شنبه - ۲۷ آبان ۱۳۹۶

 

تعداد کل کارآزمایی های ثبت شده : 15224   

 

تعداد 1675 جواب برای جستجوی شما پیدا شد

IRCT2012091910886N1
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
بررسی تاثیر آموزش دلبستگی بر اضطراب دوران بارداری و دلبستگی به جنین وهمچنین دلبستگی مادر به نوزاد. پژوهش حاضر از نوع کارآزمایی بالینی بوده که روی 150 نفر مادر باردار بود. برای گروههای آزمایش به ترتیب چهار جلسه 90 دقیقه ای آموزش های رفتارهای دلبستگی مادرو پدر با جنین برای پدران بر گزار شد. گروه کنترل مداخله ای نداشت. پس از اتمام مداخله دو گروه مجددا پرسشنامه دلبستگی مادر با جنین و پرسشنامه دلبستگی مادر با جنین و پرسشنامه اضطراب پدر ومادر را تکمیل نمودند و سپس در اولین شیر دهی رفتار دلبستگی مادر با نوزاد درهمه گروه ها مشاهده گردید. معيارهاي ورود : شکم اول ، داشتن سن بين 35-18 ، حداقل سواد سوم راهنمائي پدران ، سن بارداري بين34-28 هفته ، نداشتن مشكل مامايي ، تک قل ، حاملگی خواسته و داشتن نمره اضطراب کم تا متوسط بر اساس مقیاس اضطراب اسپیلبرگربود. پدران توانایی شرکت در کلاس های آموزشی را داشته باشند و فرم رضایت نامه کتبی راپرکرده باشند،پدران حداقل سواد سوم راهنمایی داشته باشد ودرمحدوده سنی زیر 45 سال باشند .معيارهاي خروج : سابقه ناراحتی قلبی ، بیماری روانی شدید ویاابتلا به عوارض بارداری مانندخونریزی، دیابت، فشار خون وزایمان زودرس بود.
خلاصه مطالعه
   


IRCT201012235452N1
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
هدف ما از انجام این تحقیق تعیین بهترین روش تجویز میزوپروستول با بیشترین اثر و کمترین عوارض است. این مطالعه یک کارآزمایی بالینی مداخله ای، تصادفي، كور نشده،بدون دارو نما، تك مركزي، مرحله 3-2 كارآزمايي است. شرایط ورود تمام خانمهای حامله با سن حاملگی ۱۳ تا ۲۴ هفته که دارای اندیکاسیون ختم حاملگی به روش مدیکال هستند و شرایط خروج خانمهای حامله دارای هر نوع حساسیت به میزوپروستول، خانمهای حامله پرخطر از نظر پارگی رحم ، خانمهای حامله دارای IUD، خانمهای حامله دارای وضعیتهای پزشکی خاص میباشد. جمعیت مورد مطالعه ما در این تحقیق خانمهای حامله ۱۳ تا ۲۴ هفته است که به علل مختلف کاندید ختم حاملگی به روش مدیکال هستند. حجم کلی نمونه ۱۹۵ بیمار است که به طور تصادفی به ۳ گروه مساوی تقسیم میشوند. کلیه بیماران قبل از ورود به مطالعه فرم رضایتنامه آگاهانه را امضا میکنند. در گروه اول ۴۰۰ میکروگرم میزوپروستول بصورت زیرزبانی هر ۴ساعت و در گروه دوم ۴۰۰ میکروگرم میزوپروستول بصورت واژینال تجویز میشود، در گروه سوم دوز اول ۴۰۰ میکروگرم بصورت واژینال گذشته میشود و سپس هر ۴ ساعت ۴۰۰ میکروگرم زیرزبانی ادامه داده میشود.این مطالعه بر روی بیمارانیکه طی سالهای 89 و 90 جهت ختم حاملگی 3ماهه دوم به بیمارستان زنان مراجعه میکنند انجام میشود. پیامد اولیه عبارت است ازمیزان سقط ۲۴ و ۴۸ ساعت پس از شروع میزوپروستول و بررسی میزان شیوع هریک از عوارض دارو از قبیل تهوع، استفراغ، تب، اسهال، پارگی رحم، خونریزی شدید و نیاز به ترنسفوزیون در هر گروه.
خلاصه مطالعه
   


