چهارشنبه - ۲۱ بهمن ۱۳۹۴

 

تعداد کل کارآزمایی های ثبت شده : 9887   

 

تعداد 8321 جواب برای جستجوی شما پیدا شد

IRCT201107143930N8
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
این یک مطالعه کارازمایی بالینی تصادفي دو سو کور می باشد که به بررسی اثربالینی تجویز توام انتی سایکوتیکهای نسل جدید به همراه دریافت الکترو شوک در درمان 45 بیمار مبتلا اختلال دو قطبی فاز مانیا می پردازد. بیماران به نسبت یک به دو به گروه الانزا پین (به میزان 5 تا 10 میلی گرم در روز بصورت خوراکی تا دو بار در روز) و دارو نما اختصاص می یابند. هر دو گروه شوك برقي نیز دریافت می کنند. پرسشنامه Young Mania Rating Scale برای ارزیابی درمان بکار می رود. پرسشنامه Mini Mental Status Evaluation ) برای ارزیابی علایم شناختی بکار می رود. معیارهای ورود به مطا لعه شامل نیاز به دریافت شوك برقي بر اساس نظر پزشک درمانگر است. از معیارهای خروج از مطا لعه شامل عدم تمایل بیمار و یا شخص مراقب به شرکت در مطالعه است.
خلاصه مطالعه
   


IRCT201106016675N1
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
زمينه و هدف: هایفما به وجود خون در اتاق قدامی اطلاق شده و ترومای بلانت از علل شایع ایجاد آن می باشد. از عوارض هایفما مي توان به خونریزی ثانویه اشاره كرد. هدف از پژوهش حاضر تعیین اثر داروی Tranexamic Acid در کاهش عود خونریزی اتاق قدامی درهایفمای تروماتیک بود. روش كار: کارآزمایی بالینی تصادفی شده برروی 54 بیمار مبتلا به هایفمای تروماتیک (87_1385)مراجعه کننده به بخش چشم بیمارستان علوی انجام شد. بیماران به صورت تصادفی ساده به دو گروه تقسیم شدند. 28 نفر تحت درمان روتین همراه با داروی Tranexamic Acid قرار گرفتند و 26 نفر فقط درمان روتین را دریافت کردند. تمامی بیمارانی که معیارهای خروج شامل سابقه جراحی قبلی چشم، سابقه گلوکوم، کدورت قرنیه، لوسمی،ديابت قندي، کواگولوپاتی، آرتریت روماتوئید، آتروفی عصب اپتیک، یووئیت، سابقه دریافت آنتی فیبرینولتیک، سابقه دریافت استروئید موضعی را نداشتند وارد مطالعه شدند. دید بیماران هردو گروه و میزان فشار داخل چشمی موقع بستری و ترخیص، درجه هایفما ، یافته های معاینات چشمی و معاینات فوندوسکوپی و داشتن خونریزی مجدد با استفاده از معاینات چشم پزشک مورد اندازه گیری و ثبت قرار گرفت. اطلاعات با استفاده از روشهاي آمار توصيفي و تحليلي شامل آزمون کای دو و تی و آزمون های نان پارامتریک توسط نرم افزار SPSS آناليزگردید.
خلاصه مطالعه
   


