پنج‌شنبه - ۴ ارديبهشت ۱۳۹۳

 

تعداد کل کارآزمایی های ثبت شده : 5840   

 

تعداد 373 جواب برای جستجوی شما پیدا شد

IRCT201108277407N3
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
هدف: هدف این مطالعه بررسی تاثیر گروه درمانی شناختی – رفتاری بر سرسختی روانشناختی و میکانیسم های سازشی زنان نابارور دریافت کننده شیوه های کمک است مواد وروشها:در این مطالعه تجربی از افراد مراجعه کننده به درمانگاههای زنان و زایمان وابسته به دانشگاه علوم پزشکی جهرم استفاده شد و جهت انتخاب زنان نابارور با زمینه ناشناخته از 800 زن دریافت کننده روش های کمک باروری استفاده شد.در طراحی تحقیق از روش یکسان سازی نمونه ها استفاده شدو 31 نمونه انتخاب و به دو گروه 15 نفره (گروه تجربی) و 16 نفره (گروه کنترل) تقسیم گردید.افراد گروه تجربی 15 جلسه گروه درمانی دریافت کردند.جهت جمع آوری داده ها از پرسشنامه مقابله با استرس بیلینگ و موس و پرسشنامه سرسختی اهواز استفاده شد.
خلاصه مطالعه
   


IRCT201108292080N11
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
با توجه به اينكه امروزه عمل جراحي ارتوپدی بسیار شایع است و درد بعد از عمل ارتوپدی نیز شدید بوده و پيدا كردن راهي جهت كنترل ان نيز امري ضروري است، در اين مطالعه تاثير بوپرنورفین در كنترل درد بعد از عمل جراحي ارتوپدی ارزيابي ميشود. از جمله محاسن اين دارو اين است كه هم زیر زبانی استفاده ميشود و هم اينكه نياز به داروهاي مسكن ديگر را كاهش ميدهد. از جمله عوارض اين دارو تهوع واستفراغ وسردردوسرگیجه می باشد.186 نفر به صورت تصادفي انتخاب شده و به 3 گروه 62 نفري تقسيم ميشوند. معيارهای ورود،بیماران کاندید اعمال جراحی ارتوپدی اندامهاوگروه سني15-65 سال و ASA class I,IIميباشد . معيارهاي خروج از مطالعه:1-سابقه مصرف مسكن و مخدرقبل ازعمل 2-سابقه بيماري قلبي ريوي مزمن3- سابقه مصرف كورتيكو استروييد 4 -سابقه مصرف بنزودیازپین میباشد.در گروه اول بوپرنورفین0.4mg، زیر زبانی نیم ساعت قبل از عمل داده شده و در گروه دوم بوپرنورفین0.4mg ، زیر زبانی نیم ساعت بعد از عمل تجويز مي گردد.در گروه کنترل بیماران25mg پتیدین بعد از عمل دریافت می کنند. هر3 گروه تحت يك نوع بيهوشي قرار ميگيرندوهر 2 ساعت تا 12 ساعت از نظر شدت درد و عوارض و ميزان نياز به داروي مسكن بررسي مي گردند. نهايتا نتايج در چك ليست ثبت ميشود.
خلاصه مطالعه
   


IRCT201108297440N1
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
پژوهش حاضر با هدف تعیین میزان اثر بخشی درمان مرور زندگی با رويكرد معنوي بر بهبود كيفيت زندگي بيماران سرطاني در بيمارستان شهيد بهشتي كاشان انجام مي شود. از بین تمامی بیماران سرطانی بیمارستان شهید بهشتی کاشان که بین 20 تا 75 سال سن داشته، تحت درمان با شیمی درمانی قرار داشته باشند و وضعیت حاد یا مشکلات جسمی و روانی که شرکت آنان را در مطالعه غیر ممکن سازد، وجود نداشته باشد، یک نمونه 80 نفره با تخصیص تصادفي در دو گروه آزمايش و کنترل قرار داده شده و مورد بررسي قرار مي گيرند. گروه آزمایش و کنترل از نظر جنسیت، سن و مدت ابتلا به بیماری همتاسازی می شوند. این پژوهش از نوع مداخله ای از نوع پیش آزمون - پس آزمون با گروه کنترل است. ابتدا، در هر دو گروه پرسشنامه EORTC QLQ - C30 به منظور سنجش کیفیت زندگی اجرا می شود. آن گاه براي گروه آزمايش ، شش جلسه مشاوره فردي درمان مرور زندگي با رويكرد معنوي به مدت يك ساعت، هفته اي يك بار و در طول شش هفته برگزار می گردد. در اين مدت هيچ گونه مداخله اي در گروه كنترل به عمل نمی آید. در پايان، در هر دو گروه مجددا پرسشنامه EORTC QLQ - C30 به منظور سنجش کیفیت زندگی اجرا می شود. داده هاي جمع آوري شده در دو سطح آمار توصيفي و استنباطي با نرم افزار SPSS مورد تجزيه و تحليل قرار می گیرند.
خلاصه مطالعه
   


