پنج‌شنبه - ۲ شهريور ۱۳۹۶

 

تعداد کل کارآزمایی های ثبت شده : 14433   

 

تعداد 4984 جواب برای جستجوی شما پیدا شد

IRCT2013021012421N1
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
هدف اصلی این مطالعه بررسی تاثیر داروی متفورمین و ویتامین E روی کبد چرب کودکان چاق می باشد.معیارهای ورود: کلیه کودکان چاق 4-18 ساله مبتلا به کبد چرب بر اساس سونوگرافی بعد از رد سایر علل کبد چرب می باشد و معیارهای خروج از مطالعه چاقی کودک در سایر زمینه ها و رد سایر بیماریهای مزمن اعم از کبدی و کلیوی است.حجم نمونه جمعا 104 نفر می باشد که در 4 گروه 26 نفره می باشندبه ترتیب تحت درمان با متفورمین یک گرم روزانه . متفورمین یک ونیم گرم روزانه.ویتامین E 400 واحد روزانه و ویتامین E 800 واحد روزانه قرار گرفتند .به فاصله 2 دوره دوماهه سونوگرافی کبد شدند.
خلاصه مطالعه
   


IRCT2013021012419N1
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
بطور معمول از شاخص های اندازه گیری شده در تست پیاده روی 6دقیقه به عنوان ابزار ساده بررسی ظرفیت عملکربیماران(functional capacity)استفاده خواهد شد. هدف از این مطالعه مقایسه مسافت طی شده در تست پیاده روی شش دقیقه قبل و بعد از درمان کمبود ویتامین D در بیماران مبتلا به COPD میباشد. بیماران COPD مبتلا به کمبود ذخایر ویتامین Dکه در وضعیت پایدار عمومی،همودینامیک و ریوی هستند شناسایی شده از آنها تست پیاده روی 6دقیقه به عمل خواهد آمد. بیمارانی که مبتلا به نارسایی مزمن کلیه,سنگهای ادراری ,بیماری غدد پاراتیروییدهستند یا به دلیل بیماریهای پیشرفته عصبی عضلانی و مفصلی یا بیماری عروق محیطی قادر به پیاده روی نیستند و آنهایی که فشار شریان ریوی بیش از 50 میلیمترجیوه و یا برونده قلبی کمتر از 40 درصد دارند و یا آنهاییکه دو هفته قبل از مراجعه بدلیل تشدید بیماری ریوی بستری بوده از مطالعه حذف میشوند.25 بیمار با شرایط فوق وارد مطالعه میشوند.تست تست پیاده روی شش دقیقه از بیماران به عمل میاید.به بیماران 50000واحد ویتامین د خوراکی هفتگی به مدت شش هفته داده خواهد شد . سه ماه بعد از بیماران مجددا تست پیاده روی شش دقیقه به عمل خواهد آمد ونتایج آن با تست اول مقایسه خواهد شد. تستهای ریوی بیماران قبل و سه ماه بعد از مطالعه و دفع ادراری کلسیوم و سطح سرمی ویتامین د یکبار (دو ماه)پس از درمان اندازه گیری خواهد شد.
خلاصه مطالعه
   


