال بالاي صدك 90 يا LDL بالاي صدك 90 يا HDL پايين تر از صدك 90) در دو گروه مورد و شاهد با حجم نمونۀ 37 نفر در هر گروه، به صورت تصادفی قرار می گیرند. به گروه شاهد دارونما داده می شود. به گروه مورد ، میوۀ گیاه سماق که به صورت پودر در كپسول هاي 500 ميلي گرمي است، 3 بار در روز داده می شود. افرادی که وارد مطالعه شدند 2 بار خون می دهند ؛ یک بار اول مطالعه قبل از ورود به گروه ها و بار دوم در انتهای مطالعه ؛ یعنی1 ماه پس از مصرف داروي گياهي يا دارونما. پارامترهای آزمایشگاهی شامل LDL ، HDL، TC ، TG توسط روش اتوآنالیزر اندازه گیری می شود
خلاصه مطالعه
   


IRCT201109122306N4
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
طراحي انجام مطالعه: کارآزمایی بالینی تصادفی شده، يك سويه كور، كنترل با دارونما، تك مركزي روش انجام مطالعه: نوجوانان 12 تا 18 ساله واجد ديس ليپيدمي(تري گليسيريد بالاي صدك 90 يا كلسترول توتال بالاي صدك 90 يا LDL بالاي صدك 90 يا HDL پايين تر از صدك 90) در دو گروه مورد و شاهد با حجم نمونۀ 37 نفر در هر گروه، به صورت تصادفی قرار می گیرند. به گروه شاهد دارونما داده می شود. به گروه مورد ، دانه گیاه خرفه که به صورت كپسول هاي 500 ميلي گرمي است، 3 بار در روز داده می شود. افرادی که وارد مطالعه شدند 2 بار خون می دهند ؛ یک بار اول مطالعه قبل از ورود به گروه ها و بار دوم در انتهای مطالعه ؛ یعنی1 ماه پس از مصرف داروي گياهي يا دارونما. پارامترهای آزمایشگاهی شامل LDL ، HDL، TC ، TG توسط روش اتوآنالیزر اندازه گیری می شود
خلاصه مطالعه
   


<<  64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74  >>