جمعه - ۸ ارديبهشت ۱۳۹۶

 

تعداد کل کارآزمایی های ثبت شده : 13322   

 

تعداد 5716 جواب برای جستجوی شما پیدا شد

IRCT201104186217N1
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
اين مطالعه مداخله اي با تعداد ۲۲۲ نفر سالمند مبتلا به اختلال خفيف شناختي در ایران و درشهر اصفهان اجرا خواهد شد . معیار ورود به مطالعه سالمندان داراي سن ۷۵-۶۰ سال ، سواد در حد کلاس پنجم و بالاتربوده و معیار خروج شامل افراد سيگاري، معتاد به الکل و مواد مخدر، بیماری های قلبی عروقی شديد ،بيماريهاي رواني و نورولوژي، کم خوني، بيماريهاي کبدي و سوء جذب و مصرف داروهای عصبی و روانی‌ خواهد بود. در بين واجدين شرايط فوق که از کانون بازنشستگان و مراکز بهداشت شهری انتخاب میشوند با استفاده از دو پرسشنامه استاندارد شامل معاينه مختصر شناختي يا Mini Mental State Examination (MMSE) و آزمون کوتاه وضعيت ذهني يا Short Informant Questionnaire on Cognitive Decline (IQCODE) ، سالمنداني که داراي مشکل ادراکي خفيف يا Mild Cognitive Impairment(MCI) باشند تعیین میگردند. بيماران پس از انتخاب به عنوان MCI و توضيح کامل روش کار براي آنان واخذ رضايت نامه کتبي به روش نمونه گیری تصادفی لایه ای بر اساس سن) ۶۰-۶۵،۶۵-۷۰، ۷۰-۷۵ ( و جنس به دو گروه مداخله و غيرمداخله تقسيم مي شوند. گروه مداخله روزانه يک قرص ۳۰۰ ميلي گرمي ويتامين E ويک قرص ۴۰۰ ميلي گرمي ويتامين C و گروه غير مداخله پلاسيبو يا دارو نما را به همين تعداد ، شکل و رنگ به مدت يک سال مصرف خواهند کرد. در شروع ، ۶ماه بعد ودرپايان مداخله، اطلاعات زمينه اي ،الگوهاي رژيمي سالمندان با استفاده از پرسشنامه هاي عمومي،۳ روزیادداشت خوراک و عملکرد شناختي سالمندان توسط دو تست استاندارد MMSE و IQCODE وهمچنين وضيعت ردوکس بيماران با خونگيري از آنان و با استفاده ازتست هاي آزمايشگاهي شامل : توانايي آنتي اکسيدان تام سرم يا Serum total antioxidant capacity و اندازه گیری مالون دی آلدهید Malondialdehyde) MDA) ، ۸-هيدروکسي دزوکسي گوانوزين يا (8-OHdG)، و گلوتاتيون اندازه گيري خواهد شد. نمونه هاي سرم جهت انجام تستهاي مذکور به شهر وين در کشور اتريش انتقال خواهد يافت. در پايان مقايسه بين گروه مداخله و غير مداخله و بين مردان و زنان در گروههاي سني مختلف با آزمون هاي مناسب آماري انجام خواهد شد.
خلاصه مطالعه
   


IRCT201104216247N1
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
این مطالعه یک كار آزمايي باليني تصادفي یک سو کور است كه در آن خستگی وتهوع استفراغ ناشی از شیمی درمانی120 کودک 12-8 ساله مبتلا به لوسمی لنفوبلاستیک حاد در دو گروه آزمون و پلاسبو سنجيده و مقايسه خواهد شد.معیار انتخاب کودکان عدم تجربه قبلی طب فشاری و امید به زندگی بالای سه ماه می باشد. در صورت پلاکت زیر 50000 به دلیل احتمال بروز خون ریزی از مطالعه خارج خواهند شد. این کودکان به دو گروه آ زمون و پلاسبو مچ شده از نظر سن و جنس، تقسیم می شوند. لازم به ذکر است اقدامات متداول کنترل تهوع استفراغ برای هر دو گروه به طور روتین انجام خواهد شد. در روز دوم شیمی درمانی ابتدا شدت تهوع و شدت خستگی در هر دو گروه با استفاده از خط کش ده شماره ای دیداری سنجیده خواهد شد. سپس مداخله مورد نظر (فشار انگشتی ) برای مدت سه دقیقه در نقاط حقیقیP6 و ST36 در گروه آزمون و بر روی نقاط کاذبSI3 و LI12 در گروه پلاسبو انجام خواهد شد. شدت تهوع و شدت خستگی بلافاصله بعد و یک ساعت بعد از مداخله توسط خط کش ده شماره ای دیداری ارزیابی خواهد شد. میزان تهوع استفراغ 12 ساعت بعد از مداخله با استفاده از پرسشنامه تهوع استفراغ رودز تعدیل ییافته برای کودکان (ARINVc)مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت و خستگی 24 ساعت بعد از مداخله با استفاده از پرسشنامه خستگی کودکان (FSC) سنجیده خواهد شد.
خلاصه مطالعه
   


