دوشنبه - ۲۷ دي ۱۳۹۵

 

تعداد کل کارآزمایی های ثبت شده : 12484   

 

تعداد 10476 جواب برای جستجوی شما پیدا شد

IRCT2012081810372N2
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
هدف از انجام این مطالعه بررسی تاثیر گروه درمانی مبتنی بر تعهد و پذیرش بهمراه بخشش برامید به زندگی بیماران با سرطان سینه می باشد. این مطالعه روی 34 بیمار دارای سرطان سینه که تحت عمل جراحی قرار گرفتند، انجام می شود. معیار انتخاب، تحصیلات حداقل دبیرستان و داشتن اطلاع از سرطان خود بود. طرح جهت بیماران توضیح داده شد و 34 بیماری که تمایل و توانایی شرکت در کلاس را داشتند، انتخاب شدند. این گروه بصورت تصادفی به دو گروه 19 نفره مداخله و 15 نفرشاهد تقسیم شدند. افراد گروه مداخله به مدت 12 هفته، هر هفته 3 ساعت در کارگاه ACT وبخشش شرکت می کنند. میزان امید به زندگی در بین این دو گروه قبل و بعد از کارگاه با هم مقایسه می گردد. معیارهای خروج از مطالعه، عدم تمایل شرکت در کارگاه؛ بدحال شدن؛ استرسهای خاص روانی، شرکت در هر نوع کلاس آموزشی دیگر و عدم ادامه درمان پزشکی می باشد
خلاصه مطالعه
   


IRCT2012081810409N3
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
هدف از اين مطالعه مقايسه تاثير جراحي آدنوتانسيلكتومي با جراحي آدنوئيدكتومي در برطرف شدن علائم رينوسينوزيت مزمن مي باشد در اين مطالعه که به صورت كارآزمايي باليني است 60 کودك زير سن 14 سال كه داراي علائم سينوزيت شامل ترشحات چرکي بيني ، ترشحات چركي پشت حلق درد صورت گرفتگي بيني سرفه مزمن ، بوي بد دهان هستند و در گرافي واترز کدورت و افزايش ضخامت مخاطي دوطرفه سينوس¬هاي ماگزيلاري ، دارند و به درمان طبي حداقل 4 هفته آنتي بيوتيک خوراكي و درمان ضد حساسيت پاسخ نداده باشندو فاقد معيار هاي خروج از مطالعه باشند , به درمانگاه گوش وحلق وبيني بيمارستان بعثت همدان مراجعه كرده اند در مطالعه قرار خواهند گرفت. كودكان مبتلا به صورت تصادفي به 2 گروه تحت آدنوئيدكتومي و تحت آدنوتانسيلكتومي تقسيم مي شوند.در ابتداي مطالعه علائم و نشانه هاي باليني بيمار در چك ليست تهيه شده بر اساس visual analogue scale درجه بندي خوهد شد. تمام کودکان از آنتي بيوتيك و تغذيه و اقدامات پرستاري يكسان بعد از جراحي تا يک هفته برخودارند .تمام کودکان روز دوم پس از جراحي از بيمارستان مرخص ميشوند . روز هفتم ، چهاردهم و بيست و هشتم معاينه و کنترل خواهند شد . در روز بيست و هشتم گرافي کنترل واترز انجام مي شود و علائم و نشانه هاي باليني بيمارتوسط فرد پزشکي که از سابقه روش جراحي کودک بدون اطلاع است در چک ليست مقايسه علائم باليني و راديوگرافي قبل و بعد از عمل ثبت خواهد شد. در نهايت تاثير آدنوئيدکتومي با آدنوتانسيلکتومي در تغيير علائم رينوسينوزيت مزمن کودکان زير 14 سال ثبت خواهد شد.
خلاصه مطالعه
   


IRCT2012081710619N1
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
هدف از این پژوهش بررسی تاثیر تجویز اسکوربیک اسید بر روی بیان ژنهای سیتوکینهای التهابی مربوطه است تا از این طریق بتوان راهکاری جهت تخفیف آسیب به ارگان ها و بهبود نتایج پیوند به دنبال تشدید پاسخ های التهابی در افراد اهداکننده ی کبد دچار مرگ مغزی ارائه داد. افراد اهداکننده ی کبد دچار مرگ مغزی 10 تا 60 ساله که در بیمارستان نمازی شیراز پذیرش شده و در ICU تحت مراقبت های ویژه قرار میگیرند، بطور تصادفی در دو گروه 20 نفره مداخله و کنترل قرار خواهند گرفت.گروه مداخله از 6 ساعت قبل از شروع عمل تحت تجویز ویتامین C با دوز اولیه mg/kg 100 و بلافاصله شروع انفوزیون مداوم ویتامین C با دوز mg/kg/p6h 100 تا پایان عمل و برداشتن عضو قرار خواهند گرفت. گروه کنترل تنها مراقبت های روتین مربوط به ICU را دریافت خواهد کرد. از هر مورد تحت مطالعه نمونه خون در 3 زمان زیر گرفته خواهد شد: 1. 6 ساعت قبل از شروع عمل فرد دهنده (در گروه مداخله قبل از شروع تجویز اسکوربیک اسید) 2. بلافاصلعه بعد از لاپاراتومی 3. بلافاصله قبل از کلامپ آئورت در پایان گروه ها از نظر میزان بیان ژنهای مربوطه و عملکرد کبدی پس از پیوند مورد مقایسه قرار خواهند گرفت.
خلاصه مطالعه
   


