دوشنبه - ۶ مرداد ۱۳۹۳

 

تعداد کل کارآزمایی های ثبت شده : 6392   

 

تعداد 5387 جواب برای جستجوی شما پیدا شد

IRCT201210035543N8
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
هدف این مطالعه مقایسه اثر بیهوشی عمومی با سووفلوران، ایزوفلوران و پروپوفول در بروز تهوع و استفراغ پس از عمل جراحی کاتاراکت می باشد.معیارهای ورود شامل افراد50 تا 70 سال و کاندیدای عمل انتخابی کاتاراکت و معیارهای خروج شامل سابقه تهوع و استفراغ به دنبال بيهوشي عمومي، تاريخچه بيماري حركتي ، هيپوكسي شديد طي بيهوشي، بيهوشي طول كشيده، مصرف داروهاي كتامين، اتوميدات ( در طي بيهوشي عمومي)، رانيتيدين، متوكلوپراميد، اضطراب شديد و چاقي شديد .در این مطالعه 150 نفر از بيماران به صورت تصادفي و دوسو کور به سه گروه سووفلوران (50 نفر)، ایزوفلوران (50 نفر) و پروپوفول (50 نفر) تقسيم می شوند. به تمامي بيماران پيش از القاي بيهوشي عمومي به ازاي هركيلوگرم وزن بدن ، 7 سي سي سرم رينگر انفوزيون می گردد.0.5 ميلي گرم آتراکوریوم و1.5 ميكروگرم فنتانيل استفاده می شود ،جهت القاي بيهوشي هر سه گروه از 3 ميلي گرم تيوپنتال سديم استفاده می شود. به منظور ادامه بيهوشي درگروه اول از1.5MAC سووفلوران و50%اکسید نیتروژن و اکسیژن، در گروه دوم از 1.5 MAC ایزوفلوران و50%اکسید نیتروژن و اکسیژن در گروه سوم از انفوزیون پروپوفول و 50% اکسید نیتروژن و اکسیژن استفاده می شود. بعد از انجام عمل بیماران از نظر: 1- نبود احساس تهوع 2- بیان احساس تهوع در جواب پرسش 3- بروز مشهود حالت تهوع 4- تهوع و استفراغ توام، در سه نوبت ( ريكاوري، 3 ساعت و 6 ساعت پس از جراحي ) مورد بررسی قرار می گیرند.
خلاصه مطالعه
   


IRCT2012100310996N1
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
هدف از انجام این مطالعه کارآزمایی بالینی سه گروهی بررسی تاثیر مقایسه ای ماساژباتابی پا بر میزان اضطراب اشکار و پنهان بیماران است .132 بیمار ی به شکل تصادفی در یکی از سه گروه ماساژباتزتابی کف پا ، قوزک پا و گروه کنترل قرار خواهند گرفت. ماسآژ در روز های سوم و چهارم بعد از عمل جراحی cabg در ساعت 8 تا 9صبح در بخش جراحی مردان و زنان انجام می شود.قبل از هر گونه مداخله و پس از ماساژ پرسشنامه استاندارد اشپیل برگر را به بیماران داده و از بیماران می خواهیم که آنهارا پر کنند.طول مدت انجام ماساژ 10 دقیقه است
خلاصه مطالعه
   


IRCT201210046918N13
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
هدف از انجام این پژوهش تعیین تاثیر بازتاب درمانی و حمام پا بر بهبود کیفیت خواب سالمندان می باشد. سالمندان 60 سال و بالاتر مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی تبریز و حومه و سالمندان برخوردار از سلامت در تمام ابعاد لامسه؛ شنوایی؛ بینایی و سلامت روان وارد مطالعه شدند و سالمندانی که دارو های خواب آور یا گیاهی برای اختلالات خواب مصرف می کردند و یا از سایر درمان های جانبی و مکمل برای اختلالات خواب استفاده می کردند از مطالعه خارج شدند. این مطالعه یک کارآزمایی بالینی تصادفی کنترل شده تک سوکور می باشد که با استفاده از پرسشنامه ی استاندارد کیفیت خواب پیتزبورگ با دو گروه مداخله (یک گروه بازتاب درمانی ویک گروه حمام پا) و یک گروه کنترل بر روی96 نفر از سالمندان انجام خواهد شد. تعداد جلسات مداخله بازتاب درمانی 6 هفته بصورت یک بار در هفته به مدت20 دقیقه با روغن زیتون برای هر پا انجام خواهد شد. در مورد گروه مداخله حمام پا پس از آموزش نحوه ی حمام پا از شرکت کنندگان خواسته خواهد شد به مدت 6 هفته هرشب یک ساعت قبل از ساعت معمول خوابیدن پاهای خود را 10 سانتی متر بالاتر از مچ پا به مدت 20 دقیقه در آب گرم با دمای 41 تا 42 درجه سانتیگراد در یک ظرف پلاستیکی مشابه که تا ارتفاع 10 سانتی متر علامت گذاری شده است غوطه ور سازند پرسشنامه برای هر سه گروه بعد از 6 هفته تکمیل خواهد شد.
خلاصه مطالعه
   


