جمعه - ۱۳ شهريور ۱۳۹۴

 

تعداد کل کارآزمایی های ثبت شده : 8716   

 

تعداد 7327 جواب برای جستجوی شما پیدا شد

IRCT201106026695N1
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
هدف ما در این مطالعه بررسی تغییرات بالینی و شکل قرنیه پس از جایگذاری حلقه داخل استرومای قرنیه نوع کراینگ در بیماران با قوز قرنیه میباشد. در یک کارآزمائی بالینی تک مرکزی 30 بیمار از هر دو جنس و با قوز قرنیه و مراجعه کننده به درمانگاه های بیمارستان نیکوکاری تبریز جهت جراحی تعبیه حلقه داخل استرومای قرنیه وارد مطالعه می شوند. معیارهای اصلی ورود به مطالعه شامل عدم تحمل لنز تماسی سخت؛ کراتومتری کمتر از 70 دیوپتر و معیار اصلی خروج از مطالعه شامل وجود بیماری خود ایمنی منتشر یا موضعی میباشد. توپوگرافی توسط دستگاه پنتاکم انجام می شود. سایز ، ضخامت و تعداد حلقه های مورد نیاز برای چشم مورد عمل بر اساس کراتومتری ضخامت قرنیه و نوموگرام کرارینگ تعیین می گردد. همه افراد شرکت کننده تحت جراحی جایگذاری حلقه داخل استرومای قرنیه نوع کرارینگ قرار می گیرند. کرارینگ از جنس پلی متیلن متیل آکریلات ساخته شده است. و با نام تجاری مدیفاکوس ساخت کارخانه بلو هوریزونته مورد استفاده قرار می گیرد. برش شعاعی در محل انتخابی برش توسط چاقوی الماس بین دو قوس علامت گذاری شده ایجاد می شود. حلقه های مورد نیاز در عمق 80% کانال بین دو قوس جاگذاری می شود. معاینه وارزیابی بیماران قبل عمل، 5 روز بعداز عمل، 20 روز ، 45 روز و 3 ماه بعداز عمل از نظر حدت بینایی و میزان کراتومتری انجام گرفته و نیز ارزیابی توسط پنتاکم نیز حداقل 3 ماه بعداز عمل انجام می گیرد. سپس اطلاعات بدست آمده مورد تجزیه تحلیل آماری قرار خواهد گرفت.
خلاصه مطالعه
   


IRCT201106026691N1
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
این مطالعه دو سو بی خبر تصادفی کنترل شده با دارو نما،بر این فرضیه استواراست که اضافه کردن داروی بوسپیرون به داروهای ضد روان پریشی تیپیک موجب ارتقا و بهبود سایکوپاتولوژی در بیماران مبتلا به اسکیزوفرنیا می شود.50 بیمار با تشخیص اسکیزوفرنیای مزمن بر اساس DSMIV-TR با سنین بین 18-65 سال که بیماری طبی و یا روان پزشکی دیگری نداشته اند وارد مطالعه شده و به صورت تصادفی به گروه دارونما (تعداد=25) و گروه بوسپیرون 30 mg/day (تعداد=25) تقسیم شده و برای 6 هفته دارو دریافت می کنند. اثر بخشی دارو بر اساس تغییرات در نمره PANSS Scale از ابتدا تا انتهای 6 هفته ارزیابی می شود. عوارض جانبی نیز توسط چک لیست عوارض ارزیابی می شود.PANSS,SAS,GAF,MMSE Scale در ابتدا ،هفته 2 و 4و6 بررسی می شوند.
خلاصه مطالعه
   


