شنبه - ۲۷ آبان ۱۳۹۶

 

تعداد کل کارآزمایی های ثبت شده : 15224   

 

تعداد 1675 جواب برای جستجوی شما پیدا شد

IRCT201009044686N1
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
یک مطالعه کلینیکی دو سویه کور که بررسی اثر ویتامین E و امگا 3 در درمان دیسمنوره اولیه. 80 بیمار با شکایت دیسمنوره اولیه که بطور تصادفی تقسیم شده اند در دو گروه. 40 نفر در گروه A که تحت درمان با ویتامین E 400mg و گروه دیگر (40بیمار ) هستند تحت درمان با امگا 3 . برای دو ماه تحت درمان قرار می گیرند.شدت و مدت درد بر اساس ساعت و vas اندازه گیری می شود . یافته ها توسط نرم افزار spss آنالیز می شود.
خلاصه مطالعه
   


IRCT201009074707N1
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
هدف از انجام این مطالعه مقایسه تاثیر سولفات روی، زنجبیل و دارونما بر شدت درد قاعدگی دردناک اولیه در دانش آموزان دختر مجرد دبیرستانی شهر بجنورد می باشد. در این کارآزمایی بالینی سه گروهه دو سوکور 200 دانش آموز مجرد دبیرستانی بر اساس فرم انتخاب واحد پژوهش و با استفاده از جدول اعداد تصادفی به سه گروه تقسیم خواهند شد. افراد دو ماه قبل از مداخله از نظر میزان شدت درد و واجد شرایط بودن کنترل خواهند شد. در ماه سوم میزان شدت درد قبل از مداخله بر اساس مقیاس دیداری درد سنجیده شده سپس یک گروه یک روز قبل از قاعدگی و سه روز اول آن هر 8 ساعت، کپسول زنجبیل محتوی 250 میلی گرم زنجبیل پودر شده دریافت کرده، گروه دیگر کپسول سولفات روی حاوی 220 میلی گرم زینک یک روز قبل از قاعدگی و سه روز اول آن هر 8 ساعت دریافت خواهند کرد و گروه دیگر به همین ترتیب کپسول پلاسبو حاوی نشاسته را دریافت می کنند. در پایان هر 24 ساعت شدت درد قاعدگی دردناک اولیه بر اساس مقیاس دیداری درد سنجیده میشود.
خلاصه مطالعه
   


IRCT2015032011335N5
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
مطالعه حاضر یک کارآزمایی بالینی تصادفی دوسوکور شاهد دار با هدف ارزیابی اثرات دم کرده پولك بر برخی شاخصهاي بیوشیمیایی و وضعیت بالینی زنان مبتلا به آرتریت روماتوئید است. بیماران از کلینیک های روماتولوژی دانشگاه علوم پزشکی تبریز فراخوانده خواهند شد. پس از کسب رضایت آگاهانه کتبی، 42 بیمار زن مبتلا به آرتریت روماتوئید که معیارهای ورود به مطالعه را دارند، در مطالعه وارد خواهند شد. سپس، آنها جهت دریافت مداخله اصلی (2.4 گرم پولک به همراه 2.4 گرم چای سیاه) یا دارونما (2.4 گرم چای سیاه) به مدت 8 هفته، بطور تصادفی به نسبت 1 به 1 به دو گروه اختصاص داده خواهند شد (2 نوبت در روز، پس از ناهار و شام، در هر نوبت پودر خشک گیاهی در 240 میلی لیتر آب جوش، با زمان دم کشیدن 20 دقیقه). در ابتدای مطالعه داده های دموگرافیک (شامل سن، تاریخچه بیماری، میزان تحصیلات، و...) جمع آوری خواهند شد. پارامترهای تن سنجی (قد، وزن، شاخص نمایه توده بدنی، دور کمر و دور باسن)، فعالیت بیماری (براساس امتیاز فعالیت بیماری در 28 مفصل) و بیومارکرهای سرمی (اینترلوکین-1، فاکتور نکروز دهنده ی تومور- آلفا، پروتئین واکنشگر سی با حساسیت بالا، متالوپروتئیناز ماتریکس-1 و متالوپروتئیناز ماتریکس-3) در ابتدا و پس از 8 هفته ارزیابی خواهند شد. علاوه بر این، در نقاط ابتدایی و پایانی، سطح فعالیت فیزیکی و دریافت غذایی به ترتیب با استفاده از پرسشنامه بین المللی فعالیت فیزیکی و ثبت غذایی سه-روزه بررسی می شوند. در نهایت، داده های بیوشیمیایی، بالینی، تن سنجی و غذایی آنالیز خواهند شد.
خلاصه مطالعه
   


