جمعه - ۸ ارديبهشت ۱۳۹۶

 

تعداد کل کارآزمایی های ثبت شده : 13322   

 

تعداد 4559 جواب برای جستجوی شما پیدا شد

IRCT201302164310N8
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
این مطالعه یک مطالعه مداخله ای بوده و هدف از ان بررسی تاثیر توام سیپروترون کامپاند و فلوتامید در اکنه شدید خانمها بود.معیار ورود به مطالعه خانم های با اکنه نوع شدیدبود و معیارهای خروج از مطالعه: حاملگی؛ شیردهی؛ بیماریهای کبدی؛دریافت داروهای ضد اکنه؛ قرص های ضد حاملگی و اسپیرونولاکتون در 2 ماه اخیر بود.جمعیت مورد مطالعه خانمهای مبتلا به اکنه شدید بودند،حجم نمونه 30 نفر بود. دوره مطالعه 6 ماه بود بیماران در این دوره ،روزانه 125 میلی گرم فلوتامید و 21 روز از هر ماه، روزانه یک عدد قرص سیپروترون کامپاند وکلیندامایسین موضعی 1% روزی دو بار دریافت کردند.پیامد اولیه کاهش تعداد ضایعات اکنه بود که به وسیله شمارش تعداد ضایعات و محاسبه اندیکس شدت انجام شد.
خلاصه مطالعه
   


IRCT2013022511771N4
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
هدف مطالعه: مقایسه اثر درمان جانبی با دوز پایین داکسی سایکلین با اسید چرب امگا-3 به همراه دوز پایین آسپرین در بیماران مبتلا به پریودنتیت مزمن طراحي انجام مطالعه: مداخله ای، دوسويه كور، كنترل با دارو نما، تك مركزي الف- جمعيت مورد مطالعه: بامحدودیت سنی، هر دوجنس معیارهای ورود: ابتلا به پریودنتیت مزمن ملایم تا متوسط معیارهای خروج: ابتلا به بیماری های سیستمیک و عفونی؛ استفاده از هرگونه دارو؛ زنان باردار و شیرده؛ آلرژی به آنتی بیوتیک ها؛ دریافت هرگونه جراحی پریودنتال در گذشته و جرمگیری در یک سال گذشته؛ دریافت آنتی بیوتیک در شش ماه گذشته؛ افراد سیگاری و الکلی؛ بهداشت دهان و همکاری ضعیف حجم نمونه: 45نفر ب‌- مداخله يا مداخلات مورد مطالعه: گروه مداخله: تجویز کپسول 20 میلی گرمی داکسی سایکلین یک عدد در روز گروه مداخله: قرص 300 ميلي گرمي امگا-3 به همراه یک قرص 80 میلی گرمی آسپرین از هر کدام روزانه یک عدد گروه کنترل: تجویز کپسول دارونما یک عدد در روز ج‌- زمان مداخله: شش هفته د‌- پيامد اوليه يا پيامدهاي مورد مطالعه: دارونما، عمق پاکت پریودنتال، خونریزی حین پروپ زدن، از دست رفتن چسبندگی کلینیکی
خلاصه مطالعه
   


