چهارشنبه - ۲۶ آذر ۱۳۹۳

 

تعداد کل کارآزمایی های ثبت شده : 7153   

 

تعداد 449 جواب برای جستجوی شما پیدا شد

IRCT201108247407N2
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
مقدمه :با توجه به میزآن بالای اختلالات روآنی در زنآن نابارور به نظر میرسد که متخصصین زنآن , روآنشناسآن و روآنپزشکآن میبایست بیش از پیش به اهمیت آن توجه کرده و نسبت به درمآن آن اقدام کنند.این مطالعه با هدف بررسی تاثیر گروه درمآنی شناختی الکترونیک و خود افشایی بر سلامت روآن زنآن دریافت کننده درمآنهای کمک باروری آنجام شده است. روش کار: کلیه افرادی که واجد شرایط ورود به مطالعه باشند وارد مطالعه شده که این شرایط ورود عواملی چون عدم ابتلا به بیماری های جسمی و روانی ,ساکن شهر, سنین 20-40 سال,دارای موبایل شخصی, سواد خواندن و نوشتن و ارسال پیام بوده و به صورت منظم در جلسات گروهی به مدت 10-15 جلسه را شامل میشود. از بین 800 نفر مراجعه کنندهافراد واجد شرایط وارد مطالعه شده و از بین 80 نفر فرد واجد الشرایط افراد به صورت راندومتصادفی به دو گروه مورد وشاهد تقسیم خواهند شد. .گروه مورد به مدت 12 جلسه درمانهای شناختی – رفتاری را به مدت 3 ماه و در قالب جلسات هفتگی دریافت خواهند نمود. درمانهای شناختی – رفتاری شامل استفاده از تکنیک هایی است که به فرد کمک میکند تا با غلبه بر افکار منفی توانایی شناخت ترس از واقعیت , بازسازی شناختی و توقف افکار منفی است . در بعد رفتاری از تمرینات آرام تنی, تصور سازیو بیوفیدبک به صورت جلسات هفتگی دو ساعته به مدت 12 جلسه دو ساعته انجام میشود .همه افراد پیام های مثبت انرژی بخش شامل شیو ه های توقف افکار منفی و نحوه تغییر آن به افکار مثبت را دریافت کرده و خاصه ای از نکات مهم جلسات قبلی برای ایشان مرور خواهد شد و در 30 دقیقه آخر افراد اقدام به خود افشایی کرده و در قالب بیان احسساسات مثبت و منفی افکار خود را تخلیه کرده و ضمن نوشتن آن در قالب تکالیف نوشتاری ,در صورت تمایل در گروه بیان کرده و گروه به آنها بازخورد لازم را ارئه خواهند داد.در برخی از جلسات افراد در قالب هنر درمانی افکار خود در ارتباط با خانواده و آینده را نقاشی و به صورت فردی و یا گروهی از طریق فرد متخصص به آنها بازخود لازم ارئه ميگردد. در طی دو جلسه جداگانه نیز ضمن استفاده از انیمیشن های تعاملی در خصوص بارداری و درمانهای کمک باروری به سئوالات ایشان توسط فرد متخصص پاسخ داده خواهد شد. . جهت جمع آوری داده ها از پرسشنامه افسردگی- اضطراب و استرس و همچنین پرسشنامه نگرآنی حالت پن استفاده خواهد شد. هدف اصلي اين تحقيق بررسي تاثير رويكردهاي شناختي - رفتاري بر ديسترس هاي روانشناختي زنان نابارور و همچنين بر نگراني حالت ايشان بوده است. متغير مستقل ايت تحقيق را رويكرد هاي شناختي- رفتاري و متغير وابسته را استرس هاي روانشناختي و نگراني حالت تشكيل داده اند. کلمات کلیدی:درمآنهای کمک باروری- درمآنهای شناختی- رفتاری-دیسترس های روآنشناختی- استرس- زنآن نابارور
خلاصه مطالعه
   


