پنج‌شنبه - ۴ ارديبهشت ۱۳۹۳

 

تعداد کل کارآزمایی های ثبت شده : 5845   

 

تعداد 1962 جواب برای جستجوی شما پیدا شد

IRCT201403174181N8
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
ما این تحقیق را برای تعیین اثرات زعفران(کروکوس ساویتوس) روی نتایج آزمایش مایع منی(حجم منی،تعداد و تحرک و شکل اسپرم)بعد از جراحی واریکوسلکتومی،اثرات جانبی احتمالی زعفران و ارزیابی تعداد بیماران لازم برای نتیجه گیری درست با حدود اطمینان 95درصد طراحی کرده ایم.براساس مطالعات قبلی،در این کارآزمایی بالینی دو سو کور60 مرد غیر سیگاری 20 تا 35 ساله بدون بیماری سیستمیک یا اروژنیتال(و بدون سابقه بیماری خاصی در کودکی)،یا مصرف داروهای مجاز یا غیر مجاز مانند مخدرها،محرکها،توهم زاها و یا استنشاقی ها،یا سابقه ترومای بیضه ای که ممکن است روی اسپرماتوژنز اثر سوء بگذارند و بدون سابقه واریکوسلکتومی قبلی یا بیضه آتروفیک یا هورمون محرک فولیکولبالا انتخاب خواهند شد.در صورت عدم دارا بودن شرایط فوق مردان ار چرخه مطالعه خارج خواهند شد.این مطالعه توسط کمیته اخلاقی دانشگاه علوم پزشکی تبریز تایید گردیده است.مردان بعد از صحبت و توضیحات لازم و معاینات اروژنیتال و برسی اولیه پارامترهای مایع منی،واریکوسلکتومی خواهند شد و سپس به مدت 6 ماه یک روز در میان کپسول های مشابه حاوی زعفران ویا دارونما به صورت تصادفی دریافت خواهند کرد.30بیمار کپسول حاوی زعفران و30 بیمار کپسول حاوی دارونما را در این مدت مصرف خواهند کرد و چنانچه دچار هر نوع بیماری یا آسیب بیضه ای شوند،یا دارویی مصرف کنند که روی اسپرماتوژنز موثر باشد و یا در صورت درخواست خود بیمار مبنی بر انصراف از ادامه شرکت در تحقیق،از مطالعه خارج خواهند شد.مایع منی بیماران بعد از 6ماه مجددا ارزیابی شده تغییرات آن در هر کدام از گروه ها نسبت به آزمایش اولیه مقایسه خواهد شد.
خلاصه مطالعه
   


IRCT201109122306N2
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
طراحي انجام مطالعه: کارآزمایی بالینی تصادفی شده، يك سويه كور، كنترل با دارونما، تك مركزي روش انجام مطالعه: نوجوانان 12 تا 18 ساله واجد ديس ليپيدمي(تري گليسيريد بالاي صدك 90 يا كلسترول توتال بالاي صدك 90 يا LDL بالاي صدك 90 يا HDL پايين تر از صدك 90) در دو گروه مورد و شاهد با حجم نمونۀ 36 نفر در هر گروه، به صورت تصادفی قرار می گیرند. به گروه شاهد دارونما داده می شود. به گروه مورد ، گل گیاه چاي ترش (چاي مكي) که به صورت پودر در بسته بنديهاي ساشه اي 2 گرمي است، 3 بار در روز داده می شود. افرادی که وارد مطالعه شدند 2 بار خون می دهند ؛ یک بار اول مطالعه قبل از ورود به گروه ها و بار دوم در انتهای مطالعه ؛ یعنی1 ماه پس از مصرف داروي گياهي يا دارونما. پارامترهای آزمایشگاهی شامل LDL ، HDL، TC ، TG توسط روش اتوآنالیزر اندازه گیری می شود.
خلاصه مطالعه
   


