چهارشنبه - ۵ خرداد ۱۳۹۵

 

تعداد کل کارآزمایی های ثبت شده : 10653   

 

تعداد 398 جواب برای جستجوی شما پیدا شد

IRCT201107197057N1
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
هدف از اين مطالعه مقایسه تاثیر تمرین های ثبات دهنده کمری با تمرین های مکنزی بر ثبات کمری-لگنی و ضخامت عضلات عرضی شکم و مالتی فیدوس در بیماران مبتلا به کمردرد مزمن غیر اختصاصی است. این کارآزمایی بالینی در سال 1390 در دانشگاه علوم پزشکی تهران انجام خواهد شد. سی بیمار مبتلا به کمردرد مزمن غیراختصاصی از طریق نمونه گیری در دسترس انتخاب می شوند. معیارهای ورود به مطالعه عبارت هستند از: درد غير اختصاصی کمر که حداقل 3 ماه از شروع آن گذشته و سبب اختلال عملکرد شده، درد مزمن کمر با یا بدون ارجاع به اندام تحتانی و سن بين 18 تا50 سال. شرایط خروج از مطالعه عبارتند از: شكستگي تازه در کمر، فتق ديسك، بيماري های ‌التهابي، اسپونديلوليستزيس يا اسپونديلولیزيس، بدخيمي، حاملگی و تشديد علايم (درد و ناتواني) بدنبال انجام تمرین. بیماران به صورت تصادفی (توالی تصادفی اعداد) در یکی از دو گروه تمرین های ثبات دهنده (15 نفر) و تمرین های مکنزی (15 نفر) قرار خواهند گرفت. درد (رتبه ای) با مقیاس دیداری درد، لوردوز کمر با خط کش انعطاف پذیر، دامنه فلکسیون و اکستانسیون کمر (سانتی متر) با آزمون تغییر یافته-تغییر یافته شوبر، ناتوانی (رتبه ای) با شاخص رتبه ای عملکرد، ثبات کمری-لگنی با بیوفیدبک فشاری و ضخامت عضلات عرضی شکم و مالتی فیدوس با اولتراسونوگرافی قبل و بعد از مداخله اندازه گیری خواهند شد. برنامه تمرین برای هر دو گروه شامل 18 جلسه تمرین طی 6 هفته، هر هفته 3 جلسه و هر جلسه حدود یک ساعت خواهد بود.
خلاصه مطالعه
   


IRCT138812123485N1
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
هدف از این مطالعه کارآزمایی بالینی یک سو کور تعیین و مقایسه جریان خون رحمی جفتی و عوارض بارداری در خانمهای حامله مبتلا به سندرم تخمدان پلي كيستيك تحت درمان با متفورمین و آسپرین با گروه کنترل بوده است. 105 بیمار که رضایت کتبی از آنها گرفته شد، در سن حاملگی 12 هفته PI شریان رحمی آنها توسط سونوگرافی بررسی شده سپس به صورت تصادفی در 3 گروه 35 نفر که توسط برنامه کامپیوتر به روش بلوک ایجاد شده قرار گرفتند. یک گروه 2000 میلی گرم متفورمین روزانه به صورت قرص خوراكي تا ختم بارداري، گروه ديگر80 میلی گرم آسپرین روزانه به صورت قرص خوراكي تا ختم بارداري دريافت كردند و گروه کنترل هيچگونه داروئي دريافت نكردند. مجددا در هفته 20، PI شریان رحمی اندازه گیری شده و کلیه بیماران تا زمان زایمان پیگیری شدند. در نهایت ضمن مقایسه تغییرات PI شریان رحمی در گروههای مختلف، عوارض بارداری از جمله پره اکلامپسی، اختلال رشد جنین، دیابت بارداری و زایمان زودرس مورد بررسی قرار گرفتند.
خلاصه مطالعه
   