IRCT2012082210634N1
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
تشنجات سریال با احتمال بروز عوارض و سکل های مغزی بعدی همراه می باشد. لذا دستیابی به درمان های موثر جهت کنترل سریع تشنجات استاتوس و سریال از اولویت های نورولوژی می باشد.در بیمارستان ما محدودیت بستری بیماران در PICU باعث می گردید که ما نتوانیم همه بیماران میتلا به تشنجات سریال را در PICU درمان نماییم . لذا استفاده از دارو های آلترناتیو جهت مصرف در بخش نورولوژی مطرح بود. این مطالعه جهت پاسخ به این سوال بود که آیا می توان از دیازپام وریدی در درمان تشنج های سریال مقاوم به درمان استفاده نمود.42 نفر کودک با تشنجات سریال که علیرغم استفاده از داروهای متناسب همچنان دچار تشنجات سریال بودند، در دو گروه مجزا با دیازپام و میدازولام وریدی تحت درمان قرار می گیرند.بر حسب تعریف این مطالعه تشنجات سریال به مواردی اطلاق می گردید که کودک از 24 ساعت قبل چار افزایش دفعات تشنج شده و 2 شرط زیر را شامل شود :تشنجات مکرر به تعداد 4 و بیشتر از آن در طی 24 ساعت يا افزایش در تعداد تشنجات به بیش از 3 برابر میانگین دفعات تشنج در روزهای قبل از تشدید تشنج.بیماران به صورت تصادفی به 2 گروه میدازولام و دیازپام تقسیم می شوند. Inclusion criteriaدر گروه مورد و کنترل : • کودکان با سن بالای یک ماه • بیماران با تشنجات سریال که پس از 6 ساعت به دارو های مرسوم پاسخ ندهند. ٍ Exclusion criteriaدر گروه مورد وکنترل : • بروز عوارض خطیر حین درمان . • تشدید موارد تشنج در درمان • استاتوس اپیلپتیکوس . در گروه مورد براي درمان تشنجات سريال آمپول ديازپام وريدي با دوز 2/0 ميلي گرم به ازاي هر كيلو به فاصله هر 3 ساعت نزريق مي گردد . در گروه شاهد براي درمان تشنجات سريال آمپول ميدازولام به صورت مداوم با دوز اولیه 2/0 میلی گرم به ازای هر کیلو و در ادامه با دوز 1الی 10میکروگرم به ازای هر کیلو وزن بدن در دقیقه در تزریق مي گردد . ما بیماران را از نطر مدت زمان بستری ، اقامت در PICU ، عوارض جانبی و نیاز به تهویه مکانیکی مورد ارزیابی قرار می دهیم.هدف از اجرای این طرح دستیابی به روش جدید درمان بیماران با تشنجات سریال در مواقعی است که امکان انتقال بیمار به PICU وجود ندارد.
خلاصه مطالعه
   


IRCT201208218505N3
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
اهداف: این مطالعه با هدف مقايسه اثر ماساژ درمانی توسط پرستار و همراه بیمار بر شدت درد وکیفیت خواب بیماران پس از عمل جراحی پیوند بای پاس شریان کرونری انجام می شود. طراحی: کارآزمایی بالینی تصادفی کنترل دار نحوه انجام : با نمونه‌گیری آسان و بصورت تصادفی تعداد 105 بيمار در سه گروه تخصیص داده می شوند. شرکت کنندگان: معیارهای ورود: تحت عمل CABG؛ سن بین 18 تا 70 سال و حداقل 3روز اقامت در بخش جراحی قلب. معیارهای خروج عبارتند از: کاهش سطح هوشیاری؛ بی ثباتی وضعیت همودینامیک و عدم تمایل به ادامه همکاری مداخله: قبل از مداخله شدت درد محل برش عمل وکیفیت خواب ، به ترتیب با مقياس انالوگ بصري و پرسشنامه كيفيت خواب بيمارستاني SMHSQتعیین می گردد. در گروه یک ماساژ توسط پرستار، در گروه دوم ماساژ توسط همراه و گروه سوم بدون مداخله خواهد بود. متغیرهای پیامد اصلی: پس از مداخله در فواصل بلافاصله،60،30 و120 دقيقه ميزان شدت درد ارزيابي مي گردد . يك روز پس از مداخله دوم، كيفيت خواب بيمار مورد سنجش قرار مي گيرد. تحلیل داده ها با نرم افزار SPSS و با تستهای ANOVA و شفه انجام خواهد شد.
خلاصه مطالعه
   


