يک‌شنبه - ۳۱ فروردين ۱۳۹۳

 

تعداد کل کارآزمایی های ثبت شده : 5825   

 

تعداد 1929 جواب برای جستجوی شما پیدا شد

IRCT201105183210N3
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
هدف مطالعه: بررسی تأثیر دهانشویه گیاهی بر پیشگیری و درمان موکوزیت دهانی بیماران تحت پیوند مغز استخوان. طراحی انجام مطالعه: تصادفی، سه سویه کور، کنترل با دارونما، تک مرکزی. روش انجام مطالعه: الف) جمعیت مورد مطالعه: -معیارهای اصلی ورود به مطالعه: تمام بیماران بستری در بخش پیوند مغز استخوان که تحت شیمی درمانی قرار می گیرند. -معیارهای اصلی خروج از مطالعه: عدم تمایل بیمار برای شرکت در مطالعه یا بروز واکنش های حساسیتی مانند کهیر ، تورم حساسیتی لب ها و التهاب مخاط دهان که احتمال می دهیم مربوط به گیاهان مورد استفاده باشد. -حجم نمونه: 60 بیمار. ب) مداخلات مورد مطالعه: مصرف دهانشویه گیاهی یا پلاسبو، روزانه 3 مرتبه. ج) زمان مداخله: از زمان جمع آوری مغز استخوان تا زمانEngraftment گلبول های سفید. د) پیامدهای مورد مطالعه: درد، قرمزی، توانایی بلع و زخم با استفاده از پرسشنامه روزانه انجمن پیوند مغز استخوان اروپا، زمان engraftment گلبول سفید و زمان engraftment پلاکت بر اساس نتایج آزمایش های بیمار.
خلاصه مطالعه
   


IRCT201105221155N12
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
عفونت هلیکوباکتر پیلوری در اولسر پپتیک (زخم معده و دئودنوم) ؛ بدخیمی های معده (آدنوکارسینوم، مالتوما) و گاستریت مزمن نقش بسزایی دارد. تست تنفس اوره تست آسان ،مطمئن ، غیر تهاجمی بوده و بدلیل دقت بالا هم روش تشخیص اولیه بوده هم روش تشخیص بعد درمان عفونت H.Pylori می باشد.با توجه به موارد منفی کاذب تست تنفسی اوره بدنبال مصرف مهار کننده های پمپ پروتون ،برآن شدیم تا اثراستفاده از اسیدسیتریک را جهت کاهش موارد منفی کاذب مطالعه نماییم؛ با این بینش که مهار کننده های پمپ پروتون موجب کاهش اسیدیتی معده واثر مهاری بر عفونت H.Pylori دارد و اسید سیتریک اسیدیتی معده را افزایش می دهد.در این طرح بیماران دیس پپسی معرفی شده به درمانگاه گوارش بیمارستان رازی که وجودعفونت H.Pylori با یکی از روشهای(سرولوژی ، هیستولوژی ، آنتی ژن مدفوعی ، تست سریع اوره آز ، تست تنفسی اوره )مشخص شده باشند، وارد طرح میشوند . در مرحله ابتدایی فرم مشخصات بیمار ،رضایت نامه پرشده و معیارهای ورود : سن ≥ 18 سال ; امضا فرم رضایت نامه ; تشخیص وجود عفونت هلیکوباکتر پیلوری، شروع درمان پمپ مهارکننده پروتون ، معیارهای خروج : سابقه جراحی قبلی معده ; مصرف آنتی بیوتیک طی 4هفته قبل اولین تست تنفسی اوره یا در طول دوره مطالعه ; مشارکت در مطالعه بالینی طی 30روز قبل ویزیت غربالگری ; سایر اختلالات قابل توجه بالینی که پژوهشگر ،بیمار را غیر واجدالشرایط فرض نماید ; مصرف H2 بلوکر یا مهارکننده پمپ پروتون دو هفته قبل مطالعه ; حاملگی ; سابقه اخیرعوارض اولسر پپتیک و ازوفاژیت ; درمان قبلی ; سابقه بیماری مزمن کبدی وکلیوی بررسی میگردد. برای همه بیماران تست تنفسی اوره انجام گرفته که در صورت مثبت شدن وارد مطالعه میگردند، سپس دوره درمان 14روزه برای همه اجرا می شود ،بیماران در روزهای 13-12 به دو گروه تقسیم میشوند، گروه 1 تست تنفسی اوره با تجویز همزمان 4گرم اسید سیتریک و گروه2 ،تست تنفسی اوره بدون تجویز اسید سیتریک انجام می گیرد و مجدد در روزهای 15-14 گروه 1 تست تنفسی اوره بدون تجویز اسید سیتریک و گروه2 تست تنفسی اوره با تجویز 4گرم اسید سیتریک انجام می گیرد.سپس گروهها از نظر نتایج آزمون تست تنفسی اوره هم بصورت موازی وهم بصورت قبل و بعد (متقاطع) در هردو گروه بررسی می گردند.
خلاصه مطالعه
   


