يک‌شنبه - ۱۲ ارديبهشت ۱۳۹۵

 

تعداد کل کارآزمایی های ثبت شده : 10424   

 

تعداد 8769 جواب برای جستجوی شما پیدا شد

IRCT201105316152N2
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
اين مطالعه کارآزمایی بالینی یک سو کور به بررسي تأثير درماني لووتيروكسين در زنان باردار داراي اين آنتي باديها در كاهش عوارض بارداري می پردازد. افراد دارای آنتی بادی پراکسیداز تیروئید به صورت تخصیص تصادفی ساده به دو گروه تقسیم میشوند. به گروه مداخله روزانه 50 میکروگرم لووتيروكسين تا پایان حاملگی تجویز میشود. گروه کنترل درمان نمیشوند. شرکت کنندگان تا پايان حاملگي پيگيري میشوند و پيامدهای مادری (زایمان زودرس، سقط وPROM) و جنینی (آپگار و وزن) در آنها بررسی و ثبت میشود.
خلاصه مطالعه
   


IRCT201105316664N1
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
این مطالعه از نوع مداخله ای-بالینی و جهت آن آینده نگر بود.9 بیمار که جمعاً دارای 60 دندان مبتلا به افزایش حساسیت عاجی بودند، انتخاب شدند. هر بیمار حداقل 4 دندان حساس داشت که این 4 دندا ن بصورت تصادفی در 4 گروه قرار گرفتند.( بیمار باید در 6 ماه گذشته درمانی برای افزایش حساسیت خود دریافت نکرده،محل حساس فاقد پوسیدگی، دندان مورد نظردرمان ریشه نشده و لثه و دندان ها فاقد التهاب ، جرم و پلاک باشد . ) گروه اول، هیچ گونه درمانی دریافت نکردند. گروه دوم، با وارنیش سدیم فلوراید 5% ( محصول شرکت Durashield) درمان شدند. گروه سوم ،تحت تابش لیز ر Nd:YAG با توان یک وات و فرکانس 20 هرتز، به مدت 120 ثانیه قرار گرفتند و گروه چهارم تحت درمان تلفیقی با وارنیش سدیم فلوراید 5% و لیزر Nd:YAG قرار گرفتند. ارزیابی میزان درد بیماران به کمک فشارهوای سردومقیاس تحلیل بصری که بعد از تحریک با سوند صورت می گرفت، در دوره های زمانی قبل از درمان، بلافاصله بعد از درمان ،2ساعت،یک هفته و دو هفته بعد از درمان انجام شد.
خلاصه مطالعه
   


IRCT201105316660N1
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
این یک مطالعه تصادفی-دوسویه کور با کنترل دارونما در 300 بیمار آسمی متوسط است که در یک گروه سولفات روی 50 میلی گرم در روز و در گروه دیگر دارونما (شکر ) به مدت 8 هفته داده میشود. قبل و بعد از درمان اسپیرومتر و سطح ایمونوگلوبولین ای سرم ارزیابی میشوند. در نهایت علائم بالینی و تغییرات اسپیرومتری مورد ارزیابی قرار میگیرند. معیار ورود: کودکان سنین بین 5 تا 17 سال، افرادی که دارای علائم سرفه – خس خس سینه و یا تنگی نفس میباشند که این علائم مکرر بوده – طول کشیده میباشند و با حملات متعدد نیز همراه میباشندو همچنین در اسپیرومتری آنها کاهش در FEV1 به زیر 80 درصد ولی بالای 60 هستند و یا افت بیش از 15 درصد FEV1 بدنبال ورزش و افزایش 12درصد FEV1 بدنبال سالبوتامول دیده شود). معیار خروج: در این مطالعه بیمارانی که دارای دیابت قندی، بیماری کبدی ، بیماری کلیوی، عفونت و بیماری تیروئید باشند از مطالعه حذف می شوندو همچنین آنهائیکه مکمل روی را دریافت میکنند.
خلاصه مطالعه
   


IRCT201107143930N8
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
این یک مطالعه کارازمایی بالینی تصادفي دو سو کور می باشد که به بررسی اثربالینی تجویز توام انتی سایکوتیکهای نسل جدید به همراه دریافت الکترو شوک در درمان 45 بیمار مبتلا اختلال دو قطبی فاز مانیا می پردازد. بیماران به نسبت یک به دو به گروه الانزا پین (به میزان 5 تا 10 میلی گرم در روز بصورت خوراکی تا دو بار در روز) و دارو نما اختصاص می یابند. هر دو گروه شوك برقي نیز دریافت می کنند. پرسشنامه Young Mania Rating Scale برای ارزیابی درمان بکار می رود. پرسشنامه Mini Mental Status Evaluation ) برای ارزیابی علایم شناختی بکار می رود. معیارهای ورود به مطا لعه شامل نیاز به دریافت شوك برقي بر اساس نظر پزشک درمانگر است. از معیارهای خروج از مطا لعه شامل عدم تمایل بیمار و یا شخص مراقب به شرکت در مطالعه است.
خلاصه مطالعه
   


