پنج‌شنبه - ۸ مرداد ۱۳۹۴

 

تعداد کل کارآزمایی های ثبت شده : 8499   

 

تعداد 7144 جواب برای جستجوی شما پیدا شد

IRCT2012091610853N1
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
هدف ما از انجام این مطالعه استفاده از کلونیدین به صورت خوراکی جهت کاهش فشار خون و ثبات تغییرات همودینامیکی و در نتیجه کاهش خونریزی و داشتن یک فیلد عمل مشخص در درمان شکستگی های مندیبل به روش باز می باشد . بيماران موردمطالعه در كلاس I يا II از گروه‌بندي‌هايASA قرار داشتند. بيماراني با تاريخچه پزشكي مثبت از بيماريهاي سيستميك يا داراي فشار خون بالا و فشار خون پايين بيماريهاي كبدي و كليوي، بيماريهاي عروق مغزي و قلبي عروقي يا افرادي كه هر گونه دارويي طي دو هفته گذشته دريافت كرده بودند از مطالعه خارج شدند.86بیمار از هر دو جنس با رنج سنی 15-35 سال وارد مطالعه شدند.بیماران به دو گروه ۴۳ نفره تقسیم می شوند.گروه کلونیدین 1/. میلی گرم کلونیدین و گروه شاهد یک قرص پلاسبو را ۶۰ دقیقه قبل از عمل دریافت می کنند.تغییرات همودینامیکی در هر دو گروه قبل و حین عمل در فواصل ده دقیقه ای و میزان خونریزی در پایان عمل ثبت می گردد.در نهایت این دو گروه با هم مقایسه می شوند.اين كارآزمايي از نوع تصادفي دوسوكور مي‌باشد.
خلاصه مطالعه
   


IRCT2012091610852N1
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
این مطالعه یک کارآزمایی تصادفی ، کور نشده ،کنترل با دارونما تک مرکزی می باشد. معیار های ورود کلیه بیماران دارای رتینوپاتی دیابتی غیر پرولیفراتیو با تورم بالینی قابل توجه ماکولا مراجعه کننده به کلینیک شبکیه بیمارستان امام خمینی اهواز بود. بیماران با سابقه درمان قبلی جهت ادم ماکولای بالینی قابل توجه مانند لیزر ماکولا و تزریق اواستین داخل ویتره ؛ترومای سگمان خلفی؛نیاز به جراحی های بعدی چشم مانند جراحی های ویتره و رتین و یا کاتاراکت؛مواردی که ارزیابی کلینیکی یا انجام 0CT یا FA مقدور نباشد مانند اپاسیتی های شدید مدیا؛وجود پاتولوژی های قبلی رتین مانند انسداد عروقی، AMD و ....؛سابقه جراحی های داخل چشمی قبلی ؛بیماران با حدت بینائی کمتر از 10/1 از مطالعه خارج شدند. در این مطالعه 40 بیمار مراجعه کننده به درمانگاه چشم پزشکی بیمارستان امام خمینی اهواز با تشخیص رتینوپاتی دیابتی غیر پرولیفراتیو و ادم ماکولای بالینی قابل توجه وارد مطالعه شده و انژیوگرافی فلوئورسین جهت بررسی نشت مایع رتین و اپتیکال کوهرنس توموگرافی جهت تعیین ضخامت رتین انجام میشود.سپس حدت بینایی و فشار داخل چشمی بیماران اندازه گیری شد. بیماران با توجه به وضیعت ادم ماکولا درمان فوتوکواگولاسیون ماکولا یا تزریق اواستین داخل ویتره دریافت نموده و سپس بصورت تصادفی در دو گروه یک و دوقرار گرفته و گروه یک با 20 بیمار روزانه سه عدد کپسول 500 میلی گرمی دوکسیوم و گروه دوم با 20 بیمار روزانه سه عدد کپسول پلاسبو دریافت نموده و مجددا سه ماه بعد بررسی ضخامت رتین حدت بینائی و فشار داخل چشمی انجام شده وهر دو گروه با هم مقایسه میشوند.
خلاصه مطالعه
   


