سه‌شنبه - ۱۰ آذر ۱۳۹۴

 

تعداد کل کارآزمایی های ثبت شده : 9301   

 

تعداد 4293 جواب برای جستجوی شما پیدا شد

IRCT201205098117N3
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
30 نفر فوتبالیست حرفه ای غیر آسمی انتخاب شده و در یک طرح cross over در دو مقطع از زمانی به طور تصادفی تقسیم میشوند .سپس به هر دوگروه نحوه استنشاق صحیح اسپری آموزش داده میشود .لازم به یادآوری است که دو نوع اسپری داریم یکی محتوی سالبوتامول ودیگری ماده خنثی بی ضرری که همان طعم وبوی اسپری سالبوتامول رادارد(پلاسبو)15پانزده دقیقه قبل از انجام تستهای اختصاصی ورزشکاران هر دو گروه به صورت تصادفی دو سویه کور از اسپری استفاده کرده و سنجش ها انجام می پذیرد.با رعایت یک دوره پاکسازی دارو از بدن(wash out ( که بر اساس نیمه عمر سالبوتامول استنشاقی تعیین شده، مجددا آزمون شوندگان مورد ارزیابی به دنبال استنشاق اسپری قرار می گیرند با این تفاوت که این بار جای گروه های دارو و دارونما عوض میشود.(بدیهیست که نه آزمونگر و نه آزمودنی از محتوی اسپری بی اطلاع هستند
خلاصه مطالعه
   


IRCT201304284686N6
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
هدف از مطالعه بررسی تجویز همزمان تزریق آتروپین وهیوسین عضلانی بر روند پیشرفت زایمان در زنان شکم اول میباشد. این مطالعه به صورت کارآزمایی بالینی تصادفی دوسکور و کنترل شده با پلاسبو میباشد. جمعیت مورد مطالعه زنان باردار شکم اول در انتظار زایمان مراجعه کننده به بیمارستان طالقانی اراک میباشد. معیار های ورود:حاملگی اول, نمایش سفالیک, سن حاملگی 42 – 37 هفته, دیلا تاسیون 4-3 سانتی متر,کیسه آب پاره دارای مایع شفاف, عدم استفاده از داروهای قلبی – عروقی, عدم استفاده از مسکن معیارهای خروج:مایع آمینون آغشته به مکلونیوم, حساسیت یا واکنش دارویی,عدم تناسب سر ولگن, ماکرو زرمی تعداد 216 نفر نمونه گیری شده و به 4 گروه (مداخله و کنترل) تقسیم میشوند.گروه اول( 54 نفر ) آتروپین 0/01mg/kg ماکزیمم( 0/5mg ) به صورت تک دوزعضلانی دریافت میکند.گروه دوم (54نفر) هیوسین به میزان 20mg به صورت تک دوزعضلانی دریافت میکند.گروه سوم (54 نفر) آب مقطر به میزان 1 سی سی به صورت تک دوزعضلانی دریافت میکند.گروه چهارم (54 نفر) همزمان آتروپین و هیوسین به میزان اتروپین 0/01mg/kg ماکزیمم 0/5mg و هیوسین به میزان 20mg به صورت تک دوزعضلانی دریافت میکند.معاینه واژینال در ابتدای معاینه و یک ساعت بعد از تزریق انجام میشودو سرعت پیشرفت زایمان اندازی گیری میگردد.
خلاصه مطالعه
   


IRCT201205129708N1
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
این مطالعه تصادفی کار آزمایی بالینی ,بر روی 92 مادر بستری دراتاق زایمان بیمارستان شهید صدوقی انجام شد.هدف این مطالعه بررسی اثر رطب بر خونریزی بعد از زایمان بود. شرایط ورود به مطالعه شامل :سن مادر بین 20-35سال؛ پریتی کمتر از 5؛ حاملگی ترم؛ وجودجنین زنده تک قلو با پرزانتاسیون سر؛ وزن جنین بین 2500-4000 گرم؛ نداشتن سابقه ای از بیماریهای طبی و بالاخره طبیعی بودن طول مرحله دوم و سوم زایمان بود. شرایط خروج از مطالعه خونریزی شدید بعد از زایمان ؛ پلی هیدرامنیوس و سابقه عمل جراحی بر روی رحم است. بعد از خروج جفت برای هر دو گروه انفوزیون 20 واحد اکسی توسین در هزار سی سی سرم دکستروز 5٪ و کلريد سدیم o.9٪ با سرعت 2 سی سی در دقیقه انجام شد. در گروه مداخله ، علاوه برانجام اقدام فوق 100 گرم رطب مضافتی بم همراه با یک لیوان اب گرم در اختیار مادر قرار گرفته و از وی خواسته می شد که در عرض 10 دقیقه میل نماید .سپس یک شان با پوشش پلاستیکی ووزن مشخص زیر مادر پهن و برای جمع اوری خون دفع شده یک پد بر روی پرینه مادر قرار می گرفت. کلیه شان و پد ها بوسیله ترازوی دجيتال ژاپني "AND" با حساسیت 1گرم قبل و بعد از استفاده وزن و برای ارزیابی میزان خونریزی , اختلاف وزن انها هر یک ساعت محاسبه و هر گرم افزايش وزن معادل يك سي سي خون در نظر گرفته می شد. کنترل علائم حیاتی مادر نیز هر نیم ساعت انجام شد.
خلاصه مطالعه
   