IRCT201106062858N4
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
هدف از اين مطالعه مقايسه اثرآنتي بيوتيك سيستميك با و بدون محلول اتانول لاك در درمان عفونت كاتتر همودياليز در بيماران دچار نارسايي كليه مي باشد معيارهاي ورود: افراد بالغ دچار نارسايي كليه تحت همودياليز كه دچار تب و لرز حين دياليز مي شوند معیارهای خروج از این مطالعه نیز شامل: وجود منبع عفونت غير از كاتتر همودياليز; مرگ به دليلي غير از عفونت كاتتر; خروج كاتتر بدليل رسيده شدن فيستول شرياني وريدي يا گرافت. گروه مورد مطالعه در اين طرح تعداد 64 نفركه به دو گروه 32 نفره مداخله و كنترل تقسيم خواهند شد در هر دو گروه آنتي بيوتيك تجربي با وانكومايسين و سفالوسپورين نسل سوم يا آمينوگليكوزيد شروع مي شود كه بعد از اخذ نتيجه كشت خون تعديل مي شود در گروه كنترل براي همودياليز از كاتتر لاك شده با 1 سي سي هپارين 5000 واحد كه بصورت استاندارد انجام مي گيرد استفاده خواهد شد در گروه مداخله نيز براي همودياليز بيماران از كاتتر لاك شده با 1 سي سي هپارين 5000 واحد و 2 سي سي اتانول 60% استفاده خواهد شد نتايج بدست آمده پس از سه هفته استفاده از كاتتر كه بعد از هر بار دياليز لاك خواهد شد مورد ارزيابي قرار خواهد گرفت پس از اتمام سه هفته درمان عفونت كاتتر ميان دو گروه مقايسه شده و نتايج ارزيابي مي شود
خلاصه مطالعه
   


IRCT201106066589N2
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
عود مکرر یا وابستگی به استروئید به دلیل نیاز به استفاده طولانی مدت از استروئید و عوارض ناشی از آن یکی از معضلاتی است که دربرخورد با سندرم نفروتیک ایدیوپاتیک در مقابل پزشک قرار دارد.تعدادی از داروها شامل سیکلوسپورین سیکلوفسفامید کلرامبوسیل مایکوفنولات موفتیل بعنوان داروهای خط دوم برای کاهش دوز استروئید استفاده میشوند. ولی اکثر آنها عوارض جانبی شدیدی دارند. لوامیزول یک داروی ضد کرم است که به عنوان یک عامل کاهنده دوز استروئید در سندرم نفروتیک ایدیوپاتیک استفاده شده است.با توجه به عوارض کمتر لوامیزول در مقایسه با دیگر داروهای استفاده شده به این منظور تاثیر آن در کاهش تعداد عودها و دوز تجمعی استروئید درسندرم نفروتیک ایدیوپاتیک وابسته به استروئید یا با عود مکرر میتواند به پزشکان اجازه دهد از آن بعنوان خط اول داروهای کاهنده دوز استروئید استفاده کنند.در این مطالعه بالینی 30 کودک 1-14 ساله مبتلا به سندرم نفروتیک ایدیوپاتیک وابسته به استروئید یا با عود مکرر در زمان عود تحت درمان با پردنیزولون 40 میلیگرم/مترمربع/روز قرار می گیرندوپس از دستیابی به رمیسیون لوامیزول 2.5میلیگرم/کیلوگرم یکروز در میان شروع میشود و پردنیزولون 0.5 -1 میلیگرم/کیلوگرم یکروز در میان داده میشود.از دوز پردنیزولون بتدریج تا قطع کامل یا حداقل دوز موثر کاسته میشود. میزان پروتئینوری و علایم بالینی بیمار هر 1-2 ماه وآنزیمهای کبدی و شمارش سلولهای خونی هر 4 ماه بررسی میشود.نقطه پایان مطالعه نیاز به داروی دیگری غیر از لوامیزول برای کنترل بیماری یا قطع لوامیزول و پردنیزولون با هم بدلیل عدم نیاز به ادامه درمان میباشد. سپس تعداد عودها ودوز پردنیزولون مصرفی قبل وبعد از شروع لوامیزول با هم مقایسه میشود.
خلاصه مطالعه
   