IRCT201105125751N2
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
هدف ازانجام این مطالعه مقایسه پماد جلدی نیتروگلیسرین و نیتروگلیسرین وریدی در عمل جراحی فیکو می باشد. این مطالعه تصادفی ، یک سویه کور، بدون کنترل با دارونما ، تک مرکزی ، کارآزمایی بالینی است. . جمعیت مورد مطالعه کلیه بیماران ایسکمی قلبی شناخته شده کاندیدای عمل جراحی فیکو می باشد. معیارهای ورود به مطالعه: عمل جراحی فیکو با بیهوشی عمومی معیارهای خروج از مطالعه : افراد باسابقه بیماری دیابت کنترل نشده نوع 1و2 ، اختلال عملکرد شدید بطنی، بیماران با معیار ASA 3 و بیشتر می باشد. در این مطالعه 50 بیمار انتخاب می شوند . بیماران در دوگروه25 نفره درنظرگرفته می شوند. بیماران کاندیدای نیتروگلیسرین جلدی 40 دقیقه پیش از القا بیهوشی پچ پوستی بمیزان 2 سانتی متر در قدام قفسه سینه گذاشته می شود. بیماران کاندیدای نیتروگلیسرین وریدی پیش از مرحله القا بیهوشی بمیزان 0.5 میکروگرم/کیلوگرم/دقیقه نیتروگلیسرین وریدی شروع و براساس تغییرات همودینامیک دوز آن تنظیم می شود. کلیه بیماران تحت مانیتورینگ قلبی جهت تشخیص تغییرات الکتروکاردیوگرافی قرار می گیرند. . قشارخون سیستولیک ؛ دیاستولیک ؛ متوسط شریانی وضربان قلب با کمک مانیتورینگ غیر تهاجمی در زمان های مشخص(قبل از القائ بیهوشی، 1 دقیقه و 3 دقیقه پس از القا، پس از تعبیه ماسک حنجره ای ، پس از تحریک جراحی ، پس از خروج ماسک حنجره ای ،2 ساعت پس از عمل جراحی) در پرسشنامه ثبت می گردد.
خلاصه مطالعه
   


IRCT201105126463N1
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
هدف از انجام این مطالعه بررسی اثر تجویز دوز زودرس بولوس تیروفیبان در اورژانس بر TIMI Flow اولیه در بیماران مبتلا به انفارکتوس حاد میوکارد که قرار است مورد Primary PCI قرار گیرند. معیار ورود به طرح عبارت است از: تشخیص انفارکتوس حاد قلبی ازنوع STEMI و یا بلوک شاخه چپ قلب جدیدکه در عرض 12 ساعت از شروع علائم به اورژانس مراجعه کرده باشند و در عرض 90 دقیقه از ورودشان به اورژانس امکان PCI اولیه وجود داشته باشد. معیارهای خروج از طرح شامل کنتراندیکاسیونهای تجویز فیبرینولیز و نارسایی شدید کبد و کلیه و سن بالای 75 سال و دریافت هر نوع فیبرینولیز در عرض 24 ساعت گذشته است. حجم نمونه محاسبه شده برای این مطالعه 70 نفر برای هرگروه و جمعاً 140 نفر است. گروه مداخله بصورت تصادفی تعیین شده و در اورژانس و به محض امکان 25 میکروگرم بازای هر کیلوگرم وزن بدن تیروفیبان در عرض 1-3 دقیقه دریافت می کند. گروه کنترل در اورژانس تیروفیبان نمی گیرتد. سایر داروها در دو گروه بر اساس صلاحدید پزشک تجویز می شوند. پیامد اولیه 3 TIMI flow بیماران دو گروه است.
خلاصه مطالعه
   


