شنبه - ۲۷ آبان ۱۳۹۶

 

تعداد کل کارآزمایی های ثبت شده : 15224   

 

تعداد 1675 جواب برای جستجوی شما پیدا شد

IRCT201102215878N1
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
هدف مطالعه: هدف از این کارآزمایی بالینی دو سو کور مقایسه تاثیر داروهای کلسی سوی بالانس و ویتاگنوس بر علايم يائسگي ( گرگرفتگی، بی حسی، بی خوابی، عصبانیت، احساس غمگینی شدید، سرگیجه، ضعف و خستگی، درد عضلانی یا مفصلی، سردرد، تپش قلب، مور مور شدن پوست) می باشد. معیارهای کلیدی ورود و خروج به مطالعه: زنان سنین یائسگی که حداقل یکسال از قطع قاعدگی آنها گذشته باشد و ازعوارض یائسگی رنج ببرند، در پژوهش وارد گشته و داشتن سابقه و یا ابتلا به بیماریهای بدخیم؛ ابتلا به بیماریهای فعال کبدی و کلیوی؛ مصرف آندروژن یا پروژسترون یا HRT یا هر داروی دیگری برای درمان عوارض یائسگی باعث خروج از مطالعه خواهد شد. جمعیت مورد مطالعه و حجم نمونه: 70 نفراز زنان یائسه شهر تهران می باشند. مداخله مورد مطالعه و زمان آن: پس از توضیح کامل تحقیق به نمونه ها و اخذ رضایت نامه کتبی، اطلاعات مربوط به یائسگی در پرسشنامه ثبت و برای تعیین شدت علایم یائسگی از شاخص کوپرمن استفاده می شود. نمونه ها بطور تصادفی به دو گروه مساوی تقسیم شده، به یک گروه ویتاگنوس و به دیگری کلسی سوی بالانس داده می شود. در پایان هر هفته به منظور اطمینان از مصرف دارو با واحدهای پژوهش تماس تلفنی گرفته شده و علل خروج احتمالی از پژوهش ثبت می گردد . در پایان هفته 4 و 8 پرسشنامه کوپرمن مجددا تکمیل شده و مقایسه دو گروه انجام می شود . نتایج با استفاده از نرم افزار SPSS تجزیه و تحلیل می گردد. پیامدهای اولیه: بهبود عوارض یائسگی
خلاصه مطالعه
   


IRCT201101054224N9
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
برای کاهش یادآوری و کم کردن صدمات روحی در اعمال دندانپزشکی تحت بیهوشی عمومی،با استفاده از یک پیش داروی موثر، القای بیهوشی عمومی آرام را تسهیل می کند. هدف از این تحقیق تعیین میزان تاثیر میدازولام خوراکی در کاهش یادآوری اعمال دندانپزشکی در بچه ها است.در این مطالعه کارآزمایی بالینی آینده نگر بر روی ،60 نفر از بچه های غیر همکار، از آنهایی که برای اعمال دندانپزشکی تحت بیهوشی عمومی ارجاع داده می شوند،انتخاب شده اند. بجه های سالم (ASAI-ASAII)، و4 تا10 ساله باامتناع از درمان، این بچه ها فوق العاده غیر همکار و مضطرب هستند. اگر بچه ها تنفس ناپایدار،داشتن هرگونه هیپوکسی،آریتمی یا درد در اتاق ریکاوری دارند از مطالعه خارج می شوند، مریض ها به دو گروه مورد و شاهد تقسیم شده اند.گروه مورد , 0.5 میلی گرم برای هر کیلو گرم میدازولام قابل تزریق, مخلوط با ابمیوه را ،20 دقیقه قبل از جدا شدن از والدینشان دریافت می کنند. اگر بچه ها اجازه رگ گرفتن قبل از القای بیهوشی عمومی را ندهند، با استفاده از بیهوشی استنشاقی که ترکیب اکسیژن، نیتروزاکسید، ایزو فلوران است انجام می شود. نگهداری بیهوشی و مانیتورینگ استاندارد و یکسان حین عمل برای همه کودکان انجام می شود. مراقبت به هوش آمدن بر اساس سیستم نمره بندی (PADS) وپروتکل استاندارد برای همه مریض ها در طی زمانی که در اتاق ریکاوری هستند انجام می شود. بعد از آن در مورد یادآوری اتفاقات از کودک پرسیده می شود.
خلاصه مطالعه
   


