يک‌شنبه - ۶ تير ۱۳۹۵

 

تعداد کل کارآزمایی های ثبت شده : 10928   

 

تعداد 5192 جواب برای جستجوی شما پیدا شد

IRCT201205029620N1
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
بر اساس دستنامه تشخیصی آماری روانپزشکی (DSM-IV-TR) اختلال سایکوتیک ناشی از آمتافتامین در صورت بروز علائم سایکوتیک طی مدت یکماه پس از مسمومیت یا ترک آمتافتامین بروز میابد.شیوع این اختلال در مصرف کنندگان آمفتامین بالا میباشد و بدلیل شدت علائم نیازمند درمان سریع است.راهنمای استانداردی برای درمان این اختلال موجود نیست. ریسپریدون یک آنتی سایکوتیک آتیپیک است و در درمان سایکوز حاد بکار میرود و عوارض آن کمتر از داروهای تیپیک (قدیمی) میباشد. آریپیپرازول یک آگونیست نسبی رسپتورهای D2و 5-HT1A است که در سایکوز حاد بکار میرود و پروفایل عوارض آن از آنتی سایکوتیکهای تیپیک و آتیپیک بهتر است. مطالعه ما یک کارآزمایی بالینی است که با هدف بررسی مقایسه ای اثربخشی ریسپریدون با آریپیپرازول در درمان این اختلال طراحی شده است. مطالعه به صورت یک کارآزمایی بالینی تصادفی قبل و بعد از درمان است.تعداد افراد مورد مطالعه 38 نفر میباشد که به کلینیکهای روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه مراجعه نموده باشند که بر اساس کرایتریاهای ورود وخروج مطالعه و با مصاحبه بالینی انتخاب شده و مورد مطالعه قرار خواهند گرفت. افراد گروه اول تحت درمان با قرص ریسپریدون 4 میلی گرم روزانه وافراد گروه دوم تحت درمان با قرص آریپیپرازول 15 میلیگرم روزانه قرار خواهند گرفت وکلیه بیماران در شروع درمان و پس از 6 هفته بوسیله پرسشنامه Positive and Negative Syndrome Scale (PANSS). مورد ارزیابی قرار خواهند گرفت. در پایان مطالعه یافته های طرح توسط نرم افزار SPSS-15 مورد تجزیه و تحلیل قرار خواهند گرفت.
خلاصه مطالعه
   


IRCT201205059642N1
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
مطالعه حاضر با هدف تاثیر تحریکی عصبی الکتریکی از راه پوست برای کاهش درد زایمان انجام شده است. این کارآزمایی بالینی روی 144 زن باردار مراجعه کننده به زایشگاه دزیانی در فاز فعال زایمانی که به روش مبتنی بر هدف با معيار هاي ورود: مادران نخست زا؛ حاملگی ترم؛ یک قلو؛ نمای جنینی سفالیک؛ دیلاتاسیون 5-3 سانتیمتر؛ سن مادر 40-20سال و معيارهاي خروج : وجودضايعات پوستي يا اسكار جراحي در محل نصب الکترود ؛ كاربران پيس ميكر قلبی انتخاب شده بودند انجام شد. نمونه ها پس از پر کردن پرسشنامه و ثبت مشخصات دموگرافیک بصورت تصادفی جمع آوری شد. شدت درد زایمان با استفاده از مقیاس دیداری درد ( در 3 گروه ) مداخله، پلاسبو و گروه کنترل بلافاصله بعد از مداخله 30 دقیقه بعد از مداخله و 60 دقیقه بعد از مداخله و دیلاتاسیون 6-5 سانتیمتر و 9-8 سانتیمتر سنجیده شد و مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت.
خلاصه مطالعه
   