IRCT2012091710746N1
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
دلبستگی الگویی است که همواره با انسان همراه است منتهی‏ روبه سوی تغییر و تحول دارد.این ارتباط عاطفی که در طول‏ بارداری شکل می‏گیرد،بعد از زایمان با تماس چشمی، بویایی،و لمسی مادر و نوزاد ارتقا می‏یابد.این نوع تماس‏ را که می‏توان در قالب تماس پوستی مادر و نوزاد مشاهده‏ نمود،سبب برقرای پیوند تعاملی مادر و نوزاد بعد از تولد می‏گردد.کیفیت رابطه والد و فرزند بر سلامت روحی، اجتماعی و عاطفی هر فرد تاثیر به سزایی دارد و ارتباط اولیه‏ مادر و کودک تاثیر طولانی مدت بر رشد و تکامل نوزاد دارد.در هنگام شیردهی، به دلیل ارضای روانی ای که برای مادر ایجاد می شود، اضطراب و افسردگی در مادر کاهش می یابد. با توجه به اینکه 4 هفته اول عمر مهم ترین و حساس ترین دوران زندگی شیرخوار است، مهم ترین عامل در جلوگیری از مرگ و میر در آنها تغذیه با شیرمادر است. . آموزش رفتارهای دلبستگی یک روش درمانی غیرتهاجمی و غیردارویی مناسب برای کاهش و بهبود علائم روانشناختی ووضعیت دلبستگی مادر می باشد.دلبستگی مادر به نوزاد قطعا در سلامت جسمانی و خصوصا در سلامت وبهداشت روان بزرگسال آینده موثرمی باشد.بسیاری از روانکاوان و روانشناسان معتقدند هسته سلامت فرد دردلبستگی اولیه بین مادر-نوزاد نهفته است. پژوهش در این راستا در جهت تعیین و شناخت عوامل دلبستگی مادر-جنین راه گشایی جهت توجه به ابعاد سلامت روان مادر و کودک آینده و همچنین سلامت آنها در سطح وسیع مطرح می گردد.آموزش رفتارهای دلبستگی از همان ابتدا دوران بارداری می بایستی مورد توجه قرار گیرد. این پژوهش به تعیین اثر درمان حمایت روانی- اجتماعی بردلبستگی مادر-کودک و تاثیرآن بر شیردهی مادر خواهد پرداخت. این پژوهش با روش توصیفی و کارآزمایی بالینی در مورد60خانم باردار( حاملگی پرخطر و بیماری روانی سایکوز نداشته باشند)، در اوایل بارداری حداقل از 3 تا 9 ماهگی که به بیمارستان ولی عصر(عج) مراجعه خواهند نمود،انجام خواهد گرفت. زنان باردار با آگاهی و رضایت از اهداف طرح در مطالعه وارد شده و ابزار مطالعه مصاحبه تشخیصی بالینی ، پرسشنامه محقق ساخته شامل 14 عامل مهم مربوط به دلبستگی و برگه مشاهده اوانت که میزان دلبستگی مادر به نوزاد را مورد بررسی قرار خواهند داد. ابتدا پرسشنامه محقق ساخته از همان اوایل بارداری به نمونه ها ارائه خواهد شد سپس نمونه ها به 2 گروه مداخله ای و کنترل بصورت تصادفی انجام می شود. 30 نفر در گروه مداخله ای و 30 نفر در گروه کنترل قرار خواهند گرفت. گروه مداخله ای علاوه بر مراقبت های معمول بارداری از 3 تا 9 ماهگی یک یا دو بار در ماه ، شش تا هشت جلسه روان درمانی حمایتی توسط روانشناس بالینی برای این گروه برگزار خواهد شد. وگروه کنترل فقط مراقبت های معمول بارداری را دریافت خواهند نمود. سپس در اولین ویزیت بعد ترخیص که معمولا در روزهای 3-7 تولد است و همچنین در پایان ماه اول ، سوم ، ششم، نهم و دوازدهم رفتارهای دلبستگی مادر به نوزاد درهر دو گروه با استفاده از برگه مشاهده اوانت مشاهده و ثبت خواهد گردید.شاخص دلبستگی قبل و بعد از مداخله در هر دو گروه و بین گروهها بررسی خواهد گرفت.نتایج این پژوهش منجر به افزایش شیردهی سلامت روان مادر-نوزاد خواهد شد.
خلاصه مطالعه
   


