دوشنبه - ۳ آبان ۱۳۹۵

 

تعداد کل کارآزمایی های ثبت شده : 11844   

 

تعداد 9939 جواب برای جستجوی شما پیدا شد

IRCT2013072911676N2
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
جراحی کاتاراکت از جراحیهای شایع در افراد مسن است که اکثرا تحت بیهوشی رژیونال انجام میگردد. بلوک عصبی پری بولبر و رتروبلبر یک پروسیجر ناخوشایند و دردناک است. در حال حاضر از سداسیون بیدار با مخدرها و بنزودیازپین ها به تنهایی یا ترکیبی استفاده می کنیم. که برای برخی از بیماران ناخوشایند و گاهی دردناک است. معيار ورود به مطالعه: بيماران بايد معيارهاي ذيل را داشته باشند • ASA 1,3، سن بیش از 60 سال، کاندید بلوک پری بولبر معيار خروج: وزن ایده آل بیش از 150% 2. بیماری ایسکمیک قلبی ، هیپرتانسیون غیرقابل کنترل سیستولیک بیش از 180 و دیاستولیک بیش از110 ، تاریخچه آلرژی به کتامین یا پروپوفول یا اوکال انستتیک ، بیماری روانی ، اختلال شناختی یا حافظه ، مصرف داروهای آرامبخشی یا روانگردان در 2 هفته قبل از جراحی اهداف اولیه متغیر رضایت بیمار، و کیفیت سداسیون می باشد. تخصيص بيماران به دو گروه 1 یا میدازولام-فنتانیل (MF) و گروه 2 یا پروپوفول-کتامین (kp= ketofol) بطور تصادفي خواهد بود. داروی میدازولام 1 میلیگرم / میلی لیتر و فنتانیل 50 میکروگرم / میلی لیتر آماده می شود. داروی مورد مطالعه کتوفول با اضافه کردن 1 میلی لیتر کتامین ( 50 mg/ml) به 10 میلی لیتر پروپوفول جمع 11 میلی لیترآماده می شود. داروها توسط تکنسین بیهوشی آماده می شود. از داروی مطالعه 0.03 میلی لیتر / کیلو گرم (ماکزیمم 2.5 میلی لیتر ) بولوس تجویز می شود بعد داروی اضافه با مقدار 0.5 میلی لیتر هر 15 ثانیه تجویز می شود تا به تحریک صوتی " چشمت را باز کن " پاسخ ندهد. بلافاصله جراح شروع به تزریق PBB میکند. در صورت وجود حرکت در اندام فوقانی یا اخم کردن از دوز اضافی دارو مورد مطالعه 1 میلی لیتر هر 15 ثانیه داده تا کمترین یا عدم حرکت بیمار یا اخم کردن در هنگام حرکت سوزن نداشته باشیم. تاثیر بلوک پری بولبر وقتی بیمار بیدار شد و به دستور صوتی پاسخ داد ارزیابی می شود. با نظر متخصص بیهوشی ، سداسیون حین عمل شامل دوز اضافه 1 میلی لیتر داروی مورد مطالعه یا 0.5 میلی لیتر میدازولام ( 1 میلیگرم/ میلی لیتر؛ ماکزیمم دوز 2 میلیگرم) یا فنتانیل ( 50 میلیگرم/ میلی لیتر، ماکزیمم دوز 2 میلی لیتر ) می باشد بطوریکه بیمار راحت باشد اما بیدار و پاسخگو باشد. بطوریکه بیمار راحت باشد اما بیدار و پاسخگو باشد. لذا ما با روش سداسیون عمیق که در کشورهای پیشرفته در حال انجام است قصد داریم این دو روش را با هم از نظر کیفیت سداسیون و بیاد آوری پروسیجر و عوارض آن بررسی کنیم . مطالعه به روش کار آزمايي باليني خواهد بود که در آن دو روش درماني مورد مقايسه قرار خواهد گرفت. م
خلاصه مطالعه
   


IRCT201208238129N2
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
هدف از مطالعه کنونی بررسی اثر مصرف ان-استیل سیستئین بصورت خوراکی برروی استرس های اکسایشی و پاسخ های التهابی درحین یک دوره ورزش درمانده ساز می باشد. شرایط ورود به مطالعه شامل افراد غیر ورزشکار از دو جنس زن و مرد دارای سن بین 20-25 سال می باشد.شرایط خروج شامل افراد ورزشکار، مصرف داروهای انرژی زا و افراد سیگاری می باشد. تعداد 30 نفر از دانشجویان دانشگاه که به دو گروه 15 نفره شامل گروه مورد با مصرف دارو (600 میلی گرم قرص جوشان ان – استیل سیستئین خالص) و شاهد با مصرف دارو نما( سلولوز خنثی) می باشند.حدود 24 ساعت قبل از شروع مصرف خونگیری از تمام افراد انجام شد. نمونه های دوم درست قبل از عمل ورزشی و بلافاصله بعداز ورزش درمانده ساز (دویدن برروی تردمیل) و بعداز یک ساعت استراحت دریافت شد. شاخص های خونی MDA (TBARS) ، CRP و TAC ، BMI و درصد VO2max اندازه گیری شد. احتمال می رود که مصرف خوراکی ان- استیل سیستئین قبل از ورزش درمانه ساز شاخص های خونی استرس های اکسایشی و التهابی را کاهش دهد.
خلاصه مطالعه
   