IRCT2013021112440N1
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
این مطالعه یک کارآزمایی بالینی کنترل شده ی تصادفی است . هدف این مطالعه بررسی اثرات ماساژ درمانی بر علایم افسردگی دوران بارداری است. معیار ورود شامل: سن حاملگی کمتر از 32 هفته؛ کسب نمره ی بیشتر از 9 و کمتر از 18 از مقیاس افسردگی بک؛ نداشتن سابقه ی ابتلا به بیماری های مزمن طبی یا روانی؛ نبود هرگونه عارضه ی طبی یا مامایی در حاملگی فعلی؛ نداشتن سابقه ی سقط و زایمان پره ترم در حاملگی های قبلی؛ عدم استعمال دخانیات؛ حاملگی تک قلو و معیار های خروج شامل: وقوع هرگونه عارضه ی جانبی طی انجام مداخله؛ عدم مراجعه جهت انجام ماساژ به مدت بیش از 2 جلسه؛ استفاده از داروهای آرام بخش و یا تکنیک های آرام سازی همزمان با انجام مداخله می باشد. محیط پژوهش شامل کلیه مراکز بهداشتی درمانی شهر ایلام می باشد . نمونه گیری به روش آسان و تخصیص افراد در هر یک از دو گروه آزمون و کنترل به صورت تصادفی صورت خواهد گرفت. در گروه ماساژ درمانی مداخله شامل ماساژ پشت به روش استروکینگ بوده که توسط خود پژوهشگر و با روغن وازلین و در مراکز بهداشتی درمانی انجام می شود . این مداخله به مدت 6 جلسه (3 هفته ی متوالی، طی 2 روز متوالی و هر بار به مدت 20 دقیقه) ادامه می یابد. برای گروه کنترل اقدام خاصی انجام نخواهد شد. جهت بررسی اثرات ماساژ درمانی بر علایم افسردگی مقیاس افسرگی بک قبل، بلافاصله و چهار هفته پس ازمداخله توسط نمونه های پژوهش در دو گروه تکمیل می شود.
خلاصه مطالعه
   


IRCT2013021112439N1
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
هدف: بررسی تاثیر بکارگیری مدل مراقبت پیگیر بر سبک و کیفیت زندگی بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس. طراحی: مطالعه نیمه تجربی تصادفی شده در دو گروه مداخله و کنترل، حجم نمونه: 70 نفر در دو گروه مداخله و کنترل. نحوه انجام: بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس که در سال 1392 به انجمن ام اس همدان مراجعه خواهند نمود. شرایط ورود به مطالعه: (الف) نداشتن سابقه بیماری قلبی، ریوی، روانی و هرگونه بیماری حاد با تشخيص نورولوژیست؛ (ب) سنین بین 20 تا 45 سال؛ (ج) تشخیص قطعی مولتیپل اسکلروزیس توسط نورولوژیست؛ (د) سکونت در شهر همدان جهت امکان شرکت در جلسات آموزشی؛ (و) عدم اختلال در حس شنوایی و بینایی با تشخيص پزشك متخصص؛ (ه) حداقل 6 ماه از شروع بیماری گذشته باشد. شرایط خروج از مطالعه: (الف) تشدید وضعیت بیماری مولتیپل اسکلروزیس يا ابتلا به بيماري دیگر حین مطالعه؛ (ب) شركت در سایر برنامه های خودمراقبتی مؤثر بر سبک زندگی به طور همزمان؛ (ج) ابتلا به نوع PRMS (نوع پیشرونده-عودکننده مولتیپل اسکلروزیس). مداخلات: در گروه مداخله آموزشها طبق مدل مراقبت پی گیر به صورت 8 جلسه آموزش یک ساعته در طول یک ماه و 2 ماه پیگیری صورت خواهد گرفت و گروه کنترل مراقبتهای معمول را دریافت میکنند. پیامد اولیه: کیفیت زندگی با پرسشنامه 54 سوالی کیفیت زندگی بیماران مولتیپل اسکلروزیس قبل، یک ماه و دو ماه پس از آموزش سنجیده خواهد شد. پیامد ثانویه: سبک زندگی با پرسشنامه سبک زندگی بیماران مولتیپل اسکلروزیس قبل، یک ماه و دو ماه پس از آموزش سنجیده خواهد شد.
خلاصه مطالعه
   