IRCT201106016675N1
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
زمينه و هدف: هایفما به وجود خون در اتاق قدامی اطلاق شده و ترومای بلانت از علل شایع ایجاد آن می باشد. از عوارض هایفما مي توان به خونریزی ثانویه اشاره كرد. هدف از پژوهش حاضر تعیین اثر داروی Tranexamic Acid در کاهش عود خونریزی اتاق قدامی درهایفمای تروماتیک بود. روش كار: کارآزمایی بالینی تصادفی شده برروی 54 بیمار مبتلا به هایفمای تروماتیک (87_1385)مراجعه کننده به بخش چشم بیمارستان علوی انجام شد. بیماران به صورت تصادفی ساده به دو گروه تقسیم شدند. 28 نفر تحت درمان روتین همراه با داروی Tranexamic Acid قرار گرفتند و 26 نفر فقط درمان روتین را دریافت کردند. تمامی بیمارانی که معیارهای خروج شامل سابقه جراحی قبلی چشم، سابقه گلوکوم، کدورت قرنیه، لوسمی،ديابت قندي، کواگولوپاتی، آرتریت روماتوئید، آتروفی عصب اپتیک، یووئیت، سابقه دریافت آنتی فیبرینولتیک، سابقه دریافت استروئید موضعی را نداشتند وارد مطالعه شدند. دید بیماران هردو گروه و میزان فشار داخل چشمی موقع بستری و ترخیص، درجه هایفما ، یافته های معاینات چشمی و معاینات فوندوسکوپی و داشتن خونریزی مجدد با استفاده از معاینات چشم پزشک مورد اندازه گیری و ثبت قرار گرفت. اطلاعات با استفاده از روشهاي آمار توصيفي و تحليلي شامل آزمون کای دو و تی و آزمون های نان پارامتریک توسط نرم افزار SPSS آناليزگردید.
خلاصه مطالعه
   


IRCT201106026687N1
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
هدف از اجرای این مطالعه مقایسه اثر تزریق داخل مفصلی ((منیزیوم سولفات و بوپی واکایین))با تزریق داخل مفصلی ((بوپیواکایین)) بر روی درد پس از عمل و میزان مخدر مصرفی پس از عمل آرتروسکوپی زانو تحت بیهوشی نخاعی می باشد. تعداد 45 بیمار کاندید عمل جراحی آرتروسکوپی تحت بیهوشی نخاعی که در کلاس ASA Iو II و در سنین 18 تا 60 سال بعنوان کرایتریای ورودی ( inclusion criteria ) قرار داشتند بطور تصادفی به سه گروه 15 نفره الف (کنترل ) و ب ( تحت درمان با بوپی واکایین ) و ج (تحت درمان با منیزیوم سولفات و بوپیواکایین) تقسیم شدند. در ابتدای مراجعه بیماران به اتاق عمل با گرفتن شرح حال از آنها و نیز استفاده از اطلاعات موجود در پرونده، تاریخچه طبی بیماران گرد آوری شد. بعنوان کرایتریای خروجی (exclusion criteria ) کلیه بیمارانی که کنتراندیکاسیون بیهوشی نخاعی داشته، رضایت به انجام آن نداشتند، بیمارانی که سابقة درد مزمن یا حساسیت به داروی بیحس کننده موضعی داشته، سابقة مصرف مزمن داروی مسکن یا مخدر داشتند(در یک ماه اخیر) و یا مبتلا به یک بیماری زمینه ای در قالب کلاس III, ASA و IV بودند از مطالعه خارج شدند. اطلاعات دموگرافیک بیماران مشتمل برسن ، وزن و قد ثبت گرديد. تکنیک بیهوشی درهر سه گروه یکسان بوده است و کلیه بیماران با 10 میلی گرم مارکایین 0.5٪ تحت تزریق اینتراتکال قرار گرفتند. در گروه کنترل 10 سی سی نرمال سالین 0.9% ، در گروه بوپی واکایین 10 سی سی بوپی واکایین 0.2% و در گروه منیزیوم سولفات و بوپی واکایین 10 سی سی بوپیواکایین 0.2% به علاوه 1 گرم منیزیوم سولفات در پایان عمل و قبل از باز کردن تورنیکه در داخل مفصل تجویز شده است. میزان درد پس از عمل در فواصل زمانی مشخص نسبت به زمان تجویز دارو سنجیده شد و میزان مخدر مصرفی در 24 ساعت اول بعد از عمل ثبت گردید.
خلاصه مطالعه
   


