جمعه - ۸ ارديبهشت ۱۳۹۶

 

تعداد کل کارآزمایی های ثبت شده : 13322   

 

تعداد 11171 جواب برای جستجوی شما پیدا شد

IRCT201105296626N1
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
بیماران و در صورت لزوم همراهان ایشان ابتدا توسط پزشک مربوط در جریان کم وکیف روش هیستروسکوپی و پیامدهای احتمالی آن قرار گرفته و پس از آگاهی از روش کار و پر کردن رضایت نامه کتبی وارد مطالعه می شوند. بیماران به طور تصادفی با استفاده از نرم افزار randlist به 6 گروه تقسیم می شوند. 100 میکروگرم میزوپرستول زیرزبانی در گروه اول، 100 میکروگرم میزوپروستول رکتال در گروه دوم و 100 میکروگرم میزوپروستول واژینال در گروه سوم و 200 میکرو گرم میزوپروستول زیر زبانی در گروه چهارم ، 200 میکروگرم میزوپروستول رکتال در گروه پنجم و 200 میکروگرم میزوپروستول واژینال در گروه ششم. 12 ساعت قبل از انجام هیستروسکوپی در فرنیکس خلفی واژن قرار داده می شود. قبل از هیستروسکوپی در وضعیت لیتوتومی دیلاتاسیون سرویکس از شماره 4 دیلاتور هگار شروع می شود تا زمانی که به مقاومت بر خورد می شود. شماره دیلاتور در اولین مقاومت ثبت می شود و فاصله زمانی اولین مقاومت تا ایجاد دیلاتاسیون با هگار شماره 9 ثبت می شود. سپس هیستروسکوپی انجام شده و زمان آغاز و پایان ثبت می شود. هیستروسکوپی با هیستروسکوپ دارای غلاف 7mm و یا رزکتوسکوپ با غلاف خارجی 9mm انجام می شود. فاکتور های مورد بررسی شامل میزان دیلاتاسیون سرویکس قبل از شروع هیستروسکوپی ، طول مدت دیلاتاسیون تا شماره 9 هگار و طول مدت هیستروسکوپی، عوارض رحمی و سرویکال( مانند خونریزی، پارگی رحم، پارگی سرویکس و راه کاذب) می باشد.
خلاصه مطالعه
   


IRCT201105296625N1
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
این مطالعه با هدف مقایسه عمق بیهوشی میدازولام + سدیم تیوپنتال با میدازولام + پروپوفول در سزارین انجام می شود . 50 خانم زائو تحت بیهوشی عمومی قرار گرفته و عمق بیهوشی با دستگاه BIS مورد سنجش قرار میگیرد. شرایط ورود شرکت کنندگان به مطالعه شامل خانم های حامله کاندید سزارین الکتیو ، محدوده سنی 18 تا 40 سال و کلاس 1و 2 انجمن بیهوشی امریکا و کلاس راه هوایی 1و2 مالامپاتی و شرایط خروج از مطالعه شامل سابقه بیماری زمینه ای مانند بیماریهای تنفسی ، قلبی ، فشار خون بالا ، اعتیاد ، چند قلویی ، سزارین اورژانس و راه هوایی دشوار می باشد.متغیر پیامد اصلی این مطالعه عمق بیهوشی عمومی می باشد. پس ازمعاینه و کسب رضایت ، آنها را به طورتصادفی دو سو کور به دو گروه تقسیم و به هر دو گروه 10 میلی گرم متوکلوپرامید ، 1.5 میلی گرم میدازولام و 1 میلی گرم برای هر کیلوگرم لیدوکائین ، تجویز می شود.اینداکشن بیهوشی عمومی و اینتوباسیون تراشه (لوله شماره 7 کافدار) با فشار کریکوئید درگروه اول با 5 میلی گرم برای هر کیلوگرم سدیم تیوپنتال و 1.5 میلی گرم برای هر کیلوگرم ساکسنیل کولین و در گروه دوم با 2.5 میلی گرم برای هر کیلوگرم پروپوفول و 1.5 میلی گرم برای هر کیلوگرم ساکسنیل کولین به شیوه اینداکشن با توالی سریع انجام می گردد. مقادیر BIS و شاخص های همودینامیک هنگام نصب مانیتورینگ های استاندارد ، قبل از اینداکشن ، پس از اینداکشن (هنگام لوله گذاری)، پس از لوله گذاری (هنگام برش پوست ) ، 5 دقیقه پس از خروج نوزادو تزریق 1.5 میکرو گرم برای هرکیلوگرم فنتانیل و 0.1میلی گرم برای هر کیلوگرم مورفین ، هنگام بستن هوشبر استنشاقی و در هنگام اکستوباسیون ثبت و یافته های دو گروه با یکدیگر مقایسه می گردد. در صورت عدم ثبات همودینامیک کاهش عمق بیهوشی حین عمل و... درمان لازم انجام می گردد.
خلاصه مطالعه
   


