دوشنبه - ۳۱ شهريور ۱۳۹۳

 

تعداد کل کارآزمایی های ثبت شده : 6684   

 

تعداد 5645 جواب برای جستجوی شما پیدا شد

IRCT201106126780N1
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
مقدمه: کمبود ويتامين D (vitD) در ايران بسيار شايع است. با توجه مطالعات متعدد در مورد دوزهای درمانی آن برای دستيابی به سطح مطلوب 25(OH)D، در اين مطالعه سعی شده است تا اثرات تجويز دوز بالای مکمل vitD با دوز توصيه شده روتين بر سطح 25(OH)D سرمي ، مورد مقايسه قرار گيرد. روش مطالعه: این مطالعه به روش كارآزمايي باليني در سالهاي 88-1387 در مرکز تحقيقات غدد بیمارستان شريعتي انجام شده است. جمعیت تحت مطالعه زنان بالای 50 سال استوپنيک مراجعه کننده به مرکز سنجش تراکم استخوان بيمارستان شريعتی بودند. بيماران به دو گروه: P كه vitD با مقدار 50000 واحد بصورت هفتگي براي سه ماه و سپس ماهانه بمدت نه ماه ديگر ادامه یافت و M كه800 واحد روزانه بمدت يکسال گرفتند، تقسيم شدند. روزانه يک گرم کربنات کلسيم به هر دو گروه داده شد. سطح سرمي 25(OH)D، کلسيم، فسفر،PTH، در چهار نوبت (ابتدای درمان، ماه سوم، ششم و دوازدهم) اندازه گيری ¬شد، کلسيم ادرار 24ساعته در ابتدا و انتهاي مطالعه مورد بررسی قرار گرفت.
خلاصه مطالعه
   


IRCT201106126776N1
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
حضور اعضاي خانواده كنار بيمار در بخش مراقبت ویژه مي تواند باعث کاهش اضطراب آنها شده و اثرات مثبتي بر بهبود بيمار داشته باشد.لذا این مطالعه به منظور بررسي تاثير حضور حمایتی خانواده بر سطح اضطراب خانواده، رضایتمندی پرستاران و بهبودی بیماران بخش مراقبت ویژه انجام گردید. پس از تخصیص تصادفی بیماران(تروماي مغزي - کمای گلاسکوبین 5 تا 10- سن بین 18 تا 65 سال )، یک عضو خانواده هر بیمار (بستگان درجه اول - بالاتر از 18 سال-...) پرسشنامه اضطراب بیمارستانی را تکمیل کرده، در گروه مداخله، همان عضو در دو نوبت به مدت 6 روز مراقبتهای مورد نظر( ایجاد تحریکات حسی، انجام مراقبتهای اولیه نظیر تمیز کردن صورت ، حرکت اندامهاو....) را اجرا نمود. بعد از مداخله، اضطراب اعضای خانواده در هر دو گروه اندازه گیری و میانگین تغییرات آن با هم مقایسه گردید. ميانگين تغيير نمرات "آپاچي دو" برای بيماران هر دو گروه به عنوان معيار بهبودي، بعد از مداخله مقايسه و رضايتمندي پرستاران(کارشناس پرستاری-نوبت كاري در ساعات مداخله و...) قبل و پس از دوره مداخله توسط پرسشنامه سنجیده شد
خلاصه مطالعه
   