IRCT201101095578N1
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
پس از ابليشن جهت جلوگیری از ايجاد هماتوم و خونريزي بیماران بايد برای مدت 6-4 ساعت در تخت استراحت مطلق داشته باشند. در نتیجه ی بی حرکت خوابیدن طولاني مدت روی تخت ممكن است کمردرد براي بيماران ایجاد شود. این مطالعه با هدف تعیین تاثیر تداوم تغییر وضعیت بدن حین و بعد از درمان رادیوفرکوئنسی دیس ریتمیهای قلبی بر کمردرد و وضعیت همودینامیکی بیماران انجام شده است. اين پژوهش يك مطالعه نيمه تجربي مي باشد. 75 نفر نمونه مبتلا به دیس ریتمیهای قلبی، در محدوده سنی 80-18 سال که سابقه کمردرد و اختلالات خونریزی دهنده شناخته شده نداشتند به صورت تصادفي به سه گروه تخصيص داده شدند. گروه كنترل، تغییر وضعیت داده نشدند، گروه آزمون A حین و بعد از ابلیشن و گروه آزمون B بعد از ابلیشن تغییر وضعیت داده شدند. شدت درد، فشار خون، تعداد نبض و ميزان خونريزي و هماتوم اندازه گيري شد. تفاوت معني داري بين گروه ها از نظر مشخصات فردي بيماران، ميانگين فشار خون، ضربان قلب و ميزان كل خونريزي و هماتوم، در زمان ورود به بخش مشاهده نشد. بيماران گروه A در 6 ساعت اول پس از ابليشن كمردرد كمتري و گروه B در 4 ساعت اول پس از ابليشن كمردرد كمتري در مقايسه با گروه كنترل تجربه كرده بودند. بيماران گروه B در زمان هاي 2، 4 و 6 ساعت پس از ابليشن درد بيشتري نسبت به گروه A تجربه كرده بودند. تغییر وضعیت بيماران حين و پس از ابليشن بدون افزايش ميزان خونريزي و هماتوم باعث كاهش يا پيشگيري از كمردرد مي شود.
خلاصه مطالعه
   


IRCT201102185857N1
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
مطالعه حاضر به صورت یک کارآزمایی بالینی تصادفی شده دو سو کور بر روی 80 بیمار 18 تا 60 ساله، ASA1،2 کاندید عمل جراحی داکریوسیستورینوستومی بستری شده در بیمارستان حضرت رسول که دارای معیارهای ورود به مطالعه بودند، طی سال های 1388تا 1390 انجام شده است. به 40 نفر مورد داروی پره گابالین و به 40 نفر شاهد، دارونما تجویز شد. پس از گروه بندی تصادفی بیماران، در گروه پره گابالین بیماران 300 میلی گرم پره گابالین یک ساعت قبل از عمل جراحی صبح روز عمل دریافت کرده اند. شدت درد پس از عمل جراحی برحسب VAS تا 24 ساعت پس از عمل، میزان مصرف مسکن، بروز تهوع و استفراغ طی 24 ساعت اول پس از جراحی تعیین و در 2 گروه مقایسه گردید
خلاصه مطالعه
   