IRCT201011202854N6
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
هدف: تعیین تاثیر ترانگزامیک اسید در پیشگیری از افزایش خونریزی در بیماران با آسیب تروماتیک مغزی طراحی: این مطالعه به صورت کارآزمائی بالینی تصادفی شده و دو سو کور بر روی 150یبمار با آسیب تروماتیک مغزی انجام خواهد گرفت. نحوه انجام : در این مطالعه بیمارانی که در طی حداکثر 8 ساعت از زمان تروما به بیمارستان مراجعه نموده اند، پس از انجام سی تی اسکن مغز و اثبات وجود خونریزی مغزی به صورت تصادفی به دو گروه تجربی و کنترل تقسیم خواهند شد. شرایط ورود و خروج اصلی شرکت کنندگان: شرایط ورود به مطالعه: وجود هرگونه ضایعه تروماتیک داخل جمجمه در سی تی اسکن پذیرش اعم از خونریزی داخل جمجمه، خونریزی زیر عنکبوتیه، و ... ؛ سن 15 سال و بیشتر؛ آسیب تروماتیک غیر نافذ؛ اولین سی تی اسکن در طی 8 ساعت اولیه بعد از تروما؛ عدم نیاز به جراحی مغزی در طی 8 ساعت اولیه. شرایط خروج از مطالعه : بیماران با اختلال انعقادی؛ کراتینین سرم بیش از2 میلی گرم؛ آسیب عمده ارگانها که نیازمند مداخله جراحی در طی 8 ساعت اولیه باشد؛ بیمارانی که بیش از 8 ساعت ازوقوع تروما به بیمارستان مراجعه کرده اند؛ بیماران باردار؛ دریافت هرگونه داروئ مختل کننده هموستازوافرادی که انجام CT اسکن ثانویه در آنها امکان پذیر نباشد. مداخلات: در گروه تجربی ترانگزامیک اسید با دوز اولیه 1 گرم در 100 میلی لیترسرم در طی 10 دقیقه انفوزیون شده و سپس با دوز نگهدارنده 1 گرم در 1000 میلی لیتر سرم در طی 8 ساعت انفوزیون خواهد شد. در گروه کنترل از کلرور سدیم 9/0٪ به صورت مشابه استفاده خواهد شد. 24ساعت پس از تجویز دارو مجددا بیمار تحت سی تی اسکن قرار می گیرد. متغیرهای پیامد اصلی: بیماران از نظر سایز توده هموراژیک، ایجاد خونریزی جدید در اسکن، اثرات توده بر روی بافت مغز و وجود ضایعه ایسکمی موضعی مغز مورد بررسی قرار خواهند گرفت. سپس عاقبت بیماران از نظر پاسخ به درمان و افزایش سایز توده هموراژیک به میزان حداقل 25٪ نسبت به اندازه اولیه آن، نیاز به عمل جراحی مغز، بهبودی یا مرگ مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت . همچنین بیماران از نظرعوارض داروئی ترانگزامیک اسید شامل تهوع و استفراغ، درد شکم، اسهال و ترومبوز وریدی مورد بررسی قرار خواهند گرفت. سه ماه پس از تجویز دارو وضعیت بهبودی بر اساس معیار عاقبت گلاسکو ثبت خواهد شد.
خلاصه مطالعه
   