IRCT201203072582N6
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
هدف از این مطالعه مقایسه تاثیر سیستم ساکشن باز و بسته در پیشگیری از پنومونی ناشی از ونتیلاتور می باشد. پس از تایید کمیته اخلاق دانشگاه علوم پزشکی تبریز تعداد 96 بیمار وارد طرح خواهند شد. در ابتدا از بیماران /همراهان بیمار رضایت اگاهانه اخذ خواهد شد. این طرح در مدت 14 ماه در ICU جنرال بیمارستان امام رضا و ICU بیمارستان شهدا انجام خواهد شد. بیماران بطور تصادفی به دو گروه تقسیم میشوند. در گروه ساکشن باسیستم باز ساکشن بااستفاده از کاتتر یکبار مصرف که بطور روتین در بخشها استفاده میشود انجام میشود. طول مدت ساکشن حداکثر 15 ثانیه خوهد بود. در گروه ساکشن باسیستم بسته"ساکشن با استفاده از سیستم (TYE VARE)انجام میشود. کاتتر ساکشن هر 48 ساعت یکبار تعویض میشود. در هر دو گروه استانداردهای پروفیلاکسی VAP رعایت میشود: برای تمامی بیماران اطلاعات زیر ثبت خواهد شد: جنس، سن، تعداد اسپیراسیون در روز، تعداد روزهای تحت تهویه مکانیکی، مورتالیته، APACHE SCORE. تشخیص VAP بر اساس معیارهای CIPS (CLINICALLY INFECTION PULMONARY SCORE) میباشد. زمانی VAP تلقی خواهد شد که معیار های فوق موجود بوده و 48 ساعت از تهویه مکانیکی بیمار گذشته باشد. متغیر پیامد درصد بیمارانیکه دچار VAP میشوند.
خلاصه مطالعه
   


IRCT201202243827N4
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
هدف از اين مطالعه بررسي نتايج ريفركتيو-بينائي و ابرومتريك فتوريفركتيوكراتكتومي بروش wavefront براي اصلاح استيگماتيسم با استفاده از دستگاه ليزر visx ميباشد
خلاصه مطالعه
   


IRCT201106143756N2
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
در اين طرح پژوهشي كه به صورت كارآزمايي باليني يك سوكور انجام خواهدشد ،150 خانم باردار با حاملگي ترم کم خطر، تك قلو و جنین زنده به طور تصادفي در 3 گروه 50 نفره قرار می گیرند،بيماران تا هنگام زايمان تحت نظر گرفته خواهند شد . پس از خروج شانه قدامي نوزاد، در گروه اول µg400 ميزوپروستول به صورت زير زباني داده میشود.در گروه دوم mg 0.2 متيل ارگونوين عضلاني تزريق شد ه و به گروه سوم 20واحد اكسي توسين به صورت انفوزيون وريدي در 1 ليتر سرم رينگر داده می شود (این داروها فقط یکبار تجویز می شوند) . سه متغیر اندازه گیری شده و بین 3 گروه مقایسه می شوند: میزان خونریزی مرحله 3و 4 زایمان،مدت مرحله سوم زایمان،میزان کاهش هموگلوبین در عرض 24 ساعت پس از زایمان
خلاصه مطالعه
   


IRCT201106143027N7
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
این مطالعه بر روی زنان نخست زای مراجعه کننده به مرکز آموزشی درمانی علوی اردبیل انجام می شود. برای این زنان در صوت داشتن معیارهای ورود، ابتدا پرسشنامه ادینبورگ جهت تعیین افسردگی تکمیل و مادران با نمره 12 و کمتر وارد مطالعه می شوند و بعد از اخذ رضایت نامه کتبی، پرسشنامه های استرس درک شده و اضطراب تکمیل و شرکت کنندگان به صورت تصادفی با استفاده از جدول اعداد تصادفی کامپیوتری و از طریق بلوک بندی چهارتایی و شش تایی با نسبت تخصیص ۱:۱ به دو گروه مداخله و کنترل تقسیم می شوند. به منظورتخصیص تصادفی نمونه ها در گروه ها از پاکت های سربسته مشابهی که به ترتیب از شماره یک شماره گذاری شده اند استفاده می شود پژوهشگر و مشاور آمار از نوع مداخله به کار رفته مطلع نخواهند بود. در گروه مداخله از حرکات ویژه لگنی با استفاده از توپ تولد، استفاده از وضعیت های مختلف در فاز نهفته ، فعال و حین زایمان ، دوش گرفتن، رایحه درمانی و موسیقی استفاده خواهد شدو در گروه کنترل زایمان مطابق راهنمای کشوری انجام و پرسشنامه مشخصات زایمان بلافاصله بعد از زایمان و پرسشنامه های استرس درک شده و اضطراب ابتدا 4 ساعت سپس 8هفته بعد زایمان و پرسشنامه ادینبورگ در صورت نداشتن حوادث استرس زا، هشت هفته بعد از زایمان تکمیل و تفاوت میانگین نمره استرس درک شده، اضطراب و افسردگی قبل و بعد از مداخله و بین دو گروه مقایسه خواهد شد.
خلاصه مطالعه
   