IRCT2012082110640N1
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
هدف از این مطالعه بررسی اثر مکمل اسید های چرب امگا3 بر سطح پروفایل سیتوکینی در مبتلایان به پمفیگوس می باشد.30 بیمار مبتلا به پمفیگوس بطور تصادفی و دوسوکور به دو گروه مداخله و کنترل تقسیم می شوند و به ترتیب مکمل امگا3 و پلاسبو دریافت می کنند. مدت مداخله 3 ماه است. شرایط خروج از مطالعه بیماران مبتلا به آلرژی شدید غذایی، اختلالات انعقادی خون، سرطان، بیماریهای کلیوی و سایر بیماریهای اتو ایمیون و همچنین در یافت مکمل امگا3 در 1 ماه قبل از شروع مداخله می باشند. متغییر های مورد بررسی شامل اینترلوکین 1- بتا، TNF آلفا و اینترلوکین 6 می باشند.
خلاصه مطالعه
   


IRCT2013072911676N2
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
جراحی کاتاراکت از جراحیهای شایع در افراد مسن است که اکثرا تحت بیهوشی رژیونال انجام میگردد. بلوک عصبی پری بولبر و رتروبلبر یک پروسیجر ناخوشایند و دردناک است. در حال حاضر از سداسیون بیدار با مخدرها و بنزودیازپین ها به تنهایی یا ترکیبی استفاده می کنیم. که برای برخی از بیماران ناخوشایند و گاهی دردناک است. معيار ورود به مطالعه: بيماران بايد معيارهاي ذيل را داشته باشند • ASA 1,3، سن بیش از 60 سال، کاندید بلوک پری بولبر معيار خروج: وزن ایده آل بیش از 150% 2. بیماری ایسکمیک قلبی ، هیپرتانسیون غیرقابل کنترل سیستولیک بیش از 180 و دیاستولیک بیش از110 ، تاریخچه آلرژی به کتامین یا پروپوفول یا اوکال انستتیک ، بیماری روانی ، اختلال شناختی یا حافظه ، مصرف داروهای آرامبخشی یا روانگردان در 2 هفته قبل از جراحی اهداف اولیه متغیر رضایت بیمار، و کیفیت سداسیون می باشد. تخصيص بيماران به دو گروه 1 یا میدازولام-فنتانیل (MF) و گروه 2 یا پروپوفول-کتامین (kp= ketofol) بطور تصادفي خواهد بود. داروی میدازولام 1 میلیگرم / میلی لیتر و فنتانیل 50 میکروگرم / میلی لیتر آماده می شود. داروی مورد مطالعه کتوفول با اضافه کردن 1 میلی لیتر کتامین ( 50 mg/ml) به 10 میلی لیتر پروپوفول جمع 11 میلی لیترآماده می شود. داروها توسط تکنسین بیهوشی آماده می شود. از داروی مطالعه 0.03 میلی لیتر / کیلو گرم (ماکزیمم 2.5 میلی لیتر ) بولوس تجویز می شود بعد داروی اضافه با مقدار 0.5 میلی لیتر هر 15 ثانیه تجویز می شود تا به تحریک صوتی " چشمت را باز کن " پاسخ ندهد. بلافاصله جراح شروع به تزریق PBB میکند. در صورت وجود حرکت در اندام فوقانی یا اخم کردن از دوز اضافی دارو مورد مطالعه 1 میلی لیتر هر 15 ثانیه داده تا کمترین یا عدم حرکت بیمار یا اخم کردن در هنگام حرکت سوزن نداشته باشیم. تاثیر بلوک پری بولبر وقتی بیمار بیدار شد و به دستور صوتی پاسخ داد ارزیابی می شود. با نظر متخصص بیهوشی ، سداسیون حین عمل شامل دوز اضافه 1 میلی لیتر داروی مورد مطالعه یا 0.5 میلی لیتر میدازولام ( 1 میلیگرم/ میلی لیتر؛ ماکزیمم دوز 2 میلیگرم) یا فنتانیل ( 50 میلیگرم/ میلی لیتر، ماکزیمم دوز 2 میلی لیتر ) می باشد بطوریکه بیمار راحت باشد اما بیدار و پاسخگو باشد. بطوریکه بیمار راحت باشد اما بیدار و پاسخگو باشد. لذا ما با روش سداسیون عمیق که در کشورهای پیشرفته در حال انجام است قصد داریم این دو روش را با هم از نظر کیفیت سداسیون و بیاد آوری پروسیجر و عوارض آن بررسی کنیم . مطالعه به روش کار آزمايي باليني خواهد بود که در آن دو روش درماني مورد مقايسه قرار خواهد گرفت. م
خلاصه مطالعه
   