IRCT201205059644N1
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
هدف: مقایسه میزان بروز سردرد پس از بی حسی نخاعی در بیماران سزارینی. طراحی: کار ازمایی بالینی تصادفی شده یک سو کور نحوه انجام کار: الف: گروه نشسته: بیمار پاهای خودرا بصورت صاف مقابل بدن قرار میدهد. ب: گروه خوابیده به پهلو: بیمار به پهلوی راست خوابیده وزانوانش را بداخل شکم جمع میکند. هر دو گروه : - قبل از عمل 300 سی سی سرم رینگر دریافت میکنند. -- توسط سوزن24 از فضای بین مهره های 3و4 کمری وباتزریق 2سی سی بوپیواکایین بعلاوه یک سی سی سوفنتانیل از خط وسط بی حس میشوند. - پس از انجام بی حسی بلا فاصله بصورت دراز کش روبه بالا میخوابند. شرایط ورود به مطالعه: کلیه زنان کاندیدسزارین الکتیومراجعه کننده به بیمارستان فاطمییه همدان شرایط خروج از مطالعه: ابتلا به سردردهای مزمن ومیگرنی; هرگونه عوارض مامایی; مصرف مزمن مسکنها ; منع انجام بی حسی نخاعی پیامداولیه: سردرد بیمار 24و72 ساعت پس از عمل توسط فردی که از گروه بیمار مطلع نیست پیگیری میشود. پیامدهای ثانویه: - سطح بی حسی 5 دقیقه پس از بیحسی نخاعی اندازه گیری می شود. - فشار خون با شیوه غیر تهاجمی هر 3 دقیقه اندازه گیری و ا فت فشارخون با افدرین درمان و ثبت میشود. - تهوع واستفراغ در صورت مشاهده ثبت میشود .
خلاصه مطالعه
   


IRCT201205069651N1
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
هدف بررسی کارآیی درمانی کپسول انتریک کوتد اسانس انیسون در درمان بیماران مقاوم به درمان IBS در مقایسه با دارونما و کپسول Colpermin® است. 120 نفر از بین بیماران مقاوم به درمان انتخاب می شوند. یک گروه رژیم کپسول انتریک کوتد اسانس انیسون 187 میلی گرم روزانه ، به مدت 4 هفته دریافت می کنند، گروه دیگر پلاسبو به مدت 4 هفته و گروهی دیگر کپسول Colpermin® به مدت 4 هفته دریافت می نمایند. در این کارآزمایی بالینی دو سو کور پایلوت(بیماران و پژوهشگر از اینکه کدام فرد دارو یا پلاسبو و یا کپسول کولپرمین را دریافت میکنند بی اطلاع هستند). بیماران در زمان های قبل از درمان و 4 و 6 هفته بعد از درمان پيگيري می شوند. سه گروه از نظر پاسخ به درمان که شامل بهبود کیفیت زندگی و کاهش علائم درد، نفخ، اسهال، یبوست، رفلاکس، سردرد و خستگی نسبت به وضعیت قبل از درمان هر بیمار بررسی می شوند.
خلاصه مطالعه
   