IRCT201109067457N4
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
پیشینه اهمیت و ضرورت انجام پروژه: با توجه به ورود داروی میکرورلین به بازار و انتخاب این دارو در درمان بیماران با سرطان پروستات نیاز به مطالعات بالینی و بررسی تاثیر و عوارض این دارو در بیماران مبتلا به سرطان پروستات ضروری می باشد. هدف: بررسی تاثیردرمانی و عوارض جانبی داروی میکرورلین در بیماران مبتلا به سرطان پروستات روش: در این طرح چهل بیمار تازه شناخته شدة سرطان پروستات که در مرحلة high risk (GS≥ 8 و PSA>20) بوده درگیری اکسترا پروستاتیک دارند و در معاینه بالینی قابل عمل نیستند و یا متاستاز به استخوان دارند و یا درگیری لنف نود لگنی در بیوپسی داشته اند در نظر گرفته می‌شوند. بیماران از بین مراجعه‌کنندگان به درمانگاه بیمارستان‌های لبافی‌نژاد که شرایط ورود به مطالعه دارند، انتخاب می‌شوند. پیش از شروع مطالعه، اهداف و مراحل اجرای مطالعه برای بیماران توضیح داده می‌شود و بیمارانی که موافقت خود را اعلام کنند، وارد مطالعه شده و فرم رضایت‌نامة کتبی پُر می‌کنند. این مطالعه به صورت کارازمایی بالینی یک سویه کور انجام خواهد شد. بیماران از نظر عوارض دارویی به صورت سابژکتیو و هر سه ماه از نظر تأثیر درمانی دارو و تغییرات بیوشیمیایی به صورت ابژکتیو با تست های ازمایشگاهی بررسی می شوند. به علاوه، هرسه ماه، بیمار ویزیت شده و تأثیر دارو از طریق معاینه پروستات و تست آزمایشگاهی بررسی شده و در هر ویزیت برای بیمار تست های کبدی (SGOT, SGPT) ، BUN ، Cr ، Ca ، P ، تستوسترون، پرولاکتین ، استرادیول ، FSH، LH و PSA در خواست می شود. برای بیمارانی که متاستاز استخوانی دارند، در پایان یکسال اسکن استخوانی در خواست می شود.
خلاصه مطالعه
   


IRCT201403174181N8
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
ما این تحقیق را برای تعیین اثرات زعفران(کروکوس ساویتوس) روی نتایج آزمایش مایع منی(حجم منی،تعداد و تحرک و شکل اسپرم)بعد از جراحی واریکوسلکتومی،اثرات جانبی احتمالی زعفران و ارزیابی تعداد بیماران لازم برای نتیجه گیری درست با حدود اطمینان 95درصد طراحی کرده ایم.براساس مطالعات قبلی،در این کارآزمایی بالینی دو سو کور60 مرد غیر سیگاری 20 تا 35 ساله بدون بیماری سیستمیک یا اروژنیتال(و بدون سابقه بیماری خاصی در کودکی)،یا مصرف داروهای مجاز یا غیر مجاز مانند مخدرها،محرکها،توهم زاها و یا استنشاقی ها،یا سابقه ترومای بیضه ای که ممکن است روی اسپرماتوژنز اثر سوء بگذارند و بدون سابقه واریکوسلکتومی قبلی یا بیضه آتروفیک یا هورمون محرک فولیکولبالا انتخاب خواهند شد.در صورت عدم دارا بودن شرایط فوق مردان ار چرخه مطالعه خارج خواهند شد.این مطالعه توسط کمیته اخلاقی دانشگاه علوم پزشکی تبریز تایید گردیده است.مردان بعد از صحبت و توضیحات لازم و معاینات اروژنیتال و برسی اولیه پارامترهای مایع منی،واریکوسلکتومی خواهند شد و سپس به مدت 6 ماه یک روز در میان کپسول های مشابه حاوی زعفران ویا دارونما به صورت تصادفی دریافت خواهند کرد.30بیمار کپسول حاوی زعفران و30 بیمار کپسول حاوی دارونما را در این مدت مصرف خواهند کرد و چنانچه دچار هر نوع بیماری یا آسیب بیضه ای شوند،یا دارویی مصرف کنند که روی اسپرماتوژنز موثر باشد و یا در صورت درخواست خود بیمار مبنی بر انصراف از ادامه شرکت در تحقیق،از مطالعه خارج خواهند شد.مایع منی بیماران بعد از 6ماه مجددا ارزیابی شده تغییرات آن در هر کدام از گروه ها نسبت به آزمایش اولیه مقایسه خواهد شد.
خلاصه مطالعه
   