IRCT201009084714N1
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
مقدمه: کنترل درد در تمامی رشته های دندانپزشکی از اهمیت خاصی برخوردار است. معمولا تزریق بی حسی در کودکان مشکلترین مرحله درمان است.شایعترین روش ایجاد بی حسی در فک پایین بلاک عصب آلوئولار تحتانی است.از آنجا که تزریق بلاک در کودکان بی حسی طولانی ایجاد می کند و می تواند آسیب های تروماتیک به انساج نرم وارد کند ضرورت یک تزریق جایگزین احساس می شود.در این مطالعه سعی بر مقایسه دو روش بلاک و انفیلتراسیون در پالپوتومی اولین مولر شیری فک پایین از جهت کنترل درد شده است. مواد و روشها: دراین مطالعه تجربی- بالینی40 کودک8-5 ساله که دارای معیارهای لازم برای پالپوتومی اولین مولرشیری فک پایین به صورت دو طرفه بودند انتخاب شدند. این مطالعه براساس طرح متقاطع (کراس اور) اجرا شده است. بیماران به صورت تصادفی به دو گروه 1و 2 تقسیم شدند. برای کلیه بیماران گرو ه1 در اولین جلسه ملاقات تزریق انفیلتراسیون بر روی اولین مولر سمت راست انجام گرفت و در جلسه بعدی معالجه روش بلاک در سمت مقابل انجام گرفت و برای کلیه بیماران گروه دوم در اولین ملاقات تزریق بلاک بر روی اولین مولر سمت چپ انجام گرفت و در جلسه بعدی معالجه تکنیک اینفیلتراسیون در سمت مقابل انجام شد.در این مطالعه میزان درد بیمار حین تزریق و ورود به پالپ توسط یک نفر ثبت کننده بر مبنای مقیاسSound-Eye-Motor) SEM ) ثبت شد. داده ها توسط آزمون های Wilcoxon signed rank و Man whitney u درسطح اطمینان p کمتر از 0.05مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت.
خلاصه مطالعه
   


IRCT201009123384N5
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
هدف : بررسی اثر simvastatin در پیشگیری از عود ضایعات آندومتریوزی و کاهش دیس پارونی ، درد لگنی ، دیسمنوره روش کار : خانم هایی که تحت لاپاروسکوپی قرار گرفتند و نتیجه پاتولوژی ، آندومتریوز می باشد وارد تحقیق می شوند . بیماران به طور تصادفی و دبل بلایند در دو گروه 30 نفری simvastatin و GNRH آگونیست قرار می گیرند . به گروه GNRH آگونیست 4دوز دکاپپتیل تزریق و گروه SIMVASTATIN روزانه یک قرص 20 میلیگرمی simvastatin می گیرند . شدت دیس پارونی ، دیس منوره و درد لگنی، روز پس از عمل و یک ماه پس از ختم درمان طبی توسط Visual Analog Scale ثبت می شود. بیماران در عرض یک ماه پس از ختم درمان تحت لاپاروسکوپی مجدد جهت ارزیابی شدت بیماری قرار خواهند گرفت .
خلاصه مطالعه
   