IRCT201105161640N4
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
هدف از مطالعه حاضر بررسی اثر کنجد بر روی الگوی لیپیدی، فشارخون، شاخص های التهابی و استرس اکسیداتیو بود. در این مطالعه 50 بیمار مبتلا به دیابت نوع 2 انتخاب خواهند شدند. معیارهای ورود به مطالعه عبارتند از: افراد 60-18 سال; مبتلایان به دیابت نوع 2 که انسولین مصرف نمی کنند; حداقل یکسال از زمان تشخیص بیماری آنها گذشته باشد; نمایه توده بدن 35-18. معیارهای خروج عبارتند از: زنان باردار یا شیرده; افراد سیگاری و یا مصرف کننده الکل; افراد مصرف کننده مکمل های آنتی اکسیدانی (ویتامین های E و C ، کاروتنوئیدها، کوآنزیم کیوتن); افراد مبتلا به بیماری های قلبی، کبدی، ریوی و کلیوی مزمن در هنگام ورود به مطالعه; افراد مبتلا به بیماری های التهابی حاد یا مزمن در هنگام ورود به مطالعه. سپس کلیه شرکت کنندگان به طور تصادفی به دو گروه کنجد (مداخله) و صبحانه معمولی (کنترل) تقسیم خواهند شدند و مدت 6 هفته مورد پیگیری قرار خواهند گرفت. الگوی لیپیدی، فشارخون، شاخص های التهابی و استرس اکسیداتیو در ابتدا و 6 هفته بعد از انجام مداخله اندازه گیری خواهد شد.
خلاصه مطالعه
   


IRCT201105166500N1
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
هدف از این مطالعه مقایسه تاثیر دو رژیم دارویی حاوی تاکرولیموس و سیکلوسپورین در میزان بقای گرافت و بقای بیمار به عنوان رژیم های سرکوبگر ایمنی در پیوند کلیه است و بر روی بیمارانی که در مرکز پیوند کلیه بیمارستان امام رضا(ع) کرمانشاه، تحت پیوند کلیه قرار میگیرند انجام می شود. حجم نمونه 100 بیمار در هر گروه خواهد بود. معیار ورود: ابتلا به نارسایی مزمن کلیوی، سن 16 تا 65 سال، تحت پیوند کلیه قرار گرفتن و به دنبال آن، درمان سرکوبگر ایمنی برای حفظ گرافت. معیارهای خروج: وجود بیماریهای همراه دیگر از قبیل کانسرها، بروز مشکلات جراحی در حین عمل پیوند کلیه در گرافت، از دست رفتن کلیه پیوندی به علت عوارض عروقی ایجاد شده ناشی از جراحی در گرافت، مرگ بیمار {دلیل مرگ غیر از رد پیوند} و تعویض رژیم درمانی. بیماران به دو گروه تقسیم خواهند شد وتحت رژیم های دارویی زیر قرار خواهند گرفت: رژیم اول شامل : تاکرولیموس + میکوفنولات موفتیل «Cellcept » + پردنیزولون و رژیم دوم شامل : سیکوسپورین + میکوفنولات موفتیل «Cellcept » + پردنیزولون. به مدت یک سال هر دو گروه تحت نظارت دقیق و بررسی رد پیوند حاد، رد پیوند مزمن، اندازه گیری سطح کراتینین پلاسما و میزان کلیرانس کراتینین، بقای گرافت و بیمار قرار میگیرند. این نظارت بر بیمار در کل دوران بعد از پیوند مستمر بوده و بیماران در ماههای اول، سوم، ششم، نهم و دوازدهم بعد از پیوند تحت ویزیت وثبت اطلاعات مربوط به متغییرها قرار میگیرند.
خلاصه مطالعه
   