IRCT201205089674N1
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
اولین هدف از این مطالعه تعیین سطح ویتامین C پلاسما در بیماران CAPD ( دیالیز صفاقی مداوم سیار ) در مرکز امام رضا (ع) شیراز بود. هدف دوم از این مطالعه بررسی (الف) شیوع کمبود ویتامین C دراین بیماران ، (ب) ارتباط آن با غلظت هموگلوبین انان و (ج) اثر مکمل 250 میلی گرم در روز ویتامین Cخوراکی بر غلظت هموگلوبین آنان بود. مطالعه ، تک مرکزی ، دو سویه کور ، تصادفی ، کنترل شده با پلاسبو وآینده نگر بود. موافقت همه بیماران برای پیوستن به مطالعه انجام شد.- معیارهای ورود شامل: 1. درمان طولانی مدت PD (حداقل بیشتر از سه ماه) 2. هموگلوبین کمتر از12 میلیگرم در دسی لیتر 3. سن بیش از 18 سال - شرایط خروج از مطالعه: 1. بیماری حاد (شامل بیماریهای عفونی و سابقه سرطان) در طی 3 ماه قبل از تعیین سطح ویتامین C 2. خونریزی یا همولیز عودکننده 3. مصرف مکملهای ویتامین C) در طی 3 هفته قبل از تعیین سطح سرم 4. عدم مصرف تتراسایکلین، انتی اسید و کلستیرامین 5.وضعیت بالینی ناپایدار ، 6.نیازبرای انتقال خون اخیر 7. تشخیص قبلی hyperoxaluria اولیه از مطالعه حذف شدند . مداخله: دروهله اول شصت و شش 66نفربیمار PD که دراین مطالعه ثبت نام کرده بودند و ازنظرپزشکی دروضعیت ثابتی بودند انتخاب شدند . برای تعیین وضعیت ویتامین C در این بیماران، سطح ویتامین C پلاسما و علاوه برآن چندین پارامتر بالینی دیگر از جمله هموگلوبین، فریتین، TIBC ، آهن سرم ، CRP ،واشباع ترانسفرین اندازه گیری شدند. مکمل های ویتامین حاوی ویتامین C و هر گونه مکمل وریدی وخوراکی ویتامین C 3 هفته قبل از جمع آوری نمونه قطع شدند. چهل و سه(43)نفر از 66 بیمار مبتلا به PD با سطح ویتامین C سرم کمتر از 4 میکروگرم / میلی لیتر در این مطالعه انتخاب شدند. به بیماران 42 قرص برای مصرف ۶هفته روزانه ۱عددداده شد. .به گروه فعال ( 250 میلی گرم اسید آسکوربیک ) وگروه دارونما (نشاسته) باشکل های یکسان داده شد.انتخاب گروه ها بصورت کوربرای هر دو گروه بیمار و محققان تاپایان مطالعه انجام شده بود. و تمام سوابق جمع آوری شد. داروها بصورت خوراکی تجویزگردیدبه دلیل اینکه شکل داخل وریدی هیچ فایده ای برای افراد همودیالیز نشان نداده بود و غیر ممکن بود برای بیماران مبتلا به PD در نظر گرفته شده ,,مورد استفاده قرار گیرد. دوز EPO مورداستفاده توسط هر بیمارهمان دوز معمول قبل ازانجام جمع آوری خون برای اندازه گیری ویتامین C در طول ماه بود. آنها اسید فولیک 5 میلی گرم / در روز دریافت کردند. تنظیم دوز EPO هر بیمار به صورت ماهانه برای حفظ هموگلوبین بیماران در محدوده 11.0 - 12.g/dL ، که هموگلوبین هدف مورداستفاده در زمان مطالعه بود . تعیین کل KT / V اوره بصورت هفتگی با استفاده از روش استاندارد انجام شده است. افراد تتراسایکلین، cholestyramin یا دوای ضد اسید معده را مصرف نمی کردند . نمونه خون برای هموگلوبین فریتین ، TIBC -CRP - ویتامینC شش هفته پس از درمان در پایان مطالعه انجام شد. سطح ویتامین C بوسیله Smartline series of Knauer با سیستم HPLC اندازه گیری شد که عبارتند از : پمپ چهارتایی ، ستون اجاق و آشکارساز اشعه ماوراء بنفش (20) ,آهن سرم و ظرفیت کل اتصال به آهن توسط روش اسپکتروفتومتری با بیوگرافی لا آزمون ( PLIVA_Lachema تعیین شدند AS، برنو، چک جمهوری فریتین ) فریتین سرم با استفاده از روش immunometric های آنزیم chemiluminescent با استفاده از کیت Immulite ( تشخیصی محصولات پارسیان، لس آنجلس ، CA ) تعیین شد. نتایج و جمع آوری داده ها: نتیجه اولیه بررسی سطح سرمی ویتامین C در بیماران PD نتیجه دوم ، تغییر در میانگین غلظت هموگلوبین ( گرم در دسی لیتر ) با اضافه کردن قرص ویتامین C خوراکی از مطالعه پایه استاندارد برای پایان دادن به پیگیری بود. نتایج سوم تغییر در متوسط ​​دوز EPO ( واحد به ازای هر کیلوگرم در هفته ) ، تغییر در میانگین غلظت فریتین ( میکروگرم در هر لیتر ) ، تغییر در اشباع ترانسفرین (درصد ) بودند. تغییرات با تجزیه و تحلیل تغییرات در سطوح آسکوربات پلاسما مورد بررسی قرار گرفت . سطح آسکوربات بااستفاده ازکروماتوگرافی مایع با کارایی بالا اندازه گیری شد.
خلاصه مطالعه
   


