سه‌شنبه - ۱۱ خرداد ۱۳۹۵

 

تعداد کل کارآزمایی های ثبت شده : 10721   

 

تعداد 9023 جواب برای جستجوی شما پیدا شد

IRCT201107011836N2
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
اپیوم مهم ترین ترکیب مورد سوئ استفاده در ایران است. در بیماران معتاد به تریاک بستری در بخش مراقبتهای ویژه ، سندروم ترک سبب بی قراری و تغییر در پاسخ دهی بیماران می شود. بنابراین ما مجبور به جایگزین کردن تریاک در این افراد هستیم.هدف این مطالعه ارزیابی و مقایسه تنتور اپیوم با شربت متادون به عنوان درمان جایگزین استاندارد در بیماران معتاد است. بر اساس مقیاس DSM-4 دو گروه از بیماران معتاد به تریاک وارد مطالعه شدند. اگر نارسایی کبد یا کلیه اتفاق بیافتد بیمار از مطالعه خارج خواهدشد. سن بیماران 60-18 سال می باشد. گروه 1 تنتور اپیوم و گروه دیگر شربت متادون را به عنوان داروی جایگزین استاندارد با دوزی که آنها را در عدد صفر از مقیاس ریچموند قرار دهد دریافت می کنند. علاوه بر کنترل بی قراری؛ علایم حیاتی بیماران، قبل، در طول مطالعه و در پایان مطالعه بررسی و ثبت خواهد شد. در نهایت بررسی می شود کدام یک از این دو دارو توانسته با دوز کمتر و حداقل عوارض ، بی قراری و علایم حیاتی بیمار را کنترل کند.
خلاصه مطالعه
   


IRCT201105315554N2
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
اهداف: محصولات پري بيوتيك داراي اثرات سلامت بخش فراوان مي باشند. ماست محصولي است كه در جوامع مختلف، بسيار مورد استفاده قرار مي گيرد. هدف از مطالعه ي حاضر، توليد نوعي ماست پري بيوتيك مي باشد كه علاوه بر دارا بودن اثرات سلامت بخش براي مصرف كنندگان، از لحاظ خواص فيزيكوشيميايي، حسي و رئولوژيكي نيز بر ماست هاي سنتي رجحان داشته باشد. در مرحله ي بعد، اين ماست از نظر خواص مذكور مورد ارزيابي قرار خواهد گرفت. طراحي: در مرحله ي اول 9 نوع ماست پري بيوتيك با درصدهاي متفاوتي از تركيبات پري بيوتيكي و يك نمونه ي كنترل توليد خواهند شد. در این طرح برای دستیابی به خواص پری بیوتیکی در محصولات، از مقادیر 2/0، 6/0 و 1 درصد پکتین، مقادیر 1، 3 و 5 درصد اینولین و مقادیر 1 ، 5/1و 3/3 درصد نشاسته مقاوم بهره گرفته خواهد شد. یک نمونه ماست شاهد نیز (بدون استفاده از ماده پری بیوتیک) تهیه خواهد گرديد. براي ارزيابي خواص فيزيكوشيميايي محصول از آزمون هاي شيميايي و جهت ارزيابي رئولوژيكي آن از ويسكومتر استفاده خواهد گرديد. ارزيابي حسي محصولات با كمك 8 ارزياب حسي صورت خواهد گرفت. اين افراد از ميان داوطلبين شركت در اين بررسي، به طور تصادفي انتخاب خواهند شد. عدم ابتلا به هر گونه بيماري (به خصوص سرماخوردگي) و عدم استعمال سيگار از معيارهاي ورود شركت كنندگان در اين مطالعه مي باشند. قبل از انجام مداخله، از افراد رضايت نامه اي كتبي اخذ خواهد شد. نحوه انجام و مداخلات: جهت ارزيابي حسي 10 محصول توليد شده (9 ماست پري بيوتيك با درجات مختلف از پكتين،‌ اينولين و نشاسته ي مقاوم،‌ و يك ماست شاهد) 100 گرم از آن در اختيار فرد قرار خواهد گرفت. افراد از نوع ماست مصرفي اطلاعي نخواهند داشت. پس از مصرف، پرسش نامه ي مربوطه كه بر اساس سيستم Hedonic طراحي گرديده است، توسط فرد تكميل خواهد گرديد. تيمارهاي مختلف ماست در روزهاي جداگانه مورد ارزيابي حسي قرار خواهند گرفت. هر فرد از هر نوع ماست تنها يكبار استفاده خواهد نمود (در مجموع 10 بار مصرف از نمونه هاي ماست تهيه شده). داده هاي حاصل توسط نسخه ي 16نرم افزار SPSS مورد تجزيه و تحليل آماري قرار خواهند گرفت.
خلاصه مطالعه
   