IRCT201101115591N1
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
هدف : زایمان زودرس به زایمان قبل از 37 هفته کامل حاملگی اطلاق می شود ومسئول بسیاری ازمرگ ومیر نوزادان می باشد. عوامل فارماکولوژیک متعددی ازجمله اگونیست های ß آدرنرژیک درجلوگیری از زایمان زودرس مورد مطالعه واستفاده قرارگرفته اند ولی تأثیرآنها هنوز مورد تأئید نیست. باتوجه به اهمیت عوارض زایمان زودرس برروی مادرو جنین وعدم وجود مطالعات جامع، تأثیرایزوکسوپرین که یکی از پرمصرف ترین داروی مورداستفاده درجلوگیری از زایمان زودرس میباشد موردبررسی قرارمی گیرد. روش کار: این مطالعه به صورت کارآزمایی بالینی تصادفی دو سویه کور آینده نگر تك مركزي روی 81 نفرخانم باردار تک قلو با پرده های جنینی سالم درسن حاملگی بین 26 تا 34 هفته با تشخیص انقباضات زودرس زایمان صورت می گیرد. موارد پارگی زودرس پرده ها، کوریوآمینونیت، خونریزی های قبل از زایمان و بیماری های سیستمیک همراه از مطالعه خارج می گردند. این افراد پس از توقف انقباضات با سولفات منیزیم وریدی، بطور تصادفی به دوگروه مداخله وکنترل تقسیم می شوند وافراد گروه مداخله تحت تجویز ایزوکسوپرین خوراکی و گره کنترل پلاسبو (تا هفته 34 حاملگی) قرارمی گیرند. سپس میزان پاسخ به درمان با بررسی مدت حاملگی 48 ساعت تا یک هفته پس از توقف انقباضات و تا هفته 34 و سن حاملگی در زمان زایمان در دوگروه موردبررسی قرار می گیرند.
خلاصه مطالعه
   


IRCT201101135181N5
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
هدف این مطالعه بررسی پیامد ARTدربیماران PCOD باشرایط ورود به این طرح که انتاگونیست GNRHرا با پروتکل FIXED ویاFlexible را دریافت کردند میباشد.در گروه Fixed از روز سوم خونریزی ، گنادوتروپین IU150 rFSH گنالف-اف روزانه شروع شده سپس از ششمین روز تجویز گنادوتروپین ،ستروتید 25/0میلی گرم Cetrotide 0.25 mg تجویز شده با مونیتورینگ سونوگرافی وقتی حداقل 3 فولیکول ≥17میلمتری داشته باشد 10000 واحد HCG)pregnyl the netherland تزریق شده و 34-36 ساعت بعد تحت بیهوشی جنرال پانکچر تخمدان انجام خواهد شد. درگروه flexible از روز سوم خونریزی ، گنادوتروپین IU150 rFSH گنالف-اف روزانه شروع کرده سپس در صورت وجود یک فولیکول ≥ 12 میلی متری ستروتید 25/0میلی گرم Cetrotide 0.25 mg تجویز شده وادامه کار طبق روال گروه قبلی خواهد بود . در هر دو گروه تنظیم دوز گنادوتروپین rFSH بر اساس مونیتورینگ سونوگرافی انجام شده و نیز تزریق ستروتید تا زمان تزریق HCG ادامه خواهد داشت.
خلاصه مطالعه
   


IRCT201101133004N4
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
در این مطالعه بالینی تصادفی ، تاثیر طب فشاری، کپسول روغن ماهی و ایبوپروفن در درمان دیسمنوره اولیه ارزیابی خاهد شد.180 خانم مبتلا به دیسمنوره اولیه انتخاب و بطور تصادفی در سه گروه قرار خواهند گرفت. در گروه طب فشاری بعد از شروع دیسنوره ، ما نقطه سانینجائو در 2 پا را به مدت 20 دقیقه در روز فشار می دهیم. در گروه روغن ماهی، بیماران 1000 میلی گرم در روز، در همه روزهای سیکل ،کپسول روغن ماهی دریافت خواهند کرد و در گروه ایبوپروفن ، 400 میلی گرم هر 8 ساعت در روز قرص ایبوپروفن خواهند خورد. درمانها به مدت 2 سیکل متوالی ادمه می یابد.در ماه اول و دوم بعد از آغاز درمان و 2 ماه بعد از اتمام درمان شدت درد قاعدگی تخمین زده خواهد شد.
خلاصه مطالعه
   