IRCT201009204781N1
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
هدف اين مطالعه تعيين و مقايسه عمق بيهوشي در افرادي كه تحت بيهوشي با هالوتان و انفوزيون ليدوكائين قرار مي‌گيرند، مي‌باشد. در اين مطالعه كارآزمايي باليني به صورت دوسوكور، 66 بيمار در محدوده سني 60-20 سال و كلاس ASA I و II كه كانديد عمل جراحي هرنيورافي اينگوينال بودند، بطور كاملاً تصادفي به دو گروه مساوي تقسيم شدند. داروهاي پره مديكاسيون و القاء بيهوشي بطور يكسان در هر دو گروه مورد استفاده قرار گرفت. ولي جهت نگهداري علاوه بر N2O/O2 %50/50 در يك گروه هالوتان 1% كه پس از 5 دقيقه تبديل به 0.7% گرديد و درگروه دوم پس از يك دوز بارگيري 4mg/kg ليدوكائين، انفوزيون آن نيز با دوز 100 تا 200 میکروگرم به ازای هر کیلوگرم در دقیقه تجويز گرديد. عمق بیهوشی (BIS) هر 5 دقيقه ثبت و در دو گروه مقایسه گرديد.
خلاصه مطالعه
   


IRCT201010114909N1
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
هدف از انجام اين پژوهش، بررسی اثربخشی درمان شناختي- رفتاري مديريت استرس به شيوه گروهي بر استرس مزمن، افسردگي و كيفيت زندگي بيماران زن مبتلا به لوپوس اريتماتوز سيستميک بود. بدين منظور، 24 نفر بيمار زن مبتلا به لوپوس (با تشخيص پزشك متخصص و بر اساس ملاك‌هاي ACR) بصورت تصادفي انتخاب شده و در دو گروه آزمايش (12 نفر) و گواه (12 نفر) قرار گرفتند. در گروه آزمایش، درمان شناختي- رفتاري مديريت استرس طي 10 جلسه‌ي هفتگي در درمانگاه روماتولوژي بيمارستان الزهرا (س) انجام شد. پرسشنامه هاي استرس ادراك شده كوهن، افسردگي بك و كيفيت زندگي سازمان بهداشت جهاني در سه مرحله پيش آزمون، پس آزمون و پيگيري (دو ماهه) تكميل شد.
خلاصه مطالعه
   


IRCT201010022622N2
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
مطالعه ما از نوع کارآزمایی بالینی است که بر روی بیماران کاندید جراحی باز قلب که روی پمپ CPB می روند صورت می گیرد. 100 بیمار واجد شرایط (معیارهای ورود به مطالعه: 1- سن بالای 18 سال؛ 2- رضایت کتبی و آگاهانه بیمار؛ 3- کاندید شدن بیمار برای انجام عمل جراحی. معیارهای خروج از مطالعه: 1- استفاده اخیر از کورتیکواسترویید سیستمیک؛ 2- سابقه عفونت باکتریال یا قارچی در 2 هفته اخیر؛ 3- سابقه حساسیت به کورتیکواستروییدها؛ 4- دیابت شیرین کنترل نشده؛ 5- سابقه نارسایی کلیه؛ 6- نارسایی کبدی یا بالا بودن سطح آنزیم های کبد.) به طور تصادفی به دو گروه مداخله و شاهد تقسیم می شوند. به بیماران گروه مداخله دوز مرسوم پردنیزولون به صورت بولوس وریدی پیش از انجام عمل جراحی تزریق شده و پس از عمل، انفوزیون مداوم وریدی پردنیزولون با دوز کم تزریق می شود. در گروه شاهد، بیماران تنها تحت درمان با دوز مرسوم پردنیزولون پیش از انجام عمل جراحی قرار می گیرند و پس از عمل دارونما با حجم مشابه با داروی بیماران گروه مداخله تزریق خواهد شد. پیش و پس از عمل، نمونه های سرم بیماران هر دو گروه از نظر سنجش شاخص های التهابی (CRP و IL-6) و کراتینین سرمی گرفته و مقایسه می شود.
خلاصه مطالعه
   