IRCT201106196653N1
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
تشخیص عفونت و تمایز دادن آن بین التهاب غیر عفونی و عفونت در پزشکی هسته ای خیلی مهم است. روش های متفاوتی برای حل این مشکل مورد استفاده قرار میگیرد ولی هیچکدام از این روش ها نمی توانند عفونت را از التهاب غیر عفونی بطور مشخص تشخیص دهند. یوبیکوئیسیدین یک مولکول پپتیدی سنتتیک است که بطور اختصاصی به دیواره سلولی باکتری ها در محل عفونت متصل می شود. در این بررسی 10 بیمار که مشکوک به عفونت بوده برای تشخیص به مرکز پزشکی هسته ای بیمارستان گلستان معرفی شده، انتخاب میشوند. بیماران موافقت نامه را بعد از اینکه توضیحات کامل دریافت نمودند امضا کرده و در این مطالعه مشارکت خواهند داشت. بعد از نشان دارسازی یوبیکوئیسیدین با تکنسیوم تصویر آنها تهیه شده و اسکن آنها با اسکن متیلن دی فسفونات نشاندارشده با تکنسیم مقایسه میشود و توزیع یوبیکوئیسیدین نشاندارشده با تکنسیوم در محل عفونتها و سایر بخشهای بدن مورد ارزیابی قرار خواهند گرفت.
خلاصه مطالعه
   


IRCT201105316152N2
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
اين مطالعه کارآزمایی بالینی یک سو کور به بررسي تأثير درماني لووتيروكسين در زنان باردار داراي اين آنتي باديها در كاهش عوارض بارداري می پردازد. افراد دارای آنتی بادی پراکسیداز تیروئید به صورت تخصیص تصادفی ساده به دو گروه تقسیم میشوند. به گروه مداخله روزانه 50 میکروگرم لووتيروكسين تا پایان حاملگی تجویز میشود. گروه کنترل درمان نمیشوند. شرکت کنندگان تا پايان حاملگي پيگيري میشوند و پيامدهای مادری (زایمان زودرس، سقط وPROM) و جنینی (آپگار و وزن) در آنها بررسی و ثبت میشود.
خلاصه مطالعه
   


IRCT201105316664N1
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
این مطالعه از نوع مداخله ای-بالینی و جهت آن آینده نگر بود.9 بیمار که جمعاً دارای 60 دندان مبتلا به افزایش حساسیت عاجی بودند، انتخاب شدند. هر بیمار حداقل 4 دندان حساس داشت که این 4 دندا ن بصورت تصادفی در 4 گروه قرار گرفتند.( بیمار باید در 6 ماه گذشته درمانی برای افزایش حساسیت خود دریافت نکرده،محل حساس فاقد پوسیدگی، دندان مورد نظردرمان ریشه نشده و لثه و دندان ها فاقد التهاب ، جرم و پلاک باشد . ) گروه اول، هیچ گونه درمانی دریافت نکردند. گروه دوم، با وارنیش سدیم فلوراید 5% ( محصول شرکت Durashield) درمان شدند. گروه سوم ،تحت تابش لیز ر Nd:YAG با توان یک وات و فرکانس 20 هرتز، به مدت 120 ثانیه قرار گرفتند و گروه چهارم تحت درمان تلفیقی با وارنیش سدیم فلوراید 5% و لیزر Nd:YAG قرار گرفتند. ارزیابی میزان درد بیماران به کمک فشارهوای سردومقیاس تحلیل بصری که بعد از تحریک با سوند صورت می گرفت، در دوره های زمانی قبل از درمان، بلافاصله بعد از درمان ،2ساعت،یک هفته و دو هفته بعد از درمان انجام شد.
خلاصه مطالعه
   