IRCT201104206237N1
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
این مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی شده دوسو کور به منظور مقایسه اثر داروی گیاهی اطریفل صغیر با پلاسبو انجام می شود. بیماران با BMIبالاتر از30 درمحدوده سنی 60-16 سال پذیرفته می شوند. مطالعه با هدف کاهش وزن تدریجی است و حفظ آن دروزن ایده آل است.در این مطالعه اثر داروی اطریفل صغیر(اطریفلات اطریفل صغیر مرکب از هلیجات خمسه؛یعنی پوست هلیله زرد وپوست هلیله کابلی وهلیله سیاه وبلیله منقی وآمله منقی؛اجزاء متساوی به وزن یک جزء داخل نموده اند.اجزاء را کوفته ،بروغن گاو یا به روغن بادام شیرین چرب نموده،به عسل معجون سازند.)مورد بررسی قرار می گیرد.و دراین کارآزمایی بالینی60نفر از بیماران (30 نفر در گروه دریافت کننده دارو و30 نفر در گروه کنترل) را با توجه به معیارهای ورودوخروج انتخاب خواهند شد.بیماران بر اساس random allocation به دو گروه دریافت کننده دارو وکنترل تقسیم میشود. وطول مدت مطالعه 3 ماه می باشد .معجون دوبار در روز هر بار به اندازه یک قاشق چای خوری استفاده خواهد نمود.وگروه کنترل نیز روزی دو بارپلاسبورا دریافت می کنند. هربار یک قاشق چای خوری .وبیماران علاوه برتکمیل فرم رضایت دربدو ورود وفرمهای مزاج عضوی وکلی را برای یکبار تکمیل می شود.ومعاینات در هفته های صفر وهمچنین عوارض دارویی درچهارو هشت ودوازده را نیز تکمیل خواهد نمود. وهمچنین آزمایشات در مرحله ورود ودر پایان هفته دوازدهم انجام خواهد شد(شمارش کامل خون- قندخون- قند خون دو ساعته- کراتینین- تری گلیسیرید - کلسترول- انسولین ناشتا- زمان انعقاد- چربی با دانسیته با لا- چربی با دانسیته پایین – اسید اوریک – آسپارتات امینوترانسفراز- گلوتاميك پيرووات ترانس آميناز- هموگلوبین گلیکوزیله).وپیامدهای اولیه مورد اندازه گیری وزن ودوره کمر و دوره باسن خواهد بود وپیامدهای ثانویه مورد اندازه گیری شامل قند خون ناشتا و پروفایل چربی خون .آنزیمهای کبدی خواهدبود. و مشاوره تغذیه واطلاعات رژیم غذایی دو روز گذشته در بدو ورود وهنگام خروج برای داوطلبان تکمیل خواهد شد.
خلاصه مطالعه
   