IRCT201109122306N3
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
طراحي انجام مطالعه: کارآزمایی بالینی تصادفی شده، يك سويه كور، كنترل با دارونما، تك مركزي روش انجام مطالعه: نوجوانان 12 تا 18 ساله واجد ديس ليپيدمي(تري گليسيريد بالاي صدك 90 يا كلسترول توتال بالاي صدك 90 يا LDL بالاي صدك 90 يا HDL پايين تر از صدك 90) در دو گروه مورد و شاهد با حجم نمونۀ 37 نفر در هر گروه، به صورت تصادفی قرار می گیرند. به گروه شاهد دارونما داده می شود. به گروه مورد ، میوۀ گیاه سماق که به صورت پودر در كپسول هاي 500 ميلي گرمي است، 3 بار در روز داده می شود. افرادی که وارد مطالعه شدند 2 بار خون می دهند ؛ یک بار اول مطالعه قبل از ورود به گروه ها و بار دوم در انتهای مطالعه ؛ یعنی1 ماه پس از مصرف داروي گياهي يا دارونما. پارامترهای آزمایشگاهی شامل LDL ، HDL، TC ، TG توسط روش اتوآنالیزر اندازه گیری می شود
خلاصه مطالعه
   


IRCT201109122306N4
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
طراحي انجام مطالعه: کارآزمایی بالینی تصادفی شده، يك سويه كور، كنترل با دارونما، تك مركزي روش انجام مطالعه: نوجوانان 12 تا 18 ساله واجد ديس ليپيدمي(تري گليسيريد بالاي صدك 90 يا كلسترول توتال بالاي صدك 90 يا LDL بالاي صدك 90 يا HDL پايين تر از صدك 90) در دو گروه مورد و شاهد با حجم نمونۀ 37 نفر در هر گروه، به صورت تصادفی قرار می گیرند. به گروه شاهد دارونما داده می شود. به گروه مورد ، دانه گیاه خرفه که به صورت كپسول هاي 500 ميلي گرمي است، 3 بار در روز داده می شود. افرادی که وارد مطالعه شدند 2 بار خون می دهند ؛ یک بار اول مطالعه قبل از ورود به گروه ها و بار دوم در انتهای مطالعه ؛ یعنی1 ماه پس از مصرف داروي گياهي يا دارونما. پارامترهای آزمایشگاهی شامل LDL ، HDL، TC ، TG توسط روش اتوآنالیزر اندازه گیری می شود
خلاصه مطالعه
   


IRCT201109147542N1
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
هدف از انجام این مطالعه کار آزمایی بالینی غیر تصادفی بررسی تاثیر استفاده از درن بر عوارض بعد از عمل لاپاراسکوپی کوله سیستکتومی بدون عارضه به گروه های مداخله وکنترل می باشد. در این مطالعه 86 بیمار بیلیاری کولیک که قرار است تحت کوله سیستکتومی لاپاروسکوپی قرار گیرند که واجد معیارهای ورود و خروج مطالعه باشند، بصورت غیر تصادفی در یکی از گروهای مداخله یا کنترل قرار میگیرند. در گروه مداخله درن در بستر کبد در انتهای عمل تعبیه خواهد شد و در گروه کنترل تعبیه نمی شود. درد پس از عمل، مدت اقامت در بیمارستان و عفونت محل درن و نیاز به عمل مجدد در دو گروه اندازه گیری و مقایسه خواهد شد.
خلاصه مطالعه
   