IRCT201205131556N43
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
هدف مطالعه حاضر بررسی تاثیر سیمواستاتین به عنوان درمان کمکی در درمان اختلال افسردگی اساسی طی یک کارازمایی 6 هفته ای دوسویه کور کنترل شده با دارونما است . 40 بیمار سرپایی یا بستری که واجد ملاکهای DSM-IV-TR برای اختلال افسردگی اساسی باشند در این کارازمایی وارد خواهند شد. بیمارانی که نمره آنها در مقیاس درجه بندی هامیلتون در ابتدای مطالعه 22 یا بیشتر باشد به طور تصادفی به دو گروه تقسیم می شوند. 20 نفر روزانه 40 میلیگرم فلوکستین و 20 میلیگرم سیمواستاتین و 20 نفر روزانه 40 میلیگرم فلوکستین و دارونما دریافت خواهند کرد. بیماران توسط روانپزشک در ابتدای مطالعه و هفته 2 ، 4 و 6 بعد از شروع مطالعه ارزیابی خواهند شد. اثربخشی به صورت تغییر نمره مقیاس درجه بندی هامیلتون برای افسردگی تعیین می شود.
خلاصه مطالعه
   


IRCT2013022611945N2
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
هدف از این مطالعه ی کارازمایی بالینی، مقایسه ی اثر ماساژ درمانی و رفلکسولوژی بر دیسمنوره ی اولیه در دانشجویان خوابگاه های دانشگاه شیراز است.96 دختر با دیسمنوره ی اولیه انتخاب و به صورت تصادفی در یکی از سه گروه، ماساژ، رفلکسولوژی و کنترل قرار خواهند گرفت.معیار های ورود شامل:دانشجویان مبتلا به دیسمنوره ی 5 و بالاتر، عدم وجود بیماری سیستمیک و بیماری در ارگان تناسلی و معیار های خروج شامل:استفاده از داروهای شیمیایی و گیاهی کاهش درد، حساسیت به عصاره ی روغنی اسطوخودوس.گروه ماساژدرمانی بعد از شروع دیسمنوره 30 دقیقه ماساژ قسمت فوقانی ناف را دریافت خواهند کرد.میزان درد قبل و بعد از ماساژ در روز اول و روز دوم و میزان اضطراب 24 ساعت بعد از ماساژ سنجیده خواهد شد. گروه رفلکسولوژی،20 دقیقه در هر پا، مجموعا 40 دقیقه رفلکسولوژی پا دریافت خواهند کرد.در گروه کنترل هیچ مداخله ای صورت نخواهد گرفت.درد در گروه کنترل ورفلکسولوژی در روز اول و روز دوم شروع دیسمنوره ، قبل و بعد از 30 دقیقه سنجیده خواهد شد. سطوح اضطراب 24 ساعت بعد از سنجش درد در روز دوم سنجیده خواهد شد.
خلاصه مطالعه
   