IRCT2013021211560N3
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
با توجه به اهمیت انتخاب داروی مناسب جهت کنترل حملات تشنجی در سالمندان بگونه ای که کمترین عوارض همراه با بالاترین تاثیرات حاصل گردد، این مطالعه با هدف مقایسه اثردرمانی دو داروی لاموتریژین و لوتیراستام در کنترل بیماری صرع در سالمندان انجام شده است. بیماران سالمند بالای 60سال با سابقه حداکثر یکساله حمله صرع در این مطالعه شرکت کردند. مطالعه به صورت كارآزمايي بالينی تصادفی دو سویه کور انجام گردید. بیماران به صورت تصادفی در دو گروه قرار گرفتند. گروه اول تحت درمان با لاموتریژین و گروه دوم تحت درمان با لوتیراستام قرار گرفتند.پیگیری بیماران در هفته های 2 ، 4، 8، 12 و 20 بعد از اتمام دوره درمانی (چهار هفته) از نظر تعداد حملات صرع، اختلالات آزمایشگاهی و عوارض جانبی دارو انجام گردید. در صورت عدم مراجعه جهت پیگیری و یا بروز عوارض شدید دارویی و فوت بیمار از مطالعه خارج شدند.
خلاصه مطالعه
   


IRCT2014012616367N1
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
اسکلرودرمی یکی از بیماری های چالش برانگیز بین بیماری های روماتولوژیک است. این بیماری بر اندام های بسیاری مانند پوست، دستگاه گوارشی، تنفسی، کلیوی، ادراری تناسلی، قلبی عروقی و ساختارهای عروقی تاثیر می گذارد. در بیماران مبتلا به اسکلروز سیستمیک، وجود بیماری بافت بینابینی ریه پیش بینی کننده افزایش مرگ و میر خواهد بود. . به نظر می رسد که درمان با آنتی اکسیدان ممکن است در درمان بیماری بافت بینابینی ریه مؤثر باشد. در این مطالعه ما از ان استیل سیستئین، قبل از درگیری ریه برای ارزیابی بهتر از اثر آن بر پیشرفت فیبروزاستفاده می کنیم.
خلاصه مطالعه
   


IRCT2013021212455N1
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
هدف:بررسی تاثیر مراقبت کانگرویی مادر بر درد ناشی از رویه های تهاجمی در نوزادان نارس بخش مراقبت های ویژه نوزادان مركز آموزشي درماني فاطمیه همدان.طراحی: مطالعه نیمه تجربی.نحوه انجام: نوزادان نارس بستری در بخش مراقبت های ویژه نوزادان مركز آموزشي درماني فاطمیه همدان که دارای شرایط ورود به پژوهش هستند نمونه پژوهش را تشکیل خواهند داد.معيار هاي ورود:نوزاد هیچگونه علامتی دال بر بیماری وخیم یا ناهنجاری مادرزادی که مانع خروج او از انکوباتوراست، نداشته باشد،دارای سن تولد 37-32 هفته بنابر سن ثبت شده در پرونده باشد،تحت دستگاه ونتیلاتور و اینتوبه نباشد،صدور اجازه پزشک متخصص نوزادان مبنی بر تعادل همودینامیکی نوزاد جهت شرکت در مطالعه،اتصال نوزاد به پالس اکسیمتری در طول انجام مطالعه.معيارهاي خروج: وجود یا بروز هر نوع مشکل طبی یا مامایی برای مادر،فوت نوزاد در طول مطالعه، هر عاملی که منجر به عدم اجازه خروج نوزاد از انکوباتور باشد.مداخلات:شامل قرار دادن نوزاد به روش مراقبت کانگرویی در آغوش مادر به مدت 15 دقیقه قبل و بعد از اقدام تهاجمی.متغیر های پیامد اصلی:پیامد مورد بررسی درد است که با روش های زیر مورد مطالعه قرار خواهد گرفت:(الف)تغییرات رفتاری درد نوزاد(حالت چهره،درد،الگوی تنفسی،پاها،دست ها، سطح هوشیاری) با استفاده از مقیاس درد NIPS به صورت نمره دهی.(ب)تغییرات فیزیولوژیکی(تعداد ضربان قلب و اشباع اکسیژن شریانی)با استفاده از دستگاه پالس اکسیمتری و به صورت عددی و دیگر علائم فیزیولوژیک(رنگ پریدگی، برافروختگی صورت،تعریق،تعریق کف دست) با مشاهده و به صورت دارد و ندارد و در 3 مرحله قبل،حین و بعد از اقدام تهاجمی اندازه گیری خواهند شد.
خلاصه مطالعه
   


