شنبه - ۲۷ آبان ۱۳۹۶

 

تعداد کل کارآزمایی های ثبت شده : 15224   

 

تعداد 1675 جواب برای جستجوی شما پیدا شد

IRCT2017082233722N3
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
در این مطالعه ما اثر دهانشویه cinnamaldehyde 1% را در بهبودی التهاب لثه بیماران دارای ژنژیویت مورد بررسی قرار می دهیم. 105نفر از مراجعین مبتلا به ژنژیویت به بخش بیماری های دهان دانشکده ی دندانپزشکی ساری در تابستان 1396 به سه گروه تقسیم میشوند. یکی از این گروه ها درمان با دهانشویه ی دارچین را دریافت می کند. یک گروه دهانشویه کلرهگزیدین و گروه دیگر پلاسبو دریافت می کنند. در هر گروه باید دهانشویه ها دو بار در روز (صبح و غروب) به مدت پنج هفته استفاده شوند. بعد از گذشت سه هفته معاینه اول برای ثبت GIو PI صورت میگیرد و دو هفته پس از معاینه دوم ، معاینه سوم برای ثبت GI و PI نهایی انجام میشود و در نهایت GI و PI در سه گروه با هم مقایسه می شوند.
خلاصه مطالعه
   


IRCT2017081711341N8
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
این مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی شده یک سو کور (پژوهشگران و تیم آماری از مداخله اختصاص یافته بی اطلاع هستند) به منظور مقایسه اثر روغن کنجد با ‍ژل ديكلوفناك بر علايم باليني بيماران مبتلا به استئوآرتريت زانو انجام می شود. 90 بیمار پس از امضا نمودن رضایت کتبی آگاهانه بر اساس معیارهای American College of Rheumatology پذیرفته می شوند. عمده معیارهای خروج شامل: حساسیت و آلرژی به روغن کنجد يا ژل دیکلوفناک و يا سلكوكسيب؛ عدم تمایل به ادامه شرکت در مطالعه؛ جايگزيني مفصل به طريق جراحي؛ مصرف همزمان گلوكوزامين وكندروتين سولفات؛ تزريق داخل مفصلي كورتيكواستروئيد یا هیالورونیک اسید در زانو در 3 ماه اخير؛ تزريق داخل مفصلي كورتيكواستروئيد یا هیالورونیک اسید در ديگر مفاصل در 1 ماه اخير؛ خانم هاي حامله و شیرده؛ مصرف استروئید خوراکی و موضعی طی 14 روز قبل مطالعه. سپس بیماران به وسیله بلوک های تصادفی به دو گروه وارد می شوند. قرص سلکسیب 100 میلی گرم هم در اختیار بیماران قرار می گیرد تا در صورت وجود درد مورد استفاده قرار گیرد. داروها به صورت کدبندی و بدون نام با مقدار مصرف سه بار در روز به مدت 2 هفته در اختیار گروههای مداخله قرار می گیرد. بيماران در ابتدای مطالعه و بصورت دو هفته یکبار تا چهار هفته بر اساس پرسشنامه وومک، وضعیت کلی درد، عملکرد فیزیکی و خشکی مفصل مورد ارزیابی قرار می گیرند.
خلاصه مطالعه
   