IRCT201403109014N31
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
اهداف: مقايسه اثربخشي و تحمل پذيري ژل آداپالن 1/0 درصد نسبت به ژل ترتينوئين 05/0 درصد در بيماران مبتلا به اكنه ولگاريس خفيف تا متوسط طراحی: کارآزمایی بالینی تصادفی شده دو سویه کور نحوه انجام: کلیه بيماران مبتلا به اكنه ولگاريس خفيف تا متوسط که در زمان مطالعه به بخش پوست بیمارستان فرشچیان مراجعه خواهند نمود. معیارهای ورود: ابتلا به آکنه خفيف تا متوسط صورت بدون محدودیت سنی و جنسی معیارهای خروج: (الف) حاملگی و شیردهی؛ (ب) استفاده از داروهايي كه با داروهاي مورد مطالعه تداخل دارويي دارند. مداخله: مالیدن ژل آداپالن 1/0 درصد به ناحیه ضایعات آکنه صورت یک بار در روز به مدت 12 هفته. مقایسه: مالیدن ژل ترتينوئين 05/0 درصد به ناحیه ضایعات آکنه صورت یک بار در روز به مدت 12 هفته. پیامد اولیه: بررسی بهبود آکنه بر اساس سیستم درجه بندی جهانی اکنه و با مقایسه تصاویر تهیه شده از محل ضایعه در زمان صفر و سپس در هفته های 4 و 12 بعد از درمان. پیامد ثانویه: (الف) خشکی موضعی پوست با معاینه بالینی در هفته های 4 و 12 بعد از درمان؛ (ب) اریتم موضعی پوست با معاینه بالینی در هفته های 4 و 12 بعد از درمان؛ (ج) سوزش موضعی پوست با پرسش از بیمار در هفته های 4 و 12 بعد از درمان.
خلاصه مطالعه
   


IRCT201104276312N1
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
هدف از این مطالعه یافتن روشی برای حل کردن ترشحات تنفسی غلیظ در بیماران تحت تهویه مکانیکی قبل از بروز عوارض جدی. معیارهای ورودشامل بیماران انتوبه با بیش از 72 ساعت تهویه مکانیکی. معیارهای خروج شامل ناپایداری علایم حیاتی. تراکیوستومی؛ و مسمومیت با ارگانوفسفات. این کارآزمایی بالینی تصادفی و یک سو کور در بخش مراقبتهای ویژه 10 تخت خوابه در بیمارستانی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شیراز انجام می شود. 40 بیمار 70-20 ساله که در زمان ورود به بخش انتوبه بودند و حداقل به مدت 72 ساعت تحت تهویه مکانیکی قرار گرفتند مورد بررسی قرار می گیرند. جهت نشان دادن مقاومت راههای هوایی از اندازه گیری های متعددی استفاده می کنیم. همچنین ریه بیمار را گوش داده و نتایج را ضبط و ثبت می کنیم. گروه کنترل سالین دریافت می کنند و گروه دیگر استیل سیستین می گیرند. این کارها قبل از نبولیزاسیون اول بعنوان معیار پایه از مقاومت راههای هوایی و سپس 12 و 24 ساعت بعد تکرار می شود.
خلاصه مطالعه
   


IRCT201104236257N1
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
این مطالعه ازنوع کارآزمایی بالینی تصادفی شده دوسوکور برروی 62 بیمار (گروه مداخله وکنترل،هر کدام31 مورد) مبتلا به آسم میباشد و معیارهای ورود شامل بیماران مبتلا به آسم خفیف مداوم ومتوسط مداوم (درجه 2و3 براساس معیار شدت آسم) و معیارهای خروج شامل حاملگی، افرادی که درحال حاضر داروهای استاتینی مصرف می کنند،سابقه حساسیت به داروهای استاتینی، سابقه تشدیدآسم منجربه بستری طی یکماه اخیر، افراد سیگاری، سابقه هپاتیت یابیماری کبدی فعال وسابقه میوپاتی یامیوزیت میباشد. گروه مداخله تحت درمان با قرص آتورواستاتین با دوز روزانه 40میلیگرم خوراکی به مدت 8هفته قرارگرفته وگروه کنترل نیز طی این مدت دارونما دریافت میکنند. درشروع مطالعه پرسشنامه استاندارد کنترل آسم برای بیماران پرشده و سپس ازبیماران اسپیرومتری بعمل میاید. یک نمونه خون جهت سنجش تعداد ائوزینوفیلهای خون محیطی وسطح سرمی لیپوپروتئین با دانسیته کم ، لیپوپروتئین با دانسیته زیاد ، کلسترول توتال و تری گلیسیرید بیمار گرفته می شود. چهار هفته بعد از درمان دوباره پرسشنامه کنترل آسم پرشده و بیماران ازلحاظ عوارض احتمالی دارو وسطح کنترل آسم ویزیت می شوند. سرانجام پس از8هفته درمان، مجددا" پس از پرکردن پرسشنامه کنترل آسم ازبیماران اسپیرومتری بعمل می آید و یک نمونه خون محیطی جهت تعیین تغییرات تعداد ائوزینوفیلهای خون محیطی وسطح سرمی کلسترول توتال و تری گلسیرید گرفته می شود. پیامد موردانتظاراولیه بهبود درجه کنترل بالینی علائم آسم براساس تست کنترل آسم (ACT) وپیامدهای مورد انتظار ثانویه شامل بهبود حجمهای ریوی [درصد حجم بازدمی بافشار درثانیه اول (%1FEV) و درصد ظرفیت حیاتی با فشار (%FVC)] وکاهش تعداد ائوزینوفیلهای خون محیطی است. درمانهایی که بیماران جهت درمان نگهدارنده آسم می گیرند به همان شکل ادامه می یابد. درابتدا وانتهای مطالعه سنجش کلسترول وتری گلیسیرید سرم جهت ارزیابی مصرف منظم دارو توسط بیماران انجام میگیرد
خلاصه مطالعه
   