IRCT201011025073N1
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
هدف این مطالعه مقایسه ی اثربخشی دو داروی پلاویکس و کلوپیدگرول در بیماران مبتلا به استروک ایسکمیک مبتلا به بیماری عروق کرونر می باشد. پس از تشخیص قطعی دو بیماری (بیماری عروق کرونر و سکته مغزی) و بررسی شرایط ورود به مطالعه، بیماران به صورت تصادفی در دو گروه تقسیم می شوند. بیماران با کمترااندیکاسیون های مصرف داروی ضد انعقاد از مطالعه خارج می شوند. در نهایت دو گروه 60 نفره بررسی خواهند شد. گروه اول تحت درمان با قرص کلوپیدگرول به میزان 75 میلی در روز از شرکت اکسیر و گروه دوم پلاویکس خارجی به همان میزان برای یک ماه دریافت خواهند کرد. اطلاعات اولیه دموگرافیک و بالینی و بیوشیمی خون (مانند شمارش کامل سلول خونی، قند ناشتا، کلسترول و تریگلسیرید سرم) اطلاعات تست اگریگومتری قبل و پس از یک ماه درمان بررسی خواهند شد. معیار های ورود: بیماران مبتلا به استروک ایسکمیک میتلا به بیماری قلبی کرونر؛ رضایت شرکت در مطالعه؛ بیماران دارای تحمل شرکت در مطالعه؛ بیماران که در مطالعات دیگر شرکت نداشته باشند؛ عدم مصرف داروهای دیگر مداخله گر طی یک ماه اخیر و معیارهای خروج: داشتن هر گونه بیماری خونریزی دهنده مانند زخم پپتیک فعال و یا خونریزی مغزی، هر گونه شرایط مداخله کننده با مصرف این داروها؛ داشتن حساسیت دارویی، اختلاات انعقادی و یا هر گونه منع مصرف داروهای ضد انعقادی مثل خونریزی اخیر و اختلال کبدی و کمبود پلاکت ؛ بیماران نیازمند مداخلات همودینامیک عروقی مانند بالن درمانی؛ سن بالای 85 سال و زیر 18 سال.
خلاصه مطالعه
   


IRCT201105266206N3
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
اين يك مطالعه كارآزمايي باليني – دوسو كور- مورد شاهد و موازي مي باشد كه در دانشجويان مستقر در خوابگاه دانشگاه شاهد كه داراي ديسمنوره متوسط و شديد مي باشند انجام مي گيرد.پرسشنامه كه شامل متغيرهاي دموگرافيك و خصوصيات قاعدگي و تعيين شدت درد مي باشد شدت درد به وسیله امتیاز بندی چند بعد گفتاری سنجیده مي شود و افرادي كه شدت ديسمنوره آنها متوسط وشديد باشد به صورت تصادفي به دو گروه تقسيم مي شوند كه يك گروه زنجبيل و گروه ديگر دارونما دريافت مي كنند. همچنین شدت درد آنها قبل و بعد از مداخله با مقیاس آنالوگ بصری سنجیده شد.
خلاصه مطالعه
   


IRCT201011075124N1
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
مقایسه ی میزان تاثیر تسکین بخشی بر میزان عود ابلیشن در بیماران مبتلا به تاکیکاردی چرخشی گره دهلیزی بطنی برای این منظور یک نمونه ی آماری ، شامل یکصد بیمار مبتلا به avnrt از مراجعین به درمانگه آریتمی انتخاب شده . شرایط ورود به مطالعه : بیمارانی که بر اساس شرح حال - معاینه ی بالینی - نوار قلب جهت ایشان ، avnrt مطرح شده شرایط خروج از مطالعه : بیمارانی که راضی به دریافت داروی تسکین بخشی نبودند ، وجود دو نوع آریتمی در بیمار ، سابقه ی ابلیشن قبلی و سابقه ی استفاده از سایر داروهای روان گردان و ضد تشنج در گذشته بیماران بصورت تصادفی به دو گروه جهت دریافت تسکین بخشی و بدون دریافت seadation تقسیم می شوند . گروه کاندید دارو ترکیبی از داروهای میدازولام ، پروپانل و فنتانل (براساس وزن و موارد لازم احتیاط در مورد داروی خاص) دریافت می کنند . در مرحله ی بعد میزان عود ابلیشن در دو گروه مورد مقایسه قرار خواهند گرفت
خلاصه مطالعه
   