IRCT201105166497N1
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
در این مطالعه ما دو روش جراحی بازساری رباط صلیبی قدامی را با هم مقایسه می کنیم تا بهترین روش را مشخص نماییم. این یک مطالعه یک سویه کور می باشد بر روی 70بیمار دچار آسیب دبدگی رباط صلیبی قدامی. معیارهای ورود شامل: آسیب دیدگی رباط صلیبی قدامی در 5 ماه اخیر، سالم بودن زانوی مقابل می باشد. معیارهای خروج شامل: سابقه عمل قبلی زانو، اسیبهای مربوط به لیگامنت و رادیوگرافی غیرطبیعی. بیماران به دو گروه تقسیم می شوند. شرایط جراحی برای همه آنها یکسان بوده و فقط استفاده از یک یا دو تاندون در آنها متفاوت می باشد. تمام جراحی ها توسط یک تیم انجام می شود. در یک گروه بازساری ای سی ال با استفاده از سمی تندینوسوس چهار رشته ای همراه با گراسیلیس انجام شده و در گروه دیگر تاندون سمی تندینییس به تنهایی استفاده می شود. سه ماه و یک سال بعد بیمار توسط دو متخصص به طور جداگانه ویزیت شده و بر پایه یافته های کلنیکی پرشنامه تکمیل شده و زانو با تست کا تی 2000 بررسی میشود. تفاوت در اکستانسیون زانو با رادیوگرافی لترال در حالت اکستانسیون کامل بررسی می گردد. تست های لاچمن، آنتریور دراور و پیوت در هر دو پا انجام و اختلاف بین دو زانو مشخص شده و با استفاده از معیارهای IKDC koos – و lysholm تعریف و دسته بندی می شود. بعد از 45 روز از عمل جراحی رادیوگرافی کنترل گرفته می شود. در فالو آپ نهایی یک سال بعد از بازسازی یک متخصص دیگر که از هر نظر بی اطلاع است معاینه فیزیکی شامل قدرت ایزومتریک و ایزوکینتیک هامسترینگ ( زاویه پیک تورکو) و زاویه فلکسیون زانو در حالت ایستاده را انجام می دهد .در پایان داده ها از پرسشنامه استخراج و میانگین نمره های هر بخش با استفاده از نرم افزار آماری مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار میگیرد.
خلاصه مطالعه
   


IRCT201105286618N1
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
افزایش شدت درد وطول مدت زایمان اثرات زیان باری برای مادروجنین به همراه دارد.عدم آموزش وآمادگی مادران بارداردر این دوران موجب افزایش مداخلات پزشکی وایجادعوارض برای مادروجنین مي شودوبرگزاري کلاس های آمادگی دوران بارداری می تواندراه حل مناسبی برای رفع این مشکلات باشد. این پژوهش به روش کارآزمایی بالینی برروي136زن باردارنخست زامراجعه کننده به بیمارستان معتضدی کرمانشاه درسال 1389طراحي گرديد. معیارهای انتخاب نمونه شامل کلیه زنان باردارنخست زای فاقدهرگونه عوارض طبی ومامایی بوده كه ازهفته 20حاملگی از طريق نمونه گیری دردسترس وبطورتصادفی در دوگروه آزمون وکنترل قرار خواهند گرفت. گروه آزمون درکلاسهای آمادگی دوران بارداری به مدت 8جلسه 90 دقيقه اي شرکت نموده وگروه کنترل تنهامراقبت های معمول دوران بارداری رادریافت خواهند داشت . اطلاعات موردنيازازطريق فرم اطلاعاتي جمع آوري وسپس درهنگام زايمان شدت دردوطول مدت مرحله دوم زايمان دردوگروه مورد مقايسه وتجزيه وتحليل قرارخواهد گرفت.
خلاصه مطالعه
   


