شنبه - ۲۷ آبان ۱۳۹۶

 

تعداد کل کارآزمایی های ثبت شده : 15224   

 

تعداد 1675 جواب برای جستجوی شما پیدا شد

IRCT138905064357N2
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
هدف از انجام این مطالعه بررسی تاثیر آمیودارون بر کاهش احتمالی مرگ و میر ناشی از آریتمی بدنبال سندرم حاد کرونری است. معیار اصلی ورود به مطالعه دارا بودن علایم و نشانه های سندرم حاد کرونری است. جمعیت مورد مطالعه بیمارانی اند که شرایط ورود به مطالعه را دارند و توسط اورژانس به مراکز درمانی منتقل میشوند. حجم نمونه شامل 1200 نفر در هر گروه شاهد و کنترل است. مداخله بعمل آمده تجویز آمیودارون در آمبولانس است و پیامد احتمالی آن کاهش آریتمی میباشد. پیگری اولیه با بررسی آنزیمهای قلبی و نوار قلب در بیمارستان صورت می گیرد و پیگیری های بعدی در روزهای هفتم و سی ام بعد از شروع علایم انجام می شود.
خلاصه مطالعه
   


IRCT138904244365N2
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
این پژوهش با هدف مقایسه اثرات ضد باکتریایی دهانشویه های ماتریکا و کلرهگزیدین در بیماران بستری در بخش مراقبت های ویژه انجام می شود. این مطالعه یک کارآزمایی بالینی تصادفی شده (RCT) دو سو کور است که در بخش های مراقبت های ویژه بیمارستان امام خمینی ساری برروی 60 بیمار که معیارهای ورود به مطالعه را دارند، انجام می شود. بیماران بطور تصادفی با قرعه کشی در دو گروه 30 نفره قرار می گیرند: 1- گروه کلرهگزیدین (کنترل) 2-گروه ماتریکا (مداخله) همسان سازی از نظر رژیم دارویی، طول مدت بستری در ICU و بیمارستان و تعداد دفعات شستشو با نرمال سالین قبل از ورود به مطالعه انجام می شود. در هر دو گروه تمام سطح دهان، لثه، زبان، حلق و سطوح دندانها به دقت به مدت 6 دقیقه با 10 سی سی از محلول دهانشویه ها (در گروه اول با کلرهگزیدین 2/0 درصد و در گروه دوم با دهانشویه گیاهی ماتریکا) سواب می شوند تا همه سطوح حفره دهان با دهانشویه تماس یابند. بلافاصله قبل و بعد از شستشوی دهان، نمونه بزاق بدون هیچ تحریکی جهت کشت پنوموکوک و استافیلوکوک طلایی گرفته میشود. ارزیابی خاصیت ضد باکتریایی بر اساس کاهش معنی دار تعداد میکروارگانیسم های پنوموکوک و استافیلوکوک طلایی بعد ازاستفاده از دهانشویه ها سنجیده میشود.
خلاصه مطالعه
   