IRCT201205139585N1
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
در این کارازمایی بالینی ما در پی یافتن بهترین روش کنترل درد بعد از عمل سزارین هستیم. این مطالعه یک مطالعه سه سو کور می باشد بر روی 120زن حامله که برای سزارین در بیمارستان افضلی پور کرمان پذیرش شده باشند. معیارهای خروج از مطالعه: بیمارانی که از ادامه شرکت در مطالعه منصرف شوند ، شدت درد به حدی رسد که نیاز به استفاده از ضد درد های مخدر یا سایر مسکن ها باشد ، خونریزی ، مدت زمان عمل طولانی و یا هر اتفاق غیر قابل پیش بینی دیگر. معیارهای ورود: سن بین 20 تا 45سالگی، وزن 60 تا 80کیلوگرم، حاملگی اول، نداشتن حساسیت یا بیماری خاص. به تمام بیماران معیار آنالوگ چشمی آموزش داده میشود، سپس تحت بیهوشی عمومی با تیوپنتال سدیم واسکولین قرار میگیرند . در حین عمل آتراکوریوم و فنتانیل داده خواهد شد ودر نهایت بیهوشی با ایزوفلوران و N2Oادامه خواهد یافت. بعد از عمل بیماران به گروههایی تقسیم می شوند. مداخلات شامل دادن شیاف ایندومتاسین100میلیگرم در گروه یک، ناپروکسن500میلیگرم در گروه دوم،استامینوفن325میلیگرم در گروه سوم ودیکلوفناک 100میلیگرم در گروه چهارم میباشد که به صورت رکتال و در زمانی که بیمار درد داشت استفاده می شوند. در زمان ورود بیمار پرستاری که نسبت به دارو نا آگاه می باشد، علایم حیاتی و میزان درد بیمار را با استفاده از معیار انالوگ چشمی ارزیابی میکند . بعد از تجویز شیاف، 15دقیقه ویک ساعت بعد از تجویز نیز علایم حیاتی و درد مجددا کنترل می شود. این داده ها در فرمهایی ثبت شده وداده های مربوط به این چهار گروه در نرم افزار SPSSکد داده شده وانالیز میشود. فرد انالیز کننده نسبت به گروهها نا آگاه می باشد. کد ها توسط مدیر پروژه باز می گردد و اطلاعات تفسیر خواهند شد.
خلاصه مطالعه
   


IRCT201205139731N1
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
اختلال خواب در بخش مراقبتهاي ويژه قلبي به عوامل متعدي ازقبيل سروصدا، نور، اختلال در چرخه تاريکي-روشنايي و...بستگي داشته و اين اختلال ميتواند منجر به سندرم کرونري حاد در بيماران گردد و وضعيت بيماران را وخيم تر مي نمايد. يکي از اين عوامل بسيار موثر، محيط فيزيکي است که با تعدیل، عوامل محيطي ميتوان موجبات بهبود خواب در بيماران را فراهم نمود. گرچه بسیاری از مطالعات روی اختلال خواب کار کرده اند، اما به حذف عوامل مختل کننده محیطی توجه کمتری شده است. اين پژوهش با هدف مقایسه تاثیر استفاده از چشم بند و گوش بند بر کیفیت خواب بیماران بخش مراقبت کرونری طراحي گرديده است. اين مطالعه کارآزمایی بالینی مي باشد که در سال 1390 در بيمارستان امام خميني شهرستان جيرفت، بر روي90 بيمار بخش مراقبت ویژه قلبی كه شرايط ورود به مطالعه را داشته، انجام گردید. نمونه هاي انتخاب شده در اولين شب بستري، بطور تصادفي در سه گروه 30 نفره قرار گرفتند: بيماران استفاده کننده از چشم بند و گوش بند بطور همزمان، چشم بند تنها و گوش بند تنها، در این مطالعه از روش متفاطع استفاده شده، به این صورت که نیمی از بیماران هر گروه (15نفر)در شب اول و نیم دیگر در شب دوم شاهد خود قرار گرفتند. از مقياس دیداری وران، اشنایدر-هالپرن جهت سنجش کیفیت خواب شب قبل بیماران استفاده شد. بیماران مقیاس را ساعت 9 صبح قبل و بعد از مداخله علامت گذاری کردند.
خلاصه مطالعه
   