IRCT201302177093N4
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
هدف از این مطالعه بررسی تاثیر کتامین بر پیشگیری از درد تزریق پروپوفول می باشد. 168 بیمار که کاندید بیهوشی عمومی با القاء پروپوفول هستند را شامل می شود. در صورتی که بیمار دارای بیماری شناخته شده قلبی عروقی، کلیه، کبد و مشکلات عصبی شناخته شده باشد از مطالعه خارج می شود. بیماران به صورت تصادفی به 6گروه تقسیم میشوند که عبارتند از: گروه 1:ابتدا تورنیکه را 10 سانتی متر بالاتر از محل تزریق بسته و سپس کتامین با دوز 0.1 میلی گرم به ازای هر کیلو گرم تزریق می شود. پس از گذشت 30 ثانیه تورنیکه باز و پروپوفول به داخل رگ روی ساعد تزریق می شود. گروه 2=مانند گروه 1 اما پروپوفول به داخل رگ پشت دست تزریق می شود. گروه 3 =تزریق کتامین با دوز 0.1 میلی گرم به ازای هر کیلو گرم بدون بستن تورنیکه و بعد از گذشت 30ثانیه پروپوفول به داخل رگ روی ساعد تزریق می شود. گروه 4=مانند گروه 3 اما پروپوفول به داخل رگ پشت دست تزریق می شود. گروه 5 و 6=گروه های کنترل هستند که پروپوفول بدون پیش دارو درمانی کتامین به داخل رگ روی ساعد و پشت دست تزریق می شود. درد تزریق پروپوفول برای افراد بالای 12 سال بر اساس مقیاس پاسخ کلامی( VRS )و برای افراد زیر 12 سال از معیار درد CHEOPSدر هنگامی که دارو تزریق می شود ثبت می شود.
خلاصه مطالعه
   


IRCT2013021612487N1
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
هدف مطالعه: استفاده از دهانشویه کلرهگزیدین برای پیشگیری و درمان بیماری های پریودنتال بسیارتوصیه شده است. متاسفانه این دهانشویه عوارض جانبی مانند رنگ پذیری دندانها و اختلال مزه دارد.هدف این کارآزمایی بالینی وآزمایشگاهی مقایسه ی رنگ پذیری دندانها، اختلال مزه و اثر ضدباکتریایی دهانشویه های کلرهگزیدین0.2 % و0.12% می باشد تا در صورت تاثیر ضدباکتریایی یکسان و عوارض جانبی کمتر بتوان محلول با دوز کمتر را تجویز نمود. طراحی انجام مطالعه: کارآزمایی بالینی تصادفی، دو سویه کور تک مرکزی و بدون کنترل با دارونما، متقاطع. جمعیت مورد مطالعه: معیار ورود:افراد مبتلا به ژنژیویت یا پریودونتیت خفیف. معیار خروج از مطالعه: وجود هرگونه حساسیت به دهانشویه، حاملگی، شیردهی. درمورد کلیه ی این افراد قبل از استفاده از هر دهانشویه پروفیلاکسی کامل جهت برداشت پلاک، جرم و رفع تغییر رنگ خارجی دندان ها صورت گرفت. سپس به آنها به طور تصادفی یکی از دهانشویه های کلرهگزیدین مورد مطالعه داده شدتا دو باردر روز به مدت 7 روزبدون مسواک زدن از آن استفاده کنند. بعد ازآن شاخص های تغییررنگ و اختلال مزه مورد ارزیابی قرار گرفت و سپس افراد به مدت یک هفته از دهانشویه استفاده نکردند و این روند درمورد دهانشویه ی دیگر تکرار گردید. ضمنا قبل و بعداز مصرف۷ روزه هردهانشویه، ازپلاک دندانی بیمارکشت میکروبی تهیه گردید. حجم نمونه: پنجاه ودو مداخله در 26 بیمار(18-60 ساله) بدون محدودیت جنسی. مداخله مورد مطالعه: استفاده از دو دهانشویه کلرهگزیدین0.2% و 0.12% زمان مداخله: یک هفته. پیامد اولیه: تعداد باکتری های پلاک دندانی. پیامد ثانویه: رنگ پذیری دندانها، اختلال چشایی.
خلاصه مطالعه
   