IRCT201109163386N4
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
چكيده سابقه و هدف: ناباروری 10 تا 15 % زوجها را در سنین باروری گرفتار می کند و تحریک تخمک گذاری کنترل شده و سپس تلقیح داخل رحمی مایع منی(COS + IUI) شایعترین روش درمانی مورد استفاده در بین زوجهای نابارور ( ناباروری با علت ناشناخته یا عامل مردانه ) است .علی رغم تفاوتهای موجود در نوع ، محتویات و فعالیت گنادو تروپین ها و استفاده گسترده از آنها و همچنین رژیمهای درمانی مختلف جهت COS، مطالعات محدودی صورت گرفته است . در این مطالعه دو رژیم درمانیClomiphane Citrate + HMGHuman menopausal gonadotropin) و CC + rFSH(recombinant follicule stimulating hormon )در سیکلهایIUI مورد بررسی قرار گرفت. مواد و روشها: مطالعه به صورت کار آزمائی بالینی تصادفی در دو گروه CC + HMG( 82 سیکل ) و CC + rFSH( 60 سیکل) انجام شد . زوجهای نابارور که به دلیل ناباروری با علت ناشناخته یا عامل مردانه کاندیدIUI شدند ، به صورت تصادفی در یکی از دو گروه درمانی قرار گرفتند . از روز سوم سیکل به مدت 5 روز 100 میلی گرمCC و از روز هفتم روزانه 75 واحدHMG یاrFSH ( در صورتی که بیشتر از 35 سال داشتند 150 واحد ) تجویز شد. با ظهورحداقل یک فولیکول 16 میلی متری 10000 واحدHCG تزریق و 36 ساعت بعدIUI انجام شد. دو هفته بعد ازIUI ،HCGßچک شد . در صورت مثبت بودن سونوگرافی ترانس واژینال در سن حاملگی 7 هفته جهت رویت ضربان قلب جنین انجام می شد و تا 12 هفتگی پیگیری می شدند .
خلاصه مطالعه
   


IRCT201108277407N3
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
هدف: هدف این مطالعه بررسی تاثیر گروه درمانی شناختی – رفتاری بر سرسختی روانشناختی و میکانیسم های سازشی زنان نابارور دریافت کننده شیوه های کمک است مواد وروشها:در این مطالعه تجربی از افراد مراجعه کننده به درمانگاههای زنان و زایمان وابسته به دانشگاه علوم پزشکی جهرم استفاده شد و جهت انتخاب زنان نابارور با زمینه ناشناخته از 800 زن دریافت کننده روش های کمک باروری استفاده شد.در طراحی تحقیق از روش یکسان سازی نمونه ها استفاده شدو 31 نمونه انتخاب و به دو گروه 15 نفره (گروه تجربی) و 16 نفره (گروه کنترل) تقسیم گردید.افراد گروه تجربی 15 جلسه گروه درمانی دریافت کردند.جهت جمع آوری داده ها از پرسشنامه مقابله با استرس بیلینگ و موس و پرسشنامه سرسختی اهواز استفاده شد.
خلاصه مطالعه
   


IRCT201108292080N11
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
با توجه به اينكه امروزه عمل جراحي ارتوپدی بسیار شایع است و درد بعد از عمل ارتوپدی نیز شدید بوده و پيدا كردن راهي جهت كنترل ان نيز امري ضروري است، در اين مطالعه تاثير بوپرنورفین در كنترل درد بعد از عمل جراحي ارتوپدی ارزيابي ميشود. از جمله محاسن اين دارو اين است كه هم زیر زبانی استفاده ميشود و هم اينكه نياز به داروهاي مسكن ديگر را كاهش ميدهد. از جمله عوارض اين دارو تهوع واستفراغ وسردردوسرگیجه می باشد.186 نفر به صورت تصادفي انتخاب شده و به 3 گروه 62 نفري تقسيم ميشوند. معيارهای ورود،بیماران کاندید اعمال جراحی ارتوپدی اندامهاوگروه سني15-65 سال و ASA class I,IIميباشد . معيارهاي خروج از مطالعه:1-سابقه مصرف مسكن و مخدرقبل ازعمل 2-سابقه بيماري قلبي ريوي مزمن3- سابقه مصرف كورتيكو استروييد 4 -سابقه مصرف بنزودیازپین میباشد.در گروه اول بوپرنورفین0.4mg، زیر زبانی نیم ساعت قبل از عمل داده شده و در گروه دوم بوپرنورفین0.4mg ، زیر زبانی نیم ساعت بعد از عمل تجويز مي گردد.در گروه کنترل بیماران25mg پتیدین بعد از عمل دریافت می کنند. هر3 گروه تحت يك نوع بيهوشي قرار ميگيرندوهر 2 ساعت تا 12 ساعت از نظر شدت درد و عوارض و ميزان نياز به داروي مسكن بررسي مي گردند. نهايتا نتايج در چك ليست ثبت ميشود.
خلاصه مطالعه
   