IRCT201101245683N1
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
هدف از انجام این مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی دو سوکور، بررسی درمان جایگزینی گیاهی برای درد قاعدگی دیسمنوره اولیه می باشد. در این مطالعه 84 بیمار که واجد معیارهای ورود و خروج مطالعه باشند، بطور تصادفی در یکی از گروه های مداخله یا کنترل قرار می گیرند. بیماران در گروههای مداخله آویشن و ایبوبروفن همراه با دارونما دریافت خواهند کرد و در گروه کنترل دارونما با شکل و دوز مشابه دریافت خواهند نمود. شدت دیسمنوره با معیار آنالوگ بینایی در هر گروه اندازه گیری و مقایسه خواهد شد.
خلاصه مطالعه
   


IRCT201105136466N1
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
بوی بد دهان یا هالیتوزیس،نفس ناخوشایندی است که از دهان فرد ساطع می شود،صرف نظر از اینکه مواد بد بو در تنفس،منشا داخل دهانی یا خارج دهانی داشته باشد. بیماریهای سیستمیک مثل دیابت،بیماریهای دستگاه تنفسی،بیماریهای دستگاه گوارشی مثل رفلاکس مری-معده و ... به عنوان مشکلات خارج دهانی و بیماریهایی مثل پوسیدگیهای دندانی،بیماریهای پریودنتال و قشر پوشاننده روی زبان به عنوان علل داخل دهانی در نظر گرفته میشوند. درمان روتین که برای این بیماران پیشنهاد میشود، مراجعه به پزشکان متخصص برای رفع علل خارج دهانی و همچنین ارجاع به متخصص پریودنتولوژی برای جرم گیری یا درمانهای جراحی می باشد.یک راه آسان تر و کم هزینه تر که شاید زیاد مورد توجه قرار نگرفته،دادن پروتکل های بهداشتی شامل استفاده از مسواک و نخ دندان و دهانشویه میباشد. دهانشویه گیاهی پرسیکا که در داروخانه ها موجود می باشد،دارای اثرات درمانی اثبات شده و مناسبی بر ژنژیویت ،زخمهای دهانی و کاهش تعداد باکتریهای حفره دهان دارد و همچنین بر خلاف دهانشویه های شیمیایی اثرات جانبی مضری نیز گزارش نشده است.اثر این دهانشویه بر بوی بد دهان سوالی است که در این مطالعه به دنبال پاسخی برای آن هستیم.
خلاصه مطالعه
   


IRCT201102015444N2
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
این مطالعه از نوع کارآزمایی بالینی قبل و بعد بوده.در 30 بیمار علامتدار حاوی میوم رحمی بزرگتر یا مساوی 3 سانتیمتر که در سنین قبل از یائسگی قرار دارند داروی لتروزول (نسل سوم داروهای مهار کننده آروماتاز )داده میشود.تمام بیماران با شرایط ذکر شده وارد مطالعه میشوند وبیمارانی که قبل از آن درمان هورمونی دیگری دریافت نموده اند و بیمارانی که مشکلات طبی شدید دارند و یا درمان جراحی میوم شده اند از مطالعه خارج می شوند. در ابتداي مطالعه در روز سوم سيكل قاعدگي در همه بيماران در مركز خاصي سونوگرافي رحم وضمائم انجام ميشود و سایز میوم و مکان و تعداد آن تعیین می گردد. همچنين نمونه خون جهت تعيين هموگلوبين و FSH و LH و استرادیول و فریتین سرمی درآزمايشگاه معینی گرفته مي شو در ابتدا پرسشنامه اي برای تمام بيماران پر مي شود كه شامل اطلاعاتي در مورد علائم همراه با ميوم هاي رحمي از جمله احساس فشار و سنگيني در لگن و علائم تكرر ادرار ، درد لگني ودیس منوره و طول مدت خونریزی و همچنين سابقه ناباروري مي باشد و سپس بيماران به مدت 90روز به طور پيوسته تحت درمان با لتروزول به ميزان 5/2 میلی گرم روزانه قرار مي گيرند .در پايان مطالعه سونوگرافي مجدد و نمونه گيري از خون براي مقايسه انجام مي شود و پزسشنامه اي در مورد تغيير علائم بيمار و عارضه جانبي( در صورت وجود) پر مي شود.
خلاصه مطالعه
   


<<  12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22  >>