شنبه - ۱ آذر ۱۳۹۳

 

تعداد کل کارآزمایی های ثبت شده : 6999   

 

تعداد 5906 جواب برای جستجوی شما پیدا شد

IRCT2012092710947N1
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
هدف اصلی این مطالعه مقایسه اثر مورد و خاکشیر با اسید سالیسیلیک در درمان زگیل می باشد. این مطالعه تحقیقی کمی از نوع کارآزمایی بالینی تصادفی شده کنترل دار است. با جدول اعداد تصادفی، بیماران به 4 گروه تقسیم می شوند. گروه 1: سالیسیلیک اسید 16.5 %، گروه 2: سالیسیلیک اسید و خاکشیر، گروه 3: مورد و گروه 4: مورد و خاکشیر. معیارهای ورود: 1) بیماران سنین 6 تا45 سال 2) ساکن استان یزد 3) با تعداد کل زگیل کمتر یا مساوی 20 عدد و حداکثر قطر کمتر یا مساوی نیم سانتی متر معیارهای خروج: 1) بیماران کمتر از 6 سال و بیش از 45 سال 2) خانم های باردار 3) مبتلایان به دیابت، بیماریهای کلیوی، قلبی عروقی 4) مصرف کنندگان انسولین یا سولفونیل اوره ها 5) زگیل های موجود در بدن بیش از 20 عدد 6) زگیل محدود در ناحیه صورت 7) زگیل های محدود به ناحیه آنوژنیتال 8) زخم یا بیماری فعال پوستی در محل زگیل 9) هر گونه درمان در یک ماه گذشته جمعیت مورد مطالعه 100 نفر می باشد. بیماران به 4 گروه تقسیم می شوند: 1. تنها محلول سالیسیلیک اسید 16.5 درصد دریافت می دارند. 2. محلول سالیسیلیک اسید 16.5 درصد و خاکشیر دریافت می دارند. 3. ضماد مورد دریافت می دارند. 4. ضماد مورد و خاکشیر دریافت می دارند. تخمین زده می شود مدت مطالعه 12 ماه باشد. پیامدهای مورد انتظار : 1. کاهش تعداد زگیل ها با مشاهده 2. کاهش ابعاد زگیل ها بر حسب میلی متر با خط کش 3. کاهش دوه زمانی بهبودی زگیل ها از شروع درمان 4. کاهش سرعت عود با مشاهده
خلاصه مطالعه
   


IRCT2012092610946N1
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
مقدمه: شکستگی استخوان تیبیا شایعترین شکستگی استخوانهای بلند بدن می باشد.بخش قابل توجهی از این شکستگی ها از نوع شکستگی باز می باشد.زمان جوش خوردن در انواع شکستگی باز از نوع بسته طولانی تر است و درمان شکستگی باز تیبیا از معضلات حیطه درمانی ارتوپدی است.در این مطالعه بیماران تحت پیوند استخوانی درونزا در دو زمان مختلف قرار گرفته و نتایج بررسی و مقایسه می شود. مواد و روشها: 100بیمار مبتلا به شکستگی باز تیبیاکه از آبان 1391تادی ماه1392به بیمارستان امام ورازی مراجعه می کننداز بدو امرمورد شناسایی و بررسی قرارمی گیرند.این بیماران به طور تصادفی به دو گروه 50نفره تقسیم می شوند. گروه اول تحت درمان باپیوند استخوان درونزا در پایان هفته سوم و گروه دوم تحت درمان باپیوند استخوان درونزا در پایان هفته ششم قرار می گیرند.پیوند استخوان علاوه بر درمانهای معمول این بیماران مثل شستشو و دبریدمان وثابت سازی انجام می گیردبیماران در دو ماه اول هر ماه و سپس هر دو هفته یک بار از نظر جوش خوردگی وبروز عوارض بررسی می شوند .نتایج آنها ثبت و مورد مقایسه قرار می گیرد.
خلاصه مطالعه
   


