شنبه - ۱۸ مهر ۱۳۹۴

 

تعداد کل کارآزمایی های ثبت شده : 8936   

 

تعداد 2854 جواب برای جستجوی شما پیدا شد

IRCT201303144224N20
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
اهداف : تغییر ناگهانی قند خون حین اعمال دندانپزشکی ناشي از اضطراب بيمار، استرس جراحي و تزريق بي حس کننده حاوي اپي نفرين مي باشدكه مي تواند مشکلاتی را هم برای بیمار و هم برای دندانپزشک ایجاد می کند. بنابراین مونیتورینگ قند خون حین جراحی و کنترل آن امری مفید فایده به نظر می رسد. طراحی: این مطالعه کارآزمایی بالینی و آینده نگر تصادفی است. نحوه انجام: 33 بیمار سالم کاندید ایمپلنت دندانی در دو گروه مطالعه میشوند. آرام بخشی بیدار در یک گروه با میدازولام و گروه دیگر با پروپوفول صورت میگیرد. اضطراب قبل از عمل و قند خون در 4 مرحله ی قبل از عمل ، 2 دقیقه پس از تزریق بی حسی موضعی، 10 دقیقه پس از شروع عمل و پایان عمل اندازه گیری میشودو سپس نتایج تجزیه و تحلیل میشوند. شرکت کنندگان شامل شرایط ورود و خروج اصلی شرکت کنندگان: کلیه افراد مطالعه باید ASAI,II، سن بین 60-35سال، نداشتن بیماری دیابت، عدم مصرف کورتون، رضایت نامه در خصوص آرام بخشی و اندازه گیری قند خون، نیاز به 2یا 3 ایمپلنت، نداشتن منع استفاده از میدازولام و پروپوفول داشته و در صورت عدم رضایت بیمار،نیاز به کار جراحی استخوان یا سینوس، داشتن بیماری سیستمیک، بروز مشکلات پزشکی حین کار، زمان عمل بیش از 1.5ساعت از مطالعه خاج میشوند. مداخلات:در این مطالعه از دو داروی آرام بخشی داخل وریدی میدازولام در یک گروه از بیماران و از پروپوفول در گروه دیگر استفاده میشود. متغیر های پیامد اصلی: قند خون بیماران در 4 زمان مختلف طی عمل اندازه گیری می شود.
خلاصه مطالعه
   


IRCT2013031512820N1
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
مطالعه ای مداخله¬ای ، بر روی 20 خانم مراجعه کننده به مرکز تحقیقات مغز و اعصاب ، در محدوده سنی 18 تا 55 سال . این بیماران بر اساس معیارهای مک دونالد 2010، مبتلا به انواع بیماری مالتیپل اسکلروزیس که دچار علایم ادراری تحتانی شده و بر اساس یورودینامیک ، مبتلا به دیس¬سینرژی اسفنکتر-دترسور یا هایپر اکتیویتی دترسور مقاوم به درمان می باشند. . تمامی بیماران در صورت UTI حذف خواهند شد.بیماران با سابقه جراحی اوروژنیتال ، سنگ کلیه، بارداری، بیماری قلبی-ریوی شدید، بیمارانی که ناتوانایی جسمی آنها مانع ازانجام شود،دیابت، بیماریهای دیگر سیستم عصبی مرکزی و یا عدم رضایت می باشند،واردمطالعه نمیشوند. بیمارانی که دچار تشدیدعلایم ادراری ویادچار حمله جدیدی از بیماری گردند که منجر به تشدید علایم ادراری شود، و نیز آنهایی که به طور کامل مراجعه نکنند، از مطالعه حذف می شوند. بیماران 12 نوبت تحت تحریک عصب تیبیال خلفی قرار خواهند گرفت. تحریک به مدت 30 دقیقه و یک بار در هفته در یک پا با یک سوزن مونوپولار شماره 38 با زاویه 60 درجه، 5 سانتی¬متر بالای مالئول داخلی و مختصری پشت استخوان تیبیال انجام خواهد شد. این تحریک با جریان 5/0 تا 9 میلی آمپر با مدت زمان تحریک 200 میکرو ثانیه با فرکانس 20 هرتز بر اساس پاسخ حرکتی و حسی پلانتار فلکشن پا، انجام خواهد شد. علایم ادراری بیماران به صورت هفتگی ثبت می گردد.در انتهای دوره (پس از 12 هفته)مجددا از بیمارPVR وUDS به عمل آمده و نتایج حاصله با نتایج اولیه پیش از مداخله مقایسه می گردد.
خلاصه مطالعه
   