IRCT201109127541N1
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
در این کارآزمایی بالینی تصادفی شده دوسوکور، ما به بررسی اثر مکمل کوآنزیم کیوتن بر علائم نوروپاتی ، گلوکز خون ، انسولین، hsCRP و ظرفیت تام آنتی اکسیدانی در دیابت نوع دو می پردازیم. در این مطالعه از مرکز تحقیقات درمانی دیابت یزد 70 نفر بیمار دیابتی دارای علائم نوروپاتی که از طریق پرسشنامه میشیگان و معاینه رفلکس های عصبی تشخیص داده شده اند را انتخاب می کنیم. بیماران به طور تصادفی به دو گروه تقسیم شده؛ یک گروه 200 میلی گرم CoQ10 (دوز تقسیم شده) و گروه دیگر دارونما (میکروکریستالین سلولز خوراکی) به صورت روزانه و به مدت 12 هفته دریافت خواهند کرد.NCS (Nerve Conduction Study) در ابتدا و انتهای مطالعه و از طریق روش الکترومیوگرافی در بیماران اندازه گیری خواهد شد. 8 میلی لیتر خون ناشتا جهت انجام آزمایشات بیوشیمیایی در ابتدا و انتهای مطالعه از بیماران گرفته خواهد شد.در طول دوره مداخله، افراد رژیم و داروی روتین خود را دریافت خواهند کرد. پس از جمع آوری اطلاعات، آنها را کدگذاری و در برنامه SPSS آنالیز خواهیم کرد.
خلاصه مطالعه
   


IRCT201109136582N2
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
هدف از مطالعه تعیین تاثير ماساژ درماني و تكنيك هاي تنفسي بر شدت درد، پاسخ هاي فيزيولوژيك نسبت به درد، نوع و نتايج زايمان ومقايسه آنها می باشد. این مطالعه کارآزمایی بالینی متقاطع یک سو کور می باشدکه از بین مادران مراجعه كننده حائز شرایط ورود به مطالعه 40 نفرمادر شکم اول انتخاب شده وبطور تصادفي به دو گروه ماساژ 1و تنفس1 تقسيم شدند، سپس 42 نفر ديگر با يكسان سازي شرايط نمونه ها انتخاب وبطور تصادفي به دو گروه ماساژ2وتنفس2 تقسيم شدند. به مادران گروه تنفس آموزش عملي لازم داده شد. با مراجعه مادران هر چهار گروه براي زايمان، پژوهشگر در زايشگاه حاضر شد. برای گروه هاي مداخله ماساژ هارا در ديلاتاسيونهای 4 ،6، 8 و10 سانتی و برای کروه های تنفس کمک به انجام تنفس ها درهمان ديلاتاسيونهانمود. برای گروه های کنترل در همان دیلاتا سیون ها مداخله ای انجام نگرفت.سی دقیقه بعد از تعیین دیلاتاسیون، شدت درد با مقياس درجه بندي عددي NRS )Numerical rating scale)وپاسخ هاي فيزيولوژيك نسبت به درد(تعداد نبض،فشارخون و تب ) تعیین شد. اختلاف ميانگين ها با روش آماري تی،آزمون ویلکاکسون ومتغيير هاي نحوه پیشرفت زايمان و نتايج زايمان که جزو اهداف فرعی پزوهش بودند با مجذور كاي تجزيه تحليل گرديد.
خلاصه مطالعه
   


IRCT201109147553N1
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
هدف از انجام این مطالعه ی کارآزمایی تصادفی مداخله ای، مقایسه ی اثربخشی 2هفته ای و 3هفته ای درمان با پردنیزولون در بیماران مبتلا به ITP میباشد. در این مطالعه 66 بیمار مبتلا به ITP که به مطب و درمانگاه بیمارستان خوانساری اراک مراجعه نموده و واجد معیارهای ورود/خروج مطالعه باشند، بطور تصادفی ،یک در میان، در یکی از گروههای مداخله یا کنترل قرار می گیرند. بیماران در گروه مداخله، رژیم درمانی 2 هفته ای پردنیزولون (1mg/kg/day) و در گروه کنترل،رژیم درمانی 3 هفته ای پردنیزولون (1mg/kg/day) در یافت خواهند نمود. تعداد پلاکت فشار خون بیماران قبل، و تا 6 ماه پس از مداخله، و نیز عوارض و عود بیماری پیگیری و در دو گروه مقایسه خواهند شد.
خلاصه مطالعه
   


