پنج‌شنبه - ۲۷ شهريور ۱۳۹۳

 

تعداد کل کارآزمایی های ثبت شده : 6672   

 

تعداد 2319 جواب برای جستجوی شما پیدا شد

IRCT201109034224N17
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
در دندانپزشکی اطفال پس از شکست تمامی روش های کنترل رفتاری، درمان تحت بیهوشی عمومی توصیه می شود. استرس، ترس قبلی کودک و ناشتا بودن او در زمان شروع درمان می تواند سبب تغییرات سطح قند خون در کودک گردد و تغییرات شدید قند خون میتواند منجر به آپنه، سنکوپ، تأخیر در به هوش آمدن و... درکودک شود. این مطالعه به صورت کارآزمایی بالینی کور نشده تصادفی طراحی شده است و هدف از آن تعیین و مقایسه میانگین قند خون قبل از شروع عمل و القا بیهوشی، پس از القا بیهوشی و لوله گذاری تراشه، در پایان عمل و در نهایت قبل از ترخیص، با استفاده از تکنیک بیهوشی وریدی با پروپوفول و بیهوشی استنشاقی با ایزوفلوران در کودکان سن 4 تا 6 سال مراجعه کننده به بخش دندانپزشکی بیمارستانی دانشکده دندانپزشکی اصفهان می باشد. کودکان در صورت داشتن سلامت عمومی کامل، نداشتن سابقه جراحی طی یک سال گذشته و نداشتن منع استفاده از ایزوفلوران و پروپوفول جهت مطالعه انتخاب می گردند. سپس از والدین رضایت نامه اخذ می گردد و دستورات قبل از عمل و ناشتائی در همه به صورت یکسان داده می شود. پس از مراجعه، کودک از نظر سلامت عمومی مجدد ارزیابی شده و در صورتی که منعی برای شروع کار نداشته باشد، تعویض لباس شده و به اتاق جراحی برده می شود. کودک به صورت تصادفی در یکی از گروه های بیهوشی وریدی (با پروپوفول) یا بیهوشی استنشاقی (با ایزوفلوران) قرار می گیرد. سپس در صورت همکاری آی وی.لاین گرفته می شود. در غیر این صورت کودک با ترکیب گازی 50 درصد نیتروس اکساید، 50 درصد اکسیژن و 5 درصد ایزوفلوران آرام بخشی شده و زمانی که به محرک کلامی پاسخ نداد اقدام به رگ گیری می کنیم. سپس القای بیهوشی در گروه ایزوفلوران با 6 میلی گرم بر کیلوگرم تیوپنتال سدیم، 1 میکروگرم بر کیلوگرم فنتانیل و 0.8 میلی گرم بر کیلوگرم آتروکوریوم و در گروه پروپوفول با 2.5 تا 3.5 میلی گرم بر کیلوگرم پروپوفول، 1 میکروگرم بر کیلوگرم فنتانیل و 0.8 میلی گرم بر کیلوگرم آتروکوریوم انجام می شود. نگهداری بیهوشی در گروه ایزوفلوران با 50 درصد نیتروس اکساید ، 50 درصد اکسیژن و 1.5 درصد ایزوفلوران و در گروه پروپوفول با 50 درصد نیتروس اکساید، 50 درصد اکسیژن و 9 میلی گرم بر کیلوگرم بر ساعت پروپوفول انجام می شود. قندخون در این کودکان به وسیله دستگاه گلوکومتر (آکو_چک) طی چهار مرحله قبل از شروع عمل و القا بیهوشی (قبل از تعویض لباس)، پس از القا بیهوشی و لوله گذاری تراشه، در پایان عمل و قبل از ترخیص، پس از ضدعفونی کردن انگشت و با استفاده از یک قطره خون اندازه گیری می شود.
خلاصه مطالعه
   


IRCT201109067482N1
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
هدف ازاین مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی مقایسه اثر متفورمین و پیوگلیتازون در کاهش میزان hsCRP در بیماران با دیابت تیپ II میباشد. در این مطالعه 40 بیمار دیابتی که واجد معیارهای ورود و خروج مطالعه میباشند، بطور تصادفی در یکی ازگروههای مصرف کننده متفورمین یا پیوگلیتازون قرار می گیرند. گروه اول متفورمین 500mg/bd به مدت سه ماه به صورت خوراکی و گروه کنترل پیوگلیتازون 30 mg/daily به مدت سه ماه به صورت خوراکی دریافت می کنند. میزان کاهش hsCRP در پایان مطالعه در دو گروه با هم مقایسه میشود.
خلاصه مطالعه
   