IRCT201106062324N8
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
اهداف: نوزادانی که به صورت نارس متولد می شوند بسیار حساس هستند لذا تا زمانیکه مهارتهای لازم برای تغذیه دهانی را کسب کنند، بسیاری از آنها به روش های مداخلاتی جهت تغذیه نیازمند هستند. طراحی: کارآزمایی بالینی سه گروهه و یک سو کور محل نمونه گیری: بخش مراقبت های ویژه نوزادان در یکی از بیمارستان های دانشگاهی شهر شیراز شرکت کنندگان: 90 نوزاد نارس و سالم بستری با سن جنینی 34- 30 هفته، وزن تولد مطابق با سن حاملگی ؛ آپگار دقیقه اول و پنجم 7 و بالاتر،اعتیاد نداشتن مادر؛ عدم انجام فتوتراپی؛ عدم تغذیه کامل وریدی در نوزاد، بطور تخصیص تصادفی در یکی از دو گروه آزمون و کنترل قرار خواهند گرفت و در صورت مایل نبودن والدین نوزاد به ادامه شرکت در مطالعه؛ نیاز به انتقال به بخش یا بیمارستان دیگر؛ مصرف داروهایی که بر سیستم اعصاب مرکزی نوزاد تاثیر بگذارد، نیاز به انجام مداخلات جراحی و دارویی حین اجرای پژوهش، نیاز به انجام فتوتراپی حین مطالعه، انجام هرگونه مداخله حمایتی دیگر، پاسخ های فیزیولوژیک غیر طبیعی در حین مداخله وعدم انجام حداقل دو نوبت مداخله برای نوزاد در طی پژوهش از مطالعه خارج می شوند. مداخلات: مکیدن غیر تغذیه ای با دو روش انگشت و پستانک نحوه انجام: مداخله در گروهای آزمون شامل مکیدن غیر تغذیه ای با دو روش انگشت و پستانک است که روزانه سه بار در روز در 10 دقیقه اول گاواژ توسط مادر اجرا می گردد. متغیر های پیامد اصلی: وزن نوزادان روزانه تا قبل از ترخیص اندازه گیری خواهد شد، هم چنین زمان شروع تغذیه با پستان و ترخیص نوزاد از بیمارستان در گروه ها ثبت خواهد شد.
خلاصه مطالعه
   


IRCT201106066709N1
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
هدف از این کارآزمایی بالینی بررسی تاثیر هیدراسیون داخل وریدی بر اندکس مایع آمنیوتیک در زنان باردار با پارگی زودرس کیسه ی آب میباشد. در این مطالعه جمعیت هدف، مادران باردار 28 تا 34 هفته میباشد که با شکایت پارگی کیسه ی آب و آبریزش به درمانگاه بیمارستان مراجعه کرده اند. ما از از نرم افزار JAVA جهت تعیین حجم نمونه استفاده نمودیم. که 12 مریض به صورت تصادفی در گروه هیدراته و 12 مریض در گروه بدون هیدراته قرار گرفتند. معیارهای ورود به مطالعه: زنان باردار با كيسه آب پاره با اندكس مايع کمتر مساوی 5 ؛ حاملگي تك قلويي؛ پرزانتاسيون سفاليك؛ عدم بيماريهاي كليوي، قلبي، ريوي؛ عدم شروع ليبر فعال؛ Reactive NST(فعال)؛ عدم وجود مشكلات جنيني؛ طول مدت پارگي كمتر از 48 ساعت؛ عدم وجود كوريوآمنيونيت باليني به بیماران در گروه هیدراته یک لیتر سرم ایزوتونیک در طی 30 دقیقه داده خواهد شد. 1 و 48 ساعت بعد از کامل شدن بلوس اندازه گیری اندکس مایع آمنیوتیک مجددا تکرار خواهد شد. در گروه بدون هیدراته اندازه گیری مجدد اندکس مایع آمنیوتیک در 90 دقیقه و 48 ساعت بعد از اندازه گیری اولیه اندازه گیری خواهد شد پیامدهای اولیه در این مطالعه افزایش اندکس مایع و افزایش فاصله ی زمانی از زمان بلوس مایع تا زایمان میباشد
خلاصه مطالعه
   


IRCT201108174242N2
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
هدف این مطالعه ارزیابی اثر کوتاه مدت طب سوزنی در درمان کارپال تونل سندرم خفیف تا متوسط است. جمعیت مورد مطالعه شامل بیماران مبتلا به سندرم کارپال تونل خفیف تا متوسط است. شصت و چهار بیمار به صورت تصادفی به دو گروه تقسیم می شوند. گروه کنترل که اسپلینت شبانه، ویتامین بی 1 و بی 6 و طب سوزنی دروغین دریافت می نمایند و گروه مداخله که در طی 4 هفته، 8 جلسه تحت طب سوزنی دریافت می نمایند. درمان طب سوزنی شامل 8 جلسه 60 دقیقه ای در طی 4 هفته است. نمره علایم کلی قبل از مداخله و 2 هفته و 4 هفته بعد از مداخله ارزیابی می شود. مطالعات الکتروفیزیولوژیک قبل و 4 هفته بعد از مداخله انجام می شوند.
خلاصه مطالعه
   