IRCT2012100510340N7
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
لرز یک عارضه ناخوشایند و مکرر در دوره بعداز عمل می باشد.لرز در بیماران تحت جراحی بصورت لرزش عضلانی و سفتی بصورت بی اختیارو ناراحت کننده می باشد.هدف از انجام این مطالعه بررسی مقایسه اثر سه داروی دگزامتازون، انداسترون و منیزیوم سولفات بر لرز بعد از بیهوشی عمومی در جراحی ارتوپدی می باشد. این مطالعه از نوع کارآزمایی بالینی نیمه تجربی است که برروی 90 بیمار کاندید جراحی اورتوپدی با بیهوشی عمومی انجام شد. بیماران منتخب بطور تصادفی ساده در سه گروه انداسترون، دگزامتازون و منیزیم سولفات قرار گرفتند.بیماران2 ساعت قبل از عمل 0.28 مبلی گرم دگزامتازون، 8میلی گرم انداسترون و 30 میلی گرم بر کیلوگرم منیزیم سولفات در یافت کردند. بعد از تزریق لرز بیماران در ریکاوری اندازه گیری شد. متغیرهای کمی با آزمون T-test و همینطور برای متغیرهای کیفی از آزمونهای ناپارامتری مانند کای دو شد.
خلاصه مطالعه
   


IRCT2012100711026N1
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
هدف این مطالعه بررسی اثر فراورده گیاهی برگرفته از منابع طب ایرانی بر کاهش سوزش ادرار مبتلایان به سرطان پروستات تحت رادیوتراپی است. 60 بیمار مبتلا به آدنوکارسینومای پروستات مراجعه کننده به بیمارستان شهدای تجریش وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی که قرار است برای آنها رادیوتراپی آغاز شود، به عنوان مجموعه آماری در نظر گرفته می شوند. این افراد باید توانایی ابراز سوزش ادراری را داشته و فاقد سوند ادراری باشند و رضایت نامه آگاهانه را امضا کنند. آنها به صورت تصادفی به دو گروه مداخله و کنترل تقسیم خواهند شد و طی مدت رادیوتراپی (نزدیک 2 ماه) داروی منتخب یا پلاسبو را دریافت خواهند کرد. بروز حساسیت و مثبت شدن نمونه ادراری از لحاظ عفونت باعث خروج آنها از مطالعه می¬شود. بیماران هر دو هفته یک بار ویزیت می شوند و از لحاظ وجود سوزش ادرار، با نمره¬بندی 5 درجه-ای اقتباس شده از رتبه¬بندی بین¬المللی علائم پروستات (IPSS) و شدت سوزش ادرار بر اساس سیستم نمره¬دهی صفر تا ده (صفر به معنای عدم سوزش و ده به معنای سوزش غیر قابل تحمل) ارزیابی می¬شوند. در پایان دو ماه، اطلاعات ثبت و در پایان طرح آنالیز خواهند شد.
خلاصه مطالعه
   