IRCT201109057479N1
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
این مطالعه به صورت کارآزمایی بالینی تصادفی دو سو کور، کنترل شده با دارونما اجرا می شود. افراد شرکت کننده در مطالعه شامل سالمندان 60 تا 75 سال هستند که از نظر بالینی مبتلا به بی خوابی بوده و دریافت روزانه منیزیم رژیمی آنها کمتر از 75% RDA است. همچنین منیزیم سرمی کمتر از mmol/L 0.95 دارند. از بین داوطلبان دارای شرایط ورود به مطالعه، افرادی که دارای شاخص توده بدنی بالاتر از kg/m2 35، سابقه بیماری روانی، افسردگی و استرس شدید، سوء مصرف الکل یا مواد مخدر، سفرهای هوایی بلند مدت در 6 هفته اخیر، مصرف دیورتیک یا داروهای هورمونی و ابتلا به نارسایی حاد قلبی، نارسایی کلیه، سندرم پای ناآرام و آپنه شدید باشند از مطالعه خارج می شوند. تعداد 46 نفر از افراد باقی مانده به صورت تصادفی به دو گروه مکمل یاری و دارونما تقسیم می شوند. این افراد به مدت 8 هفته روزانه دو عدد قرص 250 میلی گرمی منیزیم اکساید یا دارونمای نشاسته دریافت می کنند. جهت بررسی تاثیر مکمل یاری در شروع و پایان مداخله شاخص شدت بیخوابی، مدت زمان خواب، منیزیم سرم، رنین سرم، کورتیزول سرم و ملاتونین سرم آنها اندازگیری می شود.
خلاصه مطالعه
   


IRCT201109067491N1
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
هدف از اين مطالعه مقایسه اثر تزريق پريتونئال بوپی واكائين 5/0 درصد وتزريق زير جلدي آن بر درد پس از عمل آپاندكتومي مي باشد. اين مطالعه يك کارآزمایی بالینی تصادفی شده مي باشد كه بر روي 126 بيمار در سنین 15 تا 45 سال كه با درد شكم به بيمارستان شهيد بهشتي كاشان مراجعه نمايند انجام خواهد شد. پس از گرفتن شرح حال وانجام معاينه فيزيكي و آزمايشات پاراكلينيك مويد تشخيص آپانديسيت حاد ، بيماران كانديد آپاندكتومي شده و وارد مطالعه خواهند شدند. بیماران در سه گروه مورد مطالعه قرار خواهند گرفت: گروه الف: انفیلتراسیون پریتونئال بوپی واکائین 5/0%دريافت خواهند نمود. گروه ب: انفیلتراسیون زیر جلدی بوپی واکائین 5/0% دريافت خواهند نمود. گروه ج: بدون تزریق بوپی واکائین. شدت درد بیماران در ساعت های 6، 12و24 بعد از عمل در هر سه گروه بر اساس معیار Visual Analogue Scale ارزیابی خواهد شد. میزان مصرف پتیدین در 24 ساعت بعد از عمل ثبت خواهد شد.
خلاصه مطالعه
   


IRCT201109067499N1
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
این مطالعه یک کارآزمایی بالینی، دو نیمه صورت، تک مرکزی می‏باشد. هدف از این مطالعه مقایسه اثر بخشی داروی گیاهی "پمادآرنبیا اوچورما" و وازلین برترمیم زخم ناشی از لیزر فراکشنال دی اکسید کربن در بیماران مبتلا به اسکار آکنه دو طرفه صورت می باشد. در این مطالعه 40 بیمار مرد و زن دارای سن 65-20 سال دارای اسکار آکنه دو طرفه صورت که برای درمان اسکار از لیزر فراکشنال استفاده کرده اند بعد از گرفتن رضایت نامه آگاهانه وارد مطالعه می شوند. بیمارانی که حامله باشند؛ بیمارانی که در حال مصرف ایزوترتینوئین باشند؛ بیمارانی که همزمان داروهای موضعی دیگر استفاده نمایند از مطالعه خارج می شوند. بیماران پس ازلیزر فراکشنال دو طرفه صورت وارد مطالعه شده و برای ترمیم زخمهای ناشی از لیزر. در یک طرف صورت داروی گیاهی آرنبیا به عنوان گروه مداخله و در طرف دیگر وازلین را به عنوان گروه کنترل روزانه 4 بار( صبح، ظهر، عصر وشب) به مدت یک هفته استفاده می‏نمایند. برای بررسی بهبود بالینی( قرمزی، ورم، پوسته ریزی،اروزیون) از پرسشنامه 4 نمره ای بصری و گرفتن عکس دیجیتال در روز مداخله و روز دوم و چهارم و یک هفته بعد از مداخله استفاده می‏شود.
خلاصه مطالعه
   


