چهارشنبه - ۱ مرداد ۱۳۹۳

 

تعداد کل کارآزمایی های ثبت شده : 6373   

 

تعداد 2786 جواب برای جستجوی شما پیدا شد

IRCT201206106807N4
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
این مطالعه یک کارآزمایی بالینی بوده که در زنان مولتی پار پذیرش شده در زایشگاه بیمارستان زعیم پاکدشت که به روش وازینال زایمان در سال 2011 زایمان کرده اند انجام شده است.نمونه ها شامل 82 بیمار که در دو گروه شنبلیله به عنوان گروه مداخله و گروه نشاسته به عنوان گروه دارونما بوده اند تقسیم شدند. دو گروه از لحاظ تعداد بارداری و زایمان و سقط و انجام اپی زیاتومی همگون شدند.وقتی بیماران از پس درد شکایت میکردند دو کپسول شنبلیله یا دارونما به بیماران داده میشد.بیماران به مدت 24 ساعت تحت نظر قرار میگرفتند.میزان درد قبل و نیم ساعت بعد از هر بار مداخله یا حداقل 4 ساعت پس از مصرف داروهای مسکن مثل مفنامیک اسید و بروفن با خط کش درد مک گیل اندازه گیری میشد.اگر میزان درد 2 یا بیشتر بود بر اساس تقاضای بیمار به او داروی مسکن داده میشد.
خلاصه مطالعه
   


IRCT201206071722N5
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
هدف این مطالعه بررسی تأثیر آموزش راه رفتن با روبوت بر پارامترهای کاینماتیکی ره رفتن بیمار با ضایعه نخاعی بود. این مطالعه به صورت کارآزمایی بالینی تصادفی (RCT) بر روی 16 بیمار با ضایعه نخاعی انجام شد. داوطلبان پس از ارزیابی اولیه به صورت تصادفی در در دو گروه کنترل (درمان روتین) و گروه مورد (درمان با روبوت) گرفتند. پارامترهای کاینماتیک راه رفتن توسط دستگاه لوکومات و پرسشنامه های فانکشنال FAM, WISCI II و ASIA قبل و بعد از درمان برای کلیه افراد تکمیل شد. دوره درمانی 3 روز در هفته بود که به مدت 7هفته طول کشید. مدت مداخله درمانی در هر جلسه 30 دقیقه بود.
خلاصه مطالعه
   


IRCT2013083112487N2
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
هدف مطالعه:هدف این کارآزمایی بالینی و آزمایشگاهی مقایسه تاثیر کلینیکی و باکتریولوژیک جرم گیری و تسطیح ریشه توسط دستگاه اولتراسونیک همراه یا بدون درمان فوتودینامیک (به عنوان درمان مکمل) می باشد. طراحی انجام مطالعه: تصادفی تجربی کلینیکی وآزمایشگاهی، یکسوکور، تک مرکزی، بدون کنترل با دارونما، موازی. جمعیت مورد مطالعه: بیماران مبتلا به پریودنتیت مزمن خفیف تا متوسط 20 تا60 ساله، هردو جنس. معیار ورود: بیماران مبتلا به پریودنتیت مزمن خفیف تا متوسط، حداقل دارای سه دندان با عمق پاکت بین 6-3 میلیمتر و دارای خونریزی حین پروب کردن معیار خروج از مطالعه: بارداری، بیماری سیستمیک، آنتی بیوتیک درمانی، بدخیمی، پاکت های عمیقتر از 6 میلیمتر. بیماران بر اساس معیارهای ورود و خروج انتخاب شده وبا بهره گیری از روش تقسیم دهان، بیماران به صورت تصادفی با پرتاب سکه در یک ناحیه جرم گیری به تنهایی یا جرم گیری به همراه درمان فوتودینامیک دریافت کرده و در ناحیه دوم درمان دیگر را دریافت نمودند.نمونه های میکروبی در ابتدا، 10 ، 42 و 90 روز پس از درمان جمع آوری وکشت شدند و همچنین معیارهای کلینیکی شامل عمق پاکت، ازدست رفتن چسبندگی کلینیکی، خونریزی حین پروب و شاخص خونریزی از پاپیلا در ابتدا و 90 روز پس از درمان اندازه گیری گردیدند. حجم نمونه: بیست درهر گروه در کل چهل نمونه. مداخله مورد مطالعه: جرم گیری و تسطیح ریشه به همراه یا بدون درمان فوتودینامیک. زمان مداخله: نود روز. پیامد اولیه : تعداد کلونی های باکتریایی پلاک زیرلثه ای، عمق پاکت، ازدست رفتن چسبندگی کلینیکی، خونریزی حین پروب و خونریزی از پاپیلا.
خلاصه مطالعه
   