IRCT201209301958N3
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
اين مطالعه يک مطالعه مقدماتی (pilot study) با هدف بررسی اثربخشی مداخله مستقيم متصل به آزمون غربالگری با الکل، سيگار و مواد (ASSIST) بر اختلالات مصرف مواد است. مطالعه در 7 مرکز مراقبت‌های بهداشتی اوليه در گرمسار (استان سمنان) و شهريار (تهران) انجام می‌شود. مراجعان به اين مراکز توسط پرسشنامه ASSIST غربالگری می‌شوند و 30 نفر از افرادی که نمره درگيری با يک ماده خاص در آنها 4 تا 26 باشد (در مورد الکل 9 تا 26؛ نيکوتين وارد مطالعه نمی‌شود) برای مداخله انتخاب می‌شوند. سن ورود به مطالعه 18 تا 64 سال خواهد بود و نسبت جنسی (مرد به زن) 2 به 1 حفظ خواهد شد. افرادی که در زمان ورود به مطالعه علائم مسموميت يا ترک داشته باشند، بيش از چهار بار در ماه به تزريق مواد بپردازند يا در حال گذراندن دوره‌های درمان مواد باشند، وارد مطالعه نمی‌شوند. برای تمام افراد يک جلسه مداخله مختصر برای کاهش مصرف مواد انجام می‌شود. سه ماه بعد مجدداً با اين افراد مصاحبه و نمره درگيری با يک ماده خاص دوباره محاسبه می‌شود. نمرات پيش و پس از مداخله مقايسه خواهند شد.
خلاصه مطالعه
   


IRCT2012092910933N1
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
اين مطالعه كارآزمايي باليني تصادفي با هدف بررسی اثر دوز کم و متوسط کلوفیبرات در کاهش بیلی روبین در نوزادان ترم و سالم انجام شد. معیارهای ورود به مطالعه شامل سن 2 تا 29 روز؛ فول ترم بودن نوزاد(سن حاملگی 38 تا 40 هفته)؛ وزن 2500 تا 4000 گرم؛ بالا بودن بیلیروبین غیر مستقیم(TSB>16 mg/dl); فقدان همولیز؛ ناسازگاری ABOیاRh ؛ تست کومبز منفی و شمارش رتیکولوسیت کمتر از 5 در صد بود . در اين مطالعه طی 9 ماه 132نوزاد ترم سالم بستری بخش نوزادان بیمارستان بعثت همدان با تشخیص هایپربیلیروبینمی غیر مستقیم غیرهمولیتیک به 3 گروه تقسیم شدند: در گروه کنترل فقط فتوتراپی به عنوان اقدام درمانی به کار رفت ، در گروه نمونه ی 1 علاوه بر فتوتراپی کلوفیبرات خوراکی با حداقل دوز (25 ميلي گرم به ازاي هر كيلو گرم ) و در گروه نمونه ی 2 ، فتوتراپی و کلوفیبرات خوراکی با متوسط دوز (50 ميلي گرم به ازاي هر كيلو گرم) تجویز شد. در هر 3 گروه میزان بیلی روبین توتال و غیر مستقیم، در آغاز درمان و سپس 36،24،12 و 48 ساعت بعد اندازه گیری شد. تمامی نوزادان 2 روز پس از ترخیص به طور سرپائی معاینه شدند هیچ عارضه جانبی ناشی از مصرف کلوفیبرات در بیماران گزارش نگردید.
خلاصه مطالعه
   


IRCT2012092910963N1
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
این مطالعه با هدف مقایسه تاثیر خنک سازی فعال و پا شویه بر کاهش دمای بدن بیماران تب دار بستری در بخش های مراقبت ویژه شهر قزوین انجام خواهد شد. معیار های ورود به مطالعه بیماران بستری در بخش مراقبت های ویژه بیمارستان های آموزشی شهر قزوین با درجه حرارت تمپانیک بالای 3/38 و زیر 40 درجه سانتیگراد با سن بین 18 تا 65 سال و معیار های خروج از مطالعه شامل تجویز استروئید، رسیدن تب به بالای 40 درجه و بروز لرز می باشند. جامعه مورد مطالعه بیماران بستری در بخش مراقبت های ویژه مراکز آموزشی درمانی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی قزوین با درجه حرارت تمپانیک 3/38 درجه و بالاتر می باشند. مطالعه در 4 گروه 18 نفره انجام می شود و در مجموع حجم نمونه 72 نفر می باشد. یک گروه صرفا تحت درمان پاشویه قرار می گیرند. گروه دوم در معرض جریان مستقیم هوای با دمای اتاق قرار داده می شوند. گروه سوم ترکیبی از این دو روش درمانی را دریافت می دارند و گروه چهارم هیچ درمان فیزیکی جهت کاهش تب نمی گیرند. هر چهار گروه درمان دارویی با استامینوفن را 30 دقیقه پس از بروز تب دریافت و بلافاصله درمان فیزیکی تب در سه گروه مداخله شروع می گردد. در همه گروه ها مداخله تا زمانی که دمای تمپانیک بیمار به 37 درجه برسد یا 4 ساعت از شروع مداخله بگذرد ادامه پیدا می کند و هر 30 دقیقه علائم حیاتی بیمار ثبت و کاهش تب به عنوان پیامد اولیه بررسی می گردد
خلاصه مطالعه
   