IRCT201205139737N1
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
پژوهش حاضر یک مطالعه کارآزمایی بالینی است كه در سال 1390 در بیمارستان امام خمینی (ره) پلدختر وابسته به دانشگاه علوم پزشکی لرستان انجام می گیرد هدف از این مطالعه تعیین و مقایسه تأثیر د و روش آرامسازی بنسون و ماساژ استروک سطحی پشت برسطح اضطراب و علائم حیاتی بیماران مبتلا به آنژین صدری ناپایدار بستری دربخش ccu می باشد بدین منظور 114 بیمار با تایید تشخیص آنژین صدری ناپایدار و بر اساس مشخصات واحدهای مورد پژوهش انتخاب می گردند و سپس به طور تصادفی به 3 گروه (هر گروه 38 نفر) تقسیم میشوند قبل از هرگونه مداخله شدت اضطراب و علائم حیاتی بیماران در هر گروه اندازه گیری و ثبت شده وسپس مداخله(آرامسازی بنسون به مدت 20- 15دقیقه وماساژ استروک سطحی پشت به مدت 10 دقیقه در دو روز اول بستری ) در دو گروه آزمون صورت می گیرد در گروه کنترل هیج گونه مداخله ای انجام نمی شود بعد از پایان مداخله مجددا شدت اضطراب و علائم حیاتی اندازه گیری و ثبت میشود و نهایتا نتایج بدست آمده با یکدیگر مقایسه میشوند ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه می باشد که شامل 3 بخش (بخش اول شامل اطلاعات دموگرافیک و بخش دوم تست اضطراب موقعیتی اسپیل برگر و بخش سوم چک لیست ثبت علائم حیاتی ) است بعداز جمع آوری داده ها اطلاعات توسط نرم افزار spssمورد بررسی قرارمی گیرد جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات از آمار توصیفی نظیر جداول توزیع فراوانی و شاخصهای آماری نظیر میانگین، انحراف معیار و دامنه تغییرات و آزمونهایی نظیر آزمون آنو وا و آزمون توکی استفاده می گردد .
خلاصه مطالعه
   


IRCT201205158177N3
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
ما این مطالعه را به منظور بررسی تاثیر عسل اورگانیک در ترمیم زخم سوختگی درجه دو طراحی کرده ایم. این مطالعه یک کارآزمایی بالینی تصادفی است که برروی 60 بیمار انجام می گیرد. شرایط ورود: بیماران سن 18-60 سال; سوختگی با وسعت کمتر از 10%; مراجعه در 24 ساعت اول پس از وقوع سوختگی; تکمیل فرم رضایت آگاهانه. شرایط خروج: بیماری زمینه ای; سوختگی در ناحیه صورت، انگشتان، پرینه; داشتن سوختگی الکتریکی، شیمیایی، تنفسی. بیماران بر اساس جدول اعداد تصادفی به دو گروه مداخله و کنترل تقسیم خواهند شد. زخم بیماران در گروه مداخله توسط لایه نازکی از عسل اورگانیک که نتایج آزمایشات کیفی و کمی آن مطابق استاندارد ملی 92 بوده و آزمایشات میکروبی آن نیز منفی شده است، پانسمان می شود. زخم بیماران در گروه کنترل توسط لایه نازکی از پماد سیلورسولفادیازین (پانسمان معمول) پانسمان می شود. پانسمان زخمها در دو گروه به صورت روزانه تا التیام کامل زخم ادامه خواهد یافت. در روزهای 1، 7 و 14 از زخمها نمونه جهت کشت میکروبی برداشته می شود و در روز 14 نمونه جهت پاتولوژی گرفته خواهد شد. ضمن مشاهده روند التیام و علایم عفونت، زخمها به طور روزانه عکسبرداری می شوند و میزان درد هنگام پانسمان ارزیابی خواهد شد. 6ماه پس از اولین مراجعه محل زخم بیمار از نظر بروز اسکار ارزیابی می گردد. در هر دو گروه زخمها از نظر سرعت التیام، میزان عفونت، شدت درد، اسکاربه جا مانده، هزینه پانسمان و ایندکسهای پاتولوژی باهم مقایسه خواهند شد.
خلاصه مطالعه
   


IRCT2012062010076N1
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
مقدمه: اختلالات خواب دربیماران مرحله آخرکلیوی شایع است. شیوع بالای اختلالات خواب در بیماران همودیالیز نیازمند توجه اختصاصی است؛ پژوهش حاضر با هدف تعیین تاثیر برنامه آموزش بهداشت بر کیفیت خواب بیماران تحت همودیالیز طراحی شده است. روش: این پژوهش به روش کارآزمایی بالینی شاهددار تصادفی می باشد. 82 نفر از بیماران همودیالیزی بیمارستان ولیعصر اراک، به روش تصادفی ساده انتخاب گریده و سپس به صورت تصادفی در دو گروه مداخله(41n=) و کنترل(41n=) قرار می گیرند و کیفیت خواب هر دو گروه با کمک شاخص کیفیت خواب بررسی می شود. پژوهشگر اقدام به آموزش بهداشت خواب به گروه مداخله نموده، پس از یک ماه کیفیت خواب نمونه ها در هر دو گروه مجددا" بررسی می نماید و نتایج بررسی کیفیت خواب بیماران قبل و بعد از مداخله با هم مقایسه می شوند.
خلاصه مطالعه
   


<<  132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142  >>