پنج‌شنبه - ۷ مرداد ۱۳۹۵

 

تعداد کل کارآزمایی های ثبت شده : 11192   

 

تعداد 9407 جواب برای جستجوی شما پیدا شد

IRCT2012091710857N1
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
هدف از انجام این مطالعه مقايسه تاثير مراقبت چند مرحله اي انفرادي با مراقبت معمول بر تبعيت از درمان بيماران همودياليزي بود. مطالعه از نوع مداخله ای با تخصیص تصادفی ساده بود. جامعه مطالعه را بیماران همودیالیزی مراجعه کننده به بیمارستان هاجر شهرکرد تشکیل دادند. 56 بیمار بر اساس تصادف به دو گروه 28 نفره کنترل و مداخله تقسیم شدند. شرایط ورود به مطالعه شامل سن بالاتر از 18 سال، داشتن سواد خواندن و نوشتن، دریافت 3 جلسه درمان دیالیز در هفته و عدم تبعیت از محدوده رژیم غذایی و مایعات بر طبق پرسشنامه های تبعیت از درمان و يافته هاي آزمايشگاهي بود. شرایط خروج ابتلا به بیماری زمینه اي وسیع مانند سرطان و لوپوس بود. بیماران در گروه کنترل مراقبت معمول را دریافت کردند. بیماران در گروه مداخله علاوه بر مراقبت معمول، در 8 جلسه مداخله مراقبتی فردی یک ساعته شرکت کردند. در ابتدا و انتهای مطالعه، پرسشنامه تبعیت از درمان دربیماران دو گروه تکمیل شد.
خلاصه مطالعه
   


IRCT201209041579N4
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
هدف این مطالعه تعیین اثر اضافه نمودن پروبیوتیک بالانس به رژیم چهار دارویی در ریشه کنی عفونت هلیکوباکترپیلوری و بهبود علایم بالینی در بیماران مبتلا به پپتیک اولسر مراجعه کننده به کلینیک های گوارش شهر اصفهان بود. صد و هشتاد بيمار بالغ که به دلیل علایم دستگاه گوارش فوقانی (دیس پپسی) به متخصص گوارش مراجعه و در آندوسکوپی پپتیک اولسر داشتند و طبق تست سریع اوره آز مبتلا به عفونت هلیکوباکترپیلوری بودند، و بیماری سیستمیک شدید یا سابقه جراحی دستگاه گوارش نداشتند به مطالعه وارد شدند. بیماران بصورت تصادفي در دو گروه بالانس و پلاسبو قرار گرفتند (90 نفر در هر گروه). برای تمام بیماران رژیم 4 دارویی (امپرازول: 20 میلی گرم دوبار در روز، بیسموت ساب سیترات: 240 میلی گرم دوبار در روز، آموکسی سیلین: 1 گرم دوبار در روز، و کلاريترومايسين 500 میلی گرم دوبار در روز) به مدت 14 روز تجویز شد. بیماران در گروه بالانس، کپسول بالانس را دو بار در روز پس از خوردن نهار و شام به مدت 14 روز مصرف کردند. در گروه پلاسبو، بیماران کپسول پلاسبو را مشابه با کپسول بالانس مصرف کردند. پیامد اصلی ریشه کنی هلیکوباکتر پس از 4 هفته و پیامد فرعی علایم دیس پپسی بود که در ابتدای مطالعه، انتهای دوره درمانی (روز 15)، و در زمان ارزیابی ریشه کنی (4 هفته بعد از اتمام درمان) از طریق پرسشنامه دیس پپسی لید تکمیل شد.
خلاصه مطالعه
   