IRCT201106126660N2
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
این مطالعه تصادفی -دوسویه کور که بر روی 300 بیماران آسم متوسط انجام میشود. یک گروه داروی ویتامین ای (50 میلی گرم در روز) و گروه دیگر دارونما(شکر) برای 8 هفته میگیرندو در پایان علائم بالینی و اسپرومتری مورد انالیز قرار میگیرند. معیارهای ورود: کودکان با بیماری آسم که بین 5 تا 17 سال دارند. معیارهای خروج: افرادی که دارای بیماریهای گوارشی، کلیوی ، مرض قند، کبدی و سوئ تغذیه و همچنین دریافت کننده مکملهای ویتامینی میباشند.
خلاصه مطالعه
   


IRCT201105301155N14
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
بررسی اثرشیاف ناپروکسن در پیشگیری از پانکراتیت پس از ERCP در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان رازی رشت، جمعیت مورد مطالعه تمامی بیمارانی می باشند که جهتERCP به بیمارستان رازی رشت ارجاع شده اند .معیارهای ورود: تمامی بیماران بالای 18 سال که جهت ERCP به بیمارستان ارجاع شده اندیا اختلال عملکرد تست های کبدی یا کلستاز خارج کبدی داشته اند میباشد معیارهای خروج: پانکراتیت حاد در دو هفته اخیر یا شرح حال پانکراتیت مزمن وسابقه اسفنکتروتومی قبلی ومصرف NSAID در یک هفته اخیرو کنتراندیکاسیون مصرف NSAID وزخم پپتیک با خونریزی اخیر و رضایت نداشتن به شرکت در طرح می باشد.در طول مدت زمان مطالعه افراد دارای شرایط ورود بصورت تصادفی با روش بلاک تصادفی به دو گروه تخصیص می یابند. گروه مداخله درست پیش از عمل شیاف 500 میلیگرمی ناپروکسن و گروه مقایسه شیاف پلاسبو دریافت می کنند.. پیامد اصلی مورد مطالعه عارضه پانکراتیت می باشد . تمام بیماران تا 24 ساعت از نظر پانکراتیت تحت نظر گرفته می شوند.بیماران از نظر بالینی با درد شکم تیپ پانکراتیت وافزایش بیش از 3 برابر آنزیم آمیلاز تا 24 ساعت بعد عمل پانکراتیت در نظر گرفته می شوند.آمیلاز سرم 2 ساعت بعد ERCP چک شده در صورت نرمال بودن ونداشتن علائم بالینی پانکراتیت جهت بیمار تغذیه شروع می شود. ولی اگر آمیلاز 2 ساعت بعد بیشتر از 3 برابر نرمال بود و بیمار درد تهوع و یا استفراغ داشت بیمار NPO شده و مایعات وریدی و مخدر برای درد تجویز می شود.صبح روز بعد(24 ساعت بعد) آمیلاز مجدد چک شده و بیمار مجدد معاینه می گردد و تشخیص پانکراتیت با درد پشت یا اپیگاستر مسجل می شود.
خلاصه مطالعه
   