IRCT2013021712493N1
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
دیابت به دلیل افزایش مقاومت سلولهای بدن به انسولین به وجود می آید .آموزش در درمان بیماری مانند دیابت نقش مهم وحیاتی به ویژه در درمان وکنترل این بیماری دارد .در روشهای جدید بحث توانمندسازی مطرح بوده که در آن بیمار نقش فعال داشته است .میزان هموگلوبین گلیکوزیله یک شاخص مهم در تحقیقات بالینی است .لذا این مطالعه به منظور بررسی تاثیر برنامه توانمندسازی بر میزان هموگلوبین گلیکوزیله بیماران مبتلا به دیابت نوع دو انجام شد.وبه صورت کارآزمایی بالینی بر روی 134 بیمار مبتلا به دیابت نوع دو که به طور تصادفی به دو گروه 67 نفری مداخله و کنترل تقسیم شدند، انجام شد. ابزار پژوهش پرسشنامه مربوط به اطلاعات دمو¬گرافيك و آزمایش خون از نظر میزان هموگلوبین A1C بود. برنامه توانمندسازی بر اساس برنامه تنظیمی در طی شش جلسه 90 دقیقه ای در گروه آزمون اجرا گردید. هموگلوبین A1C قبل و سه ماه بعد از مداخله در دو گروه اندازه-گیری شد.
خلاصه مطالعه
   


IRCT201302174438N3
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
هدف از انجام این مطالعه بررسی تأثير آموزش رو در رو و استفاده از کتابچه بر معیارهای وضعیت سلامت قلب بيماران مبتلا به انفارکتوس میوکارد بستري در بيمارستان می باشد. معیارهای ورود و خروج از مطالعه به ترتیب شامل: 1- معیارهای ورود: زنان و مردان زير 70 سال كه اولين بار به انفارکتوس میوکارد مبتلا شده، داراي سواد خواندن و نوشتن باشند؛ مبتلا به بیماری های شناخته شده اضطرابی و سایکوزها نباشند. 2- معیارهای خروج: سن بالای 70 سال برای هر دوجنس زن و مرد، ابتلا به انفارکتوس میوکارد بیش از یک بار، عدم داشتن سواد خواندن و نوشتن. پژوهش حاضر از نوع نیمه تجربی با گروه کنترل مي باشد كه در آن 120 بيمار انفاركتوس ميوكارد زير 70 سال به صورت مستمر و تصادفي انتخاب خواهد شد و تقسيم بندي افراد در 2 گروه آزمون و كنترل به صورت همسان سازي براساس سن وجنس انجام می گیرد و پژوهشگر ابتدا شاخص هاي رفتارهاي سلامتی شامل استعمال سيگار، سطح کلسترول، ميزان شاخص توده بدني، ميزان اضطراب، ميزان فشار خون سيستول و دياستول را در بيماران مبتلا به انفارکتوس میوکارد که اولين بار اين تشخيص برايشان مطرح شده است تعيين خواهد نمود و در گروه آزمون آموزش خود را اجرا و سپس متغير هاي ذکر شده را 4 ماه بعد ازآموزش مورد بررسی قرار خواهد داد و همچنین به مقايسه چگونگی این رفتارها بعد از آموزش در دو گروه آزمون و کنترل می پردازد. جهت جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه اطلاعات دموگرافيك و متغيرهاي مورد مطالعه (شاخص توده بدني، مصرف سيگار، میزان کلسترول و میزان فشارخون سيستوليک و دياستوليک) و پرسشنامه اضطراب بك استفاده خواهد شد و همچنین جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات نرم افزار SPSS نسخه 15 استفاده خواهد شد و با بكار گيري آزمون هاي آماري مناسب مقايسه بين دو گروه انجام می شود.
خلاصه مطالعه
   