IRCT201206072967N4
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
هدف از پژوهش حاضر، بررسی اثر پروژسترون واژینال بر میزان حاملگی خانم های نابارور دچار سندرم تخمدان پلی کیستیک مي باشد. مطالعه بصورت کارآزمایی بالینی تک مرکزی بر روی 200 بیمار نابارور واجد شرايط ورود به مطالعه مراجعه کننده به مرکز نازایی کاشان در سال 91 انجام خواهد شد. شرایط ورود به مطالعه شامل سن 35-20 سال ودارا بودن معيار روتردام (وجود 2 معیار از 3 معیار زیر: الیگومنوره یا آمنوره، وجود تخمدان هاي پلی کیستیک در سونوگرافی، شواهد بیوشیمیایی یا کلینیکی هیپرآندروژنیسم) مي باشد. بيماران با آزمایشات هورمونی غیر طبیعی در روز سوم قاعدگي ( شامل مقدارهورمون محرك فوليكولي، هورمون محرك تيروئيد، پرولاکتین، 17 هیدروکسی پروژسترون و تستوسترون)، بسته بودن لوله ها در هیستروسالپنگوگرافی یا لاپاراسکوپی و نازایی به علت فاکتورعامل مردانه از مطالعه خارج خواهند شد. بیماران، در روزهای سوم تا هفتم سیکل قاعدگی ، لتروزول ( 5 میلی گرم) و یا کلومیفن ( 100 میلی گرم) روزانه دریافت خواهند نمود. سپس، گنادوتروپین( 150 واحد) از روز پنجم تا نهم سيكل به میزان روزانه دریافت خواهند نمود. سونوگرافی کنترل جهت تعیین پاسخ تخمدانی و ضخامت آندومتر در روز دهم یا یازدهم سیکل انجام شده و دوز گنادوتروپین تنظیم خواهد گردید. زمانی که در سیکل تحریک، حداقل یک فولیکول غالب 20-18 میلی لیتر در سونوگرافی دیده شود و ضخامت آندومتر 8-6 میلی لیتر باشد، آمپول HCG (پنج هزار واحد) عضلانی تزریق خواهد گردید. سپس، بیماران بطور تصادفی به 2 گروه مورد و شاهد تقسیم خواهند شد. گروه مورد، شیاف پروژسترون واژینال( 400 میلی گرم)روزانه بمدت 14 روز دریافت نموده و گروه شاهد، پروژسترون دریافت نخواهد نمود . در روز آخردريافت پروژسترون در گروه مورد، آزمايش حاملگي در دو گروه انجام خواهد شد.
خلاصه مطالعه
   


IRCT201207267618N2
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
هدف: مقایسه اثر عصاره گل محمدی با مفنامیک اسید بر شدت درد دیسمنوره اولیه. این مطالعه بصورت یک کارازمایی بالینی تصادفی دو سویه کور و تک مرکزی فاز 3 بر روی دانشجویان دختر خوابگاه کوثر دانشگاه تبریز انجام خواهد شد. دانشجویان بر اساس معیار های ورود و خروج مانند شدت درد دیسمنوره اولیه 8-5، عدم وجود بیماری زمینه ای تناسلی، عدم سابقه جراحی شکم یا لگن و پس از تکمیل فرم رضایت آگاهانه کتبی وارد مطالعه خواهند شد. 92 دانشجو (حجم نمونه) بصورت تصادفی در دو گروه اختصاص می یابند و برای 3 روز متوالی با یکی از دو داروی مفنامیک اسید یا عصاره گل محمدی برای یک سیکل تحت درمان قرار می گیرند و سپس در سیکل بعدی گروهی که مفنامیک اسید دریافت کرده بودند عصاره گل محمدی دریافت خواهند کرد و برعکس . پیامد اولیه بصورت شدت درد در هر گروه در فواصل مشخص قبل و پس از آغاز درمان با استفاده از vas اندازه گیری و مقایسه خواهد شد تا اثرات ضد دردی مفنامیک اسید و عصاره گل محمدی مقایسه شود .
خلاصه مطالعه
   


