پنج‌شنبه - ۲۲ بهمن ۱۳۹۴

 

تعداد کل کارآزمایی های ثبت شده : 9898   

 

تعداد 3219 جواب برای جستجوی شما پیدا شد

IRCT201303076342N3
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
بررسی اثر اسانس اسطوخودوس بر شدت درد حین وارد نمودن سوزن های عروقی در بیماران همودیالیزی طراحي انجام مطالعه: متقاطع معيارهاي اصلي ورود به مطالعه: افراد بالای18 سال، عدم حساسیت به تست پوستی و رایحه اسطوخودوس، صحت حس بویایی، عدم مصرف آرامبخشها، سداتیوها و ضد دردها از 6 ساعت قبل معيارهاي اصلي خروج از مطالعه: افراد باردار، سابقه آسم، برونشیت، بیماریهای مزمن تنفسی، اعتیاد، مصرف سیگار نمونه های مطالعه 30 نفر هستند که هر یک از آنها چهار بار تحت آزمون قرار میگیرند (روش روتین، استنشاق اسطوخودوس، تماس موضعی اسطوخودوس و پلاسبو) . برای بار اول تحت شرایط روتین بخش وارد نمودن سوزن شریانی همودياليز انجام میشود. برای دفعات بعدی بر اساس قرعه نوع مداخله انتخاب میشود تا همه نمونه ها به هر چهار روش تحت آزمون قرار گیرند. در روش استنشاقی، شرکت کنندگان یک گاز 4×4 که به 6 قطره اسطوخودوس آغشته شده و به یقه لباس بیمار متصل شده است را به مدت 5 دقیقه استشمام خواهند کرد. در روش تماس موضعی اسطوخودوس، در داخل ویالی اسانس اسطوخودوس را ریخته و برای افراد 3 پاف بر روی محل ورود سوزن پاشیده شده و به مدت 5 دقیقه در محل باقی میماند. در روش پلاسبو، 3 پاف آب بر روی محل ورود سوزن پاشیده شده و به مدت 5 دقیقه در محل باقی میماند. میزان شدت درد پس از وارد نمودن سوزن شریانی، قبل از وارد نمودن سوزن وریدی به وسیله مقیاس عددی شدت درد (NRS) ارزیابی می شود.
خلاصه مطالعه
   


IRCT201303209014N16
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
هدف: تعيين اثر سوکرالفیت و کیندامایسین موضعی بر کاهش درد پس از عمل جراحی تانسیلکتومی در كودكان 4 تا 12 ساله. طراحي: كارآزمايي باليني تصادفي شده سه سو كور. نحوي انجام: بيماران 4 تا 12 ساله كانديد عمل جراحي تانسیلکتومی با یا بدون آدنوئیدکتومی كه در سال 1392 به درمانگاه گوش و حلق و بيني بيمارستان بعثت همدان مراجعه خواهند نمود. شرايط ورود به مطالعه: (الف) بیماران کاندید عمل جراحی تانسیلکتومی با یا بدون آدنوئیدکتومیك؛ (ب) سن بین 6 تا 12 سال از هر دو جنس. شرايط خروج از مطالعه: (الف) حساسیت به کلیندامایسین، سوکرالفیت و یا به هر کدام از آنتی بیوتیک های گروه ماکرولید؛ (ب) هرگونه بیماری شناخته شده سیستمیک نظير ناهنجاري مادرزادي، بيماري‌هاي خونريزي دهنده، ديابت نوع يك. گروه مداخله 1: شستشوي دهان به مدت يك دقيقه توسط سرم نرمال سالین حاوی کلیندامایسین با غلظت 3 گرم در120 میلی لیتر، بلافاصله قبل و پس از اتمام عمل جراحی به میزان 10 سی سی و سپس روزی 3 بار، به مدت 3 روز گروه مداخله 2: شستشوي دهان به مدت يك دقيقه توسط سرم نرمال سالین حاوی سوكرالفيت با غلظت 3 گرم در120 میلی لیتر، بلافاصله قبل و پس از اتمام عمل جراحی به میزان 10 سی سی و سپس روزی 3 بار، به مدت 3 روز گروه كنترل: شستشوي دهان به مدت يك دقيقه توسط سرم نرمال سالین حاوی پلاسبو (سلولز) با غلظت 3 گرم در120 میلی لیتر، بلافاصله قبل و پس از اتمام عمل جراحی به میزان 10 سی سی و سپس روزی 3 بار، به مدت 3 روز پيامد اوليه: بررسي میزان درد گلو تا 5 روز پس از عمل جراحي به صورت روزانه به وسیله سیستم Faces Pain Scale Revisedكه از صفر تا 10 درجه ‌بندي خواهد شد. پيامد ثانويه: بررسي عوارض جراحي در 5 روز اول بعد از عمل شامل: (الف) تهوع؛ (ب) استفراغ؛ (ج) خونریزی؛ (د) دفعات استفاده از استامینوفن؛ (هـ) تعداد موارد بیدار شدن از خواب در شب؛ (و) وجود بوی بد دهان؛ و (ز) اتالژی.
خلاصه مطالعه
   