IRCT201209179844N2
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
هدف ما در این مطالعه بررسی اثرات و عوارض تزریق سم بوتولونیوم دیسپورت در درمان خطوط گلابلا و پیشانی میباشد. معیارهای اصلی ورود شامل داشتن سن بین 18 تا 55 سال؛ حامله نبودن و معیارهای اصلی خروج شامل انجام پروسیجرهای زیبایی دیگر در طی مطالعه؛ اسکار قابل مشاهده؛ پروسیجرهای زیبایی قبلی که با ارزیابی پاسخ دیسپورت تداخل کند؛ بیماری نورولوژیک نظیر میاستنی گراوس، ALSو بیماری نوروماسکولارو شرح حالی از فلج عصب صورتی میباشد. در یک کارآزمائی بالینی تک مرکزی قبل و بعد درمان برای 60 بیمار از هر دو جنس مراجعه کننده به درمانگاه پوست بیمارستان سینا سم بوتولونیوم دیسپورت(DYSPORT) با 5/2 سی سی سالین نرمال حل شده و بر اساس دوز مجاز شرکت تجویز می شود و با فواصل 24،20،16،12،8،2 هفته بعد از درمان با معاینه و گرفتن عکس قبل و بعد از درمان از نظر پاسخ به درمان و عوارض احتمالی بعنوان متغیر پیامد اصلی بررسی خواهند شد.
خلاصه مطالعه
   


IRCT201209178177N5
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
ما این مطالعه را به منظور ارزیابی تاثیر سلولهای بنیادی در ترمیم محل دونور و زخم سوختگی درجه سه طراحی کردیم. این مطالعه یک کارآزمایی بالینی تصادفی است که بر روی 20 بیمار (ده بیمار از گروه پیوند پوست و ده بیمار از گروه سوختگی) انجام خواهد گرفت. شرایط ورود: بیماران سن 18 تا 60 سال، نیاز داشتن به جراحی پیوند پوست و یا سوختگی درجه سه با وسعت کمتر از 10%. شرایط خروج: داشتن بیماری زمینه ای. در ابتدا، سی میلیلیتر چربی از ناحیه شکم بیمار با بی حسی موضعی ساکشن خواهد شد. سلولهای بنیادی آن جدا و کشت داده میسود. بعد از پاساژ مناسب مشخصات سلولی تعیین خواهد گردید. سپس این سلولهای بنیادی به روی آمنیونی که به روش آنزیمی آسلولار شده است، منتقل می شود. از این آمنیون در 10 بیمار، جهت پوشش زخم محل دونور و در 10 بیمار جهت پوشش محل زخم سوختگی استفاده خواهد شد. در بیماران گروه اول، بعد از جراحی، محل دونور پیوند پوست در ناحیه ران به سه قسمت مدیال، میانی و لترال تقسیم میشود. این مناطق به طور تصادفی، یک قسمت با آمنیون آسلولار غنی شده با سلول بنیادی، قسمت دوم با آمنیون آسلولار و قسمت سوم با گاز وازلین پوشانده خواهد شد. در بیماران گروه دوم، طی عمل جراحی محل اسکار سوختگی برداشته شده و زخم به سه قسمت تقسیم می شود. محل زخم با روش مشابه گروه اول و به فرم تصادفی پوشانده خواهد شد. در کلیه بیماران، سه ناحیه زخم از نظر متغیرهای سرعت ترمیم زخم، اسکار به جا مانده و ایندکسهای پاتولوژی باهم مقایسه می گردند.
خلاصه مطالعه
   


IRCT201305177841N3
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
سایکوز حاد می‌تواند نشانه‌ای از بیماری‌های جسمی و روان پزشکی متعددی باشد. هر داروی آنتی سایکوتیکی که توسط پزشک در طول دوره اولیه انتخاب شود، احتمال دارد که برای سال‌ها ادامه یابد. اما یک سوال اساسی در خصوص عملکرد آنتی سایکوتیک‌ها این است که سرعت شروع پاسخ به آنتی سایکوتیک چقدر است. مطالعات اندکی آنتی سایکوتیک‌های مختلف را برای شروع اثرات آنتی سایکوتیک در درمان اپیزود سایکوز حاد مقایسه کرده‌اند و نتایج متفاوت بوده است. در این مطالعه ما می‌خواهیم آنتی سایکوتیک‌های مختلف نسل اول و نسل دوم را برای شروع اثر و میزان عوارض در درمان اپیزود سایکوز حاد مقایسه کنیم. افراد بر اساس معیارهای ورود و خروج از بین بیماران بستری شده در بخش روان پزشکی بیمارستان نور (اصفهان، ایران) انتخاب می‌شوند. این مطالعه از روش مطالعه بالینی تصادفی شده کنترل شده دو سو کور با چهار دسته داروی فعال استفاده می‌کند که از دی 1391 تا اردیبهشت 1392 انجام می‌شود. افراد به صورت تصادفی بین گروه‌های الانزاپین، رسپریدون، هالوپریدول و تیوتکسین تقسیم می‌شوند. برای هر گروه یک مطالعه دو هفته‌ای طراحی می‌شود و داروها با دوز معادل 300 میلی گرم از داروی کلرپرومازین شروع می‌شود. ما از زیر مقیاس‌های مثبت مقیاس علائم مثبت و منفی استفاده کرده و افراد با فواصل 2 روزه ارزیابی می‌شوند. در ارزیابی‌های پیاپی، نمره حداقل 3 در همه زیر مقیاس‌های مثبت یا افت معادل یا بیشتر از 30% در نمره کل زیرمقیاس‌های مثبت، تعیین کننده شروع اثر داروها خواهد بود. در هر ویزیت عوارض داروها با چک لیست ارزیابی می‌شود.
خلاصه مطالعه
   