IRCT201206069957N1
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
هدف: هدف از این مطالعه ارزیابی تاثیر آلوئه ورا بر تسکین درد در دیسمنوره اولیه بود. نحوه انجام: مطالعه در خوابگاه دانشگاه علوم پزشکی زاهدان انجام شد. طراحی: مطالعه حاضر یک کارآزمایی بالینی تصادفی دو سو کور بود. هشتاد دانشجو که رضایت نامه را امضا کردند، در این مطالعه شرکت داشتند. بر اساس جدول اعداد تصادفی، نمونه ها به دو گروه مساوی تقسیم شدند و به نسبت 1:1 آلوئه ورا و دارونما دریافت کردند. همه شیشه های ژل در شرکت دارویی گیاهان باریچ که سازنده محصول بود، کد گذاری شدند. پژوهشگر و شرکت کنندگان از نوع ژلهای خوراکی بدلیل پیشگیری از تورش، اطلاعی نداشتند. داشتن نمره 4 از 10 برای دیسمنوره بر طبق مقیاس درد، عدم ابتلا یا سابقه هر گونه مشکلات رحمی و لگنی معیارهای ورود، آلرژی به دارو و مصرف نادرست بر اساس زمان و یا مقدار آن معیارهای خروج بود. مداخله: شرکت کنندگان 5cc ژل خوراکی را سه بار در روز (دو روز قبل تا سه روز بعد از آغاز سیکل قاعدگی برای دو سیکل متوالی) مصرف کردند. آنان اجازه داشتند از NSAIDS در صورت نیاز استفاده کنند ولی میبایست شدت درد را قبل از مصرف مسکن ثبت می کردند. جهت تعداد مسکن های مصرفی و وضعیت قاعدگی یک چک لیست گزارش شخصی و برای شدت درد از معیار آنالوگ بینایی استفاده شد. پیامد: شدت درد در 5 فاصله زمانی (2 ساعت اول از آغاز خونریزی، 2 تا 12 ساعت، 12 تا 24 ساعت، روز دوم و سوم سیکل قاعدگی) بررسی شد
خلاصه مطالعه
   


IRCT201206089973N1
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
هدف این پژوهش که از نوع مطالعه كارآزمايي باليني تصادفي با گروه كنترل است. مقایسه تاثیر درمان شناختی رفتاری- غني شده با فرهنگ و آموزه‌های دينی و درمان شناختی رفتاری جهت کاهش افسردگی، اضطراب و میزان عود بیماران وابسته به مواد اپیوئیدی است. معیارهای اصلی ورود افرادی بودند که براساس مصاحبه بالینی و ملاک‌های تشخیصی و آماری اختلال‌های روانی (انجمن روانپزشکان امریکا) وابسته به یکی از ترکیبات اپیوئیدی بوده (سو مصرف مواد)و بهمراه آن افسردگی و اضطراب داشتند. اگر سه جلسه غیبت داشتند از پژوهش خارج می‌شدند. جمعیت مورد مطالعه بیمارانی بودند: که جهت درمان اعتیاد به مرکز درمان اعتیاد بهزیستی شهر یزد مراجعه نمودند. و از بین آنها تعداد 30 نفر افرادی که معیارهای اصلی ورود را داشتند با روش تصادفی در سه گروه‌ درمانی قرار گرفتند. گروه اول:(گروه شناختی رفتاري–با نگرش دینی) گروه دوم:(گروه شناختی-رفتاري) گروه سوم:(گروه كنترل). براي گروه اول پروتكل شناختي رفتاري غني شده با آموزهاي معنوي و ديني، براي گروه دوم پروتكل شناختي رفتاري رايج. برای هر گروه 8 جلسه 2 ساعته گروه درمانی اجرا شد.. یافته‌های این پژوهش نشان داد: درمان شناختی رفتاری با رویکرد معنوی و درمان شناختی-رفتاری رایج نسبت به گروه کنترل در کاهش افسردگی، اضطراب اثربخش بوده است. ولی درمان مبتنی بر معنویت در کاهش افسردگی، اضطراب و پیشگیری از عود اثربخشی بیشتری داشته‌است.
خلاصه مطالعه
   


IRCT201206099975N1
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
یک کارآزمایی بالینی تصادفی شاهددار یک سو کور، از شهریور ۱۳۹۱ تا فروردین ۱۳۹۲ انجام خواهد شد. هدف این مطالعه، مقایسه تاثیر « مدل مشاوره - درمانی جنسی پیلیسیت» با «مدل بهداشت جنسی» در زنان با مشکل جنسی، در کشور ایران و شهر تهران می باشد. ۸۴ زن ۴۵-۲۰ ساله مبتلا به مشکل جنسی، به صورت تصادفی برای دریافت مداخله بر اساس مدل مشاوره - درمانی جنسی پیلیسیت یا مدل بهداشت جنسی انتخاب خواهند شد. پیامدهای اصلی مطالعه عملکرد جنسی و استرس جنسی می باشند که به ترتیب با پرسشنامه خلاصه عملکرد جنسی زنان و پرسشنامه اصلاح شده استرس جنسی زنان، در زمان ورود به مطالعه، ۲.5 ماه و سپس 7 ماه بعداز مداخله سنجیده خواهندشد
خلاصه مطالعه
   