IRCT201106146804N1
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
در این مطالعه کارآزمایی بالینی ، ما دو گروه 150 نفره ( A&B) بیماران رنال کولیک با حدود سنی 18 تا 69 سال و نمره درد بیشتر یا مساوی 40 یا 4 ( به ترتیب بر اساس معیارهای استاندارد نمره ذهی درد VAS و NRS ) و روش Balanced Block Randomization و نیز معیار های ورود به و خروج از مطالعه را انتخاب می نماییم. معيارهاي ورود به مطالعه شامل سن بين 69-18 سال،نمره درد بر اساس معیارVAS بيشتر يا مساوی 40( بیش از 4 در سیستم NRS) و معيارها ي خروج از مطالعه شامل پيلونفريت ويا تب بالاي 38 درجه،سابقه اعتیاد به مواد مخدر و نیزآلرژي به مورفين يا ساير مسكن ها، سابقه مشکلات قلبی – عروقی (کلاس 3 و 4 آنژین صدری و نارسایی مزمن قلبی کنترل نشده و فشار خون کنترل نشده)،سابقه بیماری کلیوی ( پیوند , دیالیز و کراتینین بالا) و بیماریهای پروستات و انسداد ادراری،بیماری فعال کبدی و کیسه صفرا،اختلال همودینامیک بیمار شامل ( فشار خون سیستول کمتر و یا مساوی 90 و کاهش فشار متوسط شریانی به کمتر از 30٪ میزان پایه )،حاملگی و شیر دهی،سابقه سکته مغزی در دو سال اخیر می باشد . بیماران گروه A ، یک میلی لیتر سالین به عنوان دارونما به صورت وریدی دریافت کرده و بیماران گروه B نیز در سرنگهای کاملا مشابه یک میلی لیتر نالوکسان با دوز پایین ( 0/04 میلیگرم ) دریافت می کنند . 5 دقیقه بعد به هر گروه بیمار 2/5 میلیگرم مورفین سولفات وریدی تزریق می شود . سپس این بیماران را براساس نمره درد و عوارض احتمالی به فواصل هر 15 دقیقه به مدت 90 دقیقه تحت نظر قرار می دهیم . اگر در این مدت نمره درد بیمار (به کمتر از استانه تعریف شده در بالا) کاهش نیابد ، مجددا دوزهای مشابه مورفین ( حداکثر تا 10 میلیگرم ) تزریق می شود و در صورت نیاز به دوزهای بالاتر ضمن کنترل درد وی، بیمار از مطالعه خارج می شود.ما در این مطالعه به دنبال بررسی اثر تالوکسان در کاهش نمره درد بیماران و نیز میزان دوز کلی مورفین تجویزی به بیماران در کنار بررسی عوارض مورفین در بیماران رنال کولیک می باشیم .
خلاصه مطالعه
   