IRCT201108297440N1
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
پژوهش حاضر با هدف تعیین میزان اثر بخشی درمان مرور زندگی با رويكرد معنوي بر بهبود كيفيت زندگي بيماران سرطاني در بيمارستان شهيد بهشتي كاشان انجام مي شود. از بین تمامی بیماران سرطانی بیمارستان شهید بهشتی کاشان که بین 20 تا 75 سال سن داشته، تحت درمان با شیمی درمانی قرار داشته باشند و وضعیت حاد یا مشکلات جسمی و روانی که شرکت آنان را در مطالعه غیر ممکن سازد، وجود نداشته باشد، یک نمونه 80 نفره با تخصیص تصادفي در دو گروه آزمايش و کنترل قرار داده شده و مورد بررسي قرار مي گيرند. گروه آزمایش و کنترل از نظر جنسیت، سن و مدت ابتلا به بیماری همتاسازی می شوند. این پژوهش از نوع مداخله ای از نوع پیش آزمون - پس آزمون با گروه کنترل است. ابتدا، در هر دو گروه پرسشنامه EORTC QLQ - C30 به منظور سنجش کیفیت زندگی اجرا می شود. آن گاه براي گروه آزمايش ، شش جلسه مشاوره فردي درمان مرور زندگي با رويكرد معنوي به مدت يك ساعت، هفته اي يك بار و در طول شش هفته برگزار می گردد. در اين مدت هيچ گونه مداخله اي در گروه كنترل به عمل نمی آید. در پايان، در هر دو گروه مجددا پرسشنامه EORTC QLQ - C30 به منظور سنجش کیفیت زندگی اجرا می شود. داده هاي جمع آوري شده در دو سطح آمار توصيفي و استنباطي با نرم افزار SPSS مورد تجزيه و تحليل قرار می گیرند.
خلاصه مطالعه
   


IRCT201109067457N4
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
پیشینه اهمیت و ضرورت انجام پروژه: با توجه به ورود داروی میکرورلین به بازار و انتخاب این دارو در درمان بیماران با سرطان پروستات نیاز به مطالعات بالینی و بررسی تاثیر و عوارض این دارو در بیماران مبتلا به سرطان پروستات ضروری می باشد. هدف: بررسی تاثیردرمانی و عوارض جانبی داروی میکرورلین در بیماران مبتلا به سرطان پروستات روش: در این طرح چهل بیمار تازه شناخته شدة سرطان پروستات که در مرحلة high risk (GS≥ 8 و PSA>20) بوده درگیری اکسترا پروستاتیک دارند و در معاینه بالینی قابل عمل نیستند و یا متاستاز به استخوان دارند و یا درگیری لنف نود لگنی در بیوپسی داشته اند در نظر گرفته می‌شوند. بیماران از بین مراجعه‌کنندگان به درمانگاه بیمارستان‌های لبافی‌نژاد که شرایط ورود به مطالعه دارند، انتخاب می‌شوند. پیش از شروع مطالعه، اهداف و مراحل اجرای مطالعه برای بیماران توضیح داده می‌شود و بیمارانی که موافقت خود را اعلام کنند، وارد مطالعه شده و فرم رضایت‌نامة کتبی پُر می‌کنند. این مطالعه به صورت کارازمایی بالینی یک سویه کور انجام خواهد شد. بیماران از نظر عوارض دارویی به صورت سابژکتیو و هر سه ماه از نظر تأثیر درمانی دارو و تغییرات بیوشیمیایی به صورت ابژکتیو با تست های ازمایشگاهی بررسی می شوند. به علاوه، هرسه ماه، بیمار ویزیت شده و تأثیر دارو از طریق معاینه پروستات و تست آزمایشگاهی بررسی شده و در هر ویزیت برای بیمار تست های کبدی (SGOT, SGPT) ، BUN ، Cr ، Ca ، P ، تستوسترون، پرولاکتین ، استرادیول ، FSH، LH و PSA در خواست می شود. برای بیمارانی که متاستاز استخوانی دارند، در پایان یکسال اسکن استخوانی در خواست می شود.
خلاصه مطالعه
   