IRCT201208251599N19
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
هدف از این مطالعه مقایسه تأثیر دو روش آموزش "الکترونیکی" و "کتابچه" تازه‌های دیابت بر دانش و رضایتمندی پرستاران است. این پژوهش یک مطالعه نیمه تجربی است. سه بیمارستان منتخب دانشگاه علوم پزشکی تهران به صورت تصادفی به سه گروه مداخله آموزش الکترونیکی، کتابچه آموزشی و کنترل اختصاص داده خواهند شد. این بیمارستان ها از نظر وضعیت استخدام و عملکرد پرستاری همگن هستند. 120 پرستار شاغل در بخشهای داخلی و غدد این بیمارستان ها، به صورت نمونه گیری در دسترس وارد مطالعه خواهند شد. معیارهای ورود به مطالعه: پرستاران با مدرک کارشناسی و بالاتر شاغل در بخش غدد و داخلی که حداقل به مدت یک سال اخیر سابقه کار در این بخش‌ها داشته باشند و به رایانه و اینترنت در منزل و محل کار دسترسی داشته باشند. ابتدا دانش پرستاران در ارتباط با تازهای دیابت با استفاده از پرسشنامه سنجش دانش تازه‌های دیابت اندازه گیری خواهد شد. در گروه آموزش الکترونیکی رمز عبور و نام کاربری به شرکت کنندگان داده خواهد شد و ادرس سامانه آموزش مداوم الکترونیکی(CME) به ادرسhttp://cme.tums.ac.ir همراه با معرفی نحوه ورود به سامانه و استفاده از برنامه به هر یک از شرکت کنندگان اموزش داده خواهد شد. در گروه کتابچه اموزشی محتوای آموزش تازهای دیابت از طریق کتابچه در اختیار شرکت کنندگان قرار خواهد گرفت. در گروه کنترل بدون انجام هیچ مداخله‌ای تنها دانش پرستاران در ارتباط با تازهای دیابت با استفاده از پرسشنامه سنجش دانش تازه‌های دیابت یک هفته قبل، یک هفته و یک ماه بعد توسط نمونه‌ها تکمیل می‌شود. در هر سه گروه یک هفته قبل، یک هفته و یک ماه بعد از مداخله، دانش پرستاران با استفاده از پرسشنامه سنجش دانش تازه‌های دیابت اندازه گیری می شود. همچنین پرسشنامه مربوط به رضایتمندی پرستاران از شیوه آموزشی در پایان هفته چهارم از دو گروه کتابچه و آموزش الکترونیکی تکمیل خواهد شد. در نهایت داده ها در هر سه گروه با هم مقایسه خواهند شد.
خلاصه مطالعه
   


IRCT201208261743N9
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
اين مطالعه يك كار آزمايي باليني دو سو كور جهت بررسي اثربخشی آتورواستاتین دردرمان افسردگی اساسی است. در اين مطالعه تعداد 60 بيمار مراجعه کننده به درمانگاه روانپزشکی بیمارستان فرشچیان كه براساس معیارهای تشخیصی DSM-IV TR تشخیص افسردگی اساسی میگیرندو سن آنها بين 18 -50سال است وبيماري سيستميك شناخته شده اي ندارند ومبتلا به هیپرکلسترولمی نیستندودر ضمن سابقه سوء مصرف مواد غير مجاز ندارند ،در صورت رضايت آگاهانه وارد مطالعه مي گردند و بر اساس بلوك هاي تصادفي به دو گروه تقسيم ميگردند .گروه مورد مطالعه تحت درمان با داروی سیتالوپرام بادوز40میلیگرم بهمراه آتورواستاتین با دوز20میلیگرم روزانه وگروه کنترل تحت درمان با داروی سیتالوپرام بادوز40میلیگرم روزانه بهمراه دارونماقرار میگیرند.ازکلیه بیماران قبل از شروع درمان آزمایشات TG,CHOL,HDL,LDL,CPK,LDH,AST,ALT گرفته میشود.قبل از شروع درمان ودرفواصل3هفته، 6هفته و12هفته پس ازدرمان، افسردگی بیماران با مقیاس افسردگی همیلتون ارزیابی میشود.ودرنهایت میزان بهبود افسردگی دوگروه با هم مقایسه میشوند.
خلاصه مطالعه
   