IRCT138812123307N4
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
هدف: تأیین اثربخشی و ایمنی کوتاه‌مدت آلفا اینترفرون-2b (ساخت انستیتو پاستور) به اضافه ریباورین در درمان مبتلایان به هپاتیت C مزمن در بیماران ایرانی معیارهای ورود: سن بیشتر از 18 سال، تشخیص HCV RNA در سرم با PCR معیارهای خروج: سیروز جبران نشده، بیماری اتوایمیون، مواجهه با کانسر در سونوگرافی یا غلظت سرمی بالای آلفافتوپروتئین، عفونت همزمان HIV یا HBV ، نوتروپنی (نوتروفیل کمتر از cells/mm3 1500)، ترومبوسیتوپنی (پلاکت< cells/mm3 9000)، سطح کراتینین بیشتر از 1.5 برابر نرمال، پیوند عضو، بیماری‌های نئوپلاستیک، بیماری قلبی شدید یا بیماری مزمن ریوی، بیماری اعصاب و روان کنترل نشده، صرع، رتینوپاتی، سوء مصرف فعال الکل یا مواد مخدر، حاملگی خود بیمار یا همسر او و یا عدم تمایل به پیشگیری از حاملگی، کم خونی (هموگلوبین کمتراز 13 برای مردان و 12 برای زنان)، سطح کراتینین بیشتر از 1.5 برابر نرمال، پیوند عضو، بیماری‌های نئوپلاستیک، بیماری قلبی شدید یا بیماری مزمن ریوی، بیماری اعصاب و روان کنترل نشده، صرع، رتینوپاتی، سوء مصرف فعال الکل یا مواد مخدر، حاملگی خود بیمار یا همسر او و یا عدم تمایل به پیشگیری از حاملگی حجم نمونه: 40 نفر مداخلات: بیمارانی که معیارهای ورود به مطالعه را دارند، یک روز درمیان، آلفا اینترفرون 2b (ساخت انستیتو پاستور) به صورت زیرجلدی و روزانه 10-15 mg/kg ریباورین خوراکی دریافت خواهند کرد. پیامد اولیه: پاسخ ویرولوژیک سریع
خلاصه مطالعه
   


IRCT138812182973N2
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
" هدف از این مطالعه تعیین اثر برنامه 12 هفته ای ورزش قدرتی شکم بر ضخامت چربی زیر جلدی جدار شکم است. 28 نفر از مراجعین خانم مراجعه کننده به درمانگاه چاقی مرکز پزشکی ورزشی دانشگاه علوم پزشکی تهران با شاخص تودة بدني بالاتر از 25 بطور تصادفی در دو گروه 14 نفره قرار می گیرند. یک گروه وارد رژیم کاهش وزن به علاوه برنامه 12 هفته ای ورزش قدرتی شکم میشوند و گروه کنترل رژیم کاهش وزن به تنهایی دریافت می کنند. در ابتدا و پایان 12 هفته مطالعه، ضخامت چربی زیر جلدی جدار شکم با سونوگرافی و کالیپر اندازه گیری شده و در دو گروه مقایسه می شوند."
خلاصه مطالعه
   


IRCT201309053553N1
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
سونوهیستروگرافی و سایر روش های بررسی داخل رحمی ممکن است سبب کرامپ های رحمی، درد و واکنش های وازوواگال شود. هدف از این کار آزمائی بالینی یک سو یه کورتصادفی ، ارزیابی تاثیر محل جایگذاری بالون کاتتر (در داخل رحم یا کانال سرویکال ) بر میزان درد تجربه شده توسط بیمار ومیزان بروز عوارض وازوواگال در حین سونوهیستروگرافی بود . این مطالعه مورد تایید کمیته اخلاق و شورای علمی پژوهشگاه رویان قرار گرفته و همه شرکت کنندگان رضایت نامه کتبی شرکت در مطالعه را امضاء کردند. در مجموع 300 نفر زن نابارور 18 تا 45 سال که کاندید سونوهیستروگرافی جهت بررسی کاویته رحم بودند، از نظر محل قرار دادن سوند فولی بطور تصادفی به دوگروه داخل کاویته و داخل سرویکال تقسیم شدند. سونوهیستروگرافی در فاز فولیکولار بلافاصله پس از قطع قاعدگی و قبل از روز دهم سیکل انجام شد.پس از جایگذاری سوند فولی شماره 6 تحت سونوگرافی سه بعدی، جهت اتساع کافی حفره رحم سرم سالین به میزان ( 10 تا 50 میلی لیتر) به آهستگی به داخل حفره رحم تزریق شد. تصاویر سونوگرافی سه بعدی ذخیره شدند و پس از اتمام پروسیجر بصورت برش های پی در پی با فواصل 5/0 میلی متر آنالیز شدند. برای اندازه گیری درد از مقیاس آنالوگ بصری درد (طبقه بندی شده 10نمره ای) استفاده شد نتایج بر اساس اصول intent-to-treat آنالیز شدند.
خلاصه مطالعه
   


IRCT138902203902N1
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
این کارآزمایی بالینی دوسوکور، شامل 100 خانم با علائم یائسگی که به مراکز بهداشتی و درمانی مراجعه می کنند می باشد.مقیاس اسکور کارد جهت بررسی تعداد و شدت علائم منوپوز استفاده می شود.خانمهایی که 22 علامت را طی 2 هفته گذشته داشته باشند وارد مطالعه خواهند شد.رضایت نامه کتبی از بیماران گرفته خواهد شد.سونوگرافی یامعاینه لگن وآزمایش FSH یا دو سال از آخرین قاعدگی قبل از درمان انجام می شود.بیماران بطور تصادفی با استفاده از کامپیوتر به دو گروه تقسیم خواهند شد.یک گروه کپسول بابونه(400میلی گرم با آپاجنین 1.2درصد 4 باردر روز) و گروه دیگر کپسول پلاسبو به مدت 12 هفته دریافت می کنند. معیار اسکورکارد برای 4، 8 و 12 هفته بعد از درمان ارزیابی می شود.
خلاصه مطالعه
   