IRCT201105316660N1
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
این یک مطالعه تصادفی-دوسویه کور با کنترل دارونما در 300 بیمار آسمی متوسط است که در یک گروه سولفات روی 50 میلی گرم در روز و در گروه دیگر دارونما (شکر ) به مدت 8 هفته داده میشود. قبل و بعد از درمان اسپیرومتر و سطح ایمونوگلوبولین ای سرم ارزیابی میشوند. در نهایت علائم بالینی و تغییرات اسپیرومتری مورد ارزیابی قرار میگیرند. معیار ورود: کودکان سنین بین 5 تا 17 سال، افرادی که دارای علائم سرفه – خس خس سینه و یا تنگی نفس میباشند که این علائم مکرر بوده – طول کشیده میباشند و با حملات متعدد نیز همراه میباشندو همچنین در اسپیرومتری آنها کاهش در FEV1 به زیر 80 درصد ولی بالای 60 هستند و یا افت بیش از 15 درصد FEV1 بدنبال ورزش و افزایش 12درصد FEV1 بدنبال سالبوتامول دیده شود). معیار خروج: در این مطالعه بیمارانی که دارای دیابت قندی، بیماری کبدی ، بیماری کلیوی، عفونت و بیماری تیروئید باشند از مطالعه حذف می شوندو همچنین آنهائیکه مکمل روی را دریافت میکنند.
خلاصه مطالعه
   


IRCT201107143930N8
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
این یک مطالعه کارازمایی بالینی تصادفي دو سو کور می باشد که به بررسی اثربالینی تجویز توام انتی سایکوتیکهای نسل جدید به همراه دریافت الکترو شوک در درمان 45 بیمار مبتلا اختلال دو قطبی فاز مانیا می پردازد. بیماران به نسبت یک به دو به گروه الانزا پین (به میزان 5 تا 10 میلی گرم در روز بصورت خوراکی تا دو بار در روز) و دارو نما اختصاص می یابند. هر دو گروه شوك برقي نیز دریافت می کنند. پرسشنامه Young Mania Rating Scale برای ارزیابی درمان بکار می رود. پرسشنامه Mini Mental Status Evaluation ) برای ارزیابی علایم شناختی بکار می رود. معیارهای ورود به مطا لعه شامل نیاز به دریافت شوك برقي بر اساس نظر پزشک درمانگر است. از معیارهای خروج از مطا لعه شامل عدم تمایل بیمار و یا شخص مراقب به شرکت در مطالعه است.
خلاصه مطالعه
   


IRCT201106016675N1
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
زمينه و هدف: هایفما به وجود خون در اتاق قدامی اطلاق شده و ترومای بلانت از علل شایع ایجاد آن می باشد. از عوارض هایفما مي توان به خونریزی ثانویه اشاره كرد. هدف از پژوهش حاضر تعیین اثر داروی Tranexamic Acid در کاهش عود خونریزی اتاق قدامی درهایفمای تروماتیک بود. روش كار: کارآزمایی بالینی تصادفی شده برروی 54 بیمار مبتلا به هایفمای تروماتیک (87_1385)مراجعه کننده به بخش چشم بیمارستان علوی انجام شد. بیماران به صورت تصادفی ساده به دو گروه تقسیم شدند. 28 نفر تحت درمان روتین همراه با داروی Tranexamic Acid قرار گرفتند و 26 نفر فقط درمان روتین را دریافت کردند. تمامی بیمارانی که معیارهای خروج شامل سابقه جراحی قبلی چشم، سابقه گلوکوم، کدورت قرنیه، لوسمی،ديابت قندي، کواگولوپاتی، آرتریت روماتوئید، آتروفی عصب اپتیک، یووئیت، سابقه دریافت آنتی فیبرینولتیک، سابقه دریافت استروئید موضعی را نداشتند وارد مطالعه شدند. دید بیماران هردو گروه و میزان فشار داخل چشمی موقع بستری و ترخیص، درجه هایفما ، یافته های معاینات چشمی و معاینات فوندوسکوپی و داشتن خونریزی مجدد با استفاده از معاینات چشم پزشک مورد اندازه گیری و ثبت قرار گرفت. اطلاعات با استفاده از روشهاي آمار توصيفي و تحليلي شامل آزمون کای دو و تی و آزمون های نان پارامتریک توسط نرم افزار SPSS آناليزگردید.
خلاصه مطالعه
   