IRCT201208262445N1
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
هدف از مطالعه حاضر بررسی تاثیر تزریق موضعی پلاسمای غنی از پلاکت (PRP) دردرمان شکستگی های جوش نخورده استخوان های بلند می باشد. تعداد 70 بیمار بزرگسال (بالای 18 سال) مبتلا به شکستگی های تروماتیک جوش نخورده استخوان های بلند (تیبیا، فیبولا، فمور، هومروس، رادیوس، اولنا) با طول مدّت حداقل 6 ماه وارد مطالعه می گردند. بیماران به صورت تصادفی به دو گروه 35 نفری تقسیم می شوند. به گروه اول 5 سی سی PRP در پایان عمل تزریق می شود و به گروه دوم 5 سی سی پلاسبو تزریق خواهد شد. بیماران تحت عمل جراحی ORIF یا Intramedullary nailing (بر اساس نظر جراح) قرار می گیرند. بیماران مبتلا به جوش نخوردگی عفونی، آسیب های عروقی محل شکستگی، افراد مبتلا به بدخیمی ها، شکستگی های پاتولوژیک (تومورها، استئوپاتی متابولیک)، نقص های پوستی وسیع، بیماری های متابولیک استخوان و شمارش پلاکتی کمتر از 100000 در هر میکرولیتر از مطالعه حذف خواهند شد. بیماران هر 45 روز تا 9 ماه در کلینیک ویزیت شده و تحت معاینه و عکسبرداری قرار می گیرند. میزان موفقیت درمان، میزان شکست درمان، بروز عوارض عفونی، بروز بدجوش خوردگی و کوتاهی اندام در هر ویزیت ارزیابی شده و بین گروه ها مقایسه می شود.
خلاصه مطالعه
   


IRCT201208261579N3
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
هدف این مطالعه بررسی اثرات تزریق داخل بینی بوتولینوم توکسین A و مقایسه آن با ستیریزین بر علایم رینیت آلرژیک بود. پنجاه بیمار بالغ مبتلا به رینیت آلرژیک، بر اساس شاخص رینیت آلرژیک و اثر آن بر آسم (آریا)، بطور پی در پی وارد مطالعه شدند. بیماران به طور تصادفی تک دوز داخل بینی بوتولینوم توکسین آ (75 واحد) یا ستیریزین (10 میلی گرم روزانه برای دو ماه) را دریافت کردند. بعنوان پیامد اولیه، علایم رینیت (بر اساس آریا) هر دو هفته به مدت دو ماه اندازه گیری شد. کیفیت زندگی، بعنوان پیامد ثانویه، قبل و پس از مطالعه با استفاده از پرسشنامه رینآسما بررسی شد.
خلاصه مطالعه
   


IRCT2012111111431N1
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
مطالعه یک کارآزمایی بالینی یک سو کور تصادفی برای بررسی اثر الگوی تغذیه تهیه شده از رساله ذهبیه بر سندرم متابولیک ومقایسه آن با گروه پلاسبو می باشد. برای کلیه بیماران فرم رضایت تکمیل خواهد شد. حجم نمونه مطالعه 72نفر که از بیماران دارای معیارهای سندرم متابولیک ومعیارهای ورود وخروج، انتخاب میشوند. افرادبه طریق انتخاب تصادفی ساده به دو گروه کنترل ومداخله تقسیم می شوند. هرگروه 36 نفر،که دارای معیارهای ورود مانند اندازه دور کمربیش از95 سانتیمتر وسن بین 20 تا 70 سال می باشد ومعیارهای خروج شامل سرطان وقند کنترل نشده می باشد. در گروه شاهد آموزش روتین انجام میشود. گروه مداخله براساس الگوی تغذیه رساله ذهبیه آموزش می بینند و این الگو به صورت مکتوب در اختیار ایشان قرار میگیرد که شامل کاهش وعده های غذایی و اصلاح نحوه غذا خوردن می باشد. همچنین چک لیستهایی برای ارزیابی میزان عمل به الگو به ایشان داده می شود و جلساتی هفتگی جهت بررسی و رفع اشکال وبررسی میزان عمل به آموخته ها بر اساس چک لیست ها با حضور اعضا گروه برگزار می شود. پس از اتمام مطالعه مجددا آزمایشات قند ناشتا،کلسترول،تری گلیسیرید، چربی با دانسیبته بالا)بدو ورورد و هفته هشتم)در دو گروه تکرار می شود.مدت زمان مطالعه دو ماه می باشد. یافته ها با استفاده از نرم افزار آماری ارزیابی می شود
خلاصه مطالعه
   