IRCT201110307942N1
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
هدف اصلی این مطالعه بررسي نقش ويتامين ث در کاهش عوارض عفونت ادراری است به دلیل عوارض متعدد عفونت ادراری استفاده ازمکملها یی همجون ویتامین ث که در کاهش عوارض موثر باشند پیشنهاد میگردد. ویتامین ث بر سیستم هماتوپویتیک تاثیر داشته وباعث اسیدی شدن ادرار و موجب کاهش رشد باکتریهای گرم منفی روده ای که مهمترین عامل عفونت است خواهد شد. تا کنون بررسي سازمان يافته ای در كودكان صورت نگرفته است . در این مطالعه کار آزمایی دو سوکور تصادفی ، طی یک سال 154 بیمار مبتلا به عفونت ادراری تایید شده ( کشت مثبت ادرار یاعلائم بالینی همراه ) پس از اخذ معیار ورود شامل دختران 3 تا 12 سال وارد تحقیق می گردند . معیارهای خروج شامل سن زیر 3 سال وبیش از 12 سال و آنومالی های کلیوی می باشند . گروه شاهد : درمان معمول شامل سفتریاکسون 50-75 میلیگرم به ازای هر کیلوگرم وزن و سپس سفکسیم خوراکی به مدت 14 روز گروه مورد: درمان معمول به انضمام قرص ویتامین ث خوراکی 250 میلیگرم به مدت 14 روز. دو گروه که از نظر علائم بالینی و نوع میکروب رشد کرده در کشت ادرار یکسان هستند به مدت 14 روز از نظر بهبودی علائم بالینی و طی 48 ساعت اول و 10 روز پس از درمان نیز از نظر منفی شدن کشت ادرارتحت بررسی قرار میگیرند. اطلاعات جمع آوری شده مورد بررسي و آناليزآماری قرار ميگيرند.
خلاصه مطالعه
   


IRCT201105186515N1
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
هیپرفسفاتمی در نارسايی مرحله پایانی کلیه یک عارضه شایع است و این بیماران نیازمند مصرف داروهای جاذب فسفر هستند. داروهای جاذب فسفر کلسیم دار باعث افزایش بار کلسیم میشوند. رناژل و لانتانوم گران هستند. لذا داروهای جاذب فسفر منیزیم دار برای بررسی مفید بنظر میرسند. این مطالعه با هدف بررسی تاثیرگذاری و بی خطر بودن قرص کربنات منیزیم در هیپرفسفاتمی بیماران نارسایی کلیه تحت همودیالیز و مقایسه اثر آن با قرص کربنات کلسیم طراحی شد. حجم نمونه 50 بیمار جهت مطالعه محاسبه گردید که از بیماران تحت همودیالیز بیمارستان نور اصفهان به شرط معیارهای ورود با اخذ رضایت نامه، فراهم شد، و شامل؛ حداقل سه‌ماه همودیالیز؛ فسفر بالاي 5/5 ميليگرم در دسي‌ليتر و سن بالاي 18 سال بود. در صورت عدم مصرف دارو؛ عدم انجام همودیالیز منظم؛ حاملگی؛ پیوند کلیه؛ فوت؛ حاصل ضرب کلسیم در فسفر بیش از 54 در گروه کنترل یا منیزیم بیش از 4 میلی گرم در دسی لیتر بیمار از طرح خارج میگردید. قرص کربنات منیزیم توسط شرکت داروسازی امین تهیه شد. بیماران بصورت تصادفی جهت 6 هفته مصرف کربنات منیزیم 250 میلی گرم 3 بار در روز یا کربنات کلسیم 500 میلی گرم 3 بار در روز همراه غذا تقسیم شدند. بیماران طی طرح در هر جلسه همودیالیز از نظر عوارض دارویی معاینه میشوند و بر اساس ازمایشات هر دو هفته میزان دارو تنظیم میگردد. کلسیم، فسفر، آلبومین، منیزیم، VBG، CRP، قبل از شروع مطالعه و هر دو هفته تا پایان طرح و تری‌گلیسیرید، کلسترول، LDL ، HDL ، iPTH قبل از شروع و در پایان هفته ششم اندازه گیری میشوند. در انتها سودمندی و بی خطر بودن کربنات منیزیم در درمان هیپرفسفاتمی این بیماران و میزان تغییرات فسفر، کلسیم و منیزیم ، iPTH ، CRP و لیپید پروفایل سرم در هر دو گروه مقایسه میشود.
خلاصه مطالعه
   


<<  40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50  >>