IRCT201205073034N9
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
هدف از این مطالعه تعیین تاثیر بسته آموزشی بر خودکارآمدی و عزت نفس زنان نابارور است. این پژوهش از نوع بالینی تجربی می باشد که در دو گروه مداخله و کنترل صورت می گیرد. نمونه گیری مستمر با تخصیص تصادفی از طریق جدول اعداد تصادفی انجام می گیرد. 80 زن ایرانی 45-20 ساله با ناباروری اولیه و عامل زنانه به مدت حد اقل 5 سال سابقه ناباروری، بدون بیماری شناخته شده و سابقه مداخلات روانپزشکی(دارویی و روان شناختی) و دارای سواد خواندن و نوشتن وارد مطالعه شده و در صورت بارداری از مطالعه خارج می شوند. گروه مداخله به گروه های 10 نفری تقسیم شده و بسته آموزشی جهت گروه مداخله اجرا خواهد شد. بسته آموزشی شامل چهار جلسه آموزش گروهی (جلسات 90-60 دقیقه) به صورت سخنرانی، پرسش و پاسخ و بحث گروهی در چهار هفته متوالی و یک پیگیری تلفنی دو هفته بعد از آخرین جلسه آموزشی خواهد بود. محتوي برنامه آموزشي شامل آشنايي با دستگاه تولید مثل زن و مرد، روند تولید مثل، تعريف ناباروری ، شیوع، علل، راه های تشخیص ، پروتوکل درمانی، آزمایش های لازم، روش های کمک باروری و روش های کاهش استرس می باشد. در انتهای جلسه اول کتابچه ای حاوی مطالب مورد بحث در جلسات به نمونه ها جهت مطالعه فردی و اطلاع رسانی به همسرانشان ارائه خواهد شد. گروه مداخله 6 هفته بعد از آخرین جلسه آموزشی مجددا پرسشنامه های عزت نفس و خودکارآمدی ناباروری را تکمیل خواهند نمود. گروه كنترل نيز 6 هفته بعد از تکمیل اولیه پرسشنامه ها مجددا پرسشنامه های فوق را تکمیل خواهند نمود.
خلاصه مطالعه
   