IRCT201109136626N3
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
مطالعه شامل دو گروه 60 نفری از خانمهای نابارور35 سال و بالاتر است که بر اساس معیارهای ورود ( نابارور بودن وحداقل 35 سا ل داشتن وفاقد بیماریهای اندوکرین و هیپرتانسیون وpco و سابقه اندومتریوز لگنی وفاقدجراحی های قبلی روی تخمدان بودن) وارد مطالعه میشوند . به گروه اول از روز 21 سیکل قبل از art به صورت مداوم اگونیست هورمون ازادکننده گونادوتروپین داده میشود سپس در روز 2یا3 سیکل بعد از انجام سونوگرافی در صورت غیر فعال بودن تخمدانها و نیز ضخامت اندومتر زیر4 میلیمتر تحریک تخمکگذاری با گونادوتروپین های برون زا صورت می گیرد ودر گروه دوم در روز 2یا3 سیکل تحریک تخمکگذاری با گونادوتروپین های برون زا صورت می گیرد وبعد از رشد فولیکولها در حد14میلیمتر (معادل روز 8 سیکل) انتاگونیست هورمون ازادکننده گونادوتروپین شروع میشود و در نهایت دو گروه ازنظر تعداد فولیکهای رشد یافته وسطح استرادیول وتعداد تخمکهای به دست امده و وضعیت اندومتر و مدت تحریک تخمکگذاری و میزان حاملگی تآیید شده در سونوگرافی و ومیزان سقط جنین زیر 12 هفته و میزان بروز و شدت سندرم تحریک پذیری بیش از حد تخمدان و نیز تعداد امپولهای مصرفی گونادوتروپین با هم مقایسه میشوند
خلاصه مطالعه
   


IRCT201109197592N1
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
هدف از انجام این مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی بررسي اثربخشي برنامه‌ي آموزش كاهش زورگويي بر ميزان رفتارهاي زورگویی کودکان پسر پايه‌هاي دوم و چهارم ابتدائي شهر اصفهان بود. اين پژوهش به روش تجربي با طرح پيش‌آزمون- پس‌آزمون و پيگيري با دو گروه آزمایش و كنترل اجرا گرديد. جامعه آماري، شامل کليه‌ي کودکان پسر زورگو پايه‌هاي دوم و چهارم مقطع ابتدائي شهر اصفهان در سال تحصيلي 89-88 بودند. نمونه 40 نفر از کودکان زورگو بودند كه از بين پايه‌هاي دوم و چهارم، که به صورت تصادفي چند مرحله‌اي از بين نواحي شش‌گانه آموزش و پرورش شهر اصفهان انتخاب شده و به طور تصادفي در دو گروه 20 نفره آزمايش و کنترل گمارش گرديدند. گروه آزمايش در ده جلسه 60 دقيقه‌اي به صورت دوبار در هفته، تحت برنامه‌ي آموزش کاهش زورگويي قرار‌گرفتند. ابزارهاي اندازه‌گيري مورد استفاده در پژوهش عبارت بود از جامعه‌سنجي و مقياس سنجش روابط همگنان با سه زيرمقياس: زورگويي، قرباني و رفتار پسنديده اجتماعي.
خلاصه مطالعه
   


