شنبه - ۲۹ مهر ۱۳۹۶
Untitled Document
18 از 161
 
برو به شماره
بررسی اثر آنتی اکسیدان چای سبز در بیماران مبتلا به پریودونتیت مزمن بر روی خونریزی حین پروپینگ و میزان حد چسبندگی
کد ثبت در مرکز ثبت کارآزمایی بالینی ایران : کد ثبت : IRCT201103136045N1
روز ثبت نام : سه‌شنبه - ۶ ارديبهشت ۱۳۹۰
زمان ثبت : ثبت در حین بیمار گیری
   
وضعیت بیمار گیری : بیمار گیری تمام شده است
زمان مورد انتظار برای شروع بیمار گیری : 1390-01-21
زمان مورد انتظار برای اتمام بیمار گیری : 1390-02-22
   
نام علمی مطالعه : بررسی اثر آنتی اکسیدان چای سبز در بیماران مبتلا به پریودونتیت مزمن بر روی خونریزی حین پروپینگ و میزان حد چسبندگی
خلاصه مطالعه در 250 کلمه :

هدف : بررسی اثر آنتی اکسیدانت چای سبز در بیماریهای پریودنتال می باشد. نوع و حجم نمونه: 30 بیمار که دارای پریودنتیت مزمن معیارهای ورود: دارای بیماری پریودنتیت وعمق پروبینگ بیش از 5.5 میلی متر معیارهای خروج: بیماران سیگاری بوده ودارای بیماری سیستمیک موثر بر پریودنشیوم مداخلات: بیماران به دو گروه تقسیم می شوند. در گروه اول(15 نفر) دارای پریودنتیت مزمن بوده که بزاق جمع اوری می شود و مداخله ای صورت نمی گیرد و گروه کنترل هستند. در گروه دوم(15 نفر ) قبل از کار بزاق جمع می شود و پس از مصرف 4 هفته ای چای سبزمجددا بزاق جمع اوری می شود. نتیجه گیری: در نهایت اثر چای سبز بعنوان انتی اکسیدنت برروی خونریزی ضمن پروبینگ و حد چسبندگی کلینیکی با کیت بررسی می شود.

   
نام عمومی مطالعه : بررسی اثر آنتی اکسیدان چای سبز در بیماران مبتلا به پریودونتیت مزمن
هدف اصلي مطالعه : درماني
شرایط عمده ورود به و خروج از مطالعه : معیارهای ورود : 1.پریودنتیت مزمن 2.پروبینگ عمق بیش از 5.5 میلی متر معیارهای خروج : 1.سیگاری بودن 2. ا بیماری سیستمیک موثر بر پریودنشیوم
حداقل سن : سال: 30         
حداکثر سن : سال: 70         
جنسیت : هر دو جنس
   
بیماری های (موضوعات) مورد مطالعه 1 : بیماری پریودونتیت مزمن
کد بیماری یا وضعیت مطالعه در ICD-10 : K05.3
توصیف کد بیماری یا وضعیت مورد مطالعه در ICD-10 : Chronic periodontitis
   
مداخلات1 : ما از 1.75 گرم چای سبز به عنوان یک عامل آنتی اکسیدان برای 4 هفته برای کمک به درمان بیماری پریودنتال استفاده می کنیم.به بیماران اموزش داده شد تا در اب جوشیده قرار داده سپس از این فراورده به صورت روزانه استفاده نمایند.
طبقه بندی مداخله : سایر مداخلات درمانی
مداخلات2 : دربیماران مبتلا به پریودنتیت مزمن بزاق جمع آوری شده و این گروه از بیماران به عنوان گروه کنترل هستند
طبقه بندی مداخله : در این مطالعه مصداق ندارد
   
متغیر پيامد اولیه1 : خونریزی ضمن پروبینگی
مقاطع زمانی اندازه گیری : چهار هفته
نحوه اندازه گیری متغیر : کاربرد سوند مدرج
متغیر پيامد اولیه2 : حد چسبندگی کلینیکی
مقاطع زمانی اندازه گیری : چهار هفته
نحوه اندازه گیری متغیر : کاربرد سوند مدرج
   
متغیر پیامد ثانویه 1 : گونه های اکسیژن انفعالی
مقاطع زمانی اندازه گیری : چهار هفته
نحوه اندازه گیری متغیر : چهار هفته
فاز کارآزمایی : 2-3
حجم نمونه كل : حد اقل 30 بیمار
تصادفی سازی : اختصاص تصادفی به گروه های مداخله و کنترل
آزمایش کور : یک سویه کور
دارو نما : ندارد
اختصاص گروه های مطالعه : موازی
سایر مشخصات طراحی مطالعه :
   
نام مرکز 1 : دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
فرد پاسخگو : دکتر محمود جهانگیر نژاد
کشور ایران
مشخصات کامل : اهواز
خوزستان

   
نام تائيديه كميته هاي اخلاق 1 : کمیته اخلاق در پژوهش دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
تاریخ تائید 1389-10-25
شماره مجوز ETH-83
مشخصات کامل : دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز-دانشکده دندانپزشکی
اهواز
خوزستان
ایران
   
حمایت کنندگان مالی 1 : معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
نام فرد پاسخگو دکترمحمد رضا عباسپور و دکتر مصطفی فقهی
مشخصات کامل : دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
اهواز
خوزستان
ایران

00986113333477


http://vchresearch.ajums.ac.ir/Homepage.aspx?&=&site=vchresearch.ajums.ac&tabid=4937〈=fa-IR
   
فرد مسئول جوابگويي عمومي مطالعه دکتر محمود جهانگیرنژاد
نام سازمان دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
مدرک/سمت دانشیار ومدیر گروه پریودنتولوژی
مشخصات کامل : دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز-دانشکده دندانپزشکی
اهواز
خوزستان
ایران
00986113205169
Jahangirnezhad-m@ajums.ac.ir
   
فرد مسئول علمي مطالعه دکترمحمود جهانگیر نژاد
نام سازمان دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
مدرک علمی دانشیار ومدیر گروه پریودنتولوژی
مشخصات کامل : دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز-دانشکده دندانپزشکی
اهواز
خوزستان
ایران
00986113205169
Jahangirnezhad-m@ajums.ac.ir
   
   
ثبت کننده این کارآزمایی : محمود    جهانگیر نژاد
دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
گلستان-دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
اهواز
خوزستان
ایران
تلفن :00986113738186
دورنگار: 00986113364366
jahangirnezhad-m@ajums.ac.ir