IRCT201109097497N2
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
زمینه و هدف : ناباروري بحراني است كه بر ابعاد مختلف زندگي زوجين نابارور تاثير مي گذارد و يكي از عمده ترين وقايع استرس زا در زندگي افراد است .تن آرامی به عنوان یک راهکارمی تواند بر روي مقاومت افراد در برابر استرس واضطراب موثر باشد. لذا این مطالعه با هدف تعیین تاثیر آموزش تن آرامی برمیزان اضطراب و دلبستگی مادر با جنین و نوزاد درمادران نخست باردار با روش باروري ازمايشگاهي (IVF) صورت گرفته است. مواد و روش ها:در این کارآزمایی بالینی 80 خانم شکم اول که به روش IVF باردار شده اند، به طور تصادفي در دو گروه آزمایش و كنترل قرار گرفتند . برای گروه آزمایش علاوه بر مراقبت هاي معمول بارداري ، چهار جلسه 90 دقیقه ای كلاسهاي تن آرامی برگزار شد. نمره اضطراب و دلبستگي مادر با جنین ، قبل از مداخله و در پايان 1 ماه بعد از مداخله و همچنین نمره دلبستگی مادر با نوزاد در بعد از زایمان در هر دو گروه سنجيده شد. یا فته ها :میانگین نمره اضطراب و دلبستگی قبل از مداخله در دو گروه ،اختلاف آماری معنی داری نداشت ولی میانگین نمره اضطراب و دلبستگی مادر با جنین و نوزاد دربعد از مداخله در دو گروه اختلاف آماری معنی داری را نشان داد . نتیجه گیری: نتايج مطالعه نشان داد كه آموزش تن آرامی در كاهش اضطراب و افزایش دلبستگی مادر باجنین ونوزاد در خانم هاي باردار IVF شده موثر می باشد. كليد واژه : ناباروری ،تن آرامی، اضطراب ،دلبستگي با جنين ، دلبستگی با نوزاد. 9
خلاصه مطالعه
   


IRCT201403174181N8
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
ما این تحقیق را برای تعیین اثرات زعفران(کروکوس ساویتوس) روی نتایج آزمایش مایع منی(حجم منی،تعداد و تحرک و شکل اسپرم)بعد از جراحی واریکوسلکتومی،اثرات جانبی احتمالی زعفران و ارزیابی تعداد بیماران لازم برای نتیجه گیری درست با حدود اطمینان 95درصد طراحی کرده ایم.براساس مطالعات قبلی،در این کارآزمایی بالینی دو سو کور60 مرد غیر سیگاری 20 تا 35 ساله بدون بیماری سیستمیک یا اروژنیتال(و بدون سابقه بیماری خاصی در کودکی)،یا مصرف داروهای مجاز یا غیر مجاز مانند مخدرها،محرکها،توهم زاها و یا استنشاقی ها،یا سابقه ترومای بیضه ای که ممکن است روی اسپرماتوژنز اثر سوء بگذارند و بدون سابقه واریکوسلکتومی قبلی یا بیضه آتروفیک یا هورمون محرک فولیکولبالا انتخاب خواهند شد.در صورت عدم دارا بودن شرایط فوق مردان ار چرخه مطالعه خارج خواهند شد.این مطالعه توسط کمیته اخلاقی دانشگاه علوم پزشکی تبریز تایید گردیده است.مردان بعد از صحبت و توضیحات لازم و معاینات اروژنیتال و برسی اولیه پارامترهای مایع منی،واریکوسلکتومی خواهند شد و سپس به مدت 6 ماه یک روز در میان کپسول های مشابه حاوی زعفران ویا دارونما به صورت تصادفی دریافت خواهند کرد.30بیمار کپسول حاوی زعفران و30 بیمار کپسول حاوی دارونما را در این مدت مصرف خواهند کرد و چنانچه دچار هر نوع بیماری یا آسیب بیضه ای شوند،یا دارویی مصرف کنند که روی اسپرماتوژنز موثر باشد و یا در صورت درخواست خود بیمار مبنی بر انصراف از ادامه شرکت در تحقیق،از مطالعه خارج خواهند شد.مایع منی بیماران بعد از 6ماه مجددا ارزیابی شده تغییرات آن در هر کدام از گروه ها نسبت به آزمایش اولیه مقایسه خواهد شد.
خلاصه مطالعه
   