IRCT201208238129N2
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
هدف از مطالعه کنونی بررسی اثر مصرف ان-استیل سیستئین بصورت خوراکی برروی استرس های اکسایشی و پاسخ های التهابی درحین یک دوره ورزش درمانده ساز می باشد. شرایط ورود به مطالعه شامل افراد غیر ورزشکار از دو جنس زن و مرد دارای سن بین 20-25 سال می باشد.شرایط خروج شامل افراد ورزشکار، مصرف داروهای انرژی زا و افراد سیگاری می باشد. تعداد 30 نفر از دانشجویان دانشگاه که به دو گروه 15 نفره شامل گروه مورد با مصرف دارو (600 میلی گرم قرص جوشان ان – استیل سیستئین خالص) و شاهد با مصرف دارو نما( سلولوز خنثی) می باشند.حدود 24 ساعت قبل از شروع مصرف خونگیری از تمام افراد انجام شد. نمونه های دوم درست قبل از عمل ورزشی و بلافاصله بعداز ورزش درمانده ساز (دویدن برروی تردمیل) و بعداز یک ساعت استراحت دریافت شد. شاخص های خونی MDA (TBARS) ، CRP و TAC ، BMI و درصد VO2max اندازه گیری شد. احتمال می رود که مصرف خوراکی ان- استیل سیستئین قبل از ورزش درمانه ساز شاخص های خونی استرس های اکسایشی و التهابی را کاهش دهد.
خلاصه مطالعه
   


IRCT2012082210642N1
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
هدف این مطالعه بررسي اثر مصرف قرص اهن بر سطح هموگلوبين و افسردگي پس از زايمان مي باشد. معيار ورود كليه مادران زايمان كرده در مركز و معيار خروج تالاسمي و هموگلوبين كمتر از 5/10 مي باشد. كليه مادران زايماني پس از زايمان توسط يك پرسشگر اموزش ديده بر مبناي تصادفي سازي با اخذ رضايت نامه كتبي جهت بررسي ازمايش خون از نظر سطح هموگلوبين و هماتوكريت ارزيابي ميشوند. در مادراني كه هموگلوبين بيشتر از 5/10 مي باشد به دو گروه 35 نفره تقسيم مي شوند يك گروه قرص اهن دريافت مي كنند و گروه ديگر دارويي دريافت نمي كنند. هموگلوبين و هماتوكريت در زمان بستري و سپس هنگام ترخيص پس اززايمان و سپس يك ماه بعد مجدد سنجيده مي شود همچنين پس از زايمان و يك ماه بعد از زايمان شاخص افسردگي بر مبناي پرسشنامه استاندارد بك و ادينبورگ سنجيده مي شود.
خلاصه مطالعه
   


IRCT2012091710857N1
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
هدف از انجام این مطالعه مقايسه تاثير مراقبت چند مرحله اي انفرادي با مراقبت معمول بر تبعيت از درمان بيماران همودياليزي بود. مطالعه از نوع مداخله ای با تخصیص تصادفی ساده بود. جامعه مطالعه را بیماران همودیالیزی مراجعه کننده به بیمارستان هاجر شهرکرد تشکیل دادند. 56 بیمار بر اساس تصادف به دو گروه 28 نفره کنترل و مداخله تقسیم شدند. شرایط ورود به مطالعه شامل سن بالاتر از 18 سال، داشتن سواد خواندن و نوشتن، دریافت 3 جلسه درمان دیالیز در هفته و عدم تبعیت از محدوده رژیم غذایی و مایعات بر طبق پرسشنامه های تبعیت از درمان و يافته هاي آزمايشگاهي بود. شرایط خروج ابتلا به بیماری زمینه اي وسیع مانند سرطان و لوپوس بود. بیماران در گروه کنترل مراقبت معمول را دریافت کردند. بیماران در گروه مداخله علاوه بر مراقبت معمول، در 8 جلسه مداخله مراقبتی فردی یک ساعته شرکت کردند. در ابتدا و انتهای مطالعه، پرسشنامه تبعیت از درمان دربیماران دو گروه تکمیل شد.
خلاصه مطالعه
   


<<  329   330   331   332   333   334   335   336   337   338   339  >>