IRCT2012090710772N1
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
این پژوهش یک مطالعه از نوع نیمه تجربی می باشد. واحدهای پژوهش 66 نفر از بیماران که دارای معیارهای ورود به پژوهش می باشند که با قرعه کشی به دو گروه آزمون و کنترل تقسیم می شوند. هر گروه بمدت یک ماه (گروه کنترل بدون انجام مداخله پژوهشگر و طبق روتین بخش و گروه آزمون با مداخله پژوهشگر طبق الگوی اورم) تحت آموزش قرار می گیرند. و یک ماه بعد از انجام آموزش، پرسشنامه سنجش توان خود مراقبتی توسط آنها تکمیل می گردد یعنی زمان مطالعه در هر گروه دو ماه می باشد.
خلاصه مطالعه
   


IRCT201209015698N4
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
هدف از اين مطالعه تعيين تاثير کرم املا بردرد ناشي از جایگذاری آی يو دي است. اين پژوهش يك كارآزمايي باليني سه سوكوره تصادفي است كه در طي آن 100 نفر خانم مراجعه كننده جهت جایگذاري آيودي كه شرايط ورود به مطالعه(شامل: سن بین 20 تا 35 سال، نداشتن کنتراندیکاسون جایگذاری آی یو دی، مراجعه بین روزهای 2 تا 5 قاعدگی) را داشتند به طور تصادفي به دو گروه کرم املا و دارونما تقسيم شدند.در هر دو گروه،5 گرم کرم بعد از جایگذاری اسپکولوم بر محیط سرویکس بکار گرفته می شد. ابزار گردآوري اطلاعات شامل پرسشنامه مشخصات دموگرافيك و مقياس عددي درد بود. درد در 5 مرحله، بعد از جایگذاری اسپکولوم، بعد از بکارگیری تناکولوم، بعد از خروج هیسترومتر و بعد از جایگذاری آی یو دی و خروج لوله جایگذارنده اندازه گیری شد. ميانگين نمره درد در گروه ها مورد مقایسه قرارگرفت.
خلاصه مطالعه
   


IRCT2012090110707N1
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
هدف:پژوهش حاضر يک مطالعه نیمه تجربی است که با هدف بررسی تاثیر مراقبت مبتنی بر الگوی"روی" بر کیفیت زندگی بیماران دیابتی نوع2 مراجعه کننده به مرکز دیابت شهر همدان درسال1391طراحی شده است. روش: در این پژوهش در ابتدا 60 بیمار دیابتی در مرکز دیابت انتخاب می شوند. که به طور تصادفی ساده به دو گروه کنترل(30 نفر)و آزمون(30 نفر) تقسیم خواهند شد. سپس جلسه ای برای این دو گروه تنظیم می گردد.درگروه کنترل:فرم بررسی و شناخت نیازهای بیماران دیابتی بر اساس الگوی سازگاری "روی" و فرم اطلاعات دموگرافیک و پرسشنامه کیفیت زندگی بیماران دیابتی D-39 تکمیل می گردد. در گروه آزمون: نیز این دو فرم و همچنین پرسشنامه تکمیل خواهد شد. سپس در گروه کنترل آموزش های لازم را توسط مرکز دیابت دریافت می کنند و هیچ گونه مداخله ای از طرف پزوهشگر انجام نخواهد گردید. ولی در گروه آزمون با توجه به نتایج حاصل از فرم بررسی و شناخت نیازهای بیماران دیابتی بر اساس الگوی سازگاری "روی"برنامه آموزشی تدوین نموده و به اجرا در می آید. در پایان در هر دو گروه پرسشنامه مقیاس کیفیت زندگی بیماران دیابتی D-39 تکمیل می گردد و نتایج حاصل از آن با نتایج حاصله از قبل از مداخله بررسی می شود.
خلاصه مطالعه
   


<<  329   330   331   332   333   334   335   336   337   338   339  >>