IRCT2013031011885N2
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
این مطالعه یک کار آزمایی بالینی دوسو کور تصادفی می باشد که در ساری در سال 2014-2015انجام می پذیرد. هدف مطالعه،تعیین اثر افزودن دونپزیل به سرترالین در درمان اختلال افسردگی عمده است وقراراست اثر این افزودن روی حافظه وافسردگی بررسی شود. 40 بیمار سرپایی دچار اختلال افسردگی اساسی بر اساس معیارهایDSM-IV-TRدرصورت عدم سابقه بیماری های عمده جسمی و روانپزشکی بجز افسردگی وارد مطالعه می شوند. بیماران بطور تصادفی در گروه دونپزیل 5میلیگرم روزانه یا پلاسبو که یه سرترالین افزوده می شوند قرار می گیرند. در ابتدای مطالعه ، آزمون حافظه وکسلر و پرسشنامه افسردگی همیلتون انجام می شود. طی مدت 3ماه درمان علایم هرچهارهفته باپرسشنامه افسردگی همیلتون و آزمون حافظه وکسلردرپایان طرح و سه ماه پس از پایان آن انجام می شود. عوارض دارویی با پرسش مستقیم و مشاعده عوارض اصلی ارزیابی می گردند.
خلاصه مطالعه
   


IRCT2015031021412N1
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
این تحقیق به روش کارازمایی بالینی تصادفی شده با هدف بررسی اثر عصاره هیدروالکلی گیاه گزنه و تمرین ورزشی هوازی بر استرس اکسیداتیو پس از منطبق کردن بیماران بر اساس معیارهای ورود نظیر افراد دارای سن بیش از 50 سال و مصرف داروهای شایع کنترل کننده قند خون و معیارهای خروج از طرح نظیر افراد دارای بیماری کلیه ای، بیماری های کبد و یا عدم همکاری بیمار بر روی جمعیتی شامل 72 نفر بیمار زن دیابتیک نوع 2، تحت پوشش انجمن دیابت شهرستان شاهرود که به صورت تصادفی به سه گروه مداخله، گروه مداخله تحت تمرین هوازی و گروه شاهد تقسیم می شوند صورت می پذیرد که گروه شاهد شامل 24 نفر از خانم های دارای دیابت نوع دو،‌گروه مداخله به تعداد 24 نفر دارای دیابت نوع دو و تحت درمان هشت هفته ای با گزنه و گروه مداخله تحت تمرین ورزشی به تعداد 24 نفر دارای دیابت نوع دو و تحت درمان هشت هفته ای با عصاره گزنه و تمرین ورزشی خواهند بود. افراد گروه مداخله و گروه مداخله تحت تمرین ورزشی به میزان دوز 5 سی سی از عصاره هیدروالکلی گزنه سه بار در روز استفاده می کنند. خون گیری از افراد هر گروه یکبار قبل از شروع و یکبار در انتهای هفته هشتم برای سنجش استرس اکسیداتیو صورت می گیرد.
خلاصه مطالعه
   


IRCT2013030912762N1
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
هدف از این مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی شده دو سو کور، تعیین اثرکلسیتریول بر پیشروی و اکتیویتیه گلومرولونفریت در بیماران مبتلا به لوپوس می باشد. پنجاه بیمار مبتلا به لوپوس که نفریت لوپوسی آن ها با بیوپسی کلیه تأیید شده و از لحاظ بالینی بیماری در آن ها خاموش است، فراخوانده شده و به صورت تصادفی وارد یکی از دو گروه درمانی و گروه کنترل خواهند شد. بیماران گروه درمانی روزانه یک عدد پرل خوراکی کلسیتریول با دوز ثابت 25/0 میکروگرم و بیماران گروه کنترل روزانه یک عدد دارونمای خوراکی که مشابه کلسیتریول طراحی شده است به مدت یک سال دریافت خواهند کرد. در طول مطالعه عملکرد کلیوی بر حسب معیار های پاسخ کلیوی کالج آمریکایی روماتولوژی، میزان پالایش گلومرولی، پروتئینوری، اندکس اکتیویته لوپوس اریتماتوی سیستمیک و برخی فاکتورهای التهابی سرم ارزیابی خواهد شد.
خلاصه مطالعه
   