IRCT201104236254N1
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
هدف: مقایسه اثر میدازولام و دوزهای مختلف کتامین بر کاهش اضطراب قبل از عمل کودکان مواد و روش ها : مطالعه ی فوق یک مطالعه ی کار آزمائی بالینی تصادفی دوسوکور بوده که بر روی 120 کودک 2 تا 8 ساله با وضعیت فیزیکی و شرایط برابر که به بیمارستان کودکان قدس شهرستان قزوین مراجعه داشته اند انتخاب شده اند. بیماران مراجعه کننده که شرایط شرکت در مطالعه را داشته اند به روش تصادفی به یکی از چهار گروه مورد مطالعه تخصیص داده شدند؛ مداخلات :یعنی 30 بیمار برای هر گروه در نظر گرفته شد. به گروه یک 0.2میلی گرم به ازای یک کیلوگرم میدازولام و گروه دوم 0.5 میلی گرم به ازای یک کیلوگرم کتامین و گروه سوم 3 میلی گرم به ازای یک کیلوگرم کتامینو گروه چهارم یک قطره به ازای یک کیلوگرم نرمال سالین استفاده شد. با تحت نظر گرفتن کودک در دقیقه ی 15 بعد از تجویز دارو توسط چارت ام یاله پی ای اس ،اضطراب در کودکان بررسی شد و نتایج ثبت گردید. معیار های ورود به مطالعه:عمل جراحی الکتیو؛ بیماران کلاس I ؛ سن 2 تا 8 سال معیار های خروج از مطالعه: بیماران کلاس I به بالا؛ بیمارانی که سابقه مصرف داروهای آنتی هیستامین ، ضد تشنج ، ضد درد و سداتیو داشته اند؛ بیماران با اختلال نازوفارنکس، سرماخوردگی ،خون ریزی بینی و آلرژی بینی. نام متغیر پیامد اولیه :اضطراب مقاطع زمانی اندازه گیری : 15دقیقه بعد ازتجویز نحوه اندازه گیری متغیر : چارت ام یاله پی ای اس
خلاصه مطالعه
   


IRCT201104236267N1
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
اهميت مسئله و ضرورت انجام طرح: با وجود پيشرفت دركارايي كلينيكي و بهبود خواص كامپازيتها، افزايش حساسيت بدنبال ترميم هاي كامپازيتي همچنان بصورت يك مشكل عمده باقيمانده است. علت اصلي حساسيت پس از ترميم را به ريزنشت نسبت مي دهند. باكتري هاي باقيمانده در لايه اسمير پس از تهيه حفره قادرند پتانسيل ريزنشت و حساسيت عاجي را افزايش دهند. بنابراين به نظر مي رسد، ماده اي كه بتواند علاوه بر ضدعفوني باكتريهاي موجود در لايه اسمير، باند را بهبود بخشيده و سيل توبولها را نیز افزايش دهد می تواند بطور قابل توجهي حساسيت پس از كار را كاهش دهد. اهداف طرح:بررسي كلينيكي اثر استفاده از كلرهگزيدين 2% در پروسه آماده سازي عاج بر حساسيت پس از کار در ترميم های كامپازيتی خلفی روش اجراي طرح:تعداد 30 بيمار در گروه سني 20-35 سال كه داراي دو دندان خلفی با پوسيدگي مشابه در دو طرف فك باشند با توجه به معيار هاي ورود وخروج انتخاب مي شوند (بیماران با رضایت خود در مطالعه شرکت می کنند). پس از تهيه حفره هر یک از دندانهای انتخاب شده در یک فرد به طور تصادفي به یکی از روشهای زیر ترمیم مي شود: در گروه كنترل مطابق دستور كارخانه سازنده ابتدا با اسيد فسفريك37% (Ultradent) دندانها اچ شده و باندينگ (3MSingle Bond) وكامپازيت(Bisco) قرار داده مي شود.در گروه ديگر روش كار مشابه گروه كنترل است فقط پس از اچ، عاج با كلرهگزيدين 2% به مدت 60 ثانيه مرطوب مي شود. بيماران در فواصل زماني یک روز، یک هفته، یک ماه و 6 ماه معاينه مي شوند و حساسیت پس از کار به روش Visual Analogue Scale و وضعیت کلینیکی ترمیم با استفاده از معیارهای Modified USPHS ارزيابي خواهد شد.
خلاصه مطالعه
   