IRCT138904264395N1
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
هدف :هدف از این مطالعه، بررسی اثر داروی میدازولام در مدت زمان و میزان موفقیت جا انداختن هیدروستاتیک انواژیناسیون ایلئوکولیک در کودکان است. شرایط ورود به مطالعه: کودکان 6 ماهه تا 4 ساله مراجعه کننده به بیمارستان کودکان امیرکلا با تشخیص قطعی انواژیناسیون ایلئوکولیک شرایط خروج از مطالعه: وجود Lead point پاتولوژیک; سابقه بیماری های مزمن شناخته شده مثل سلیاک یا CF ; سابقه بیماری های مزمن ریوی یا هایپوکسی یا سیانوتیک; علائم پریتونیت یا پرفوراسیون; دهیدراتاسیون; لتارژی طراحی و نحوه انجام:بیماران واجد شرایط بطور تصادفی (یک در میان) با میانگین شروع علائم 24 ساعت به دو گروه مطالعه و شاهد تقسیم شده و از والدین بیماران هر دو گروه رضایتنامه کتبی دریافت می گردد. مداخلات: حدود 20 تا 30 دقیقه قبل از انجام جااندازی میدازولام وریدی به میزان1 /0میلی گرم به ازای وزن بدن از شرکت اکسیر (تا حداکثر3 میلی گرم) به صورت آمپول 5 میلی گرم در هر سی سی به بیماران گروه مطالعه، توسط تکنسین بیهوشی و بدون اطلاع رادیولوژیست (یکسویه کور) تزریق شده و سپس جااندازی با باریوم جهت بیمار صورت می گیرد. در گروه کنترل از آمپول آب مقطر به عنوان دارو نما استفاده میگردد. پیامد اصلی:در طی عملیات جااندازی توسط پالس اکسی متر ریتم قلبی و میزان اکسیژن شریانی بیمار اندازه گیری شده و در پرسشنامه تنظیم شده مدت زمان انجام جااندازی، موفقیت در جااندازی، میزان همکاری بیمار حین جااندازی برای هر بیمار ثبت می گردد.
خلاصه مطالعه
   


IRCT138905104486N1
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
هدف ازاین مطالعه مقایسه بین عوارض ناشی از سندرم زجر تنفسی در نوزادان نارس با وزن کمتر از 1500گرم که در 6 ساعت اول پس از تولد سورفاکتانت پروفیلاکتیک دریافت کرده و نوزادانیکه این دارو را دریافت نکرده اند و همچنین مقایسه میزان کاهش عوارض در روش پیشگیرانه متداول (وزن زیر 1250 گرم در 2 ساعت اول تولد) باروش پیشگیرانه پیشنهادی (وزن زیر 1500 گرم در 6 ساعت اول تولد) و به تبع آن دستیابی به زمان و وزن مناسب برای درمان پروفیلاکتیک است . مطالعه ما یک کارآزمائی بالینی تصادفی کور نشده است که معیارهای ورود به آن شامل نوزادان مبتلا به سندرم زجر تنفسی (بیماری غشائ هیالن) با وزن تولد کمتر از 1500 گرم و معیارهای خروج از آن شامل وزن تولد بیشتر از 1500 گرم و تاخیر رشد داخل رحمی میباشد. این مطالعه در مدت یکسال بر روی 182 نوزاد نارس با وزن زیر 1500 گرم انجام شده که 90 نوزاد در گروه مداخله (دریافت کننده سورفکتانت) و 92 نوزاد در گروه کنترل ( بدون دریافت سورفکتانت) قرار گرفته اند. در این مطالعه محلول سورفکتانت از نوع سوروانتا به میزان 2 میلی لیتر به ازای هر کیلوگرم وزن نوزاد در اسرع وقت (قبل از رسیدن سن نوزاد به 6 ساعت) از طریق لوله تراشه و به تعداد دفعات مورد نیاز تجویز شده و پیامد اصلی (مرگ) و سایر پیامدها شامل خونریزی ریوی , پنوموتوراکس , خونریزی داخل جمجمه و بازماندن مجرای شریانی بین دو گروه مقایسه شده اند.
خلاصه مطالعه
   