IRCT201210051859N6
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
مالتيپل اسكلروزيس (ام اس) يك بيماري التهابي مزمن است كه دستگاه عصبي مركزي را درگير مي كند و باعث از بين رفتن ميلين مي شود. در فاز حاد ام اس بر اثر فعاليت سلول هاي پيشساز اليگودندروسيت ها ترميم كامل ميلين اتفاق مي افتد. با اين حال هنگامي كه بيماري مزمن مي شود، ترميم ميلين بدون دليل شناخته شده اي شكست مي خورد. به دليل توانايي محدود سيستم عصبي براي بازسازي، درمان هاي حاضر به طرز چشمگيري بر سير بيماري اثر نمي گذارند. بنابراين اخيرا روش هاي درماني كه خودترميمي و يا محافظت از نورون ها را به كار مي گيرند پيشنهاد شده اند. هدف اين طرح بررسي نقش ليوتيرونين سديم به عنوان يك درمان افزايش دهنده ي خودترميمي پس از تخريب حاد ميلين است. اين مطالعه به صورت يك كارآزمايي باليني دو سويه كور و تصادفي بر روي 70 بيمار ام اس عودكننده- بهبوديابنده كه براي درمان با كوتيكواستروئيد در بيمارستان بستري شده اند، طراحي گرديده است كه شامل استفاده از ليوتيرونين سديم/ دارونما به عنوان مكملي براي درمان رايج به مدت 3 ماه پس از تاريخ پذيرش مي باشد. بيماران تحت معاينه ي فيزيكي دقيق، مجموعه اي از تست هاي نوروسايكولو‍ژيك، تست هاي عملكرد تيروئيد و تصويربرداري رزونانس مغناطيسي (ام آر آي) يك بار در ابتدا و بار ديگر در انتهاي مطالعه قرار مي گيرند. پيامد اوليه ي اين مطالعه اثر ليوتيرونين سديم بر روي نسبت انتقال مغناطيسي (ام تي آر) در ضايعات افزايش دهنده ي گادولينيوم مغز به عنوان معياري براي بازسازي ميلين مي باشد.
خلاصه مطالعه
   


IRCT2012092910964N1
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
(1)اهداف. پژوهش حاضر به بررسی اثربخشی داروی ریواستیگمین بر کاهش علائم دیسکینزی دیررس در بيماران اسكيزوفرنيک دریافت کننده داروهای آنتی سایکوتیک می پردازد. (2)طراحی. تصادفي، دوسويه كور، كنترل با دارو نما (3)نحوه انجام. 40 نفر بيمار مرد مبتلا به اختلال اسكيزوفرنيا (بر اساس DSM-IV-TR) بستري شده در مرکز روانپزشكي رازي، بطور تصادفي به دو گروه 20 نفري تقسيم شدند. به يك گروه داروی ریواستیگمین و به گروه دیگر دارونما بصورت دوسویه کور تجويز گرديد. در آغاز مطالعه و همچنین پس از سپری شدن هشت هفته، علائم حرکتی بيماران بر اساس مقیاس AIMS مورد بررسی قرار گرفتند. برای آزمون فرضیه پژوهش از آزمون آماری تحلیل کواریانس یک راهه یک متغیری استفاده شد. (4) شرکت کنندگان. 40 نفر بيمار مرد مبتلا به اختلال اسكيزوفرنيا (بر اساس DSM-IV-TR) بستري شده در مرکز روانپزشكي رازي كه در یک ماه گذشته از نظر روانی در شرایط پایداری بسر می بردند. (با محدوده سنی بین 18 تا 65 سال) (5)مداخلات. به يك گروه داروی ریواستیگمین و به گروه دیگر دارونما بصورت دوسویه کور تجويز گرديد. (6) متغیرهای پیامد اصلی. نام متغیر پيامد اولیه: شدت علائم دیسکینزی دیررس مقاطع زمانی اندازه گیری: در آغاز مطالعه و پس از سپری شدن هشت هفته نحوه اندازه گیری متغیر: مقیاس حرکات غیرارادی نابهنجار
خلاصه مطالعه
   