IRCT138901311760N4
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
در این مطالعه تجویز استرادیول در فاز لوتئال با پاسخ ضعیف را با پروتکل معمول اگونسیت GnRH مقایسه می کنیم .60 بیمار ( Poor response) مراجعه کننده به مرکز ناباروري فاطمه الزهرا)(س) انتخاب شده طبق معیارهای ورود (افراد با تعداد اووسیت کمتر از5... )و معیارهای خروج (بیمارانی که رضایت ورود به مطالعه ندارند)به 2 گروه تقسیم می شوند. گروه اول اگونسیت GnRH از روز 21 سیکل قاعدگی آغاز می گردد واز روز سوم سیکل بعدی گنادوتروپین ها شروع می شود و تا روز تزریق HCG ادامه می یابد. در گروه 2 از روز 21 سیکل قاعدگی استرادیولmg 2 دو باردر روز شروع می شود و تا روز سوم تزریق گنادوتروپین ها ادامه می یابد. پاسخ دهنده های ضعیف افراد با تعداد اووسیت کمتر از 5 یا سن بالای 37 سال یا FSH پایه بیشتر از 12 یا کنسل شدن سیکل قبلی به دلیل پاسخ نامناسب در نظر گرفته میشوند. همه بیماران در فاز قاعدگی تحت سونوگرافی وازینال پایه قرار می گیرند. سپس به هر2 گروه کنتراسیپتو خوراکی LD داده می شودو تا روز 21 قاعدگی ادامه می یا بد و سپس پروتکل گروه 1و2اجرا می شود. وقتی قطر فولیکول غالب با سونوگرافی وازینال به mm18رسید. 10000واحد HCG تزریق می شود. 3-2روز بعد انتقال جنین صورت می گیرد.
خلاصه مطالعه
   


IRCT201009154755N1
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
این مطالعه با هدف بررسی تاثیر داروی کابرگولین بر روي جريان خون رحمي هورمون هاي بيوشيميايي در خانم هاي مبتلا به PCO طراحی شده است. 40 زن مبتلا به نازایی در سن باروري مبتلا به سندروم تخمدان پلي كيستيك در سطح شهر سنندج در سال 1389 به صورت تصادفی به دو گروه مداخله و دارونما تقسیم می شوند. گروه مداخله قرص 0.5mg کابرگولین به صورت هفتگی به مدت 12 هفته دریافت می کنند و گروه کنترل دارونما دریافت می کنند. میزان جریان خون رحمی توسط سونوگرافی داپلر اندازه گیری و در دو گروه مقایسه می شود.
خلاصه مطالعه
   


IRCT138903013922N1
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
- هدف مطالعه: مقایسه تأثیر اندام هوایی گیاه Stachys lavandulifolia و داروی مدروکسی پروژسترون در درمان علامتی سندرم تخمدان پلی کیستیک - تصادفی - یک سویه کور - دارونما ندارد - درمانی - جمعیت مورد مطالعه: زنان مبتلا به سندرم تخمدان پلی کیستیک -شرایط عمده ورود: 1- ابتلاء به سندرم تخمدان پلی کیستیک 2- داشتن اختلالات قاعدگی 3- داشتن نمای سونوگرافی به نفع سندرم تخمدان پلی کیستیک - شرایط عمده خروج: 1- عدم همکاری مناسب تا پایان طرح - 66 نفر ( 33 نفر گروه مصرف کننده داروی گیاهی و 33 نفر مصرف کننده داروی شیمیایی ) - پیامدهای مورد مطالعه: 1- اختلالات قاعدگی 2- نمای سونوگرافی مبنی بر وجود یا عدم وجود کیستهای تخمدانی
خلاصه مطالعه
   


IRCT138903184121N1
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
هدف از انجام این مطالعه مقایسه باز بودن رگ مصنوعی کارگزاری شده در اندام فوقانی با اندام تحتانی می باشد. در بیمارانی که به دلیل نارسایی مزمن کلیه برای انجام همودیالیز به بیمارستان امام رضا ارجاع شده اند، بر اساس معاینه عروق و نتایج سونوگرافی عروق اندام ها در صورتی که برای تعبیه شانت طبیعی مناسب نباشندرگ مصنوعیPTFE در اندام فوقانی و یا تحتانی تحت بی حسی موضعی در اتاق عمل کارگزاری خواهد شد. میزان باز بودن رگ مصنوعی با انجام سونوگرافی داپلر بعد از یک ماه و 6 ماه در 75 تا از بیماران با رگ مصنوعی اندام فوقانی با 75 تا از بیماران با رگ مصنوعی اندام تحتانی مقایسه می شود.
خلاصه مطالعه
   


<<  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11  >>