IRCT201012233954N6
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
اهداف: مقایسه اثر بیحسی نخاعی دوز کم بوپیواکایین و سوفنتانیل با دوز معمول بوپیواکایین بر تغییرات همودینامیک و بلوک حسی و حرکتی در بیمارانی که تحت عمل جراحی اورتوپدی اندام تحتانی قرار خواهند گرفت. طراحی: از بیمارانیکه کاندید جراحی اندام تحتانی میباشند بطور تصادفی به دو گروه تقسیم خواهند شد و یک گروه با دوز کم بوپیواکایین و سوفنتانیل و گروه دیگر با دوز معمول بوپیواکایین تحت بیحسی نخاعی قرار خواهند گرفت و متغیرهای همودینامیک و بلوک حسی و حرکتی بین دو گروه مقایسه خواهد شد. نحوه انجام: این مطالعه که از نوع کارآزمایی بالینی خواهد بود و شامل 150 بیمار که در در سالهای 88 و 89 تحت جراحی اندام تحتانی قرار خواهند گرفت. بیماران بطور تصادفی به دو گروه مورد شامل 75 بیمار و گروه شاهد شامل 75 بیمار تحت بی حسی نخاعی قرار خواهند گرفت تقسیم خواهند شد و اطلاعات آنها ثبت خواهد شد و با یکدیگر مقایسه خواهد شد. شرایط ورود و خروج: کلیه بیمارانی که کاندید جراحی ارتوپدی خواهند بود در این مطالعه وارد خواهند شد. بیمارانیکه کلاس 3 و 4 (بر طبق کلاس انجمن بیهوشی آمریکا) دارند ; یا کنترااندیکاسیونی جهت انجام بی حسی نخاعی مثل اختلال همودینامیک; عدم رضایت به انجام اسپاینال ; عفونت در محل اسپاینال ; فشار بالای مایع مغزی نخاعی ویا حساسیت به داروها خواهند داشت وارد این مطالعه نخواهند شد. مداخلات: گروه اول با 5/7 میلی گرم بوپیواکایین 5/0 درصد به همراه 5 میکروگرم سوفنتانیل و گروه دوم با 15 میلی گرم بوپیواکایین تحت بی حسی نخاعی قرار خواهند گرفت. تغییرات پیامد اصلی: در این مطالعه متغییرهایی شامل هیپوتانسیون, استفاده از کاتکول آمین ها, شروع زمان بلوک حسی و سطح آن و زمان برگشت آن, درد حین عمل, طول مدت بلوک حرکتی, تهوع, خارش, استفراغ و آریتمی با یکدیگر مقایسه خواهند شد.
خلاصه مطالعه
   


IRCT201010285038N1
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
هدف از این مطالعه مقایسه اثر مصرف موضعی شیر مادر با کلرهگزیدین و روش خشک نگه داشتن بند ناف بر زمان افتادن بند نا ف و کلونیزاسیون باکتریها درنوزادان تازه متولد شده است.در این مطالعه تصادفی 261 نوزاد (87 نوزاد در هر گروه) حضور خواهند داشت.نوزادان با سن حاملگی 42-37 هفته که نیاز به ارزیابی و درمان فوری نداشته باشند از بدو تولد مورد بررسی قرار خواهند گرفت. نوزادان از بدو تولد بصورت تصادفی دریکی از سه گروه ، گروه مصرف موضعي شیرمادر (گروه مورد)، گروه مصرف موضعي کلرهگزیدین(گروه مورد) و گروه خشک نگهداشتن بند ناف(گروه کنترل) قرار خواهندگرفت .در گروه مصرف موضعي شیرمادر، مادر شیر خود را و درگروه کلرهگزیدین، محلول کلرهگزین 4% از سه ساعت اول بعد از تولد هر 12 ساعت یکبار(2 بار در روز) تا 2 روز بعد از افتادن بند ناف به قسمت باقیمانده بند ناف ولبه بریده شده آن خواهد مالید .در گروه خشک نگه داشتن بند ناف توصیه خواهد شد که هیچ ترکیبی در محل بند ناف استفاده نشود. به منظور اطمینان از حضور میکرو ارگانیسم ها از نمونه های تهیه شده توسط سواپ استریل ، در اولین ویزیت (در طی 3 ساعت بعد از تولد) و ویزیتهای بعدی( روزهای 3،7و دو روز بعد از جدا شدن بندناف) کشت گرفته خواهد شد.پژوهشگران زمان و تاریخ دقیق افتادن بند ناف را از طریق تلفن از مادر سوال خواهند کرد و در موارد تاخیر در زمان جداشدن بندناف و یا عوارض جانبی وابسته دربند ناف نوزاد توسط متخصص نوزادان ویزیت خواهد شد.
خلاصه مطالعه
   


<<  9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19  >>