IRCT201106026687N1
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
هدف از اجرای این مطالعه مقایسه اثر تزریق داخل مفصلی ((منیزیوم سولفات و بوپی واکایین))با تزریق داخل مفصلی ((بوپیواکایین)) بر روی درد پس از عمل و میزان مخدر مصرفی پس از عمل آرتروسکوپی زانو تحت بیهوشی نخاعی می باشد. تعداد 45 بیمار کاندید عمل جراحی آرتروسکوپی تحت بیهوشی نخاعی که در کلاس ASA Iو II و در سنین 18 تا 60 سال بعنوان کرایتریای ورودی ( inclusion criteria ) قرار داشتند بطور تصادفی به سه گروه 15 نفره الف (کنترل ) و ب ( تحت درمان با بوپی واکایین ) و ج (تحت درمان با منیزیوم سولفات و بوپیواکایین) تقسیم شدند. در ابتدای مراجعه بیماران به اتاق عمل با گرفتن شرح حال از آنها و نیز استفاده از اطلاعات موجود در پرونده، تاریخچه طبی بیماران گرد آوری شد. بعنوان کرایتریای خروجی (exclusion criteria ) کلیه بیمارانی که کنتراندیکاسیون بیهوشی نخاعی داشته، رضایت به انجام آن نداشتند، بیمارانی که سابقة درد مزمن یا حساسیت به داروی بیحس کننده موضعی داشته، سابقة مصرف مزمن داروی مسکن یا مخدر داشتند(در یک ماه اخیر) و یا مبتلا به یک بیماری زمینه ای در قالب کلاس III, ASA و IV بودند از مطالعه خارج شدند. اطلاعات دموگرافیک بیماران مشتمل برسن ، وزن و قد ثبت گرديد. تکنیک بیهوشی درهر سه گروه یکسان بوده است و کلیه بیماران با 10 میلی گرم مارکایین 0.5٪ تحت تزریق اینتراتکال قرار گرفتند. در گروه کنترل 10 سی سی نرمال سالین 0.9% ، در گروه بوپی واکایین 10 سی سی بوپی واکایین 0.2% و در گروه منیزیوم سولفات و بوپی واکایین 10 سی سی بوپیواکایین 0.2% به علاوه 1 گرم منیزیوم سولفات در پایان عمل و قبل از باز کردن تورنیکه در داخل مفصل تجویز شده است. میزان درد پس از عمل در فواصل زمانی مشخص نسبت به زمان تجویز دارو سنجیده شد و میزان مخدر مصرفی در 24 ساعت اول بعد از عمل ثبت گردید.
خلاصه مطالعه
   


IRCT201106026689N1
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
هدف اصلی ازاين مطالعه مقایسه پاسخ دهي تخمدان به تحريك تخمكگذاري در دو روش درمانی در زنان نابارور باپاسخ ضعيف است. نمونه شامل کلیه خانمهای43 سال وکمتر که حداقل دوتاازسه کرایترياي زيررادارند: 1- سن بالاي مادر(40 سال وبیشتر)؛ 2- در IVF قبلی تعدادسه تخمک ویا کمتر بدست آمده باشد؛ و 3- تست ذخيره تخمداني غيرطبيعي داشته باشد(درمراحل اولیه فاز فولیکولر پنج فولیکول آنترال ویا کمترداشته باشدويا هورمون آنتي مولرين كمتراز1ميلي واحددرميليليترباشد). افرادیکه با حداکثر تحریک دوبار پاسخ ضعیف داشته اند نیزواردمطالعه می شوند. زوجهاي ناباروري كه خروج اسپرم ازبيضه وياآسپيراسيون اسپرم ازازاپيديديم ازطريق پوست صورت مي گيرد ويا زناني كه فيبروم رحمي 4سانتيمتري ويابزرگتر دارند و يا زنانيكه اندومتريوزيز (مرحله 3 و يا 4) دارند از مطالعه خارج می شوند. نمونه شامل 100بيماراست كه به صورت تصادفی به دو گروه تقسيم می شوند. گروه اول شامل بيماراني است كه ميني دوزاگونيست GNRH را قبل از تحريك تخمكگذاري دريافت مي كنند(minidose long agonist GnRH) وگروه دوم بيماراني هستند كه وارد پروتکل درمانی(Mixed agonist and antagonist GnRH) می شوند.پس ازمشاهده حد اقل سه فولیکول 18 میلی متردرسونوگرافي ترانس واژينال 10000واحد آمپول hCG تزریق می شود و36ساعت بعد برداشت اووسیت باهدايت سونوگرافي ترانس واژينال تحت بيهوشي عمومي انجام می شود . سه روز پس از پانكچر انتقال جنین از طريق سرويكس صورت مي گيرد. دراين مطالعه پيامدهاي زير در دو گروه با يكديگر مقايسه مي شوند: تعداد تخمکهای بدست آمده و فوليكولهاي غالب وجنينها؛ کیفیت جنین های بدست آمده؛ میزان حاملگی شيميايي وکلینیکی؛ میزان لقاح و کنسل شدن سيكل تحريك تخمك گذاري.
خلاصه مطالعه
   


IRCT201105316668N1
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
خلاصه مطالعه
   