IRCT201106076734N1
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
هدف مطالعه ی حاضر، بررسی اثر عصاره ی Calendula officinalis روی موکوزیت دهانی ایجاد شده در اثر پرتودرمانی بود. این کارآزمایی بالینی دوسوکور غیر تصادفی بر روی افراد با سرطان سر و گردن انجام شد که به تازگی تشخیص داده شده بودند. 40 بیمار با برنامه ی پرتودرمانی که طبق پروتکل درمان حداقل 40 گری اشعه در ناحیه ی دهان دریافت می کردند با حداقل سن 45 سال انتخاب شدند و به دو گروه با تعداد مساوی شاهد و کنترل تقسیم بندی شدند. هر گروه شاهد و کنترل نیز به دو گروه با تعداد مساوی زن و مرد تقسیم بندی شدند. مکان تومور در همه ی گروهها یکسان سازی شد. معیار های خروج از مطالعه شامل این موارد بودند: حاملگی، حساسیت به دهانشویه ها ی به کار رفته در مطالعه، مشکلات دهانی که از قبل وجود دارند، کاربرد هر گونه درمان دیگر در رابطه با موکوزیت دهانی در مدت زمان استفاده از دهانشویه ها و وجود هر گونه بیماری سیستمیک که با ترمیم تداخل دارد. از ابتدای پرتودرمانی بیماران دهانشویه ی پلاسبو و یا 2% کالندولا را به تعداد دفعات 3 بار در روز به مدت 6 هفته استفاده کردند. هر بار بیماران 5 میلی لیتر از دهانشویه را به مدت 1 دقیقه در داخل دهان نگه می داشتند و سپس بیرون می ریختند. در انتهای هر هفته شدت موکوزیت دهانی توسط شاخص ارزیابی موکوزیت (OMAS)، اندازه گیری می شد که اساس آن، امتیازات اریتم و زخم در 9 ناحیه از حفره ی دهان است.
خلاصه مطالعه
   


IRCT201106081556N23
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
هدف از انجام این کارازمایی بالینی دوسویه کور تصادفی شده مقایسه اثربخشی پیوگلیتازون و متفورمین بر روی اختلالات هورمونی و افسردگی بیماران مبتلا به سندرم تخمدان پلی کیستیک است. بیماران دچار سندرم تخمدان پلی کیستیک و افسردگی به طور تصادفی به دو گروه تقسیم می شوند.یک گروه روزانه 1500میلیگرم متفورمین و گروه دیگر روزانه 30 میلیگرم پیوگلیتازون به مدت شش هفته دریافت خواهند کرد. بیماران در ابتدای مطالعه و 3و 6 هفته بعد توسط روانپزشک ارزیابی خواهند شد. شدت افسردگی توسط مقیاس افسردگی هامیلتون سنجیده خواهد شد که مقیاس اصلی سنجش فرجام مداخله محسوب می شود. عوارض جانبی نیز توسط یک چک لیست ارزیابی خواهد شد.در ابتدای مداخله و انتهای آن (هشت هفته بعد) غلظت آندروژنهای سرم(DHEAS و تستوسترون) سنجیده خواهد شد.
خلاصه مطالعه
   


IRCT201106076739N1
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
این مطالعه جهت ارزیابی اثرات ضد درد شیاف مورفین در مقایسه با مورفین تزریقی در بیماران دچار رنال کولیک مراجعه کننده به اورژانس بیمارستان حضرت رسول انجام می شود. تمام بیماران با تشخیص اولیه رنال کولیک که سن بین 16 تا 60 سال دارند وارد مطالعه می شوند و تمام کسانی که به هر دلیل منع مصرف شیاف و یا مورفین را دارند از مطالعه حذف می شوند. بیماران به صورت تصادفی در دو گروه قرار می گیرند که گروه اول شیاف مورفین به همراه دارونمای تزریقی دریافت می کنند و گروه دوم مورفین وریدی به همراه شیاف دارونما دریافت می کنند. درد بیمار در زمان های صفر، 30 و 60 دقیقه پس از دادن دارو ثبت می شود. همچنین عوارض دارو نیز ثبت می گردد.
خلاصه مطالعه
   


<<  174   175   176   177   178   179   180   181   182   183   184  >>