IRCT201205099697N1
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
بررسی تأثير شیاف ديكلوفناك و استامينوفن وریدی و تركيب اين دو بر شدت درد پس از عمل در بیماران سزارینی تحت بی حسی نخاعی اهداف: هدف بررسي تأثير شیاف ديكلوفناك و استامينوفن وریدی و تركيب اين دو بر شدت درد پس از عمل در بیماران سزارینی تحت بی حسی نخاعی در مرکز آموزشی درمانی صیاد شیرازی گرگان در سال 1393 است. طراحی: این مطالعه کار آزمایی بالینی دو سو کور می باشد. نحوه انجام: 90 بیمار کاندید جراحی سزارین به روش تصادفی سازی ساده در سه گروه A شیاف دیکلوفناک 100میلیگرم، گروه B استامینوفن وریدی1000میلیگرم و گروه C شیاف دیکلوفناک 50 میلیگرم همراه با 500 میلیگرم استامینوفن وریدی تقسیم خواهند شد. سپس در اتاق ریکاوری با کمک مقیاس بصری درد (VAS) در صورت داشتن شدت درد متوسط به بیمار دارو داده خواهد شد. داده ها با نرم افزارآماری 18 = SPSS و آزمون¬هاي آماري repeated measure ANOVA آنالیز خواهد شد. برای مقایسه زیر گروه¬ها از آزمون Bonferroni استفاده خواهد شد. حد معنی داری کمتراز 0.05 خواهد بود. شرایط ورود اصلی: کلاس 1 و 2 بیهوشی؛ سن بارداری ترم. شرایط خروج اصلی: داشتن هرنوع حساسیت دارویی مانند استامینوفن و بی حس کننده¬های موضعی؛ بیماری کبدی و کلیوی واضح و دیابت. مداخلات: تعیین شدت درد در ساعات 0، 2، 4، 6، 12 و 24 ساعت پس از بی حسی و تجویز داروی ضد التهابي غيراستروئیدی در سه گروه بر اساس شدت درد متوسط با کمک معیار(VAS). متغیرهای پیامد اصلی: تعیین شدت درد در سه گروه دارویی
خلاصه مطالعه
   


IRCT201205079664N1
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
زمینه و هدف: در بيماران تحت تهويه مكانيكي بدليل داشتن لوله داخل تراشه، توليد موكوس و ترشحات زياد مي باشد. به همین دلیل ساکشن داخل تراشه در این بیماران امري ضروري می باشد. به منظور تسهیل خروج ترشحات راه هوایی و بهبود تبادلات گازی می توان از روشهای فیزیوتراپی قفسه سینه نظیر فشردن قفسه سینه در زمان بازدم قبل از ساكشن داخل تراشه استفاده نمود. این پژوهش به منظور تعیین تاثیر فشردن قفسه سینه در زمان بازدم قبل از ساكشن داخل تراشه بر اکسیژناسیون خون شریانی بيماران تحت تهويه مكانيكي انجام شد. روش بررسی: این پژوهش یک مطالعه کارآزمایی بالینی با طرح متقاطع می باشد. نمونه های پژوهش شامل 50 بیمار تحت تهویه مکانیکی بستری در بخش های مراقبت ویژه بیمارستانهای ولیعصر(عج)و آیت اله موسوی زنجان بودند. بیماران به روش نمونه گیری در دسترس مبتنی بر هدف انتخاب شدند. بروی هر کدام از بیماران دو مداخله ساکشن داخل تراشه با و بدون فشردن قفسه سینه در زمان بازدم انجام شد و بین دو مداخله حداقل 3 ساعت فاصله وجود داشت. تکنیک فشردن قفسه سینه به مدت 5 دقیقه قبل از ساکشن داخل تراشه انجام شد. Spo2، 5 دقیقه قبل از ساکشن داخل تراشه، 15و25 دقیقه بعد از آن اندازه گیری شد. ابزار گرداوری داده ها یک برگه ثبت اطلاعات بود. داده ها با استفاده از آزمون تی زوجی توسط نرم افزار 16 spss تجزیه و تحلیل شدند.
خلاصه مطالعه
   