IRCT201303164794N8
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
هدف: بررسی تاثیر دو دوز مکمل ید بر وضعیت تغذیه ای ید مادران شیرده و کودکانشان و مقایسه آن با کودکان شیر خشک خوار طراحی: کارآزمایی بالینی چند مرکزی روش انجام: الف- جمعیت مورد مطالعه- معیارهای اصلی ورود به مطالعه: مادران شیرده، کودکان شیر مادر خوار و شیر خشک خوار- معیارهای اصلی خروج از مطالعه: تشخیص بیماریهای تیروئیدی در مادر و هیپوتیروئیدی نوزادی- حجم نمونه:208 ب- مداخلات مورد مطالعه: مکمل ید 150 و 300 میکروگرم ج- زمان مداخله: بررسی تغییرات غلظت ید شیر مادر و ادرار کودک و مادر در زمانهای بدو تولد، 1، 2، 4، 6، 9 و 12 ماهگی د- پیامدهای مورد مطالعه: غلظت ید ادرار و شیر
خلاصه مطالعه
   


IRCT201303172266N3
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
آموزش روانشناختي خانواده بيماران مبتلاء به اسكيزو فرنيا از موثرترين روشهاي مداخله براي پيشگيري از عود بيمار است. اين مطالعه بمنظور مقایسه میزان عود اسکیزوفرنیا، وضعیت عملکرد بیمار،کیفیت زندگی بیماروکیفیت زندگی اعضائ خانواده بیمار در دو روش اموزش مبتنی بر نیازسنجی (گروه مطالعه )و اموزش به روش جاری(گروه مقایسه) خانواده های بیماران مبتلا به اسکیزوفرنیا انجام میشود. اين مطالعه بصورت يك مطالعه clinical trial Randomized است .نمونه مورد نياز جهت مطالعه از بين بيماران مبتلاء به اسكيزوفرنيا و خانواده آنها خواهد بود. دو گروه(خانواده بیماران) با دو روش جاری(كنترل) و مبتنی بر نیاز سنجی(گروه مداخله) مورد آموزش قرار میگیرند و تاثیر این آموزشها بر میزان عود اسکیزوفرنیا، وضعیت عملکرد بیمار،کیفیت زندگی بیماروکیفیت زندگی اعضائ خانواده بیمار مورد سنجش و مقایسه با ابزارها و روشهای آماری مربوطه قرار خواهند گرفت. هر دو گروه تحت 10 جلسه آموزشي در طي شش ماه قرار ميگيرند و سنجشها با ابزارهاي PANSS, GAF, WHO-QOL-Brief, SQLSانجام ميشود.
خلاصه مطالعه
   


IRCT2013031710244N2
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
اهدف: دیابت یکی از شایعترین بیماری های متابولیک مزمن درجهان و ازجمله کشورماست. این بیماری درمان پذیر نیست اما می توان آن راکنترل کرد. جهت کنترل مناسب دیابت رعایت رژیم درمانی که شامل رژیم دارویی، رژیم غذا یی وفعالیت ورزشی می باشد الزامی است. که این کاربا آموزش به کودک و خانواده می تواند امکان پذیر باشد. هدف از انجام این مطالعه تعیین تاٌثیر برنامه آموزشی الگوی توانمندسازی خانواده محور برای رعایت رژیم درمانی کودکان مدرسه ای می باشد. طراحی: پژوهش حاضر، مطالعه ای کارآزمایی بالینی می باشد که برروی کودکان 12-7ساله مبتلابه دیابت نوع1و خانواده آنها انجام شده است. نحوه انجام: تعداد 50 نفر از بیماران و والدین مراجعه کننده به کلنیک تخصصی دیابت بیمارستان گلستان انتخاب شده و بطورتصادفی به دوگروه مداخله وشاهد تقسیم شدند. شرایط ورود و خروج شرکت کنندگان:حداقل سن 7سال وحداکثر 12سال، دوماه از تشخیص بیماری آنها گذشته باشد، قبلاٌ درکلاس های آموزشی شرکت نکرده باشد، درطی مطالعه دچار بیماری حاد دیگری نشود. شرایط عمده خروج: درصورت تمایل می توانند از مطالعه خارج شوند، مطالعه هیچگونه ضرر مالی برای آنها ندارد، همراه از مراقبین اصلی بیمار باشد. مداخلات:بیماران و والدین گروه مداخله بوسیله برنامه آموزشی الگوی توانمندسازی خانواده محور طی 4جلسه 2 ساعته تحت آموزش قرارگرفتند. ابزار گردآوری داده ها شامل پرسشنامه، اطلاعات دموگرافیک، فعالیت ورزشی، دانش، تبعیت از رژیم غذایی وتبعیت از رژیم درمانی می باشدکه قبل از مداخله در هر دوگروه، بلافاصله پس از اتمام مداخله و 2ماه بعد از مداخله، در گروه مداخله تکمیل شدند و داده ها بوسله نرم افزار spss20 و تست های آماری توصیفی و تحلیلی مورد ارزیابی قرار گرفتند.
خلاصه مطالعه
   