IRCT2012082210642N1
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
هدف این مطالعه بررسي اثر مصرف قرص اهن بر سطح هموگلوبين و افسردگي پس از زايمان مي باشد. معيار ورود كليه مادران زايمان كرده در مركز و معيار خروج تالاسمي و هموگلوبين كمتر از 5/10 مي باشد. كليه مادران زايماني پس از زايمان توسط يك پرسشگر اموزش ديده بر مبناي تصادفي سازي با اخذ رضايت نامه كتبي جهت بررسي ازمايش خون از نظر سطح هموگلوبين و هماتوكريت ارزيابي ميشوند. در مادراني كه هموگلوبين بيشتر از 5/10 مي باشد به دو گروه 35 نفره تقسيم مي شوند يك گروه قرص اهن دريافت مي كنند و گروه ديگر دارويي دريافت نمي كنند. هموگلوبين و هماتوكريت در زمان بستري و سپس هنگام ترخيص پس اززايمان و سپس يك ماه بعد مجدد سنجيده مي شود همچنين پس از زايمان و يك ماه بعد از زايمان شاخص افسردگي بر مبناي پرسشنامه استاندارد بك و ادينبورگ سنجيده مي شود.
خلاصه مطالعه
   


IRCT2012091710857N1
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
هدف از انجام این مطالعه مقايسه تاثير مراقبت چند مرحله اي انفرادي با مراقبت معمول بر تبعيت از درمان بيماران همودياليزي بود. مطالعه از نوع مداخله ای با تخصیص تصادفی ساده بود. جامعه مطالعه را بیماران همودیالیزی مراجعه کننده به بیمارستان هاجر شهرکرد تشکیل دادند. 56 بیمار بر اساس تصادف به دو گروه 28 نفره کنترل و مداخله تقسیم شدند. شرایط ورود به مطالعه شامل سن بالاتر از 18 سال، داشتن سواد خواندن و نوشتن، دریافت 3 جلسه درمان دیالیز در هفته و عدم تبعیت از محدوده رژیم غذایی و مایعات بر طبق پرسشنامه های تبعیت از درمان و يافته هاي آزمايشگاهي بود. شرایط خروج ابتلا به بیماری زمینه اي وسیع مانند سرطان و لوپوس بود. بیماران در گروه کنترل مراقبت معمول را دریافت کردند. بیماران در گروه مداخله علاوه بر مراقبت معمول، در 8 جلسه مداخله مراقبتی فردی یک ساعته شرکت کردند. در ابتدا و انتهای مطالعه، پرسشنامه تبعیت از درمان دربیماران دو گروه تکمیل شد.
خلاصه مطالعه
   


IRCT201209041579N4
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
هدف این مطالعه تعیین اثر اضافه نمودن پروبیوتیک بالانس به رژیم چهار دارویی در ریشه کنی عفونت هلیکوباکترپیلوری و بهبود علایم بالینی در بیماران مبتلا به پپتیک اولسر مراجعه کننده به کلینیک های گوارش شهر اصفهان بود. صد و هشتاد بيمار بالغ که به دلیل علایم دستگاه گوارش فوقانی (دیس پپسی) به متخصص گوارش مراجعه و در آندوسکوپی پپتیک اولسر داشتند و طبق تست سریع اوره آز مبتلا به عفونت هلیکوباکترپیلوری بودند، و بیماری سیستمیک شدید یا سابقه جراحی دستگاه گوارش نداشتند به مطالعه وارد شدند. بیماران بصورت تصادفي در دو گروه بالانس و پلاسبو قرار گرفتند (90 نفر در هر گروه). برای تمام بیماران رژیم 4 دارویی (امپرازول: 20 میلی گرم دوبار در روز، بیسموت ساب سیترات: 240 میلی گرم دوبار در روز، آموکسی سیلین: 1 گرم دوبار در روز، و کلاريترومايسين 500 میلی گرم دوبار در روز) به مدت 14 روز تجویز شد. بیماران در گروه بالانس، کپسول بالانس را دو بار در روز پس از خوردن نهار و شام به مدت 14 روز مصرف کردند. در گروه پلاسبو، بیماران کپسول پلاسبو را مشابه با کپسول بالانس مصرف کردند. پیامد اصلی ریشه کنی هلیکوباکتر پس از 4 هفته و پیامد فرعی علایم دیس پپسی بود که در ابتدای مطالعه، انتهای دوره درمانی (روز 15)، و در زمان ارزیابی ریشه کنی (4 هفته بعد از اتمام درمان) از طریق پرسشنامه دیس پپسی لید تکمیل شد.
خلاصه مطالعه
   