IRCT2017082029132N4
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
- هدف اصلی: مقایسه سوزن زنی خشک (بدون تزریق دارو) و تزریق استروئید در درمان التهاب فاسیای کف پایی. - نوع مطالعه: یک کارآزمایی بالینی یک سویه کور، مداخله ای درمانی و تصادفی شده. -گروه تحت کورسازی: بیماران - نوع تصادفی سازی: تصادفی سازی بلوک، قبل از شروع مطالعه هر شماره از 1 تا 70 به طور تصادفی در یکی از گروههای مطالعه (استروئید یا سوزن زنی خشک) با استفاده از نرم افزار کامپیوتری (اکسل 2010، مایکروسافت، ردموند، واشنگتن) اختصاص داده شد. بیماران به ترتیب پذیرش در درمانگاه ارتوپدی توسط یک هماهنگ کننده مطالعه که درگیر درمان یا مراقبت از بیمار نبود، شماره (از 1 تا 70) دریافت می کردند. - جمعیت مورد مطالعه: 70 نفر واجد شرایط از سن 18 تا 70 ساله که برای درمان التهاب فاسیای کف پایی برنامه ریزی شده بودند. - معیارهای ورود به مطالعه: افراد 18 تا 70 ساله و شرح حال حداقل 3 ماه درد پاشنه کف پا که طبق دستورالعمل بخش ارتوپدی انجمن فیزیوتراپی آمریکا برای آنها التهاب فاشیای کف پایی تشخیص داده شده است. - معیارهای خروج از مطالعه: شرح حال دیابت، آرتریت روماتوئید، کف پای صاف، رادیکولوپاتی ها و بدخیمی های پا، عفونت ها، وجود زایده های شاخی در استخوان کالکانئوس و شکستگی. - اندازه نمونه: 70 نفر افراد واجد شرایط که به طور تصادفی به دو گروه تقسیم شدند: گروه تزریق استروئید (35) و گروه سوزن زنی خشک (35). - مداخله: پس از استریل کردن استاندارد پوست در منطقه کف پا، سوزن زنی موضعی تنها در نقاط درد در فاسیای کف پا انجام شد. ما از سوزن های 0.3 میلیمتری (شماره 30) برای همه بیماران استفاده کردیم. در گروه مداخله 1، به نام گروه استروئید، سوزن زنی با تزریق 1 میلی لیتر از دپو-مدرول (متیل پردنیزولون استات) 40 میلی گرم / میلی لیتر به محل مورد نظر پا و از طریق یک سرنگ 2 میلی لیتر برای مدیریت التهاب فاسیای کف پایی همراه شد. سوزن بلافاصله پس از اتمام تزریق، خارج می شد. در گروه مداخله 2، به نام گروه سوزن زنی خشك، بیماران تحت سوزن زنی خشک (بدون تزریق دارو) در نقاط مورد نظر قرار گرفتند که سوزن به تدریج طی 30 ثانیه خارج می شد. - زمان مداخله: حین درمان. - پیامدها: پیامد اولیه: شدت درد در فاشیای کف پایی. پیامد ثانویه: فاقد پیامد ثانویه.
خلاصه مطالعه
   


IRCT2017082011341N9
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
این مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی شده دو سویه کور به منظور مقایسه اثر یک فرآورده موضعی روغن تخم کتان با ‍ژل ديكلوفناك بر علايم باليني بيماران مبتلا به استئوآرتريت زانو انجام می شود. 94 بیمار پس از امضا نمودن رضایت کتبی آگاهانه، بر اساس كرايترياي طبقه بندی American College of Rheumatology و معیار Kellegren-Lawrence به تشخیص پزشک، در محدوده سن35-70 سال پذیرفته می شوند. سپس به وسیله بلوک های تصادفی به دو گروه وارد می شوند. تعداد 100 عدد قرص استامینوفن 500 میلی گرم هم در اختیار بیماران قرار می گیرد تا در صورت وجود درد مورد استفاده قرار گیرد. داروها به صورت کدبندی و بدون نام با مقدار مصرف سه بار در روز به مدت 4 هفته در اختیار گروههای مداخله قرار می گیرد. بيماران در ابتدای مطالعه و بصورت دو هفته یکبار تا 4 هفته بر اساس پرسشنامه کووس مورد ارزیابی قرار می گیرند.
خلاصه مطالعه
   


IRCT2017082735916N1
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
هدف از این مطالعه، مقایسه تاثیر دو ژل آنتی باکتریال کلرهگزیدین 0.2% و ژل اوزون در پیشگیری از بروز حفره خشک و کاهش درد بعد از خارج کردن دندان است. نمونه های این مطالعه 90 بیمار مرد سالم غیرسیگاری بین سنین 15-60 سال بودند که برای جراحی دندان عقل مندیبل خود مراجعه کرده بودند. سه گروه ژل کد گذاری شدند؛ سی سرنگ ژل کلرهگزیدین0.2%، سی سرنگ ژل اوزون و سی سرنگ ژل پلاسبو(پترولیوم). قبل از جراحی روند کار برای بیماران توضیح داده شده و رضایت کتبی از آنها گرفته شد. بعد از جراحی هر دندان و شست و شوی ناحیه، ژل ها که به صورت کدگذاری شده بودند، در ساکت دندانی قرار گرفته و روی آن سوچور زده می شد. بیماران در روزهای اول، سوم و هفتم بعد از جراحی فالو می شدند و ناحیه از نظر بروز حفره خشک بررسی می شد. همزمان به بیماران پرسشنامه Visual Analogue Scale جهت اندازه گیری درد هرروز داده شد.در نهایت سه گروه باهم مقایسه می شدند.
خلاصه مطالعه
   