IRCT201303252417N12
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
کمبود ویتامین D در سطح جامعه و در بین بیماران مبتلا به بیماری انتهایی کلیه مشکل شایعی است. عملکرد ویتامین D در بدن انسان مورد بررسی قرار گرفته است و کارآیی های متفاوتی برای آن در نظر گرفته می شود. یکی از اثرات آن، تاثیر بر سلولهای قلب است که باعث کاهش هایپرتروفی قلب می شود. یکی از معیارهای هایپرتروفی قلب، سطح سرمی pro B-type natriuretic peptide (pro-BNP است که در نارسایی قلب مقدار آن افزایش می یابد. در این مطالعه سطح سرمی Pro BNP بدنبال مصرف ویتامین D ارزیابی می شود. تعداد 84 بیمار تحت دیالیز صفاقی که به مدت سه ماه تحت همودیالیز صفاقی قرار دارند و رضایت از حضور در مطالعه دارند و فاقد شرح حالی از بدخیمی یا سکته ی قلبی یا نارسایی قلب در 3 ماه قبل هستند وارد مطالع می شوند و در صورتیکه سطح سرمی ویتامین D بالاتر از ng/mL 30 باشد یا حاصلضرب کلسیم و فسفر سرم بالاتر از 55 باشد از مطالعه حذف می شوند. به بیماران گروه دارو(42 نفر) پرل 50000 واحدی ویتامین D،ساخت کارخانه ی زهراوی داده می شود که اگر سطح سرمی ویتامین D کمتر از 10ng/mL باشد به مدت 12 هفته و اگر سطح سرمی ویتامین D بین 30-10 باشد به مدت 8 هفته دارو داده می شود. به گروه دارونما(42 نفر) هم پرل پلاسبو ساخت کارخانه ی زهراوی داده می شود. در ابتدا و انتهای مطالعه سطح سرمی pro BNP اندازه گیری می شود.
خلاصه مطالعه
   


IRCT201303264545N2
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
هدف از اين مطالعه بررسی اثر شکلات تلخ بر سطوح سرمی پروتئین واکنشی-C، آنزیم های کبدی، فاکتور هسته ایی کاپا بی، مالون دی آلدهید و ظرفیت تام آنتی اکسیدانی در بیماران مبتلا به کبد چرب غیرالکلی می باشد. این مطالعه به صورت کارآزمایی بالینی تصادفی دو سوکور و کنترل شده بر روی 42 بیمار انجام شد. بیماران به طور تصادفی به دو گروه تقسیم شدند: گروه مورد 30 میلی گرم در روز شکلات تلخ دریافت نمودند و گروه شاهد شکلاتی بدون دریافت شکلات تلخ بودند. دوره مداخله به مدت 12 هفته بود. متغیرهای مورد بررسی اعم از شاخص های آنتروپومتریک، فشارخون، فاکتورهای التهابی، آنزیم های کبدی، قند خون ناشتا و پروفایل لیپیدی قبل و بعد از مداخله اندازه گیری شد.
خلاصه مطالعه
   