IRCT201208251599N19
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
هدف از این مطالعه مقایسه تأثیر دو روش آموزش "الکترونیکی" و "کتابچه" تازه‌های دیابت بر دانش و رضایتمندی پرستاران است. این پژوهش یک مطالعه نیمه تجربی است. سه بیمارستان منتخب دانشگاه علوم پزشکی تهران به صورت تصادفی به سه گروه مداخله آموزش الکترونیکی، کتابچه آموزشی و کنترل اختصاص داده خواهند شد. این بیمارستان ها از نظر وضعیت استخدام و عملکرد پرستاری همگن هستند. 120 پرستار شاغل در بخشهای داخلی و غدد این بیمارستان ها، به صورت نمونه گیری در دسترس وارد مطالعه خواهند شد. معیارهای ورود به مطالعه: پرستاران با مدرک کارشناسی و بالاتر شاغل در بخش غدد و داخلی که حداقل به مدت یک سال اخیر سابقه کار در این بخش‌ها داشته باشند و به رایانه و اینترنت در منزل و محل کار دسترسی داشته باشند. ابتدا دانش پرستاران در ارتباط با تازهای دیابت با استفاده از پرسشنامه سنجش دانش تازه‌های دیابت اندازه گیری خواهد شد. در گروه آموزش الکترونیکی رمز عبور و نام کاربری به شرکت کنندگان داده خواهد شد و ادرس سامانه آموزش مداوم الکترونیکی(CME) به ادرسhttp://cme.tums.ac.ir همراه با معرفی نحوه ورود به سامانه و استفاده از برنامه به هر یک از شرکت کنندگان اموزش داده خواهد شد. در گروه کتابچه اموزشی محتوای آموزش تازهای دیابت از طریق کتابچه در اختیار شرکت کنندگان قرار خواهد گرفت. در گروه کنترل بدون انجام هیچ مداخله‌ای تنها دانش پرستاران در ارتباط با تازهای دیابت با استفاده از پرسشنامه سنجش دانش تازه‌های دیابت یک هفته قبل، یک هفته و یک ماه بعد توسط نمونه‌ها تکمیل می‌شود. در هر سه گروه یک هفته قبل، یک هفته و یک ماه بعد از مداخله، دانش پرستاران با استفاده از پرسشنامه سنجش دانش تازه‌های دیابت اندازه گیری می شود. همچنین پرسشنامه مربوط به رضایتمندی پرستاران از شیوه آموزشی در پایان هفته چهارم از دو گروه کتابچه و آموزش الکترونیکی تکمیل خواهد شد. در نهایت داده ها در هر سه گروه با هم مقایسه خواهند شد.
خلاصه مطالعه
   


IRCT201208261743N9
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
اين مطالعه يك كار آزمايي باليني دو سو كور جهت بررسي اثربخشی آتورواستاتین دردرمان افسردگی اساسی است. در اين مطالعه تعداد 60 بيمار مراجعه کننده به درمانگاه روانپزشکی بیمارستان فرشچیان كه براساس معیارهای تشخیصی DSM-IV TR تشخیص افسردگی اساسی میگیرندو سن آنها بين 18 -50سال است وبيماري سيستميك شناخته شده اي ندارند ومبتلا به هیپرکلسترولمی نیستندودر ضمن سابقه سوء مصرف مواد غير مجاز ندارند ،در صورت رضايت آگاهانه وارد مطالعه مي گردند و بر اساس بلوك هاي تصادفي به دو گروه تقسيم ميگردند .گروه مورد مطالعه تحت درمان با داروی سیتالوپرام بادوز40میلیگرم بهمراه آتورواستاتین با دوز20میلیگرم روزانه وگروه کنترل تحت درمان با داروی سیتالوپرام بادوز40میلیگرم روزانه بهمراه دارونماقرار میگیرند.ازکلیه بیماران قبل از شروع درمان آزمایشات TG,CHOL,HDL,LDL,CPK,LDH,AST,ALT گرفته میشود.قبل از شروع درمان ودرفواصل3هفته، 6هفته و12هفته پس ازدرمان، افسردگی بیماران با مقیاس افسردگی همیلتون ارزیابی میشود.ودرنهایت میزان بهبود افسردگی دوگروه با هم مقایسه میشوند.
خلاصه مطالعه
   