IRCT201109067497N1
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
بررسی تاثیر آموزش تن آرامی ودلبستگی بر اضطراب دوران بارداری و دلبستگی به جنین وهمچنین دلبستگی مادر به نوزاد. پژوهش حاضر از نوع کارآزمایی بالینی بوده که روی 126 نفر مادر باردار بود. برای گروههای آزمایش(تن آرامی ودلبستگی ) به ترتیب چهار جلسه 90 دقیقه ای آموزش های تن آرامی و رفتارهای دلبستگی مادر با جنین بر گزار شد. گروه کنترل مداخله ای نداشت. پس از اتمام مداخله سه گروه مجددا پرسشنامه دلبستگی مادربا جنین و اضطراب را تکمیل نمودند و سپس در اولین شیر دهی رفتار دلبستگی مادر با نوزاد درهمه گروه ها مشاهده گردید. معيارهاي ورود : شکم اول ، داشتن سن بين 35-18 ، حداقل سواد سوم راهنمائي ، سن بارداري بين 35-32 هفته ، نداشتن مشكل مامايي ، تک قل ، حاملگی خواسته و داشتن نمره اضطراب کم تا متوسط بر اساس مقیاس اضطراب اسپیلبرگربود. معيارهاي خروج : سابقه ناراحتی قلبی ، بیماری روانی شدید ویاابتلا به عوارض بارداری مانندخونریزی، دیابت، فشار خون وزایمان زودرس بود.
خلاصه مطالعه
   


IRCT201109067494N1
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
زمینه: درد و خستگی از مشکلات بعد از جراحی پیوند بای پس شریان کرونری(CABG ) می باشند. از آنجایی که جهت تسکین درد و خستگی، روش های غیر دارویی بر روشهای دارویی ارجح تر می باشند، لذا مطالعه حاضر با هدف تعیین تاثیر ماساژ بازتابی کف پا بر میزان درد و خستگی بیماران بعد از عمل CABG انجام شده است. روش ها: این مطالعه یک کارآزمایی بالینی کنترل شده تصادفی شده شاهد دار می باشد که بر روی 80 بیمار تحت CABG بستری در مرکز قلب مازندران، در سال 1390 انجام گردید. بیماران به صورت غیر تصادفی و در دسترس و با همسان سازی از نظر سن و جنس در دو گروه آزمون و شاهد به طور تصادفی قرار گرفتند. در گروه آزمون ماساژ کف پا از روز دوم پس از عمل به مدت 4 روز متوالی و به مدت 20 دقیقه در کف پای چپ انجام شد. در گروه شاهد نیز فقط پای بیمار بدون اعمال هیچ فشاری به مدت 1 دقیقه چرب گردید. متغیرهای درد و خستگی قبل و بعد از مداخله با استفاده از مقیاس معیاری دیداری ثبت شد. یافته ها با استفاده از نرم افزار spss نسخه 17 و آزمون های آماری توصیفی،آزمون کای دو و تحلیل واریانس اندازه های تکراری تحلیل شد.
خلاصه مطالعه
   