IRCT201105076403N1
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
هدف از انجام این مطالعه کارآزمایی بالینی غیرتصادفی بررسی نتایج درمانی ترکیبی کورت و لیزر گازکربنیک بر کارسینوم سلول قاعده ای می باشد. در این مطالعه 74 بیمار با 113 ضایعه که از طریق بررسی هیستوپاتولوژیک بیماری کارسینوم سلول قاعده ای تایید گردید و فاقد معیارهای خروج از مطالعه بودند تحت درمان با لیزر گاز کربنیک قرار گرفتند. ابتدا حدود ظاهری ضایعه مشخص و سپس 3-5 میلیمتر پوست سالم از حاشیه تومور علامت گذاری گردید. در مرحله بعد ضایعه توموری به وسیله کورت برداشته شد در مرحله نهایی زخم ایجاد شده وحاشیه مشخص شده تحت 2-3 مرحله لیزر با قدرت 16-20 وات و با زمان 500-700 میکروثانیه قرار گرفت. جهت ارزیابی نتایج درمانی از بیماران گرافی قبل و بعد از لیزر درمانی انجام گردید. بیماران طبق برنامه زمان بندی خاصی جهت بررسی بهبودی و عوارض احتمالی از قبیل ترمیم زخم، اسکار و رتراکسیون مورد پیگیری قرار گرفتند.
خلاصه مطالعه
   


IRCT201208028770N2
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
هدف : همه شیرخواران گریه می کنند ، گریه میتواند علامت درد ، ناراحتی ، گرسنگی ، یا خستگی باشد و غالبا تفسیر معنای گریه ی شیرخوار مشکل است . در برخی مطالعات قطره سوکروز به عنوان آرامبخش و آنالژزیک در اطفال مورد استفاده قرار گرفته و تاثیر آن در برخی مطالعات نشان داده شده است . طراحی :در این مطالعه تاثیر سوکروز بر آرام بخشی نوزادانی که قبل از عمل جراحی و بیهوشی لازم است ناشتا باشند و لذا بی قراری آنها می تواند تاثیرات خلقی روی خود بیمار و والدینشان داشته باشد را مورد بررسی قرار می دهیم . نحوه انجام : در این مطالعه سه سو کور ، کودکان زیر یک سال کاندید جراحی سر پایی در شرایط سلامتی کامل به دو گروه تقسیم می شوند . سپس در یک گروه از 0.5ml آب مقطر و در گروه دیگر از 0.5ml سوکروز 24%بصورت خوراکی استفاده می کنیم . در ادامه میزان ضربان قلب کودک ، میزان بی قراری کودک (بر اساس سیستم امتیاز بندی PAED) ، و رضایتمندی والدین را قبل از تجویز دارو و نیز در دقایق 1 ، 3 ، 5 ، 9 بعد از تجویز دارو اندازه گیری و ثبت می کنیم . تمام کودکان زیر یکسال کاندید جراحی سرپایی اگر معیار خروج نداشته باشند . معیارهای خروج شامل : عدم رضایت والدین به شرکت در طرح ، دیابت مادرزادی ، سابقه تشنج ، اختلالات رفتاری ، استفاده از داروهای روانی و همچنین بیمارانی که در هنگام ورود به اتاق عمل خواب آور مصرف کرده باشند مداخله :در گروه مداخله 0.5ml سوکروز 24%بصورت خوراکی استفاده می کنیم و در گروه کنترل 0.5 ml اب مقطربه بیمار می دهیم متغیرهای پیامد اصلی :ضربان قلب کودک -بیقراری کودک-رضایت والدین
خلاصه مطالعه
   


<<  40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50  >>