IRCT138905064462N1
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
در این مطالعه، برآن شدیم تا به مقایسه تاثیر زنجبیل و بابونه بر روی تهوع و استفراغ بارداری در زنان باردار منطقه خود شویم. این مطالعه از نوع کارآزمایی بالینی تصادفی سه سوکور و سه گروهی (گروه مداخله 1، گروه مداخله 2 و پلاسبو) بر روی 105 نفر می باشد. پژوهشگر با مراجعه روزانه به درمانگاه مراقبت های دوران بارداری و با روش نمونه گیری تصادفی از بین زنان باردار 16 – 6 هفته مراجعه کننده با شکایت تهوع و استفراغ خفیف و یا متوسط حاملگی که دارای مشخصات واحدهای پژوهش هستند نمونه ها تعیین و به طور تصادفي به سه گروه مداخله 1، مداخله 2 و گروه کنترل تقسیم می شوند . مراقبت های روتین توسط مامای درمانگاه به هر سه گروه آموزش داده می شود. در گروه مداخله 1، به مدت یک هفته کپسول زنجبیل، در گروه مداخله 2 به مدت یک هفته کپسول بابونه و در گروه کنترل نیز پلاسبو داده می شود. سپس به اعضای هرسه گروه چک لیست شاخص تهوع و استفراغ رودز که شامل 8 سئوال است داده می شود تا طی 2 هفته علايم خود را هرشب قبل از خواب در این برگه ها ثبت نمایند هفته اول قبل از شروع مداخله و هفته دوم طی انجام مداخله. در انتها امتیازات در هر یک از سه گروه محاسبه و با هم مقایسه می گردد.
خلاصه مطالعه
   


IRCT138905054455N1
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
هدف این مطالعه مقایسه پاسخ ادم تیپ و سوپراتیپ به تزریق حین جراحی تریامسینولون در دو گروه بیمارانی که تحت رینوپلاستی باز و بسته قرار گرفته اند می باشد. این مطالعه روی 40 بیمار در دو گروه رینوپلاستی باز و بسته در بیمارستان های امام رضا و زکریا در تبریز انجام می شود. به میزان 0.2 mg از ویال 40 میلی گرم در ناحیه تیپ و سوپراتیپ تزریق شده و در گروه دارونما به همین میزان نرمال سالین تزریق شده و میزان ادم در هفته اول و چهارم پس از عمل با کمک عکس های استاندارد رینوپلاستی و نرم افزار تخصصی رینوپلاستی محاسبه می شود.
خلاصه مطالعه
   


IRCT201008121778N3
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
هدف کلی این مطالعه تعیین اثر بروموکریپتینن خوراکی بر روی اندکس فعالیت بیماری آرتریت روماتوئید (DAS28 score) می باشد. این مطالعه یک کار آزمائی بالینی دوسوکور است که ازاردیبهشت 1389 شروع و تا بهار 1390 ادامه خواهد یافت. حجم نمونه در این مطالعه80 نفر است.(40 نفرگروه مداخله و 40 نفرگروه کنترل) جمعيت مورد مطالعه بیماران روماتوئید آرتریت مراجعه کننده به درمانگاه روماتولوژی بیمارستان الزهرا هستند. مداخله مورد مطالعه عبارت است ازتجویز قرص بروموکریپتین.2.5 میلی گرم روزانه دو عدد به مدت 3 ماه. پيامد اوليه این مطالعه بهبود علائم بالینی و آزمایشگاهی بیماران به دنبال مصرف خوراکی بروموکریپتین خواهد بود
خلاصه مطالعه
   


IRCT201008293812N4
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
هدف مطالعه حاضر مقایسه تزریق داخل مفصلی دگزامتازون و تریامسینولون هگزاستنوئید بر میزان درد زانو در بیماران مبتلا به آرتریت روماتوئید می باشد. در این مطالعه، 70 بیمار که بر اساس معیارهای انجمن روماتولوژی آمریکا - اروپا تشخیص آرتریت روماتوئید داده شده و تورم مفصل زانو را دارند وارد مطالعه میشوند. تورم زانو بر اساس 'گرید یک تا taunt درجه بندی می شود. محیط دور مفصل زانو درست از وسط استخوان کشکک اندازه گیری می شود. همچنین بر اساس Visual analoge scale از بیمار در مورد میزان کاهش درد سوال می شود(0-100میلی متر). بیمارانی که تورم زانو با گرید 2 یا بیشتر را داشته اند بصورت تصادفی در 2 گروه دگزامتازون(n=35) و تریامسینولون هگزاستنوئید (n=35) قرار می گیرند. برای ارزیابی فعالیت بیماری، DAS 28 مورد استفاده قرار خواهد گرفت. از تمامی بیماران نمونه خون برای سنجشESR ، CRP و Anti CCP گرفته خواهد شد. در ابتدا آسپیراسیون مایع مفصلی انجام می شود و اگر الگوی التهابی را نشان داد تزریق مفصلی با آمپول تریامسینولون هگزاستنوئید با دوز mg 40 و یا آمپول دگزامتازون سدیم با دوز mg 8 صورت خواهد گرفت. بیماران از نوع تزریق اطلاع نخواهند داشت و توسط روماتولوژیستی که از نوع تزریق اطلاع ندارد در هفته 1 و 3 ویزیت می شوند و درجه تورم زانو و محیط زانو و درد ثبت می شود. فاصله زمانی از تزریق تا کاهش درد بر حسب روز از بیمار پرسیده می شود. این بیماران در ماه دوم و چهارم وششم از تزریق از نظر عود ارتریت بررسی می شوند. همچنین عوارض احتمالی ناشی از تزریق نیز در این مطالعه بررسی خواهند شد.
خلاصه مطالعه
   