IRCT201109067495N1
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
اهداف: مقایسه تأثیر انوکساپارین و آسپیرین بر علائم حرکتی بیماران سکته مغزی غیرخونریزی دهنده طراحی: کارآزمایی بالینی شاهد دار نحوه انجام: 60 بیمار مراجعه کننده به مرکز آیت اله کاشانی شهرکرد که بصورت تصادفی در دو گروه آزمون و شاهد قرار گرفتند شرکت کنندگان: معیار ورود عبارت بود از مراجعه به اورژانس بيمارستان كاشاني شهركرد كه با سي تي اسكن يا ام آر آي (در بدو ورود) با تشخيص سكته مغزي غيرخونريزي دهنده بودند. معیار خروج عبارت بود از سكته مغزي ايسكميك هموراژيك; تروماتيك و بيماران دارای علائم ثانويه نورولوژيك ;اختلالات متابوليك نظير اختلال هيپوكلسمي; هيپو ناترمی و... مداخله: گروه آزمون هپارین 5000 واحد هر 6 ساعت یا انوکساپارین 8000-4000 واحد در روز بطریقه زیرجلدی به مدت 3 روز ، ولی گروه شاهد فقط آسپرین با دوز 325-100 میلیگرم . متغیرهای پیامد اصلی: قدرت عضلانی، ترومبوز وریدهای عمقی و آمبولی ریه بیماران
خلاصه مطالعه
   


IRCT201109082709N19
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
هدف این مطالعه بررسی اثر زنجبیل بر وضعیت گلیسمی، آپولیپوپروتئین B، آپو لیپوپروتئین A-I، ظرفیت تام آنتی اکسیدانی (TAC)، مالون دی آلدئید (MDA)، پروتئین واکنش گر C با حساسیت زیاد hs-CRP)) و پاراکسوناز سرمی در بیماران دیابتی نوع دو است. در این کارآزمایی بالینی تصادفی شده دو سو کور شاهد دار با دارونما، تعداد 70 بیمار مبتلا به دیابت نوع دو واجد شرایط و داوطلب ورود به مطالعه انتخاب میشوند. بیماران گروه مورد به مدت 3 ماه روزانه 3 گرم پودر زنجبیل و بیماران گروه کنترل به مدت 3 ماه روزانه 3 گرم پودر لاکتوز دریافت می کنند. پس از طی مدت 3 ماهه مداخله، سطح سرمی قند خون ناشتا، هموگلوبین A1C، آپولیپوپروتئین B، آپو لیپوپروتئین A-I، ظرفیت تام آنتی اکسیدانی (TAC)، مالون دی آلدئید (MDA)، پروتئین واکنش گر C با حساسیت زیاد hs-CRP)) و پاراکسوناز بین 3 گروه مقایسه خواهد شد.
خلاصه مطالعه
   


IRCT201109097497N2
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
زمینه و هدف : ناباروري بحراني است كه بر ابعاد مختلف زندگي زوجين نابارور تاثير مي گذارد و يكي از عمده ترين وقايع استرس زا در زندگي افراد است .تن آرامی به عنوان یک راهکارمی تواند بر روي مقاومت افراد در برابر استرس واضطراب موثر باشد. لذا این مطالعه با هدف تعیین تاثیر آموزش تن آرامی برمیزان اضطراب و دلبستگی مادر با جنین و نوزاد درمادران نخست باردار با روش باروري ازمايشگاهي (IVF) صورت گرفته است. مواد و روش ها:در این کارآزمایی بالینی 80 خانم شکم اول که به روش IVF باردار شده اند، به طور تصادفي در دو گروه آزمایش و كنترل قرار گرفتند . برای گروه آزمایش علاوه بر مراقبت هاي معمول بارداري ، چهار جلسه 90 دقیقه ای كلاسهاي تن آرامی برگزار شد. نمره اضطراب و دلبستگي مادر با جنین ، قبل از مداخله و در پايان 1 ماه بعد از مداخله و همچنین نمره دلبستگی مادر با نوزاد در بعد از زایمان در هر دو گروه سنجيده شد. یا فته ها :میانگین نمره اضطراب و دلبستگی قبل از مداخله در دو گروه ،اختلاف آماری معنی داری نداشت ولی میانگین نمره اضطراب و دلبستگی مادر با جنین و نوزاد دربعد از مداخله در دو گروه اختلاف آماری معنی داری را نشان داد . نتیجه گیری: نتايج مطالعه نشان داد كه آموزش تن آرامی در كاهش اضطراب و افزایش دلبستگی مادر باجنین ونوزاد در خانم هاي باردار IVF شده موثر می باشد. كليد واژه : ناباروری ،تن آرامی، اضطراب ،دلبستگي با جنين ، دلبستگی با نوزاد. 9
خلاصه مطالعه
   


<<  64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74  >>