IRCT201106031556N22
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
هدف این کارازمایی بالینی تصادفی دوسویه کور کنترل شده با دارونما آزمون این فرضیه است که افزودن ممانتین به فلووکسامین در بیماران دچار اختلال وسواسی-جبری سبب بهبود علایم وسواس می شود. روش کار: 40 بیمار دچار اختلال وسواسی-جبری به دو گروه تقسیم می شوند. گروه اول(20 نفر) فلووکسامین( روزانه 200 میلیگرم) و ممانتین( روزانه 20 میلی گرم) و گروه دوم(20 نفر) فلووکسامین( روزانه 200 میلیگرم) و دارونما به مدت 8 هفته دریافت خواهند کرد. اثربخشی براساس تغییر نمره بیماران در مقیاس یل-براون از هفته صفر تا پایان مطالعه تعیین خواهد شد.
خلاصه مطالعه
   


IRCT201106036699N1
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
بررسی اثر طب سوزنی بر وزوز گوش مزمن با منشا گوش داخلی هدف این مطالعه میباشد. این مطالعه یک مطالعه کارآزمایی بالینی و به صورت آینده نگر می باشد که در سال 2010و2011 در بیمارستان الزهرا و کاشانی اصفهان درا یران انجام شده است. شیوه نمونه گیری ساده بوده و 54 بیمار این مطالعه به صورت تصادفی به دو گروه مورد و شاهد تقسیم شدند .قبل از مطالعه پرسشنامه اضطراب و افسردگی HADS و پرسشنامه tinnitus severity index و scale مربوط به شدت بلندی وزوز گوش توسط بیماران پر شد دو پرسشنامه آخر مجدداً بعد از5 و 10 جلسه درمانی هم تکمیل شد. تعداد بیماران در هر گروه 27 نفر تعیین و درمان طب سوزنی جهت بیماران انجام شد. گروه مورد تحت درمان طب سوزنی موثر قرارگرفت ولی گروه کنترل تحت درمان طب سوزنی غیر موثر به همان روش ولی با سوزن پلاسبو قرار گرفت برای مقایسه میانگین ایندکس شدت وزوز و نمره بلندی وزوز بین گروها از آزمون T مستقل و برای مقایسه میانگین ایندکس شدت وزوز و نمره بلندی وزوز بین زمانهای مختلف از آزمون آنالیز واریانس با مشاهدات تکراری استفاده شد. بعد از 5 جلسه و 10 جلسه درمان میانگین تغییر ایندکس شدت وزوز و میانگین نمره بلندی وزوز در هر دو گروه ارزیابی شد.
خلاصه مطالعه
   


IRCT201106036698N1
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
هدف این مطالعه ی کارازمایی بالینی تصادفی دو سو کور ارزیابی ارزیابی تاثیر برنامه گروه درمانی در کیفیت زندگی و خودکارامدی بیماران مبتلا به استئوآرتریت می باشد. ابتلا به استئوآرتریت متوسط ، شدید و ایدیوپاتیک زانو و ابتلا به استئوآرتریت شدید در مفاصل غیر از زانو به ترتیب از معیارهای عمده ی ورود و خروج به مطالعه می باشند. بعد از نمونه گیری مبتنی بر هدف از بین بیماران مراجعه کننده به دو کلینیک روماتولوژی و ارتوپدی در تبریز، تعداد 400نفربه طور تصادفی به دو گروه تخصیص می شوند. پرسشگران و نمونه هاي مورد مطالعه و پزشکان معالج از تخصیص گروها بي اطلاع خواهند بود. گروه کنترل درمان رایج را دریافت می کند و گروه تجربی ، علاوه بر مراقبت جاری از برنامه های گروه درمانی استفاده خواهد کرد. گروه درمانی در گروههای 8-10 نفره به مدت 6 ماه به اجرا در خواهد آمد که در 2 ماه اول هر دو هفته یکبار و سپس هر ماه یکبار برگزار خواهد شد. در تمامي جلسات گروه درماني، پرستاران مسئوليت اداره جلسه و هدايت بحثها را بعهده داشته و برحسب موضوع جلسه، يک تسهيل گر متخصص در زمينه موضوع مورد نظر، در بحثهاي گروهي در مسير صحيح مشارکت خواهد کرد. يک ماه پس از اتمام دوره گروه درماني از افراد مورد پژوهش در دو گروه تجربي و شاهد درخواست خواهد شد که با مراجعه به پرسشگران، دو پرسشنامه کيفيت زندگي و خودکارآمدي آرتريت مرکز تحقيقاتي استنفورد(دو پیامد اولیه مطالعه) را مجدداً تکميل نمايند. يک ماه پس از اتمام دوره گروه¬درماني از افراد مورد پژوهش در دو گروه تجربي و شاهد درخواست خواهد شد که با مراجعه به پرسشگران، دو پرسشنامه کيفيت زندگي SF36 و خودکارآمدي آرتريت مرکز تحقيقاتي استنفورد(دو پیامد اولیه مطالعه) را مجدداً تکميل نمايند.
خلاصه مطالعه
   