IRCT2017082117756N24
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
این مطالعه با هدف مقايسه اثر تجویز فعال کننده نوترکیب پلاسمینوژن بافتی با تجویز درمان ضد پلاکت دوگانه بر بهبود نمره استروک موسسه ملی سلامت در درمان بیماران استروک ایسکمیک حاد انجام می گردد. تعداد 60 بیمار دارای شرایط ورود به مطالعه به روش در دسترس وارد مطالعه خواهند شد. معیار ورود اصلی شامل سکته مغزی ایسکمیک اثبات شده، شروع علایم سکته مغزی کمتر از چهار ساعت و نیم از زمان مراجعه به بیمارستان و نمره بالینی استروک موسسه ملی سلامت بیشتر از 4 و کمتر از 18 و معیار خروج اصلی سن بالاتر از 80 سال، شواهد استروک هموراژیک در سی تی اسکن بدو ورود و مصرف فعلی داروهای ضد انعقاد خوراکی است. مطالعه آینده نگر دوسوکور یک مرکزی است. بیماران به صورت تخصیص تصادفی بلوک شده 1:1 در گروه مورد (30 بيمار) و گروه شاهد (30 بيمار) قرار گرفته اند. گروه مورد، تزريق داخل وریدی فعال کننده نوترکیب پلاسمینوژن بافتی (رتليز®) به صورت 0.9 میلی گرم به ازاء هر کیلوگرم وزن بدن (با بیشینه دوز 90 میلی گرم) دریافت می کنند که 10 درصد دوز کل به صورت بولوس و باقی مانده به صورت انفوزیون 60 دقیقه ای تجویز می گردد. گروه شاهد، درمان ضدپلاکت دوگانه به صورت مصرف روزانه 80 میلی گرم آسپرین و 75 میلی گرم کلوپیدوگرل به مدت سه ماه دریافت می نمایند. بعد از سه ماه کلوپیدوگرل قطع خواهد شد. پاسخ باليني در هر دو گروه با بررسی نمره استروک موسسه ملی سلامت در بدو ورود، پس از گذشت 24 ساعت و 48 ساعت از شروع درمان و در هنگام ترخیص اندازه گیری خواهد شد.
خلاصه مطالعه
   


IRCT2017082435883N1
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
مطالعه حاضر با هدف بررسی اثر سکنجبین زرشکی بر علایم بالینی و آزمایشگاهی کلستاز اکتسابی مزمن اینتراهپاتیک شامل کلانژیت اسکلروزان اولیه، سیروز صفراوی اولیه و کلستاز ناشی از دارو طراحی گردید. این مطالعه از نوع مداخله‌ای بدون کنترل است. معیار ورود: سن بالاتر از 18 سال که حداقل بیش از 6 ماه قرص اورسودوکسی کولیک اسید (UDCA) مصرف کرده اند و علایم بالینی و آزمایشگاهی آنها زیر 50 درصد کاهش داشته است. معیارهای خروج: بارداری؛ ایدز؛ کانسر پانکراس؛ کانسر گوارشی؛ کلانژیوکارسینوم؛ تومورهای ناف کبد؛ MELD بیشتر از 15. تعداد نمونه 30 بیمار است. علایم بالینی مورد نظر شامل خارش، خستگی و احساس حرارت، علایم آزمایشگاهی مورد نظر شامل بیلی روبین، آلکالن فسفاتاز، آسپارتات آمینو ترانسفراز و آلانین آمینو ترانسفراز است که قبل از ورود به مطالعه میزان خارش، خستگی و احساس حرارت توسط پرسشنامه و چک لیست و علایم آزمایشگاهی توسط آزمایش خون برای بیمارانی که وارد مطالعه می‌شوند اندازه‌گیری می‌گردد. سپس سکنجبین زرشکی بر اساس 10 الی 15 گرم زرشک روزانه که از آن عصاره هیدروالکلی گرفته می‌شود، در 30 سی سی سکنجبین دو بار در روز همراه با قرص اورسودوکسی کولیک اسید به میزان 13 تا 15 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن در روز به مدت سه ماه برای بیماران به صورت خوراکی تجویز می‌شود. بیماران هر ماه توسط رزیدنت طب سنتی ویزیت شده، علایم بالینی و آزمایشگاهی ذکر شده مانند قبل از ورود به مطالعه بررسی و ماهانه ثبت می‌گردد.
خلاصه مطالعه
   