IRCT201205079670N1
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
هدف ما در این مطالعه بررسی تاثیرات درمانی استروئید سیستمیک متعاقب جراحی جدا شدگی شبکیه در میزان جذب مایع زیر ماکولا و دید نهائی است. در یک مطالعه کارآزمائی بالینی تصادفی دوسو کور و تک مرکزی تعداد 72 بیمار بدون محدودیت سنی و جنسی مراجعه کننده به درمانگاههای بیمارستان چشم نیکوکاری تبریز که مبتلا به جداشدگی شبکیه هستند وارد مطالعه میشوند. معیارهای اصلی ورود شامل داشتن دکولمان شبکیه همراه با دکولمان ماکولا؛ داشتن مایع زیر رتین در هفته اول بعد از عمل و معیارهای اصلی خروج شامل داشتن دکولمان راجعه؛ افرادیکه نتیجه جراحی آنها موفقیت آمیز نبوده؛ و بیمارانی که دارای سوراخ ماکولا باشند، میباشد. در ابتدا تمام بیماران قبل از عمل تحت یک معاینه کامل چشمی قرار می گيرند که شامل موارد زیر است: اندازه گیری میزان حدت بینایی، فشار داخل چشم، وسعت دکولمان، وضعیت لنز، محل و تعداد پارگی شبکیه، وضعیت ماکولا. سپس بیماران بعد از عمل بصورت تصادفی به 2 گروه مداخله و شاهد تقسیم شده و به ترتیب تحت درمان با كورتون (گروه مداخله) mg/kg 1 براي مدت 10 روز بعد از يك هفته از عمل و یا پلاسبو (گروه شاهد) قرار خواهند گرفت. میزان حدت بینایی، فشار داخل چشم، وسعت دکولمان، میزان مایع تجمع یافته و Optical Coherence Tomography در هفته اول و دوم، سپس ماه هاي اول، دوم، ششم بعد از عمل مورد ارزیابی قرار گرفته و نتایج با هم مقایسه خواهد شد.
خلاصه مطالعه
   


IRCT201205289889N1
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
این مطالعه به صورت کارآزمایی بالینی تصادفی شده است که بر روی 120 نفر از زنان یائسه شهر اهواز (40 - 60 سال) انجام میشود که هدف کلی این مطالعه سنجش تاثیر استفاده از سیستم پیام کوتاه یا روش پزشکی از راه دور برای ارسال اطلاعات مربوط به فعالیت فیزیکی و اصلاح انتخاب های غذایی بر افزایش سطح فعالیت فیزیکی و بهبود اندازه های آنتروپومتریک و همچنین اصلاح انتخاب های غذایی آنان میباشد. معیار های ورود به این مطالعه: یائسه بودن، شاخص توده بدنی بیشتر از 25 و دارا بودن یک تلفن همراه شخصی است. همچنین معیار های خروج از مطالعه استفاده از دارو های شیمیایی کاهش وزن حداقل به مدت 1 سال گذشته و منع پزشکی برای انجام همه نوع فعالیت فیزیکی است. در این مطالعه متن پیامک های ارسالی با استفاده از راهنما های فعالیت فیزیکی منتشر شده توسط سازمان جهانی بهداشت و همچنین دستور العمل های فعالیت فیزیکی ذکر شده در پایگاه های جهانی معتبر برای خانم های یائسه، استخراج شده و پس از بررسی توسط متخصصین تیم تحقیقاتی به طور یکروز در میان برای افراد گروه مداخله ارسال میشوند. همچنین هفته ای یک عدد پیامک در رابطه با اصلاح انتخاب های غذایی افراد (انتخابهای سالم، مزایا، روش ها و...) ارسال میشود. به طور کلی به مدت 4 ماه برای این افراد پیامک ارسال خواهد شد. پس از 4 ماه اندازه گیریهای آنتروپومتریک و میزان فعالیت فیزیکی در گروه کنترل و مداخله با استفاده از پرسشنامه بین المللی فعالیت فیزیکی (IPAQ) سنجیده خواهدشد. برای سنجش تغییر در انتخاب های غذایی از پرسشنامه استاندارد بسامد غذایی استفاده خواهدشد. دقیقا عین مطالبی که برای افراد گروه مداخله به صورت پیامکی ارسال میشود برای افراد گروه کنترل به صورت برگه چاپ شده و ماهی یک بار به درب منزلشان با پست ارسال خواهد شد.
خلاصه مطالعه
   


<<  132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142  >>