IRCT2012100611022N1
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
هدف این مطالعه این است که در بیماران مبتلا به افزایش فشارشریان ریوی نتایج حاصل از درمان با والسارتان را با اثرات درمان با سیلدنافیل که مستقیما روی عروق ریوی اثر می گذارند و اثر مستقیمی روی عملکرد سیستولیک و دیاستولیک قلب ندارد، مقایسه کنیم تا در صورت موفقیت بتوان راه جدیدی را در درمان افزایش فشار شریان ریوی و جلوگیری از اثرات قلبی آن در این بیماران باز کنیم. در صورت موثر بودن والسارتان در کاهش فشار شریان ریوی امید است این مکانیسم درمانی راهی جدید در درمان افزایش فشار شریان ریوی این بیماران و احتمالا افزایش طول عمر آنها باشد. در این مطالعه بیماران مبتلا به تالاسمی ماژور و اینترمدیا که فشار شریان ریوی آنها بالاتر از 25 میلیمتر جیوه باشد وارد مطالعه میشوند و در صورت بروز عوارض دارویی یا افزایش میزان تنگی نفس، از مطالعه خارج خواهند شد. تعداد 100 نفر از بیماران مراجعه کننده با این شرایط به بیمارستان فیروزگر وارد مطالعه می شوند و به 50 نفر داروی والسارتان و به 50 نفر داروی سیلدنافیل داده می شود. بیماران به مدت 6 ماه پیگیری می شوند و در طول این مدت شاخص های عملکردی قلب 3 نوبت توسط اکوکاردیوگرافی اندازه گیری شده و مقایسه می شود.
خلاصه مطالعه
   


IRCT2012100611019N1
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
در اين مطالعه درنظر داریم تا به بررسي نقش كتامين در كاهش درد ونياز به ساير مسكن‌ها از جمله اپيوئيدها پس از سزارين در بيماراني كه تحت بي‌حسي اسپاینال با استفاده از بوپيواكائين به تنهايي كه به عنوان روش روتين در مركز ما انجام مي‌گردد بپردازيم . این مطالعه که به صورت کارآزمایی بالینی تصادفی می باشد برروی خانم های بارداري که برای عمل سزارين انتخابی مراجعه می کنند انجام شده و به بررسی تأثیر تك دوز داخل وريدي كتامين در كاهش درد و نياز به ساير مسكن ها بعد از عمل سزارین پرداخته می‌شود. بيماران به صورت راندوم دردو گروه تقسيم مي شوند. به همه بيماران بی حسی نخاعی با تزریق بوپيواكائين داده مي شود و 5 دقيقه بعداز خروج نوزاد به بیماران گروه اول 25/0 كتامين داخل وريدي با تزريق آهسته و به گروه دوم به همان اندازه نرمال سالين داده مي شود. زمان اولين احساس درد بعداز سزارين و نیز درخواست دريافت ضد درد و مسکن ثبت مي شود. جهت همه بيماران در ساعت1- 2-6-12 پس از عمل pain score مشخص مي شود و در مورد عوارض جانبي شامل تهوع، استفراغ ، سردرد، هالوسيناسيون ، خارش از بيمار سوال ميشود. در ساعاتي كه براي بيمار pain score مشخص مي شود در صورتيكه pain score بيمار بالاي 5 بوده و درد بيمار با شياف ديكلوفناك كنترل نشده باشد mg 50 پتدين عضلاني تجويز مي گردد كه حداكثر تا 3 دوز در طي 24ساعت پس از عمل وبا فاصله حداقل 6 ساعت قابل تكرار است. تمامی مشاهدات ثبت و مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرد.
خلاصه مطالعه
   


IRCT2013112011014N1
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
هدف مطالعه مقایسه اثر دگزامتازون با پلاسبو در درمان آرتریت سپتیک در کنار آنتی بیوتیک است.روش کار:این یک مطالعه راندوم دو سویه کور بر روی 54 بیمار بالای 6 ماه مبتلا به ارتریت سپتیک براساس معیارهای بالینی و ازمایشگاهی می باشد ,برای تشخیص مفصل درگیر اسپیره شده ومایع مفصلی و نمونه خون به ازمایشگاه فرستاده می شود. معیارهای ورود به مطالعه :سن بالای 6 ماه بیمار با ارتریت سپتیک برای بار اول. معیارهای خروج ازمطالعه :شرح حال بیماری نقص ایمنی یا لوسمی ,شرح حال بیماری سیستمیک ,استفاده از انتی بیوتیک قبل از کشت ,استفاده از کورتیکو استرویید سیستمیک قبل از بیماری ,شرح حال بیماری سیستمیک مثل ارتریت روماتویید . سپس بیماران به دو گروه تقسیم می شوند یک گروه همراه با انتی بیوتیک دگزامتازون وریدی با دوز 15mg/kg/ هر 6 ساعت به مدت 4 روز وگرو دیگر همراه انتی بیوتیک پلاسبو در یافت می کنند سپس دو گروه را از نظر علایم بالینی و ازمایشگاهی و مدت بستری و عوارض تاخیری مقایسه می شوند . علایم کلینیکی شامل تب ,گرمی, محدودیت حرکت و عملکرد مفصل. یافته های ازمایشگاهی شامل ESR,CRP,WBC
خلاصه مطالعه
   