IRCT201109267647N1
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
هدف:بررسی تاثیر پروبیوتیک در پیشگیری از دیسانتری اطفال.مطالعه از نوع بررسی مداخله ای تصادفی دوسوکور (Randomized Clinical Trial , RCT) می-باشد. اطفال 6 ماهه تا 6 ساله که در مهدکودکهای شهر اراک اوقاتی از روز را سپری مینمایند در این مطالعه وارد خواهند شد. محدودیت جنسی در این مطالعه وجود نخواهد داشت.از بین مهدکودکهای شهر اراک به صورت تصادفی تعدادی انتخاب خواهند شد. شرکت کنندگان در مطالعه در هر مهدکودک به صورت تصادفی به دو گروه تقسیم خواهند شد. گروه اول پنج روز در هفته به مدت 3 ماه پروبیوتیک را به صورت پودر با دوز** billion cfu10لاکتوباسیلوس دریافت خواهند نمود. گروه دوم دارونمارا به صورت پودر ژلاتین دریافت خواهند نمود.حجم نمونه در هر گروه 100 نفر خواهد بود.پروبیوتیک ودارونما به ترتیب به دو گروه بانامهای پودرAوپودرB تقسیم بندی خواهند شد.جهت رعایت اصل blindness در مطالعه افراد توزیع کننده دارو/دارونما و نیز شرکت کنندگان مطالعه از ماهیت پودرهای AوB مطلع نخواهند بود. سپس کلیه افراد مورد مطالعه در طول این 3 ماه از نظر بروز دیسانتری مورد بررسی قرار خواهند گرفت.گروه دریافت کننده دارو وگروه دریافت کننده دارونما در هر مهدکودک مورد به موردmatchخواهند شد .اطفالی که دارای هرگونه بیماری زمینه ای بوده( از جمله مشکلات سوءجذ ب سابقه اسهال طول کشیده قبلی، پولیپ روده ای، سوی تغذیه، نقص ایمنی، سابقه مصرف ترکیبات پروبیوتیک، بیماری التهابی روده و یا بیماری مزمن روده باریک) و یا اخیرا (در طول یک ماه قبل از شروع مطالعه) آنتی بیوتیک دریافت نموده باشند وارد مطالعه نخواهند شد. هم چنین اطفالی که در طول دوره مصرف پروبیوتیک به هرعلتی انتی بیوتیک مصرف کنند/ همزمان مبتلا به سایر بیماری ها گردند (concomitant illness) و یا والدین آنها رضایت به ادامه همکاری در طرح نداشته باشند از مطالعه کنار گذاشته خواهند شد. اطفال مبتلا به اسهال در صورت نیاز به دریافت آنتی بیوتیک و درمان¬های حمایتی، کاهش وزن بیش از 10% و یا نیاز به بستری شدن تحت درمان قرار خواهند گرفت. زمان مداخله از 15فروردین1391لغایت 15 تیر1391 میباشد. اطلاعات فوق برای هر بیمار به صورت جداگانه در فرم اطلاعاتی وارد شده و توسط نرم افزار SPSS 17 آنالیز خواهد شد.
خلاصه مطالعه
   


IRCT201111058010N1
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
هدف مطالعه: مقايسه تاثير داروهاي آگونيست و آنتاگونيست GnRh در تحريك تخمك گذاري در زوج هاي نابارور با فاكتور مردانه( اختلالات توليد اسپرم-انسداد سيستم مجاري-اختلالات عملكرد اسپرم) حجم نمونه:42 نفر گروه شاهد -42 نفر گروه مداخله(جمع 84 نمونه) معيار ورود: زنان بدون ناباروری با محدوده سنی 18-40ولي داراي همسران نابارور معيار خروج ندارد مداخله:تزريق گنال اف از روز 3 سيكل و سپس تزريق ستروتايد 0.25 ميليگرم روزانه تا اينكه در سونوگرافي سريال حداقل 2 فوليكول 17-18 سانت و چند فوليكول 14-16 سانت ايجاد شود.سپس با تزريق گنادوتروپ كوريوني انساني، 36 ساعت بعد پانكچر صورت ميگيرد. پيامد هاي اوليه:مقایسه تعداد فولیکول بالغ- تعداد تخمک برداشته شده-تعداد تخمک بارور شده - تعداد تخم روز 3-تعداد حاملگی +کلینیکال- میزان بروز OHSS -مدت و هزينه درمان.
خلاصه مطالعه
   


IRCT201110034181N7
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
این مطالعه با هدف تعیین تاثیر کوآنزیم Q10 روی پارامترهای مایع منی در بیماران با واریکوسل بعد از واریکوسلکتومی انجام شده است. این مطالعه یک مطالعه ی کارآزمائی بالینی تصادفي، سه سويه كور، كنترل با دارو نما، روی 50 بیمار میباشد. 50 بیمار با واریکوسل بعد از واریکوسلکتومی به 2 گروه با نام های CoQ10 و دارونما (هر گروه شامل 25 بیمار) تقسیم شدند. به گروه اول روزانه یکبار یک کپسول CoQ10 و به گروه دوم دارونما (در همان شکل, ابعاد, رنگ و مقدار) به مدت 6 ماه داده شد. سپس 2 گروه از نظر میزان حجم, تحرک اسپرم, مورفولوژی اسپرم و تعداد اسپرم با هم مقایسه شدند. معیارهای ورودشامل افراد کاندید برای واریکوسلکتومی و معیارهای خروج شامل سابقه ی واریکوسلکتومی یا هر نوع جراحی ادراری-تناسلی دیگر؛ سابقه ی عفونت ادراری-تناسلی؛ آزواسپرمی؛ ظهور هر یک از عوارض واریکوسلکتومی بود.
خلاصه مطالعه
   


<<  12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22  >>