IRCT201106026687N1
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
هدف از اجرای این مطالعه مقایسه اثر تزریق داخل مفصلی ((منیزیوم سولفات و بوپی واکایین))با تزریق داخل مفصلی ((بوپیواکایین)) بر روی درد پس از عمل و میزان مخدر مصرفی پس از عمل آرتروسکوپی زانو تحت بیهوشی نخاعی می باشد. تعداد 45 بیمار کاندید عمل جراحی آرتروسکوپی تحت بیهوشی نخاعی که در کلاس ASA Iو II و در سنین 18 تا 60 سال بعنوان کرایتریای ورودی ( inclusion criteria ) قرار داشتند بطور تصادفی به سه گروه 15 نفره الف (کنترل ) و ب ( تحت درمان با بوپی واکایین ) و ج (تحت درمان با منیزیوم سولفات و بوپیواکایین) تقسیم شدند. در ابتدای مراجعه بیماران به اتاق عمل با گرفتن شرح حال از آنها و نیز استفاده از اطلاعات موجود در پرونده، تاریخچه طبی بیماران گرد آوری شد. بعنوان کرایتریای خروجی (exclusion criteria ) کلیه بیمارانی که کنتراندیکاسیون بیهوشی نخاعی داشته، رضایت به انجام آن نداشتند، بیمارانی که سابقة درد مزمن یا حساسیت به داروی بیحس کننده موضعی داشته، سابقة مصرف مزمن داروی مسکن یا مخدر داشتند(در یک ماه اخیر) و یا مبتلا به یک بیماری زمینه ای در قالب کلاس III, ASA و IV بودند از مطالعه خارج شدند. اطلاعات دموگرافیک بیماران مشتمل برسن ، وزن و قد ثبت گرديد. تکنیک بیهوشی درهر سه گروه یکسان بوده است و کلیه بیماران با 10 میلی گرم مارکایین 0.5٪ تحت تزریق اینتراتکال قرار گرفتند. در گروه کنترل 10 سی سی نرمال سالین 0.9% ، در گروه بوپی واکایین 10 سی سی بوپی واکایین 0.2% و در گروه منیزیوم سولفات و بوپی واکایین 10 سی سی بوپیواکایین 0.2% به علاوه 1 گرم منیزیوم سولفات در پایان عمل و قبل از باز کردن تورنیکه در داخل مفصل تجویز شده است. میزان درد پس از عمل در فواصل زمانی مشخص نسبت به زمان تجویز دارو سنجیده شد و میزان مخدر مصرفی در 24 ساعت اول بعد از عمل ثبت گردید.
خلاصه مطالعه
   


IRCT201106026689N1
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
هدف اصلی ازاين مطالعه مقایسه پاسخ دهي تخمدان به تحريك تخمكگذاري در دو روش درمانی در زنان نابارور باپاسخ ضعيف است. نمونه شامل کلیه خانمهای43 سال وکمتر که حداقل دوتاازسه کرایترياي زيررادارند: 1- سن بالاي مادر(40 سال وبیشتر)؛ 2- در IVF قبلی تعدادسه تخمک ویا کمتر بدست آمده باشد؛ و 3- تست ذخيره تخمداني غيرطبيعي داشته باشد(درمراحل اولیه فاز فولیکولر پنج فولیکول آنترال ویا کمترداشته باشدويا هورمون آنتي مولرين كمتراز1ميلي واحددرميليليترباشد). افرادیکه با حداکثر تحریک دوبار پاسخ ضعیف داشته اند نیزواردمطالعه می شوند. زوجهاي ناباروري كه خروج اسپرم ازبيضه وياآسپيراسيون اسپرم ازازاپيديديم ازطريق پوست صورت مي گيرد ويا زناني كه فيبروم رحمي 4سانتيمتري ويابزرگتر دارند و يا زنانيكه اندومتريوزيز (مرحله 3 و يا 4) دارند از مطالعه خارج می شوند. نمونه شامل 100بيماراست كه به صورت تصادفی به دو گروه تقسيم می شوند. گروه اول شامل بيماراني است كه ميني دوزاگونيست GNRH را قبل از تحريك تخمكگذاري دريافت مي كنند(minidose long agonist GnRH) وگروه دوم بيماراني هستند كه وارد پروتکل درمانی(Mixed agonist and antagonist GnRH) می شوند.پس ازمشاهده حد اقل سه فولیکول 18 میلی متردرسونوگرافي ترانس واژينال 10000واحد آمپول hCG تزریق می شود و36ساعت بعد برداشت اووسیت باهدايت سونوگرافي ترانس واژينال تحت بيهوشي عمومي انجام می شود . سه روز پس از پانكچر انتقال جنین از طريق سرويكس صورت مي گيرد. دراين مطالعه پيامدهاي زير در دو گروه با يكديگر مقايسه مي شوند: تعداد تخمکهای بدست آمده و فوليكولهاي غالب وجنينها؛ کیفیت جنین های بدست آمده؛ میزان حاملگی شيميايي وکلینیکی؛ میزان لقاح و کنسل شدن سيكل تحريك تخمك گذاري.
خلاصه مطالعه
   


<<  174   175   176   177   178   179   180   181   182   183   184  >>