IRCT201106146803N1
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
هدف از این مطالعه، کارآزمایی بالینی تصادفی شده دو سو کور، بررسی اثر آمینوفیلین موضعی در سنگ شکنی داخل حالبی (TUL) در اتاق عمل بیمارستان امام خمینی ساری میباشد.120 نفر از بیمارانی که دارای شرایط ورود به مطالعه هستند، به صورت تصادفی در دو گروه مساوی 60 نفره قرار خواهند گرفت. پس از برقراری مونتیورینگ اتاق عمل و بیهوش شدن بیماران، ابتدا مثانه توسط سوند خالی شده و سپس از طریق یورتروسکوپ cc 150 محلول شستشو مورد مطالعه وارد مثانه می شود. محلول شستشو مورد مطالعه در گروه شاهد سرم نرمال سالین 0.9% و در گروه مداخله سرم نرمال سالین 0.9% + آمینوفیلین mg 250 می باشد. پس از پنج دقیقه مواجهه مثانه با محلول شستشو اقدام به یورتروسکوپی میشود. سپس طول مدت انجام TUL٬ میزان موفقیت در خروج سنگ، نیاز بعدی بهESWL ، نیاز بعدی به استفاده از استنت حالبی وDJ ، تاکی کاردی و افزایش فشار خون حین عمل، کندگی (evulsion) حالب حین عمل و پیلونفریت حاد در ارتباط با TULپس از عمل ثبت خواهند شد و در دو گروه با یکدیگر مقایسه خواهند شد.
خلاصه مطالعه
   


IRCT201106154005N4
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
تهوع و استفراغ عارضه ای است که پس از بیهوشی و جراحی دیده می شود. بیمارانی که تحت جراحی های گوش میانی قرار می گیرند در معرض خطر بالاتری از تهوع و استفراغ هستند. این عارضه می تواند نتایج اعمال گوش میانی را برهم زند. داروهای مختلفی جهت جلوگیری و درمان تهوع و استفراغ در بيماران کاندیدای جراحیهای گوش میانی تحت بررسي قرار گرفته‌اند. هدف از این مطالعه مقايسه اوندانسترون و دگزامتازون وريدي در اين زمينه است .به همین منظور در یک مطالعه از نوع کارآزمایی بالینی تصادفی دو سوکور 219 کاندیدای جراحی گوش میانی به طور تصادفی در سه گروه P, D, O تقسیم خواهند شد.و پیش از القاء بیهوشی به بیماران گروه O، اوندانسترون (4 ميلي‌گرم وریدی)، به بیماران گروه D، دگزامتازون (8 میلی گرم وریدی) و در گروه P، پلاسبو تجویز خواهدشد. میزان بروز تهوع و استفراغ و نیز شدت آن براساس سیستم امتیازدهی بلویل طی 24 ساعت اول پس از جراحی تعیین و بین سه گروه مقایسه میگردد . متغیرهای کمّی با استفاده از تست وان وي آنورا و تست تعقیبی توکی مقایسه خواهند شد ومقایسه در مورد متغیرهای کیفی(کاتگوريکال) توسط جدول کونتينگدسي و با استفاده از تست چي اسکوار و یا تست فيشر اگزکت برحسب شرایط صورت میگیرد. نتایج در صورت دارا بودن P کوچکتر از 5 0. 0 از نظر آماری معنی دار شناخته میشوند .شرایط ورود: بیمار ان کاندیدای اعمال جراحی گوش با وضعیت فیزیکی ASA I یا II شرایط خروج از مطالعه: بیماران با بیماری گوارشی، سابقه درمانی با داروهای ضدتهوع و استفراغ در 24 ساعت گذشته و بیماران چاق مفرط
خلاصه مطالعه
   