IRCT2013111915455N1
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
هایپرهیدروز اولیه زیربغل عبارت است از افزایش تعریق در ناحیه زیربغل . روش های مختلفی برای درمان هایپرهیدروز اولیه زیربغل وجو دارد .اخیرا نشان داده شده است که رادیو فرکوئنسی سوزنی برای درمان هایپرهیدروز زیربغل موثر است . هدف از این مطالعه ارزیابی اثربخشی وبی خطربودن رادیوفرکوئنسی سوزنی برای درمان هایپیر هیدروز اولیه زیر بغل است.این مطالعه به صورت یک کار ازمایی بالینی یک سو کورکنترل شده و مقایسه ای دست راست وچپ طراحی شده است . معیار های ورود شرکت کنندگان شامل : بیماران با شکایت هایپرهیدروزاولیه زیر بغل ؛شدت تعریق 3 یا 4 درمقیاس درمقیاس اندکس شدت بیماری هیپرهیدروز؛سن 18تا50 سال . 25 بیمارمبتلا به هایپرهیدروز زیر بغل شدید تحت 3 جلسه وهر جلسه 3 پاس رادیوفرکوئنسی سوزنی ( دستگاه رادیوفرکوئنسیسوزنی ،ساخت شرکت لوترونیک ,کره ) در اگزیلای سمت چپ به فاصله سه هفته قرار میگیرند .دست چپ بیمارتحت رادیوفرکوئنسی سوزنی قرار می گیرد. دست راست (سمت کنترل ) بیماران درهمان شرایط قرار گرفته ولی دستگاه در حالت اماده باش قرار داده می شود . بهبودی بالینی با استفاده ازمقیاس اندکس شدت بیماری هیپرهیدروز ، تست ید ونشاسته ومقیاس انالوگ بصری ارزیابی می شود . رضایت مندی بیماران با استفاده ازشاخص کیفیت زندگی درماتولوژیک ویک مقیاس 6 نمره ای ارزیابی می شود . پیامد اصلی مطالعه در هفته اول و سوم پس از هر جلسه و 3ماه پس ازاخرین جلسه درمان ارزیابی می شود.
خلاصه مطالعه
   


IRCT2012100311002N1
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
این مطالعه از نوع کارآزمایی بالینی تصادفی شده می باشد که در یک جمعیت 30 نفری در بخش مراقبتهای ویژه (بیمارستان سینا) انجام خواهد شد. بیماران با سن بالاتر از 16 سال که دچار شوک سپتیک مقاوم به درمان با مایعات (که به صورت مقاومت به 500 میلی لیتر نرمال سالین و یا نیاز به وازپرسور تعریف می شود) و دارای معیارهای خروج مطالعه مانند سابقه بیماری های کرونری قلب، نارسایی قلبی کلاس 3 یا 4، هایپوناترمی شدید (سدیم کمتر از 130 میلی اکی والان در لیتر)، ایسکمی حاد مزانتر، حاملگی، عدم رضایت بیمار یا خانواده بیمار نباشند، وارد مطالعه می‌شوند. بیماران به صورت تصادفی به دو گروه تقسیم می شوند.گروه اول داروی وازوپرسین به میزان 01/0 تا 03/0 واحد در دقیقه دریافت کرده و گروه مقابل داروی نوراپی‌نفرین به میزان 5 تا 15 میکروگرم در دقیقه را دریافت می‌کنند. دوز هر دو دارو به تدریج تا رسیدن به فشار خون هدف افزایش می‌یابد. همچنین بیماران در هر دو گروه تمامی درمانهای استاندارد شوک را دریافت خواهند کرد.بیماران در هر دو گروه به مدت 48 ساعت تحت نظر خواهند بود و از هر بیمار قبل از تجویز وازوپرسور، 12، 24 و 48 ساعت بعد از تجویز آن، نمونه خون گرفته شده و جهت بررسی بیومارکرهای اینترلوکین 1، اینترلوکین 2، فاکتور نکروز تومور آلفا، آنژیوپئتین 1 و 2 ، پروتئین C فعال و پنتراکسین 3 استفاده خواهد شد.
خلاصه مطالعه
   


<<  329   330   331   332   333   334   335   336   337   338   339  >>