IRCT201303287373N3
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
هدف از مطالعه بررسی اثر توپیرامات دردرمان اسکیزوفرنی می باشد .این مطالعه بصورت کار آزمایی بالینی تصادفی سه سوکور وکنترل شده با پلاسبو می باشد .جمعیت مورد مطالعه بیماران اسکیزوفرنیک سرپایی وبستری مراجعه کننده به بیمارستان امیرکبیر وکلینیک امام رضا می باشد . شرایط ورود:محدوده سنی 50-15 سال ؛داشتن ملاکهای DSM4-TR برای تشخیص اسکیزوفرنی؛تائید تشخیص توسط روانپزشک در مصاحبه بالینی ؛رضایتنامه کتبی آگاهانه ؛حداقل نمره 60 در PANSS شرایط خروج از:حاملگی ؛شیردهی ؛سومصرف مواد؛بیماری جسمی شدید ؛صرع ؛مصرف داروهای ضدصرع ؛منع مصرف توپیرامات حجم نمونه 60 نفر می باشد .نمونه ها به دو گروه مساوی (مداخله وکنترل )تقسیم می شوند .هردوگروه بمدت 12هفته تحت درمان با یکی از داروهای آنتی پسیکوتیک آتیپیک قرار می گیرند. علاوه بر آنتی پسیکوتیک بیماران گروه مداخله 200 میلیگرم درروز توپیرامات وبیماران گروه کنترل پلاسبودریافت میکنند.زمان مداخله بمدت 12 هفته می باشد.پیامد اولیه مداخله تغییر در نمرات PANSS می باشد.
خلاصه مطالعه
   


IRCT2013033112825N2
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
هدف: در مطالعه حاضر هدف تعیین تاثیر افزودن اسید فولیک به رژیم درمانی (سیتالوپرام) در درمان بیماران مبتلا به افسردگی است. سطح مطلوب این ویتامین برای عملکرد طبیعی مغز و بدن ضروری است. اخیرا بررسی ها بر روی تاثیر اسید فولیک در اختلالات شناختی متمرکز شده اند. مطالعات جدیدتر اثبات کرده اند که سطح پلاسمایی فولات افراد مبتلا به اختلالات خلقی نظیر افسردگی کمتر از حد مطلوب است. هدف اصلی: تعیین تاثیر افزودن اسیدفولیک به رژیم دارویی (سیتالوپرام) در پاسخ به درمان بیماران افسرده. طراحی: این مطالعه کارازمایی بالینی است. ٦٠ بيمار مبتلا به افسردگى ارجاع شده به بيمارستان فارابى كرمانشاه با استفاده از روش در دسترس انتخاب و به دو گروه مساوى تقسيم مى شوند. در گروه مطالعه داروی سیتالوپرام با دوز درمانى ٦٠میلی گرم در روز به همراه اسید فولیک با دوز ٥ میلی گرم داده می شود، در حالى كه گروه کنترل داروی سیتالوپرام با همان دوز و به همراه دارونما دريافت مى كنند. حداکثرهمانند سازی بین گروههای مطالعه و کنترل رعایت مى شود. ارزيابى شدت علايم با استفاده از پرسشنامه استاندارد بك توسط كارشناس روانشناسى بالينى بى اطلاع از نحوه درمان انجام مى گيرد. این پرسشنامه شامل ٢١ سوال است و چهار درجه افسردگی را مشخص می کند. دامنه نمره کل بین ٠ تا ٦٣ است. نحوه امتیاز دهی به سوالات بدین صورت است که نمره ١ تا ١٠، طبیعی؛ ١١ تا ١٦، کمی افسرده؛ ١٧ تا ٢٠، نیازمند مشورت با پزشک؛ ٢١ تا ٣٠، به سمت افسردگی شدی؛ ٣١ تا ٤٠، افسردگی شدید؛ و بیشتر از ٤٠، افسردگی بیش از حد. روش اجرا: در این مطالعه بیماران در دو گروه مطالعه و کنترل مورد بررسی قرار می گیرند. سعی خواهد شد حداکثر همانندسازی بین گروههای مطالعه و کنترل رعایت شود. روش نمونه گیری به روش در دسترس خواهد بود. بیماران در طی بررسی ٥ بار به وسیله آزمون بک طی مصاحبه های بالینی در فواصل زمانی صفر و دو هفته بعد، و سپس ١، ٢، و ٣ ماه بعد، مورد بررسی قرار می گیرند. در هر مرحله و در پایان بررسی، ارزیابی نشانه ها، میزان بهبود، و عوارض دارو درمانی توسط پزشک متخصص انجام می شود. این مطالعه، تصادفی و دو سوکور است که با کنترل دارو نما انجام می گردد. معیارهای ورود: داشتن سن بیشتراز ١٨ سال؛ وجود اختلال افسردگی. معیارهای خروج:بیماران عقب مانده ذهنی (بهره هوشى كمتر از ٧٠)؛ موارد منع مصرف اسیدفولیک؛ بارداری؛ اختلالات پزشکی و نورولوژیکى شديد؛ بیماریهای گوارشی و کلیوی؛ کم خونی؛ و اسكيزوفرنى. در این مطالعه تاثیر افزودن اسیدفولیک به سیتالوپرام در پاسخ به درمان بیماران افسرده مورد بررسی قرار می گیرد، مدت نمونه گیری دو سال و پیامد مورد انتظار افزایش پاسخ به درمان در مصرف کنندگان فولات می باشد.
خلاصه مطالعه
   