IRCT201106026695N1
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
هدف ما در این مطالعه بررسی تغییرات بالینی و شکل قرنیه پس از جایگذاری حلقه داخل استرومای قرنیه نوع کراینگ در بیماران با قوز قرنیه میباشد. در یک کارآزمائی بالینی تک مرکزی 30 بیمار از هر دو جنس و با قوز قرنیه و مراجعه کننده به درمانگاه های بیمارستان نیکوکاری تبریز جهت جراحی تعبیه حلقه داخل استرومای قرنیه وارد مطالعه می شوند. معیارهای اصلی ورود به مطالعه شامل عدم تحمل لنز تماسی سخت؛ کراتومتری کمتر از 70 دیوپتر و معیار اصلی خروج از مطالعه شامل وجود بیماری خود ایمنی منتشر یا موضعی میباشد. توپوگرافی توسط دستگاه پنتاکم انجام می شود. سایز ، ضخامت و تعداد حلقه های مورد نیاز برای چشم مورد عمل بر اساس کراتومتری ضخامت قرنیه و نوموگرام کرارینگ تعیین می گردد. همه افراد شرکت کننده تحت جراحی جایگذاری حلقه داخل استرومای قرنیه نوع کرارینگ قرار می گیرند. کرارینگ از جنس پلی متیلن متیل آکریلات ساخته شده است. و با نام تجاری مدیفاکوس ساخت کارخانه بلو هوریزونته مورد استفاده قرار می گیرد. برش شعاعی در محل انتخابی برش توسط چاقوی الماس بین دو قوس علامت گذاری شده ایجاد می شود. حلقه های مورد نیاز در عمق 80% کانال بین دو قوس جاگذاری می شود. معاینه وارزیابی بیماران قبل عمل، 5 روز بعداز عمل، 20 روز ، 45 روز و 3 ماه بعداز عمل از نظر حدت بینایی و میزان کراتومتری انجام گرفته و نیز ارزیابی توسط پنتاکم نیز حداقل 3 ماه بعداز عمل انجام می گیرد. سپس اطلاعات بدست آمده مورد تجزیه تحلیل آماری قرار خواهد گرفت.
خلاصه مطالعه
   


IRCT201106026691N1
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
این مطالعه دو سو بی خبر تصادفی کنترل شده با دارو نما،بر این فرضیه استواراست که اضافه کردن داروی بوسپیرون به داروهای ضد روان پریشی تیپیک موجب ارتقا و بهبود سایکوپاتولوژی در بیماران مبتلا به اسکیزوفرنیا می شود.50 بیمار با تشخیص اسکیزوفرنیای مزمن بر اساس DSMIV-TR با سنین بین 18-65 سال که بیماری طبی و یا روان پزشکی دیگری نداشته اند وارد مطالعه شده و به صورت تصادفی به گروه دارونما (تعداد=25) و گروه بوسپیرون 30 mg/day (تعداد=25) تقسیم شده و برای 6 هفته دارو دریافت می کنند. اثر بخشی دارو بر اساس تغییرات در نمره PANSS Scale از ابتدا تا انتهای 6 هفته ارزیابی می شود. عوارض جانبی نیز توسط چک لیست عوارض ارزیابی می شود.PANSS,SAS,GAF,MMSE Scale در ابتدا ،هفته 2 و 4و6 بررسی می شوند.
خلاصه مطالعه
   


<<  174   175   176   177   178   179   180   181   182   183   184  >>