IRCT2013021812510N1
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
1- هدف مطالعه: بررسی تاثیر تجویز سیستمیک پالیفرمین در پیشگیری از بروز موکوزیت ناشی از شیمی درمانی در کودکان مبتلا به ALL 2- طراحی انجام مطالعه: این مطالعه 6 ماهه بر روی دو گروه مورد و شاهد از کودکان مبتلا به ALL مراجعه کننده به بخش انکولوژی بیمارستان کودکان تبریز انجام خواهد شد. 3- معیارهای ورود به مطالعه: کودکان 5-15 ساله بستری در بخش انکولوژی بیمارستان کودکان تبریز که به علت ابتلا به ALL تحت شیمی درمانی قرار دارند. 4- معیارهای خروج از مطالعه: ابتلا به بیماریهای سیستمیک دیگر به جز ALL ، وجود هر گونه زخم دهانی و موکوزیت قبل از شروع شیمی درمانی، وجود سابقه حساسیت پوستی -تنفسی . 5- حجم نمونه: 90 کودک مبتلا به ALL که به دو گروه مساوی تفسیم خواهند شد. 6-مداخلات مورد مطالعه در گروه مورد: تجویز پالیفرمین با دوز 60mc/kg/day قبل و بعد از شیمی درمانی 7-زمان مداخله: 3 روز قبل و 3 روز بعد از شیمی درمانی 8- پیامد های مورد مطالعه: تغییرات شدت و شیوع موکوزیت دهانی ناشی از شیمی درمانی
خلاصه مطالعه
   


IRCT2013021812521N1
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
هدف کلی این پژوهش بررسی تأثیر مصرف کراتاگوس گیاهی و تمرین هوازی بر عوامل خطر قلبی عروقی در بیماران قلبی آنژین صدری پایدار می باشد. تحقیق حاضر از نوع تحقیقات شبه تجربی بوده که به روش میدانی انجام می گیرد. نمونه آماری این تحقیق حدوداً 80 نفر از بیماران قلبی آنژین صدری پایدار 45 تا 65 ساله مراجعه کننده به پلی کلینیک فوق تخصصی امام علی شهرکرد می باشند که از تاریخ 15/2/1392 تا 15/5/1392 به مدت سه ماه به طور تصادفی انتخاب می شوند م همچنین بصورت تصادفی و دوسویه کور در 4 گروه قرار می گیرند ، نحوه قرار گرفتن آزمودنی ها در گروهها بصورت سه گروه تجربی (1) مصرف داروی گیاهی کراتاگوس (2) تمرین هوازی و پلاسبو (3) مصرف داروی گیاهی کراتاگوس و تمرین هوازی ،و یک گروه کنترل می باشد. در این مطالعه بیمارانی که قبلاً مورد تست آنژیوگرافی کرونری قرار گرفته اند و بیماری عروق کرونر در آنها تأئید شده است ولی تنگی قابل ملاحظه نداشته اند مورد مطالعه قرار می گیرند. همچنین بیماران با نارسایی قلبی و تحت درمان با دیگوکسین ، داروهای ضد انعقاد، داروهای ضد آریتمی و سیزاپراید از مطالعه حذف خواهند شد. اثرات مفید احتمالی این دارو و ترکیب آن با فعالیت بدنی متدی است که می توان به طور ویژه به آن تأمل کرد از آنجا که تعداد تحقیقات مرتبط با فعالیت بدنی و گیاه دارویی به عنوان روش مفید ، در سراسر جهان رو به فزونی می باشد به گونه ای که شاید بتوان بهره گیری از این دو عامل را بعنوان یک استراتژی جدید در پیشگیری ،درمان و همچنین مکمل داروهای ضدالتهابی همراه با عوارض توصیه و پیشنهاد کرد ، فلذا اهمیت این موضوع و دستیابی به نتایج اثربخش ، محقق را بر این داشت تا به بررسی اثر این داروی گیاهی (کراتاگوس) و یک دوره تمرین هوازی بر فرآیندها و فاکتورهای موثر بر آترواسکلروزیس و عوامل قلبی عروقی بپردازد.
خلاصه مطالعه
   