IRCT201209291497N2
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
اهداف : اهداف این مطالعه عبارتند از: بررسی الگوی دوز بندی وانکومایسین در بیماران بستری در بخش مراقبت های ویژه و مقایسه آن با راهنما های بالینی استاندارد در جهت تجویز ومصرف منطقی دارو. طراحی : بیماران بستری در بخش مراقبت های ویژه (64 نفر) که ضمن درمان داروی وانکومایسین را دریافت می کنند به صورت تصادفی به دو گروه تقسیم خواهند شد. نحوه انجام : این مطالعه در دو فاز صورت خواهد گرفت. در فاز اول، غلظت های سرمی وانکومایسین بدون انجام مداخله ای اندازه گیری شده و پارامترهای فارماکوکینتیکی بیماران محاسبه خواهد شد. در فاز دوم بیماران به صورت تصادفی در دو گروه قرار می گیرند. یکی از گروه ها، دوزهای ثابت وانکومایسین را دریافت می کنند و درگروه دیگر بر اساس غلظت سرمی، دوز دارو محاسبه خواهد شد. شرکت کنندگان و شرایط ورود و خروج اصلی: بیماران بستری در بخش مراقبت های ویژه که شواهد ابتلا به سپسیس را دارند، میزان بقای آنها بیشتر از 72 ساعت است و میزان فیلتراسیون گلومرولی بالاتر از 60 میلی لیتر در دقیقه را دارند، وارد این مطالعه می شوند. نارسایی حاد کلیوی، عوارض دارویی و قطع دارو طی 72 ساعت از معیارهای اصلی خروج از مطالعه می باشند. مداخلات : بعد از تجویز داروی وانکومایسین، غلظت های سرمی وانکومایسین در نقاط مختلف اندازه گیری شده و دوز دارو بر مبنای آن و خصوصیات کینتیکی بیمار تنظیم خواهد شد. متغیرهای پیامد اولیه : غلضت پیک و تراف وانکومایسین در بیماران بستری در بخش مراقبت های ویژه، مقایسه الگوی دوز بندی وانکومایسین با راهنماهای بالینی استاندارد و یافتن ارتباط بین شاخص های فارماکوکینتیکی وانکومایسین با متغیرهای مختلف مانند سرم کراتینین و تهویه مکانیکی.
خلاصه مطالعه
   


IRCT2012092910178N2
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
هدف مطالعه مقایسه اثرات محافظت نوروني رژيم ترکيبي ممانتين- آتورواستاتين در مقايسه با آتورواستاتين در بیماران بزرگسال با سکته ایسکمیک مغزی می باشد افراد مورد بررسي در اين كار آزمايي بالینی تصادفي بيماران مبتلا به سکته مغزي ايسکميک بستري در بخش نورولوژي بيمارستان امام حسين (ع) هستند كه با رضايت نامه شخصي و يا رضايت خانواده وارد اين مطالعه مي گردند. در اين مطالعه 40 بيمار وارد مطالعه می شوند، 20 نفر آنها در گروه A آتورواستاتين و 20 نفر در گروه B رژيم تركيبي ممانتين- آتورواستاتين دريافت مي كنند. دوز تجويزي داروها آتورواستاتين 20mg دو بار در روز و ممانتين 20mg سه بار در روز به مدت 5 روز و سپس 20mg در روز می باشد. طول مدت مطالعه از زمان تجویز دارو 3 ماه می باشد هدف اولیه مطالعه مقایسه میزان کاهش در matrix metalo-proteinase 2, 9 در روزهای 3 و 5 نسبت به بدو ورود به مطالعه در دو گروه اهداف ثانویه 1- مقایسه میزان میزان بهبودی در National Institute of Health Stroke Score در روز 5 نسبت به بدو ورود به مطالعه در دو گروه 2- مقایسه میزان میزان بهبودی در Barthel index در ماههای 1 و 3 نسبت به بدو ورود به مطالعه در دو گروه
خلاصه مطالعه
   


IRCT201209309645N2
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
در این مطالعه 5 کودک مبتلا به اختلال اوتیستیک مراجعه کننده به کلینیک های روانپزشکی که معیارهای ورود به مطالعه را دارند پس از کسب رضایت از خانواده یا قیم، به مدت 8 هفته تحت درمان با آریپیپرازول قرار میگیرند و نتایج درمان بر تحریک پذیری و پرخاشگری توسط مقیاس های متناسب هر دو هفته سنجیده می شود. تشخیص بر اساس مصاحبه روانپزشکی و نیز مصاحبه نیمه ساختار یافته Autistic Diagnostic Interview – R ( ADI – R) با خانواده توسط روانپزشک کودک و نوجوان مطرح می گردد. از مقیاس Abberant Behavior Checklist ( ABC) و CGI –S برای ارزیابی شدت مشکلات رفتاری استفاده می شود.عوارض داروئی احتمالی نیز با چک لیست لیست مرتبط ارزیابی می شود .
خلاصه مطالعه
   


<<  329   330   331   332   333   334   335   336   337   338   339  >>