IRCT2013052312294N4
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
1. اهداف: در این مطالعه ما دو روش پليسه يك لايه و دو لايه معده به شيوه لاپاروسكوپي را از نظر موفقیت درمان و عوارض احتمالی در درمان بیماران مبتلا به چاقی مفرط مقايسه ميكنيم. 2. محل اجرا: اين مطالعه در بيمارستان سينا صورت ميگيرد. 3. طراحي و مداخله: در این مطالعه 64 بیمار در دو گروه 32 تایی (گروه پليسه معده به شيوه لاپاروسكوپي =32) , (گروه بايپس معده به شيوه لاپاروسكوپي =32) حضور خواهند داشت. 4. شرایط ورود و خروج اصلی شرکت کنندگان: شرایط عمده ورود به مطالعه: بیماران مبتلا به چاقی مفرط ( شاخص توده بدني بيشتر از 40 كيلوگرم به ازاي هر متر مربع يا بيشتر از 35 كيلوگرم به ازاي هر متر مربع به همراه بيماري هاي همراه ) ; سن 18 تا 65 سال; تلاش هاي قبلي ناموفق در كاهش وزن شرایط عمده خروج از مطالعه: بارداری ; بیماران با سابقه قبلی جراحی چاقی یا معده 5. متغيرهاي پيامد اصلي: پس از دو سال پیگیری مواردی از جمله عوارض زود هنگام و طولانی مدت , تغییرات شاخص توده بدنی , درصد کاهش وزن اضافه و بیماری های همراه مرتبط با چاقی ارزیابی خواهد شد.
خلاصه مطالعه
   


IRCT2013042210765N2
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
بروز تهوع و استفراغ ضمن عمل یک عارضه ناراحت کننده بوده و در بیمار تحت سزارین با بی حسی ناحیه ای، حدود 60-80% گزارش شده است. اختلال همودینامیک را در بروزش دخیل می دانند. هدف از این مطالعه بررسی تاثیر چند دارویی در کاهش میزان تهوع استفراغ می باشد. در این مطالعه کارآزمایی بالینی، تصادفی، دو سو کور، 110 زن باردار تحت سزارین انتخابی با بی حسی نخاعی به دو گروه تقسیم شده بیماران گروه اول قبل از انجام بی حسی 10 میلی گرم متوکلوپرامید وریدی دریافت کرده و بعد از بستن بند ناف نرمال سالن می گیرند. بیماران گروه دوم قبل از انجام بی حسی 10 میلی گرم متوکلوپرامید و بعد از بستن بند ناف 4 میلی گرم اندانسترون وریدی می گیرند. در هر دو گروه، انفوزیون فنیل افرین بلافاصله بعد از بی حسی نخاعی شروع میگردد(500 میکروگرم فنیل افرین در 500 میلی لیتر سالن 9/0%) و طوری تیتره می شود که فشار خون سیستولیک را تا 20 % پایه و یا 90 میلیمتر جیوه نگه دارد.انفوزیون فنیل افرین تا 10 دقیقه بعد از زایمان ادامه می یابد. تهوع، استفراغ حین عمل و تا 6 ساعت بعد از عمل یادداشت شده و شدت آن با استفاده از اسکور Bellville ارزیابی میشود. داروها در سرنگ های پوشش دار آماده شده و توسط متخصص بیهوشی که بی حسی اسپاینال را انجام داده تزریق میگردد. فرد دیگری که از تجویز نوع داروی ضد استفراغ تجویز شده اطلاعی ندارد، علائم حیاتی و تهوع-استفراغ حین و بعد از عمل را ارزیابی کرده یادداشت خواهد کرد.
خلاصه مطالعه
   