IRCT2013020512369N1
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
هدف از انجام این مطالعه مقایسه اثر تجویز نیتروس اکساید+فنتانیل و گاز اکسیژن+فنتانیل به عنوان ضد درد در بیماران با رنال کولیک است. این مطالعه تصادفی، دوسوکور، بدون کنترل با دارو نما و در مرحله 2 کارازمایی بالینی است. در این مطالعه 120 بیمار با تشخیص قطعی رنال کولیک و با سن بالاتر از 18 سال که همودینامیک پایدار داشته باشند و به اورژانس مراجعه می کنند وارد مطالعه می شوند. و در صورتی که به داروهای تجویز شده واکنش نشان دهند از مطالعه خارج می شوند. ابتدا همه بیماران 50 میکروگرم فنتانیل دریافت می کنند. سپس به دو گروه که گروه اول نیتروس اکساید و گروه دوم که اکسیژن دریافت می کنند، تقسیم می شوند. اندازه گیری شدت درد به وسیله معیار visual analogue scale (VAS) در زمانهای مشخص (پیش از شروع مسکن، 3 دقیقه، 5 دقیقه، 10 دقیقه و 30 دقیقه پس از تجویز مسکن) انجام میگیرد.اگر درد بیمار پس از 30 دقیقه بهبود نیافته بود ، مجددا 50 میکروگرم فنتانیل تجویز می شود. در این زمان مجددا شدت درد بررسی می شود. اگر پس از تجویز دوز دوم قنتانیل بازهم درد بیماران بهبود پیدا نکرد از مسکن های دیگر مانند کتورولاک و کتامین برای کاهش درد بیماران استفاده خواهد شد. در نهایت شدت درد در زمانهای گفته شده و نیز مدت بستری بین دو گروه مقایسه خواهد شد. در نهایت اطلاعات مربوط به بیماری، اطلاعات دموگرافیک، مدت زمان بستری در اورژانس و میزان کاهش درد بیمار و جمع آوری شده و داده های حاصل آنالیز می شود.
خلاصه مطالعه
   


IRCT2013020512368N1
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
این مطالعه بصورت کارآزمایی بالینی یک سو کور و تصادفی با هدف مقایسه میزان عوارض بین دو روش جراحی ختنه بدون بخیه و روش مرسوم با بخیه در کودکان کاندید جراحی ختنه در بیمارستان امام رضا (ع) کرمانشاه انجام می شود. 100 بیمار بصورت تصادفی به دو گروه با روش ختنه بدون بخیه و روش مرسوم تقسیم می شوند. شرایط ورود به مطالعه تمام کودکانی که جهت انجام ختنه به بیمارستان امام رضا مراجعه کرده اند می باشد. در گروه با روش عمل بدون بخیه، پس از برداشتن پره پوس و کاف مخاطی پس از هموستاز کامل عمل به پایان می رسد. در روش با بخیه با نخهای قابل جذب لبه های پوست و مخاط به هم نزدیک می شوند. بیماران هر دو گروه یک هفته و یکماه بعد پیگیری شده و از نظر عوارض خونریزی و عفونت مورد بررسی قرار خواهند گرفت. اطلاعات بدست آمده از دو گروه مورد مطالعه مورد مقایسه قرار خواهند گرفت.
خلاصه مطالعه
   


IRCT201105302858N2
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
در اين مطالعه 32 بيمار مبتلا به نارسايي مزمن كليوي در مراحل 3و4 انتخاب گرديده و بطور تصادفي به دو گروه درمان و كنترل تقسيم مي شوند.16بيمار باروزانه 5 گرم شربت لاكتولوز تحت درمان قرار مي گيرند و 16 بيمار نيز كه از نظر سن و جنس همسان هستندبه عنوان گروه كنترل انتخاب شده و پلاسبو دريافت مي كنند. نمونه مدفوع در هر دو گروه قبل و بعداز 8 هفته از طريق روشهاي ازمايشگاهي بيو شيميايي و كشت كلوني كانت باكتريال لاكتو باسيل و بيفيدو باكتر اندازه گيري شده و مقايسه ميشود.
خلاصه مطالعه
   