IRCT2013022012540N1
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
هدف این مطالعه مقایسه شیاف مورفین با شیاف دیکلوفناک بر درد بعد از عمل کله سیستکتومی لاپاروسکوپی می باشد. این مطالعه بصورت مداخله ای و دو سویه کور در بیمارانتحت عمل جراحی کوله سیستکتومی لاپاراسکوپیک انجام خواهد شد.پس از کسب رضایت آگاهانه کتبی از بیماران واجد شرایط و گرفتن موافقت از کمیته اخلاق دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهوازتعداد 88 بیماردر دو گروه تحت عمل جراحی کوله سیستکتومی لاپاراسکوپی قرار خواهند گرفت. شرایط عمده ورود به مطالعه : کلاس 1 و 2 ASA؛ بیماران سن 50 - 20 سال شرایط عمده خروج از مطالعه : سابقه مصرف داروهای خواب آور یا مخدر در طی 24 ساعت قبل از عمل جراحی؛منع مصرف مورفین یا دیکلوفناک؛ نارسایی کلیوی یا کبدی؛ بیماری پپتیک اولسر یا آرتریت روماتوئید گروه " یک" و "دو" به ترتیب 100میلی گرم شیاف دیکلوفناک و10 میلی گرم شیاف مورفینپس از اتمام جراحی دریافت خواهند کرد. شدت درد و همچنین نیاز به مسکن در ساعات 1, 2, 3, 4, 6, 8 پس ازعمل بررسی می گردد.
خلاصه مطالعه
   


IRCT201302211965N6
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
تعيين و مقایسه تاثير برنامه خود مراقبتي برمیزان کيفيت زندگي بيماران دارای ضربان ساز دائمی با گروه کنترل شرایط نمونه ها جهت ورود به مطالعه: کلیه بیماران نیازمند به تعبیه ضربان ساز دائمی قلب مراجعه کننده به مرکز آموزشی و درمانی قلب و عروق شهید رجائی تهران میباشد شرایط نمونه ها جهت خروج از مطالعه: بيماران نبايستي سابقه بيماري اختلالات رواني مانند:افسردگي اساسي ؛اختلال دو قطبي؛ سابقه اعتياد به مواد و ساير اختلالات نورولوژيکي داشته باشند؛نمونه هایی که مبتلا به بیماری مزمن شامل :(صرع، سکته مغزی، سرطان ... ) باشند؛نمونه هایی که به معلولیتها و ناتوانیهای جسمی مبتلا باشند(نابینا، ناشنوا)؛بیمارانی که سابقه عمل جراحی بزرگ (قلب، مغز و لگن ...) در 6 ماه قبل را داشته باشند؛ بیمارانی که دچار معلولیت ذهنی میباشند؛بیمارانی که حین تعبیه ضربان ساز دچار عوارض و سپس بستری طولانی مدت می شوند؛ محدوده سنی 16 سال به بالا. جمعیت مورد مطالعه بیماران نیازمند به تعبیه ضربان ساز دائمی می باشند وحجم نمونه 80 نفر است که به دو گروه مداخله و کنترل تقسیم می شوند( هر گروه 40 نفر)، مداخله ای که صورت میگیرد آموزش خود مراقبتی می باشد و پیامد اولیه بررسی تاثیر آن بر کیفیت زندگی و پیامد ثانویه تاثیر بر روی مراقبت از خود می باشد. که مداخله بوسیله آموزش با استفاده از نمایش فیلم و دفترچه آموزشی بوسیله پژوهشگر به بیمار و یکی از نزدیکانش که با او زندگی میکند قبل از تعبیه ضربان ساز توضیح داده می شود و بعد از ترخیص بیمار هفته ای یکبار با او تماس گرفته میشود و به سوالاتش پاسخ داده میشود. قبل از شروع مداخله و یک ماه بعد از مداخله، پرسشنامه مراقبت از خود و پرسشنامه کیفیت زندگی مکنیو برای بیماران در هر دو گروه مداخله و کنترل تکمیل میگردد. اطلاعات بدست آمده بوسیله spss آنالیز می‌گردد.
خلاصه مطالعه
   


<<  130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140  >>