IRCT201303315486N3
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
بیماری مزمن انسدادی ریه (COPD ) یکی از معضلات جدی و رو به رشد پزشکی است. محدودیت تنفسی یکی از مشکلات جدی در بیماران مزبور می باشد اما تنها عامل کاهش دهندۀ توان فیزیکی در این بیماران نیست. یافته های حاصل از بررسی های اخیر موید خستگی زودرس عضلات اسکلتی به عنوان اصلی ترین عامل محدود کننده توانایی این بیماران برای انجام فعالیت های فیزیکی و امور روزمره به حساب می آید که در صورت عدم توجه منجر به معلولیت بیماران مذکور می شود. هدف از اجرای این کار آزمایی بالینی تصادفی ، ارائه روش ورزشی نوین ، موثر وکارآمد جهت بازتوانی بیماران مبتلا بیماری های مزمن انسدادی ریه وارتقاء کیفیت زندگی آنان با استفاده از تمرینات اکسنتریک است. شرایط ورود به پژوهش شامل ابتلا بهCOPD با شدت خفیف ،متوسط و شدید بر اساس معیار GOLD ، با سن بالای 40 سال ، توانایی انجام فعالیت بدنی برای گروه اول، شرایط پایدار از نظر پزشکی و عدم وجود بیماری های قلبی و نیز عدم ابتلا به بیماری های ارتوپدیک و روماتولوژیکی و بیماریهای نورولوژیکی وعدم وجود سابقۀ جراحی ریه و مصرف کومادین است وشرایط خروج از پژوهش شامل ابتلا بهCOPD بسیار شدید ، بروز هر گونه اختلال سیستمیک بنا به گفته بیمار و تأیید پزشک ، تمایل بیمار برای خروج از پژوهش ،ناپایداری علایم حیاتی طی انجام برنامه های ورزشی برای افراد گروه تمرینات اکسنتریک و عدم اتمام برنامه های درمانی و ارزیابیها می باشد در این تحقیق بیماران در دو گروه درمانی ، گروه اول با برنامه ورزشی اکسنتریک (درمان های دارویی همراه با برنامه ورزشی اکسنتریک روی تردمیل به مدت 10 هفته) وگروه دوم با روش معمول درمان دارویی ( گروه کنترل ) شرکت خواهند داشت . در این مطالعه علاوه بر مشخصات دموگرافیک بیمار ، سابقه مصرف سیگار ، نوع بیماری COPD ، سابقه بیماریCOPD، هم چنین میزان ضربان قلب ، فشار خون ، شاخص FEV1 توسط انجام اسپیرومتری ، پرسش نامه اختصاصی کیفیت زندگی بیماران ریوی(SGRQ) ، تست های عملکردی Timed up & Go test ، پیاده روی 6 دقیقه ای(6MWT) و تست بالا رفتن از پله قبل و بعد از انجام مداخله در هر دو گروه بیماران مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت.
خلاصه مطالعه
   


<<  130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140  >>