IRCT201011085134N1
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
1) مقدمه: بيماريهاي ايسكميك قلب از شايعترين علل مرگ و مير هستند. اين بيماريها از يك ايسكمي بدون علامت تا آنژين صدري ناپايدار، انفاركتوس ميوكارد يا مرگ ميتوانند گسترش يابند. دراين ميان، آنژين صدري ناپايدار به درد جلوي قفسه سينه اطلاق ميشود كه علت آن ايسكمي ميوكارد ميباشد. اين درد داراي پاسخهاي فيزيولوژيك و تنش براي بيمار ميتواند باشد. دو روش براي كنترل درد وجود دارد: دارويي و غيردارويي. پرستاران در محيطهاي باليني از روشهاي غيردارويي به عنوان يك مراقبت مكمل براي تسكين درد استفاده ميكنند. ماساژ يكي از روشهاي غيردارويي است كه ميتواند براي تسكين درد استفاده شود. 2) هدف: تعيين تاثير ماساژ قدام فقسه سينه به روش Tellington بر روي شدت درد فقسه سينه بيماران با آنژين صدري ناپايدار 3) طراحی مطالعه: كارآزمايي باليني با طرح گروه كنترل با پيش آزمون و پس آزمون 4) روش اجرا: دراين مطالعه، بيماران مبتلا به آنژين صدري ناپايدار كه داراي درد فقسه سينه هستند انتخاب شده و به دو گروه آزمون و كنترل تقسيم ميشوند. در گروه آزمون، بعد از اينكه بيمار درد فقسه سينه را ابراز كرد، ابتدا از شدت درد توسط مقياس بينايي بصري اندازه گيري ميشود، سپس همزمان باتجويز نيتروگليسيرين، قدام فقسه سينه او به مدت 5 دقيقه ماساژ داده ميشود. سپس مجددا شدت درد توسط معيار فوق اندازه گرفته ميشود. درگروه كنترل، بعد از ابراز درد فقسه سينه ابتدا شدت آن اندازه گيري ميشود، سپس نيتروگليسيرين براي بيمار تجويز ميشود و مجددا بعد از 5 دقيقه شدت درد فقسه سينه او اندازه گيري ميشود. در نهايت ميانگين نمرات دو گروه مورد اندازه گيري قرار ميگيرد. 5) معيارهاي ورود به مطالعه: الف- هوشياري كامل بيمار ب- توانايي برقراري ارتباط كلامي پ- عدم سابقه ضربه يا جراحي در قفسه سينه 6) معيارهاي خروج از مطالعه: الف- بيمار معتاد ب- بيماران با آريتمي هاي خطرناك پ- دريافت مسكن در يكساعت قبل 7) متغير پيامد اصلي: كاهش درد قفسه سينه
خلاصه مطالعه
   