IRCT201208262445N1
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
هدف از مطالعه حاضر بررسی تاثیر تزریق موضعی پلاسمای غنی از پلاکت (PRP) دردرمان شکستگی های جوش نخورده استخوان های بلند می باشد. تعداد 70 بیمار بزرگسال (بالای 18 سال) مبتلا به شکستگی های تروماتیک جوش نخورده استخوان های بلند (تیبیا، فیبولا، فمور، هومروس، رادیوس، اولنا) با طول مدّت حداقل 6 ماه وارد مطالعه می گردند. بیماران به صورت تصادفی به دو گروه 35 نفری تقسیم می شوند. به گروه اول 5 سی سی PRP در پایان عمل تزریق می شود و به گروه دوم 5 سی سی پلاسبو تزریق خواهد شد. بیماران تحت عمل جراحی ORIF یا Intramedullary nailing (بر اساس نظر جراح) قرار می گیرند. بیماران مبتلا به جوش نخوردگی عفونی، آسیب های عروقی محل شکستگی، افراد مبتلا به بدخیمی ها، شکستگی های پاتولوژیک (تومورها، استئوپاتی متابولیک)، نقص های پوستی وسیع، بیماری های متابولیک استخوان و شمارش پلاکتی کمتر از 100000 در هر میکرولیتر از مطالعه حذف خواهند شد. بیماران هر 45 روز تا 9 ماه در کلینیک ویزیت شده و تحت معاینه و عکسبرداری قرار می گیرند. میزان موفقیت درمان، میزان شکست درمان، بروز عوارض عفونی، بروز بدجوش خوردگی و کوتاهی اندام در هر ویزیت ارزیابی شده و بین گروه ها مقایسه می شود.
خلاصه مطالعه
   


IRCT201208261579N3
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
هدف این مطالعه بررسی اثرات تزریق داخل بینی بوتولینوم توکسین A و مقایسه آن با ستیریزین بر علایم رینیت آلرژیک بود. پنجاه بیمار بالغ مبتلا به رینیت آلرژیک، بر اساس شاخص رینیت آلرژیک و اثر آن بر آسم (آریا)، بطور پی در پی وارد مطالعه شدند. بیماران به طور تصادفی تک دوز داخل بینی بوتولینوم توکسین آ (75 واحد) یا ستیریزین (10 میلی گرم روزانه برای دو ماه) را دریافت کردند. بعنوان پیامد اولیه، علایم رینیت (بر اساس آریا) هر دو هفته به مدت دو ماه اندازه گیری شد. کیفیت زندگی، بعنوان پیامد ثانویه، قبل و پس از مطالعه با استفاده از پرسشنامه رینآسما بررسی شد.
خلاصه مطالعه
   


IRCT2012111111431N1
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
مطالعه یک کارآزمایی بالینی یک سو کور تصادفی برای بررسی اثر الگوی تغذیه تهیه شده از رساله ذهبیه بر سندرم متابولیک ومقایسه آن با گروه پلاسبو می باشد. برای کلیه بیماران فرم رضایت تکمیل خواهد شد. حجم نمونه مطالعه 72نفر که از بیماران دارای معیارهای سندرم متابولیک ومعیارهای ورود وخروج، انتخاب میشوند. افرادبه طریق انتخاب تصادفی ساده به دو گروه کنترل ومداخله تقسیم می شوند. هرگروه 36 نفر،که دارای معیارهای ورود مانند اندازه دور کمربیش از95 سانتیمتر وسن بین 20 تا 70 سال می باشد ومعیارهای خروج شامل سرطان وقند کنترل نشده می باشد. در گروه شاهد آموزش روتین انجام میشود. گروه مداخله براساس الگوی تغذیه رساله ذهبیه آموزش می بینند و این الگو به صورت مکتوب در اختیار ایشان قرار میگیرد که شامل کاهش وعده های غذایی و اصلاح نحوه غذا خوردن می باشد. همچنین چک لیستهایی برای ارزیابی میزان عمل به الگو به ایشان داده می شود و جلساتی هفتگی جهت بررسی و رفع اشکال وبررسی میزان عمل به آموخته ها بر اساس چک لیست ها با حضور اعضا گروه برگزار می شود. پس از اتمام مطالعه مجددا آزمایشات قند ناشتا،کلسترول،تری گلیسیرید، چربی با دانسیبته بالا)بدو ورورد و هفته هشتم)در دو گروه تکرار می شود.مدت زمان مطالعه دو ماه می باشد. یافته ها با استفاده از نرم افزار آماری ارزیابی می شود
خلاصه مطالعه
   


<<  329   330   331   332   333   334   335   336   337   338   339  >>