IRCT201302261030N12
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
تعداد 30 بیمار مراجعه کننده به کلینیک پیوند مغز استخوان بیمارستان دکتر شریعتی که به دلایل لوسمی، تالاسمی، مالتیپل میلوما، و آنمی آپلاستیک تحت پیوند آلوژن مغز استخوان قرار گرفته اند و از نظر بالینی دارای علائم مزمن پوستی جی بی اچ د (بیماری پیوند علیه میزبان)می باشند که این علائم با مصرف کورتیکوستروئید و سیکلوسپورین بهبودی نداشته، به مدت شش ماه تحت درمان با داروی ایماتینیب قرار می گیرند؛ ماه اول روزانه 100 میلی گرم، ماه دوم و سوم روزانه 200 میلی گرم، و سه ماه بعدی روزانه 400 میلی گرم از ایماتینیب تجویز می شود. قبل از شروع درمان و پس از شش ماه، سطح درگیر پوست به درصد محاسبه می شود. همچنین با نمونه برداری پوست شدت درگیری در پاتولوژی مشخص و ثبت می شود. ورود بیماران به مطالعه آگاهانه و با رضایت کامل می باشد
خلاصه مطالعه
   


IRCT2013021312466N1
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
هدف مطالعه: تعیین تاثیر ورزش تای چی چوان بر تعادل و کیفیت زندگی زنان مبتلا به مالتیپل اسکلروزیس. طراحي مطالعه: شبه تجربی-دو گروهی(مداخله و کنترل)-تصادفی-قبل و بعد. جمعيت مورد مطالعه: معیارهای ورود نمونه: 1) زنان بین 20 تا 60 سال با تشخیص قطعی ام.اس. 2) آخرین نمره مقیاس وضعیت ناتوانی گسترده مساوی وکمتر از 5/5 باشد. 3) عدم ابتلا به سایر بیماری های حاد یا مزمن ناتوان کننده. 4) عدم وجود بارداری. 5) رضایت آگاهانه. معیارهای خروج نمونه: 1) بیمارانی که به مطالعه ورود پیدا کرده و مشخص شود معیارهای ورود را نداشته اند. 2) ورود بیمار به فاز حاد و عود شدید بیماری. 3) روی آوردن به ورزش های دیگر. 4) عدم همکاری. حجم نمونه: 34 نفر. مداخله: انجام ورزش تای چی چوان. زمان مداخله: پاییز 1391. طول مدت مداخله: 12 هفته، 2 جلسه در هفته. پيامدهاي مورد مطالعه: سنجش تعادل و کیفیت زندگی بیماران ام اس.
خلاصه مطالعه
   


IRCT201302164310N8
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
این مطالعه یک مطالعه مداخله ای بوده و هدف از ان بررسی تاثیر توام سیپروترون کامپاند و فلوتامید در اکنه شدید خانمها بود.معیار ورود به مطالعه خانم های با اکنه نوع شدیدبود و معیارهای خروج از مطالعه: حاملگی؛ شیردهی؛ بیماریهای کبدی؛دریافت داروهای ضد اکنه؛ قرص های ضد حاملگی و اسپیرونولاکتون در 2 ماه اخیر بود.جمعیت مورد مطالعه خانمهای مبتلا به اکنه شدید بودند،حجم نمونه 30 نفر بود. دوره مطالعه 6 ماه بود بیماران در این دوره ،روزانه 125 میلی گرم فلوتامید و 21 روز از هر ماه، روزانه یک عدد قرص سیپروترون کامپاند وکلیندامایسین موضعی 1% روزی دو بار دریافت کردند.پیامد اولیه کاهش تعداد ضایعات اکنه بود که به وسیله شمارش تعداد ضایعات و محاسبه اندیکس شدت انجام شد.
خلاصه مطالعه
   


<<  130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140  >>