IRCT201105302858N3
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
در این مطالعه طی یک دوره سه ماهه80 بیمار با نفروپاتی دیابتی که دارای معیارهای ورود به مطالعه باشند مورد بررسی قرار خواهند گرفت. معیارهای ورود به مطالعه شامل: تمام افرادی خواهد بود که معیارهای نفروپاتی دیابتی یعنی پروتئین اوری در حد ماکروآلبینوری(دفع پروتیئن بیشتر از 300 میلیگرم در 24ساعت) را داشته باشند; بالای 18 سال سن داشته باشند ;HbA1C کمتر از 12% داشته باشند.معیار خروج شامل: عدم استفاده از دوز مشخص و تعیین شده دارو می باشد. در گروه مداخله24 ساعت قبل از شروع تحقیق تحت آزمایشات پروتئینوری واوره و کراتینین وپرفایل چربی قرار می گیرند.سپس افراد به صورت تصادفی با استفاده از سایت www.Radomaiz. org به دو گروه مداخله و شاهد تقسیم میشوند.گروه مورد تحت درمان با 300میلیگرم تیامین روزانه به مدت سه ماه قرار داده خواهد شد وتغییرات میزان پروتئین اوری با اندازه گیری مقدار پروتیئین ادرار 24 ساعته 3 ماه بعد از دریافت دارو در این افراد مورد بررسی قرار خواهد گرفت.سپس نتایج بدست امده با گروه شاهد که در این مدت سه ماه تحت درمان استاندارد بودند مقایسه میشود. ضمنا ازمایشات روتین شامل قند خون , پرفیل چربی و عملکرد کلیه نیز قبل و بعد از درمان چک خواهد شد.
خلاصه مطالعه
   


IRCT201105304613N7
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
هدف از این مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی یک سوکور مقایسه دو روش ماساژدهانی و مکیدن غیرمغذی بر عملکرد تغذیه مستقل دهانی نوزادان نارس بستری شده در NICU می باشد. پس از کسب رضایت آگاهانه از والدین،81 نوزاد دارای شرایط انتخابی به طور تصادفی در دو گروه مداخله (ماساژ دهانی ، مکیدن غیر مغذی) و گروه کنترل داده می شوند. نوزادان در گروه ماساژ دهانی حداقل به مدت 10 روز ، هر بار به مدت 10 دقیقه، دو بار در روز ماساژ داخل و اطراف دهان را توسط یکی از محققان پرستار دریافت می کنند. نوزادان در گروه مکیدن غیر مغذی ،مکیدن انگشت محقق یا مادر را حداقل به مدت 10 روز ، هر بار به مدت 5 دقیقه چهار بار در روز قبل از گاواژ دریافت می کنند. نوزادان در گروه کنترل مراقبت معمول را دریافت می کنند. بعد از 10 روز، با نظر پزشک متخصص نوزادان تغذیه دهانی شروع می شود. حالت رفتاری نوزاد، توانایی حفظ ثبات فیزیولوژیک ، زمان دستیابی به تغذیه مستقل دهانی، تعداد دفعات تغذیه دهانی در روز ، طول مدت زمان تغذیه در هر بار تغذیه دهانی و طول مدت بستری ارزیابی و ثبت می شود. معیار تغذیه مستقل دهانی 8 بار تغذیه دهانی در روز است.
خلاصه مطالعه
   


IRCT201105303449N6
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
با توجه به اثرات مفید سیلدنافیل در بهبود زخم های مزمن و ایمن بودن مصرف این داروها از یک طرف و با در نظر داشتن این موضوع که تا کنون اثرات سیلدنافیل در زخم بستر ارزیابی نشده است، در این مطالعۀ کنترل شده با پلاسبو و دو سویه کور، اثر بخشی فرمولاسیون سیلدنافیل موضعی 10% را به همراه درمان های استاندارد، در بهبود زخم بستر مورد بررسی قرار خواهیم داد. مجموعا 100 بیمار با تشخیص زخم بستر گرید 1 یا 2 به طور تصادفی در یکی از 2 گروه زیر قرار می گیرند (50 بیمار در هر گروه). گروه اول پماد سیلدنافیل 10% و گروه دوم پماد فاقد ماده موثره سیلدنافیل را به مدت 14 روز دریافت می کند. گرید زخم بستر 7 و 14 روز بعد ارزیابی می گردند. نتایج دو گروه برای بررسی اثر احتمالی فرمولاسیون موضعی سیدنافیل بر روی گرید زخم بستر مورد مقایسه قرار میگیرد.
خلاصه مطالعه
   


<<  174   175   176   177   178   179   180   181   182   183   184  >>