IRCT201012014104N3
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
اهداف: بررسی تاثیر دستگاه شبیه ساز اسب درمانی برروی بیماران با کمردرد مکانیکال در کاهش درد , بهبود میزان ناتوانی و افزایش دامنه حرکتی ستون فقرات طراحی: تصادفی-در این مطالعه فرد آنالیز کننده دادهها نسبت به گروه های مورد مطالعه کور خواهد بود. نحوه انجام: -معیارهای ورود به مطالعه: درد کمر با یا بدون درد ساق به مدت بیش از 4 هفته; سن 60-18سال; وزن کمتر از 120 کیلو گرم (به علت محدودیت دستگاه) معیارهای عدم ورود به مطالعه: کمردرد کمتر از 4 هفته; علل اختصاصی کمردرد نظیر عفونت, آرتریت روماتوئید, شکستگی, دیسکوپاتی شدید, اسپوندولیستزیس یا اسپوندولیزیس و ...; ناتوانی در نشستن روی دستگاه به هر دلیل اعم از ترس, اختلال تعادل شدید و ...; سابقه جراحی در ناحیه کمر; حاملگی; وزن بیشتر از 120 کیلو گرم; سن کمتر از 18 و بیشتر از 60سال; پوکی استخوان شدید; کوکسادینی. حجم نمونه 80 نفر می باشد. مداخلات: در مرحله اعمال مداخله همه بیماران تحت درمان با درمان های فیزیوتراپی رایج برای کمردرد قرار خواهند گرفت. گروه مداخله علاوه بر درمانهای فوق, تحت درمان با اسب درمانی نیز قرار خواهد گرفت. تعداد جلسات فیزیوتراپی 15 جلسه خواهد بود. تعداد جلسات استفاده از دستگاه اسب درمانی 15 جلسه و در هر جلسه 15 دقیقه خواهد بود. متغییرهای پیامد اصلی: درد یا میزان ناتوانی بیماران
خلاصه مطالعه
   


IRCT201011155181N1
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
هدف از این تحقیق مقایسه دو داروی rh FSH و سینال اف از نظر تاثیر بر روی کیفیت اووسیتها میزان موفقیت در زنان نابارور شرکت کننده در سیکل های کمک باروری می باشد. نوع مطالعه کارآزمایی بالینی آینده نگر، یک سوکور و راندوم می باشد. 200 زن مراجعه کننده به درمانگاه نازایی جهت سیکل ICSI بطور تصادفی ساده به دو گروه مساوی تقسیم خواهند شد و داروی تحریک تخمک گذاری در یک گروه rh fsh و در گروه دوم سینال اف خواهد بود. هدف اصلی بررسی درصد اووسیت های متافاز دو، در دو گروه از بیماران فوق بوده و اهداف ثانوی نیز بررسی اووسیت های متافاز یک، اووسیت های آترتیک و وزیکول ژرمینال و شکل ظاهری ناحیه زونا سیتوپلاسم و جسم قطبی و همچنین میزان حاملگی بالینی، میزان باروری تخمک ها و طول دوره تحریک تخمک گذاری و میزان آمپولهای مورد استفاده در هر گروه می باشد.
خلاصه مطالعه
   


IRCT201011205206N1
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
هدف: تعيين اثربخشي كپسول نعنا در مقايسه با داروي مفناميك اسيد بر درمان ديسمنوره اوليه طراحي انجام مطالعه: كارآزمايي باليني تصادفي شده از نوع متقاطع -دو سو كور - كنترل با دارو نما روش انجام مطالعه: معيارهاي ورود: 1) ديسمنوره اوليه، 2) مجرد بودن، 3) سن 18 تا 25 سال معيارهاي خروج: 1) منع مصرف نعنا شامل: انسداد مجراي کيسه صفرا، آلرژي به نعنا، کوله سيستيت، بيماري مزمن کبدي و بيماران مبتلا به رفلاکس مري ـ معده، 2) منع مصرف مفناميك اسيد شامل: حساسيت مفرط به دارو، التهاب و زخم گوارشي، سابقه بيماري کليوي و کبدي، ديسکرازي‌هاي خوني، آسم، ديابت مليتوس و حساسيت مفرط به آسپيرين حجم نمونه: 432 مداخلات •گروه مداخله 1: كپسول روغن نعنا با نام تجاري (colpermin) روزانه 3 كپسول هر 8 ساعت به مدت 3 روز. •گروه مداخله 2: كپسول مفناميک اسيد با نام تجاري (Ponstan) ساخت شرکت رازک 250 ميلي‌گرم هر 8 ساعت به مدت 3 روز •گروه شاهد: دارونما كپسول حاوي شكر پيامد مورد مطالعه: 1) مدت درد، 2) شدت درد، 3) ميزان خونريزي، 4) تهوع، 5) استفراغ، 6) اسهال
خلاصه مطالعه
   


<<  10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20  >>