IRCT201109176709N5
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
هدف از این کارآزمایی بالینی تصادفی کنترل شده (دو سو کور ) مقایسه میزان خونریزی و دیسمنوره در آی. یو. دی های مولتی لود 375 و کاپرتی 380A می باشد. اين مطالعه بر روی 48 زن 15-45 ساله مراجعه کننده به مركز بهداشتي-درمانی منتخب شهر تبریز که منع مصرف آی.یو.دی نداشته و نمره ی شدت دردشان در زمان قاعدگی بر اساس مقیاس آنالوگ بینایی زیر7 باشد، انجام خواهد گرفت.از کلیه زنان حائز شرایط، بعد از گرفتن رضایت نامه آگاهانه کتبی درخواست خواهد شد که پرسشنامه مشخصات دموگرافیک و جدول هیگام را با توجه به میزان خونریزی خود و مقیاس آنالوگ بینایی را بر اساس میزان شدت درد در زمان عادت ماهیانه یک ماه قبل از آی.یو.دی گذاری تکمیل نمایند. سپس شرکت کنندگان به طور تصادفی، با استفاده از جدول اعداد تصادفی کامپیوتری و از طریق بلوک بندی تصادفی چهارتایی و شش تایی مخفی شده در پاکتهای دربسته ماتی که به ترتیب شماره گذاری شدند، به دو گروه مداخله و کنترل تخصیص می- یابند. جايگذاري آی.یو.دی ها بلافاصله بعد از اتمام خونریزی قاعدگی انجام خواهد شد. در هر سیکل قاعدگی طی تماس تلفنی از نمونه ها خواسته می شود در زمان عادت ماهیانه طبق جدول هیگام میزان خونریزی و با استفاده از مقیاس آنالوگ بینایی شدت درد خود را به مدت چهار سیکل یادداشت نمایند.
خلاصه مطالعه
   


IRCT201109177274N2
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
1) اهداف: مقایسه اثربخشی گچ گیری به همراه تزریق کورتیکواستروئید در مقایسه با تزریق کورتیکواستروئید به تنهایی، در درمان تنوسینویت دکوورون (2) طراحی: کارآزمایی بالینی تصادفی شده. (3) نحوه انجام: گروه الف) گچ اسپایکا فایبر گلاس مچ دست به همراه متیل پردنیزولون استات ساخت داخل (40میلیگرم) و 1 سی سی لیدوکائین 2درصد (60 میلیگرم) که به صورت موضعی به منطقه با حداکثر درد، تزریق خواهد شد دریافت می کنند؛ و گروه ب) تحت تزریق متیل پردنیزولون استات ساخت داخل (40میلیگرم) و 1سی سی لیدوکائین 2درصد (60میلیگرم) به مدت 3 هفته قرار خواهدگرفت. دو پرسشنامه "مقیاس ناتوانی بازو، شانه و دست" و "مقیاس دیداری درد" مجدداً سه هفته پس از شروع درمان، توسط هر بیمار تکمیل خواهند شد. به علاوه، پرسشنامه اطلاعات دموگرافیک شامل سن، جنس، زمان مراجعه، دست غالب، دست مبتلا، و خصوصیات بیماری نیز در زمان مراجعه بیماران تکمیل خواهد گشت (4) بیماران برای ورود به مطالعه بایستی دارای 4 معیار زیر باشند: درد در رادیال مچ دست؛ تندرنس در اولین کمپارتمان خم کننده پشتی مچ دست؛ یک تست فینکل اشتاین مثبت؛ و امتیاز مقیاس دیداری درد بالای 6. هم چنین بیماران باردار یا مبتلا به آرتریت روماتوئید از جامعه مورد مطالعه خارج شدند. (5) مداخلات: درمان گروه شاهد: تزریق کورتيكواستروئيد. درمان گروه مداخله: تزریق کورتيكواستروئيد و گچ اسپایکا (6) پیامد اصلی: پیامد اولیه موفقیت درمان است که بر اساس سه علامت: درد در رادیال مچ دست؛ تندرنس در اولین کمپارتمان خم کننده پشتی مچ دست؛ و یک تست فینکل اشتاین مثبت سنجیده می شود. موفقیت درمان به مواردی اطلاق می شود که هر سه علامت منفی شده و از بین رفته باشد.
خلاصه مطالعه
   


<<  64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74  >>