IRCT201303115866N7
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
این مطالعه کارآزمایی بالینی با هدف مقایسه تاثیرساكشن لوله تراشه باسه روش نرمال سالین،ان-استیل سیستیین و بدون آنها برروی پارامترهای فیزیولوژیک و حجم ترشحات بیماران انتوبه بستری دربخش های مراقبت ویژه است. که بر روی 54 بیمار به روش نمونه گیری غیراحتمالی با تخصیص تصادفی انجام خواهد شد . از چک لیست جهت گردآوری اطلاعات استفاده می شود.در همه بیماران هر سه روش ساکشن با نرمال سالین بدون آن و با ان استیل سیستیین انجام می شود معيار ورود، سن بیش از 15سال، دارای لوله تراشه، عدم افزایش فشار داخل جمجمه، وضعیت همودینامیکی ثابت ، نداشتن نارسایی شدید قلبی،نداشتن بیماری انسدادی مزمن ریه، نداشتن سابقه اعتیاد به مواد مخدر.معیارخروج از مطالعه ، انجام تراکئوستومی، استفاده از داروهای اینو تروپیک، انجام برونکوسکوپی در زمان پروسیجر، شواهدی دال بر شوک سپتیک، نیاز به ساکشن در فواصل کمتر از 2ساعت خواهد بود . در همه بیماران هر سه روش ساکشن مورد استفاده قرارمی گیرد و نمونه های پژوهش کنترل خودشان به حساب می آیند.قبل از ساکشن با اکسیژن صد در صد هیپر اکسیژنه می شوند،میزان اشباع اکسیژن خون شریانی وفشارخون و تعداد ضربان قلب و تنفس قبل،2و5دقیقه بعد ازساکشن درهر سه روش ثبت وحجم ترشحات نیز بعد از هر روش ساکشن ثبت واندازه گیری می شود.فاصله زمانی بین هر ساکشن حداقل 2 ساعت می باشد و برای اطمینان از انجام مراحل ساکشن؛سه روش ساکشن برای هر بیمار برای سه نوبت متوالی تکرار می شود.و نتایج گروه ها با یکدیگر مقایسه می شوند.
خلاصه مطالعه
   


IRCT2013031112783N1
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
پژوهش حاضر یک مطالعه نيمه تجربي با دو گروه آزمون و یک گروه کنترل می باشد . هدف اصلی مطالعه: تعیین تاثیر آموزش مبتنی بر اینترنت بر ارتقای سلامت و رفتارهای پیشگیری کننده از پوکی استخوان، و مقایسه آموزش متداول در کلاس با روش های نوین آموزش بهداشت. معیار ورود: سن 18 تا 25 سال، فاقد هر گونه بیماری های مزمن یا اسکلتی عضلانی، دارای آدرس پست الکترونیکی. معیار خروج: بارداری، غیر فعال شدن پست الکترونیکی. جمعیت مورد مطالعه: دانشجویان دختر مشغول تحصیل در دانشگاه های غیر علوم پزشکی. حجم نمونه: حجم مورد نیاز برای هر گروه 84 نفر می باشد و در مجموع 252 دانشجو. مداخله مورد مطالعه: دانشجویان در آموزش گروهی، در مجموع در 4 جلسه کلاس آموزش پوکی استخوان که هر هفته برگزار می شود شرکت می کنند و هر جلسه 45 تا 60 دقیقه زمان می برد. گروه آزمون دوم ( آموزش با استفاده از ایمیل) هر هفته 4 نامه الکترونیکی در مورد استئوپروز به مدت 4 هفته دریافت می کنند. بعد از سه ماه دانشجویان پس آزمون را کامل میکنند. مداخلات از 1 خرداد تا 7 تیر انجام می شود. پیامد های اولیه: تاثیر کلاس های آموزشی پوکی استخوان و آموزش با استفاده از نامه های الکترونیکی بر آگاهی از پوکی استخوان، خودکارآمدی پوکی استخوان، و رفتارهای پیشگیری کننده از پوکی استخوان.
خلاصه مطالعه
   