IRCT201206094105N7
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
این مطالعه با هدف تعیین اثر مصرف تخم خرفه بر شاخص های التهابی، 8-ایزوپروستان و عملکرد ریوی در زنان مبتلا به آسم مورد مطالعه قرار خواهد گرفت. در این مطالعه 70 بیمار زن با حداقل سن 18 سال که طبق تشخیص پزشک متخصص با توجه به راهنمای GINA بمدت حداقل 1 سال مبتلا به آسم متوسط پایدار باشند و معیارهای خروج شامل استعمال دخانیات، ابتلا به سایر اختلالات ریوی و عفونت های دستگاه تنفسی ،ابتلا به بیماریهای کلیوی،کبدی ، قلبی عروقی ،هر گونه تغییر در نوع دارو و دوز آن، سابقه تولید سنگ های اگزالاتی و داشتن حمله طی 1 ماه گذشته که منجر به پذیرش در بیمارستان شود را دارا نباشند ،انتخاب و به صورت تصادفی به دو گروه مداخله و شاهد تقسیم می شوند. جهت سنجش 8-ایزوپروستان، عوامل التهابی شامل 4IL- , TNF_α و متابولیت های نیتریک اکساید (نیتریت و نیترات ) نمونه خلط بیماران جمع آوری خواهد شد. به منظور تعیین عملکرد ریوی بیماران تست های FEV1,PEF بوسیله دستگاه اسپیرومتر اندازه گیری خواهد شد. بیماران گروه مداخله برای مدت 8 هفته علاوه بر پروتکل درمانی ،روزانه 10 گرم تخم خرفه را در دو دوز منقسم 5 گرمی ، صبح به صورت ناشتا و شب قبل از مصرف شام همراه با یک لیوان آب دریافت می کنند و گروه کنترل نیز پروتکل درمانی خود را بهمراه دو لیوان آب در روز مصرف خواهند نمود.
خلاصه مطالعه
   


IRCT2012082610664N1
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
اهداف: بررسی اثر آمپول 17-آلفا هیدروکسی پروژسترون کاپروات در مقایسه با شیاف پروژسترون در پیشگیری از زایمان زودرس در حاملگی هایی که در سه ماهه دوم بارداری دچار کوتاهی سرویکس شده اند. طراحی: کارآزمایی بالینی تصادفی شده و دارای گروه کنترل. نحوه انجام: خانم های حامله بدون علامتی که در فاصله هفته های 16-24 بارداری تحت سونوگرافی واژینال قرار میگیرند و سرویکس کوتاه تر از 25 میلیمتر دارند، وارد مطالعه میشوند. معیارهای ورود: حاملگی تک قلو; سن حاملگی 16-24 هفته. معیارهای خروج: حاملگی چند قلو; خونریزی واژینال; کوریوآمنیونیت قطعی یا مشکوک; داشتن سرکلاژ دهانه رحم; اهنجاری های جنینی; ناهنجاری های مادرزادی رحم مثل رحم دوشاخ; تک شاخ و... ناهنجاری های مادرزادی سرویکس مثل هیپوپلازی سرویکس; سابقه جراحی سرویکس مثل کونیزاسیون، LEEP(loop electrical excision procedure); سابقه حوادث ترومبوآمبولیک وابسته به هورمون; وجود بیماری های زمینه ای از جمله فشار خون کنترل نشده; دیابت کنترل نشده; اختلالات ترومبوآمبولیک; بیماریهای قلبی و عصبی-عضلانی در خانم باردار. مداخلات: پس ازگرفتن رضایت نامه کتبی بیماران به طور تصادفی به دو گروه AوB تخصیص می یابند. گروه A تحت درمان با آمپول 17-آلفاهیدروکسی پروژسترون کاپروات (Proluton) با دوز 250میلی گرم عضلانی یک بار در هفته قرار میگیرند و گروه B شبی یک عدد شیاف واژینال 400میلی گرمی پروژسترون دریافت میکنند. سپس هر سه هفته یکبار سونوگرافی واژینال جهت اندازه گیری طول سرویکس انجام ودرمان تا 37 هفتگی و یا تا زمان وقوع زایمان زودرس ادامه می یابد. پیامدهای اصلی: زایمان زودرس قبل از 28 هفته، زایمان زودرس بین 28-34هفته و زایمان زودرس بین 34-37 هفته حاملگی.
خلاصه مطالعه
   


<<  132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142  >>