IRCT201106156284N3
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
(1)اهداف : بررسی تاثیر تمرینات ورزشی عضلات کف لگن بر عملکرد و رضایتمندی جنسی زنان نخست زا، (2) طراحی : این مطالعه یک کارآزمایی بالینی است که به صورت قبل و بعد طراحی شد، (3) نحوه انجام : در این مطالعه جمعیتی از100 زن مراجعه کننده به درمانگاه زنان پس از اطلاع رسانی و امضای رضایتنامه مورد تحقیق قرارمی گیرند. سپس پرسشنامه ها توسط محقق پرسیده و تکمیل می شوند. پس از گرفتن شرح حال نمونه ها به طور تصادفی به دو گروه تقسیم می شوند: گروه مداخله و گروه کنترل . از گروه مداخله می خواهیم تمرینات ورزشی را انجام دهند، بدین ترتیب که 3 بار در روز و نیزدر هنگام نزدیکی این ورزش را انجام دهند ، در هر بار انجام تمرین می بایست 10 انقباض1 - 3 ثانیه ای و متعاقب آن 3 ثانیه استراحت انجام گیرد و به مرور، خود فرد بر اساس توانایی اش تعداد و مدت انقباض را تدریجا افزایش دهد تا به میزان 5 ثانیه انقباض و 5 ثانیه رهایی و به تعداد 90 تا 100 انقباض در روز برساند. انجام این تمرینات برای مدت 16 هفته توسط واحد های پژوهش انجام خواهد شد. به منظور حصول اطمینان از انجام تمرینات به شیوه موثر و تعداد مورد نظر، پیگیری واحدهای پژوهش از طریق تماس تلفنی هفتگی توسط پژوهشگر انجام می گیرد برای گروه کنترل هیچ آموزشی در زمینه ورزش های لگنی کگل داده نمی شود و برای حفظ کورسازی، مختصری در ارتباط با مراحل نزدیکی جنسی توضیح داده می شود برای هر دو گروه جلسه آموزشی برگزار می گردد، 16هفته بعد مجددا رضایتمندی جنسی و عملکرد جنسی واحدهای پژوهش بر حسب پرسشنامه های فوق الذکر تعیین خواهد شدو نتایج قبل و بعد از مداخله در گروه مداخله و در همین دوره زمانی در گروه کنترل با هم مقایسه می گردد ، (4) شرکت کنندگان شامل شرایط ورود و خروج اصلی شرکت کنندگان: معیار های ورود به مطالعه: كليه واحد هاي مورد پژوهش ايراني باشند؛ زوجين حداقل در طول 1 سال گذشته با هم زندگي كرده باشند ؛ زوجین، معتاد به مواد مخدر و مشروبات الكلي نباشند ؛ ازدواج آنها اجباري نبوده باشد ؛ در طول 3 ماه گذشته دچار استرس عاطفي ( مثل فوت بستگان درجه اول) نشده باشند ؛ زوجین داراي بيماري روحي و يا جسمي نباشند ؛کلیه زنان نخست زا باشند؛ زایمان آنها به صورت واژینال بوده باشد. معیار های خروج از مطالعه: عدم انجام حداقل یک بار در روز تمرینات ورزشی . (5) مداخلات: از گروه مداخله می خواهیم تمرینات ورزشی را انجام دهند، بدین ترتیب که 3 بار در روز و نیزدر هنگام نزدیکی این ورزش را انجام دهند ، در هر بار انجام تمرین می بایست 10 انقباض1 - 3 ثانیه ای و متعاقب آن 3 ثانیه استراحت انجام گیرد و به مرور، خود فرد بر اساس توانایی اش تعداد و مدت انقباض را تدریجا افزایش دهد تا به میزان 5 ثانیه انقباض و 5 ثانیه رهایی و به تعداد 90 تا 100 انقباض در روز برساند. انجام این تمرینات برای مدت 16 هفته توسط واحد های پژوهش انجام خواهد شد. برای گروه کنترل هیچ آموزشی در زمینه ورزش های لگنی کگل داده نمی شود و برای حفظ کورسازی، مختصری در ارتباط با مراحل نزدیکی جنسی توضیح داده می شود برای هر دو گروه جلسه آموزشی برگزار می گردد .(6) متغیر های پیامد اصلی: عملکرد جنسی و رضایتمندی جنسی
خلاصه مطالعه
   


<<  174   175   176   177   178   179   180   181   182   183   184  >>