IRCT201109136626N3
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
مطالعه شامل دو گروه 60 نفری از خانمهای نابارور35 سال و بالاتر است که بر اساس معیارهای ورود ( نابارور بودن وحداقل 35 سا ل داشتن وفاقد بیماریهای اندوکرین و هیپرتانسیون وpco و سابقه اندومتریوز لگنی وفاقدجراحی های قبلی روی تخمدان بودن) وارد مطالعه میشوند . به گروه اول از روز 21 سیکل قبل از art به صورت مداوم اگونیست هورمون ازادکننده گونادوتروپین داده میشود سپس در روز 2یا3 سیکل بعد از انجام سونوگرافی در صورت غیر فعال بودن تخمدانها و نیز ضخامت اندومتر زیر4 میلیمتر تحریک تخمکگذاری با گونادوتروپین های برون زا صورت می گیرد ودر گروه دوم در روز 2یا3 سیکل تحریک تخمکگذاری با گونادوتروپین های برون زا صورت می گیرد وبعد از رشد فولیکولها در حد14میلیمتر (معادل روز 8 سیکل) انتاگونیست هورمون ازادکننده گونادوتروپین شروع میشود و در نهایت دو گروه ازنظر تعداد فولیکهای رشد یافته وسطح استرادیول وتعداد تخمکهای به دست امده و وضعیت اندومتر و مدت تحریک تخمکگذاری و میزان حاملگی تآیید شده در سونوگرافی و ومیزان سقط جنین زیر 12 هفته و میزان بروز و شدت سندرم تحریک پذیری بیش از حد تخمدان و نیز تعداد امپولهای مصرفی گونادوتروپین با هم مقایسه میشوند
خلاصه مطالعه
   


IRCT201109197592N1
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
هدف از انجام این مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی بررسي اثربخشي برنامه‌ي آموزش كاهش زورگويي بر ميزان رفتارهاي زورگویی کودکان پسر پايه‌هاي دوم و چهارم ابتدائي شهر اصفهان بود. اين پژوهش به روش تجربي با طرح پيش‌آزمون- پس‌آزمون و پيگيري با دو گروه آزمایش و كنترل اجرا گرديد. جامعه آماري، شامل کليه‌ي کودکان پسر زورگو پايه‌هاي دوم و چهارم مقطع ابتدائي شهر اصفهان در سال تحصيلي 89-88 بودند. نمونه 40 نفر از کودکان زورگو بودند كه از بين پايه‌هاي دوم و چهارم، که به صورت تصادفي چند مرحله‌اي از بين نواحي شش‌گانه آموزش و پرورش شهر اصفهان انتخاب شده و به طور تصادفي در دو گروه 20 نفره آزمايش و کنترل گمارش گرديدند. گروه آزمايش در ده جلسه 60 دقيقه‌اي به صورت دوبار در هفته، تحت برنامه‌ي آموزش کاهش زورگويي قرار‌گرفتند. ابزارهاي اندازه‌گيري مورد استفاده در پژوهش عبارت بود از جامعه‌سنجي و مقياس سنجش روابط همگنان با سه زيرمقياس: زورگويي، قرباني و رفتار پسنديده اجتماعي.
خلاصه مطالعه
   


<<  12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22  >>