IRCT201106026689N1
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
هدف اصلی ازاين مطالعه مقایسه پاسخ دهي تخمدان به تحريك تخمكگذاري در دو روش درمانی در زنان نابارور باپاسخ ضعيف است. نمونه شامل کلیه خانمهای43 سال وکمتر که حداقل دوتاازسه کرایترياي زيررادارند: 1- سن بالاي مادر(40 سال وبیشتر)؛ 2- در IVF قبلی تعدادسه تخمک ویا کمتر بدست آمده باشد؛ و 3- تست ذخيره تخمداني غيرطبيعي داشته باشد(درمراحل اولیه فاز فولیکولر پنج فولیکول آنترال ویا کمترداشته باشدويا هورمون آنتي مولرين كمتراز1ميلي واحددرميليليترباشد). افرادیکه با حداکثر تحریک دوبار پاسخ ضعیف داشته اند نیزواردمطالعه می شوند. زوجهاي ناباروري كه خروج اسپرم ازبيضه وياآسپيراسيون اسپرم ازازاپيديديم ازطريق پوست صورت مي گيرد ويا زناني كه فيبروم رحمي 4سانتيمتري ويابزرگتر دارند و يا زنانيكه اندومتريوزيز (مرحله 3 و يا 4) دارند از مطالعه خارج می شوند. نمونه شامل 100بيماراست كه به صورت تصادفی به دو گروه تقسيم می شوند. گروه اول شامل بيماراني است كه ميني دوزاگونيست GNRH را قبل از تحريك تخمكگذاري دريافت مي كنند(minidose long agonist GnRH) وگروه دوم بيماراني هستند كه وارد پروتکل درمانی(Mixed agonist and antagonist GnRH) می شوند.پس ازمشاهده حد اقل سه فولیکول 18 میلی متردرسونوگرافي ترانس واژينال 10000واحد آمپول hCG تزریق می شود و36ساعت بعد برداشت اووسیت باهدايت سونوگرافي ترانس واژينال تحت بيهوشي عمومي انجام می شود . سه روز پس از پانكچر انتقال جنین از طريق سرويكس صورت مي گيرد. دراين مطالعه پيامدهاي زير در دو گروه با يكديگر مقايسه مي شوند: تعداد تخمکهای بدست آمده و فوليكولهاي غالب وجنينها؛ کیفیت جنین های بدست آمده؛ میزان حاملگی شيميايي وکلینیکی؛ میزان لقاح و کنسل شدن سيكل تحريك تخمك گذاري.
خلاصه مطالعه
   


IRCT201105316668N1
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
خلاصه مطالعه
   


IRCT201106031556N22
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
هدف این کارازمایی بالینی تصادفی دوسویه کور کنترل شده با دارونما آزمون این فرضیه است که افزودن ممانتین به فلووکسامین در بیماران دچار اختلال وسواسی-جبری سبب بهبود علایم وسواس می شود. روش کار: 40 بیمار دچار اختلال وسواسی-جبری به دو گروه تقسیم می شوند. گروه اول(20 نفر) فلووکسامین( روزانه 200 میلیگرم) و ممانتین( روزانه 20 میلی گرم) و گروه دوم(20 نفر) فلووکسامین( روزانه 200 میلیگرم) و دارونما به مدت 8 هفته دریافت خواهند کرد. اثربخشی براساس تغییر نمره بیماران در مقیاس یل-براون از هفته صفر تا پایان مطالعه تعیین خواهد شد.
خلاصه مطالعه
   


IRCT201106036699N1
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
بررسی اثر طب سوزنی بر وزوز گوش مزمن با منشا گوش داخلی هدف این مطالعه میباشد. این مطالعه یک مطالعه کارآزمایی بالینی و به صورت آینده نگر می باشد که در سال 2010و2011 در بیمارستان الزهرا و کاشانی اصفهان درا یران انجام شده است. شیوه نمونه گیری ساده بوده و 54 بیمار این مطالعه به صورت تصادفی به دو گروه مورد و شاهد تقسیم شدند .قبل از مطالعه پرسشنامه اضطراب و افسردگی HADS و پرسشنامه tinnitus severity index و scale مربوط به شدت بلندی وزوز گوش توسط بیماران پر شد دو پرسشنامه آخر مجدداً بعد از5 و 10 جلسه درمانی هم تکمیل شد. تعداد بیماران در هر گروه 27 نفر تعیین و درمان طب سوزنی جهت بیماران انجام شد. گروه مورد تحت درمان طب سوزنی موثر قرارگرفت ولی گروه کنترل تحت درمان طب سوزنی غیر موثر به همان روش ولی با سوزن پلاسبو قرار گرفت برای مقایسه میانگین ایندکس شدت وزوز و نمره بلندی وزوز بین گروها از آزمون T مستقل و برای مقایسه میانگین ایندکس شدت وزوز و نمره بلندی وزوز بین زمانهای مختلف از آزمون آنالیز واریانس با مشاهدات تکراری استفاده شد. بعد از 5 جلسه و 10 جلسه درمان میانگین تغییر ایندکس شدت وزوز و میانگین نمره بلندی وزوز در هر دو گروه ارزیابی شد.
خلاصه مطالعه
   


<<  174   175   176   177   178   179   180   181   182   183   184  >>