شنبه - ۲۹ مهر ۱۳۹۶
Untitled Document
18 از 120
 
برو به شماره
مقايسه ي اثر بخشي و عوارض تري كلرواستيك اسيد (TCA) با كرايوتراپي در درمان سولارلنتيگو
کد ثبت در مرکز ثبت کارآزمایی بالینی ایران : کد ثبت : IRCT138904084269N1
روز ثبت نام : شنبه - ۱۷ مهر ۱۳۸۹
زمان ثبت : ثبت گذشته نگر
   
وضعیت بیمار گیری : بیمار گیری تمام شده است
زمان مورد انتظار برای شروع بیمار گیری : 1387-07-24
زمان مورد انتظار برای اتمام بیمار گیری : 1388-07-24
   
نام علمی مطالعه : مقايسه ي اثر بخشي و عوارض تري كلرواستيك اسيد (TCA) با كرايوتراپي در درمان سولارلنتيگو
خلاصه مطالعه در 250 کلمه :

اين مطالعه با هدف مقايسه اثر بخشي و عوارض تري كلرواستيك اسيد 35% با كرايوتراپي در درمان سولارلنتيگو انجام گرفته است. اين مطالعه يك كارآزمايي باليني تصادفي شده است كه بر روي 35 فرد داراي سولارلنتيگو بر روي دست انجام گرفته است. در ابتدا از هر دو دست عكس تهيه گرديد. سپس بطور تصادفي يك سمت با كرايوتراپي و سمت ديگر با (TCA) 35% تحت درمان قرار گرفت، كه اين درمان يكماه بعد تكرار گرديد. در پايان ماه دوم، دوباره عكس تهيه گرديده و هر سمت از نظر ميزان بهبودي (كم رنگ شدن) ضايعات و عوارض ايجاد شده با عكسهاي قبل از درمان مقايسه گرديد.

   
نام عمومی مطالعه : مقايسه ي اثر پيلينگ شيميايي با كرايوتراپي در درمان سولارلنتيگو
هدف اصلي مطالعه : درماني
شرایط عمده ورود به و خروج از مطالعه : شرایط ورود: تشخیص لنتیگو صورت و یا دست شرایط خروج: زگیل، تبخال راجعه، حساسیت به نور، پدیده رینود، حاملگی یا شیردهی، آفتاب سوختگی در 3-2 روز اخیر، درمانهای قبلی شامل جراحی - کرایوتراپی، رادیوتراپی و پواتراپی در 6 هفته گذشته و ایزوترتینوئین در عرض 6 ماه پیش
حداکثر سن : سال: 150         
جنسیت : هر دو جنس
   
بیماری های (موضوعات) مورد مطالعه 1 : سولارلنتيگو
کد بیماری یا وضعیت مطالعه در ICD-10 : L81.4
توصیف کد بیماری یا وضعیت مورد مطالعه در ICD-10 : other melanin hyperpigmentation
   
مداخلات1 : بطور تصادفي يك سمت تحت درمان با اسپري كرايوتراپي به تعداد يكبار قرار گرفت بطوريكه نوك اسپري در فاصله 3 سانتي متري ضايعات قرار گرفته و تا زمانيكه سطح ضايعه در اثر اسپري سفيد مي شد ادامه مي يافت كه طول مدت اسپري بر اساس قطر ضايعات از 2 تا 5 ثانيه متغير بود
طبقه بندی مداخله : سایر مداخلات درمانی
مداخلات2 : تري كلرواستيك اسيد: سمت ديگر نيز بعد از شستشو با آب و صابون، با يك اپليكاتور پنبه اي تا زمانيكه پوست روي ضايعه حالت برفكي پيدا مي كرد تحت درمان با تري كلرواستيك اسيد قرار مي گرفت.
طبقه بندی مداخله : مداخلات درمانی با استفاده از دارو
   
متغیر پيامد اولیه1 : میزان کم رنگ شدن ضایعات لنتيگو
مقاطع زمانی اندازه گیری : در پايان 2 ماه
نحوه اندازه گیری متغیر : باليني باچشم غيرمسلح
   
متغیر پیامد ثانویه 1 : عوارض جانبی: درد شديد و پايدار، تاول، اريتم و ادم پايدار، هيپرپيگمانتاسيون، هيپوپيگمانتاسيون، اسكار
مقاطع زمانی اندازه گیری : به فاصله 1 ماهه
نحوه اندازه گیری متغیر : به فاصله 1 ماهه
فاز کارآزمایی : در این مطالعه مصداق ندارد
حجم نمونه كل : 35 نفر
تصادفی سازی : اختصاص تصادفی به گروه های مداخله و کنترل
آزمایش کور : یک سویه کور
دارو نما : ندارد
اختصاص گروه های مطالعه : موارد دیگر
سایر مشخصات طراحی مطالعه :
   
نام مرکز 1 : مركز آموزشي- درماني سينا تبريز
فرد پاسخگو : دکتر فریده گلفروشان
کشور ایران
مشخصات کامل : تبريز-خيابان آزادي- مركز آموزشي- درماني سينا - بخش پوست
تبريز
آذربايجانشرقي
Dr_fGolfroushan@yahoo.com
   
نام تائيديه كميته هاي اخلاق 1 : كميته منطقه اي اخلاق دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز
تاریخ تائید 88/1/10
شماره مجوز 887
مشخصات کامل : تبريز-دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی
تبريز
آذربايجانشرقي
ایران
   
حمایت کنندگان مالی 1 : معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز
نام فرد پاسخگو دکتر رسول آذرفرين
مشخصات کامل : دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز-معاونت پژوهشی
تبريز
آذربايجانشرقي
ایران

00984113357310


ََAzarfarinr@tbzmed.ac.ir
   
فرد مسئول جوابگويي عمومي مطالعه دکتر فریده گلفروشان
نام سازمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز
مدرک/سمت استاديار گروه آموزشي پوست
مشخصات کامل : تبریز- خيابان آزادي- بيمارستان سينا- بخش پوست
تبریز
آذربايجانشرقي
ایران
00989143155647
Dr_fGolfroushan@yahoo.com
   
فرد مسئول علمي مطالعه دکتر فریده گلفروشان
نام سازمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز
مدرک علمی استاديار
مشخصات کامل : تبریز- خيابان آزادي- بيمارستان سينا- بخش پوست
تبریز
آذربايجانشرقي
ایران
00989143155647
Dr_fGolfroushan@yahoo.com
   
فرد مسئول بروز رساني اطلاعات محمد صادقي
نام سازمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز
مدرک / سمت دستيار پوست
مشخصات کامل : تبریز- خيابان آزادي- بيمارستان سينا- بخش پوست
تبریز
آذربايجانشرقي
ایران
   
ثبت کننده این کارآزمایی : فريده    گلفروشان
دانشگاه علوم پزشكي تبريز
تبريز-خيابان آزادي
تبريز
آذربايجانشرقي
ایران
تلفن :00984115412101
دورنگار: 00984115401266
Golfroushanf@tbzmed.ac.ir