IRCT2012091710746N2
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
افسردگی در دوران بارداری و پس از زایمان ، منجر به آثار منفی بر نوزادان می شود. این یک مطالعه مورد و شاهدی می باشد. هدف از این مطالعه بررسی تاثیر اختلالات خلقی و اضطرابی دوران بارداری بر خواب نوزادان و تاثیر مداخلات رفتاری و آموزشی در خواب مادران و نوزادان می باشد.این پژوهش در دو مرحله اجرا می گردد. در مرحله اول200 ماردان باردار مراجعه کننده به بیمارستان ولی عصر و میلاد خواهند بود. نمونه مادران بدون سابقه سقط مکرر، درمان نازایی، مصرف دارو یا بدون مشکلات روانی یا بیخوابی، عدم بیماری مزمن کلیوی، قلبی، کبدی، گوارشی و یا سایر اختلالات مزمن، زایمان بدون مشکل و نوزاد سالم خواهد بود. 3 بار در در سه ماهه اول ، دوم و سوم بارداری همچنین شش هفته و سه ماه پس از زایمان پر سشنامه‌های اضطراب اشپيل برگر و افسردگی بک را تکمیل خواهند نمود. در هفته‌های ششم و سه ماه پس از بارداری پرسشنامه کیفیت خواب پیتزبورگ توسط مادران تکمیل می‌شود و وضعیت خواب نوزاد نیز مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت. در مرحله دوم 44 نفر به صورت داوطلبانه انتخاب خواهند شد. این افراد به صورت تصادفی در دو گروه مداخله ای و کنترل تقسیم خواهند شد. مداخلات یک جلسه 45 دقیقه ای بمنظور ارائه اطلاعات در مورد ساختار و راهبرد های خواب خواهد بود.در گروه کنترل فقط 10 دقیقه در مورد بهداشت خواب مادران اجرا می شود. نتایج این مطالعه فرض می شود که منجربه بهبود خواب نوزادان ، سلامت جسمانی ، روانی ، شناختی و عاطفی آنها شود.
خلاصه مطالعه
   


IRCT2012091810872N1
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
44 نفر دانشجوی دندانپزشکی 20-30 ساله دانشگاه اصفهان با توجه به معیارهای ورود (عدم مصرف دارو، عدم استفاده از مکملهای سیستمیک یا موضعی فلوراید غیرازخمیردندان و جریان نرمال بزاق) به صورت تصادفی انتخاب میشوند وافراد با مصرف زیاد چای و دهانشویه های فلوراید یا پرسیکا از مطالعه خارج میشوند. از افراد رضایتنامه کتبی گرفته میشود. قبل از شروع مطالعه، افراد به مدت یک هفته نباید چای مصرف کنند وفقط با خمیر دندانی که محقق به آنها داده مسواک میزنند و صبح روز آزمایش خمیر دندان استفاده نمی کنند (Running period). سپس افراد به صورت تصادفی به دو گروه 22 نفری تقسیم میشوند. بجزمحقق هیچکس ازنحوه تخصیص افراد به گروههای اول و دوم اطلاعی ندارد. مطالعه دو بار با فاصله حداقل ده روز( Washout) به صورت متقاطع روی هر فرد انجام میشود. عصاره پرسیکا به طورطبیعی حاوی 1.1ppm فلوراید است. هردونوع آدامس توسط یک داروساز ساخته شده و از لحاظ میزان فلوراید، شکل وطعم ورنگ مشابه هستند. ساعت 11صبح آزمایش انجام میشود. بزاقها قبل از جویدن آدامس، 5, 10, 20 و 45 دقیقه پس از اتمام جویدن (آدامس به مدت 5 دقیقه جویده میشود) جمع آوری میگردند. افرادحین پروسه اجازه مصرف غذا یا نوشیدنی را ندارند. لوله ها بعد از کدگذاری و ثبت تاریخ بلافاصله به لابراتوار ارسال شده و در دمای ℃18- نگهداری میشوند. میانگین کل جریان بزاق برای هر فرد و گروه محاسبه میشود.
خلاصه مطالعه
   


<<  329   330   331   332   333   334   335   336   337   338   339  >>