IRCT201009014672N1
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
کاتتر های ورید مرکزی نقش اساسی در اقدامات درمانی برای نستری در بخش مراقبتهای ویژه ایفا میکند. این کاتترها به هرحال خطر عفونتهای وابسته به کاتتر با در بر دارند. هدف این مطالعه مقایسه ای کلویزاسیون کاتترهای ورید مرکزی به دنبال کابرد اسپری سانوسیل( ترکیب هیدروژن پروکساید و نقره ) با گروه شاهد است. در این مطالعه جمعا 250 بیمار به طور راندوم به دو گروه مداخله و شاهد تقسیم می گردند. در بیماران گروه مداخله علاوه بر اجرای اقدامات پیشگیرانه استاندارد و معمول جهت کنترل عفونت ( از جمله استحمام بیمار با کاربرد کلرهگزیدین 2% و اسکراب با بتادین بر سطح پوست جهت کاهش کلونیزاسیون باکتریها قبل از قرار دادن کاتتر سانوسیل 2% (ترکیب هیدروژن پروکساید و نقره) به صورت اسپری در سطح پوست استفاده می شود. گروه دیگر به عنوان شاهد این اقدام انجام نمی شود. سپس در زمان خروج کاتتر به هر دلیل از سه روز بعد از قرار دادن کاتتر، نوک کاتتر جهت انجام بررسی میکروبیولوژیک به آزمایشگاه ارسال میگردد و نتایج کشتها باهم مقایسه می شود.
خلاصه مطالعه
   


IRCT201008312641N3
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
این مطالعه یک بازوئی به منظور ارزیابی ایمنی و تحمل پذیری و کارآمد بودن درمان با توسیلیزوماب در بیماران مبتلا به آرتریت روماتوئید متوسط تا شدید که سابقه پاسخ بالینی ناکافی به دوز ثابت داروهای غیر بیولوژیک و یا داروی anti- TNF داشته اند انجام می شود. RoActemra/Actemra به صورت مونوتراپی یا ترکیب با DMARDs تجویز خواهد شد.RoActemra/Actemra به صورت داخل وریدی با دوز 8 میلی گرم بر وزن هر 4 هفته به مدت 6 تزریق انفوزیون می شود. طول مدت مطالعه 24 هفته است. حجم نمونه مورد مطالعه 50 - 150 بیمار خواهد بود. پیامدهای اولیه به صورت زیر اندازه گیری می شوند: ایمنی و تحمل پذیری: AEs, پارامترهای آزمایشگاهی ( زمان :AEs هر زمانی که در طول مطالعه ایجاد شود، پارامترهای آزمایشگاهی (هر 4 هفته به مدت 24 هفته) پیامدهای ثانویه به صورت زیر اندازه گیری می شود: تعداد و درصد بیمارانی که با مقیاس DAS 28 به وضعیت بهتری رسیده باشند ( کاهش 1.2 واحد ) و یا فعالیت بیماری کاهش یافته باشد DAS28
خلاصه مطالعه
   


<<  8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18  >>