IRCT2017082712782N17
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
در این مطالعه دو سوکور، کارآزمایی بالینی ، با هدف بررسی اثر اسپری بینی نیجلا سیتوا بر درمان رینو سینوزیت مزمن انجام خواهد گرفت ، معیار های ورود به مطالعه شامل :بیماران با رینوسینوزیت مزمن که اندیکاسینون مداخله داروی دارند؛ سن بین 18 تا 72 سال. همچنین معیار های خروج به مطالعه شامل افرادی که آلرژی به گیاهان داروی دارند؛ افرادی که پیگیری را انجام نمی دهند ؛ افرادی که رضایت شرکت در مطالعه را ندارند، است. حجم نمونه در این مطالعه 72 نفر است که مطابق با آزمون تصادفی سازی بیماران در دو گروه موازی قرار خواهند گرفت. گروه مداخله تحت درمان با 2 پاف اسپری بینی نیجلا سیتوا روزانه و گروه پلاسیو تحت درمان با 2 پاف اسپری بینی سدیم کلراید روزانه قرار میگیردند ، طول دوره درمان در هر دو گروه 8 هفته خواهد بود، بعد از طول مدت درمان میزان بهبودی بیماران در دو گروه با استفاده از پرسشنامه از قبل تهیه شده بررسی می شود.
خلاصه مطالعه
   


IRCT2017102325266N2
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
مطالعه به صورت یک کارآزمایی بالینی تصادفی موازی جهت ارزیابی تاثیر ویتامینD بر نوروپاتی دیابتی طراحی شده است. 60 بیمار از بین مراجعین مرکز تحقیقاتی درمانی دیابت استان یزد بر اساس معیار های ورود(رده سنی 40-60 سال؛ دارای تشخیص نوروپاتی دیابتی) و خروج(عدم وجود نبض پا؛ قطع در اندام تحتاني؛ بارداری؛ مصرف‌کنندگان فعلی مکمل ویتامینD و کلسیم و یا مولتی‌ویتامین؛ مصرف ویتامینD تزریقی در 6 ماه اخیر، وجود اختلالات زیر بر اساس پرونده: نارسایی کلیه؛ نارسایی کبد؛ بیماری‌های التهابی مفصلی؛ آرتریت روماتوئید؛مصرف کنندگان داروهای القا کننده‌ی نوروپاتی) انتخاب خواهند شد. پس از کسب رضایت نامه کتبی و قبل از ورود به مطالعه سطح نوروپاتی بیماران از طریق معاينه فيزيكي و پرسشنامه میشیگان مشخص می‌شود. بیماران بطور تصادفی در دو گروه(گروه مداخله و یک گروه کنترل) قرار داده می‌شوند. به هریک از بیماران گروه مداخله 50 هزار واحد ویتامینD در هفته به صورت خوراکی و طی 12 هفته داده خواهد شد. در ابتدا و انتهای مطالعه سطح نوروپاتی، ویتامینD و HbA1Cبیماران ارزیابی می‌شود.
خلاصه مطالعه
   


IRCT201708292604N3
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
این مطالعه یک مطالغه آینده نگر وتصادفی شده (با استفاده از جدول اعداد تصادفی)میباشد . هدف از این مطالعه بررسی اثر استفاده از (آگونیست گنادوتروپین)GnRH-a در آماده سازی اندومتر در سیکلهای بازکشت از فریز در بیماران با سابقه شکست مکرر لانه گزینی می باشد. معیار ورود: زنان نابارور 18 تا 42 سال ,سابقه حداقل دو شکست لانه گزینی معیار خروج: تخمک اهدایی , ضایعات داخل رحمی , سابقه کمتر از دو شکست لانه گزینی اابتدا بیماران به دو گروه تقسیم می شوند :در گروه مورد ابتدا بیماران از روز 21 سیکل روزانه 0.1 میلی گرم GnRH-a به صورت زیرجلدی دریافت می کنند و از روز دوم سیکل این میزان به 0.05 میلی گرم کاهش یافته و استرادیول خوراکی به میزان 6 میلی گرم در روز شروع می شود. در گروه شاهد بیماران بدون دریافت GnRH_a ار روز دوم سیکل 6 میلی گرم در روز استرادیول شروع می شود. زمانی که ضخامت اندومتر به 7.5 میلی متر برسد پروژسترون 400 میلی گرم دو بار در روز شروع می شود . در گروه مورد تجویز GnRH_a در روز شروع پروژسترون قطع می گردد.انتقال جنین در روز چهارم تجویز پروژسترون انجام می شود.14روز بعد از انتقال جنین سطح BHCG چک شده ودر صورت مثبت شدن (حاملگی شیمیایی)استروژن و پروژسترون ادامه می یابد. حاملگی کلینیکال در صورت مشاهده ساک حاملگی همراه با فعالیت قلب جنین تایید می شود.
خلاصه مطالعه
   


<<  159   160   161   162   163   164   165   166   167   168  >>