IRCT2013031212796N1
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
هدف از مطالعه حاضر بررسی تأثیر فعالیت بدني هوازی اینتروال دویدن بر تغییرات حساس ترین شاخص التهابی پیشگویی کننده بیماری قلبی-عروقی (HS-CRP) در دختران داراي اضافه وزن بود. این مطالعه به صورت نیمه تجربی بود. تعداد 26 دانشجو با اضافه وزن با میانگین وزن 6/5±5/82 کیلوگرم و سن 1/2±2/21 سال به صورت هدفمند انتخاب و به دو گروه تجربی و کنترل هر کدام 13 نفر تقسیم شدند. شرایط ورود به مطالعه، برخورداری آزمودنی ها از سلامت جسمی و روحی، عدم استفاده از داروی موثر بر سطوح CRP و عدم مصرف سیگار و شرایط خروج از مطالعه شامل دارا بودن شاخص توده بدني كمتر از kg/m2 28 و شرکت در فعاليت هاي منظم ورزشي بود. ازمودنی ها در برنامه تمرینی که به صورت 2 جلسه در هفته و به مدت 8 هفته به همراه نمونه گیری خون قبل و بعد از تمرین در محل سالن ورزشی که شامل دوهای فزاینده هوازی اینتروال بود شرکت کردند.
خلاصه مطالعه
   


IRCT2013031312801N1
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
با توجه به شیوع بالای آبسه سینوس پیلونیدال و با توجه به این که صرف نظر از تظاهر، طبیعت دردناک این حالت سبب موربیدتی چشمگیر می شود که اغلب با اختلال طولانی فعالیت های عادی همراه است و از آنجایی که هنوز در انتخاب روش درمانی ارجح جراحی در مورد سینوس پیلونیدال و باز یا بسته بودن آن اتفاق نظر وجود ندارد این مطالعه طراحی گردید. این مطالعه به روش کارآزمایی بالینی تصادفی شده انجام می گیرد. کلیه بیمارانی که با تشخیص سینوس پیلونیدال از طریق درمانگاه جراحی بستری خواهند شد و پس از اخذ رضایت نامه کتبی، بصورت تصادفی در دو گرمیم اولیه و ثانویه قرار خواهندگرفت. تعداد حجم نمونه ها برای هر یک از دو گروه 37 نمونه محاسبه گردیده است در گروه ترمیم به روش اولیه (بسته) سینوس ها، تراکت ها و کیست های موجود با حاشیه بافت سالم حدود 2-3 میلی متر برداشته خواهد شد. و نقص ایجاد شده به شکل اولیه با روش فلاپ با نخ نایلون ترمیم خواهد شد. ضمناً در فضای مذکور یک درن همواک تعبیه خواهد شد که طی 24 الی 48 ساعت خارج خواهد شد. در گروه ترمیم ثانویه( روش باز) برداشتن بافت ها بدون ترمیم صورت خواهد گرفت و نقص ایجاد شده بدر روزهای مکرراً شستشو داده خواهد شد. در هر دو گروه بیماران در روز بعد از جراحی و زمان مراجعه بعدی و هفت و پایان ماه اول و ششم پس از جراحی از نظر مواد زیر بررسی می شود:مدت زمان بستری در بیمارستان،مدت زمان بهبودی کامل زخم، مدت زمان دروی از کار.عفونت محل زخم جراحی و عود بیماری. تمام اطلاعات ثبت و مورد تجزیه وتحلیل آماری قرار خواهد گرفت.در تمام موارد میزان P کوچکتر یا مساوی 05/0 از لحاظ آماری معنی دار تلقی خواهد شد.
خلاصه مطالعه
   


IRCT201303287373N4
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
هدف از مطالعه بررسی اثر داروهای آنتی توکسودردرمان اسکیزوفرنی می باشد.روش مطالعه بصورت کارآزمائی بالینی تصادفی سه سوکور وکنترل شده باپلاسبو می باشد .چمعیت مورد مطالعه بیماران اسکیزوفرنیک بستری بیمارستان امیرکبیر می باشد. ملاک های ورود: رضایت نامه کتبی آگاهانه ؛ تشخیص اسکیزو فرنی براساس ملاک های DSMIV _ TR و مصاحبه بالینی توسط روانپزشک؛ حداقل نمره 60 در مقیاس PANSS ؛محدوده سنی 55 – 15 سال ملاک های خروج : بارداری؛شیر دهی؛ سوء مصرف مواد؛ بیماری جسمی شدید ؛منع مصرف کوتریموکسازول 200 بیمار به دو گروه مساوی (مداخله وکنترل )تقسیم می شوند.هردو گروه بمدت 8 هفته تحت درمان باریسپریدون 6 میلیگرم درروز قرار می گیرند. علاوه برریسپریدون ،گروه مداخله کوتریموکسازول 960 میلیگرم دوبار درروز ،وگروه کنترل پلاسبوبمدت 8 هفته دریافت خواهند کرد. پیامد اولیه ،تغییر در نمرات PANSS می باشد.
خلاصه مطالعه
   


<<  130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140  >>