شنبه - ۲۹ مهر ۱۳۹۶
Untitled Document
54 از 1447
 
برو به شماره
بررسی اثر رانیتیدین در پیشگیری از افزایش وزن ناشی از الانزاپین
کد ثبت در مرکز ثبت کارآزمایی بالینی ایران : کد ثبت : IRCT201009112181N5
روز ثبت نام : سه‌شنبه - ۴ آبان ۱۳۸۹
زمان ثبت : ثبت گذشته نگر
   
وضعیت بیمار گیری : بیمار گیری تمام شده است
زمان مورد انتظار برای شروع بیمار گیری : 1387-01-01
زمان مورد انتظار برای اتمام بیمار گیری : 1388-01-01
   
نام علمی مطالعه : بررسی اثر رانیتیدین در پیشگیری از افزایش وزن ناشی از الانزاپین
خلاصه مطالعه در 250 کلمه :

الانزاپین داروی ضد سایکوز آتیپیکی است که در بخش های روانپزشکی استفاده زیادی دارد و باعث چاقی می شود. هدف از این مطالعه بررسی اثر رانیتیدین در پیشگیری از افزایش وزن حاصل از الانزاپین بود. این مطالعه به صورت کارآزمایی بالینی تصادفی سه سویه کور بر روی بیماران مبتلا به اختلالات تفکر دریافت کننده الانزاپین انجام گرفت. 60 بیمار با درنظر گرفتن معیارهای ورود و عدم ورود به مطالعه انتخاب شدند. سپس به طور تصادفی به دو گروه 30 نفره مورد و شاهد تقسیم شدند. هر دو گروه الانزاپین دریافت می کردند. برای گروه مورد روزانه 600 میلی گرم رانیتیدین خوراکی شرکت داروسازی سبحان و برای گره شاهد پلاسبو به همان رنگ و شکل و طعم و به مدت 16 هفته داده شد. قبل از شروع مطالعه و در پایان هفته 16 وزن بیماران هر دو گروه با ترازو و بر حسب کیلوگرم اندازه گیری شد. عوارض دارویی رانیتیدین نیز به صورت هفتگی و با استفاده از پرسشنامه عوارض جانبی داروها ثبت گردید.

   
نام عمومی مطالعه : اثر رانیتیدین در پیشگیری از افزایش وزن
هدف اصلي مطالعه : پيشگيري
شرایط عمده ورود به و خروج از مطالعه : معیارهای ورود: مصرف داروی الانزاپین به دلیل اختلال تفکر، بستری بودن در بیمارستان به مدت بیش از 16 هفته و دریافت الانزاپین، رضایت کتبی از قیم بیمار معیارهای خروج: وجود بیماریهای همراه جسمی، مصرف توام داروهای تاثیر گذار بر وزن بیمار، وجود رژیم های غذایی خاص غیر از غذاهای روتین بخش
حداقل سن : سال: 18         
حداکثر سن : سال: 150         
جنسیت : هر دو جنس
   
بیماری های (موضوعات) مورد مطالعه 1 : چاقی
کد بیماری یا وضعیت مطالعه در ICD-10 : E66.1
توصیف کد بیماری یا وضعیت مورد مطالعه در ICD-10 : Drug-induced obesity
   
بیماری های (موضوعات) مورد مطالعه 2 : اسکیزوفرنی
کد بیماری یا وضعیت مطالعه در ICD-10 : F20
توصیف کد بیماری یا وضعیت مورد مطالعه در ICD-10 : Schizophrenia
   
بیماری های (موضوعات) مورد مطالعه 3 : اسکیزوافکتیو
کد بیماری یا وضعیت مطالعه در ICD-10 : F25
توصیف کد بیماری یا وضعیت مورد مطالعه در ICD-10 : Schizoaffective disorders
   
مداخلات1 : گروه مداخله: قرص رانیتیدین 150 میلی گرم - هر روز 4 قرص- خوراکی - به مدت 16 هفته
طبقه بندی مداخله : مداخلات درمانی با استفاده از دارو
مداخلات2 : گروه مشاهده: پلاسبو با شکل – اندازه – طعم قرص واقعی - هر روز 4 قرص - خوراکی - به مدت 16 هفته
طبقه بندی مداخله : مداخله با دارونما
   
متغیر پيامد اولیه1 : وزن
مقاطع زمانی اندازه گیری : قبل از شروع مداخله – 16 هفته بعد از از شروع مداخله
نحوه اندازه گیری متغیر : ترازو و بر اساس کیلوگرم
   
متغیر پیامد ثانویه 1 : عوارض دارویی رانیتیدین
مقاطع زمانی اندازه گیری : هر هفته
نحوه اندازه گیری متغیر : هر هفته
فاز کارآزمایی : در این مطالعه مصداق ندارد
حجم نمونه كل : 60
تصادفی سازی : اختصاص تصادفی به گروه های مداخله و کنترل
آزمایش کور : سه سویه کور
دارو نما : دارد
اختصاص گروه های مطالعه : موازی
سایر مشخصات طراحی مطالعه :
   
نام مرکز 1 : بيمارستان رازي تبريز
فرد پاسخگو : دكتر فاطمه رنجبر كوچكسرايي
کشور ایران
مشخصات کامل : تبريز- جاده ايل گلي- مركز آموزشي و درماني رازي
تبريز
آذربايجان شرقي

00984113804486   
نام تائيديه كميته هاي اخلاق 1 : معاونت پزوهشی دانشگاه علوم پزشکی تبریز
تاریخ تائید 13/5/1387
شماره مجوز 3992/4/5
مشخصات کامل : تبریز خیابان گلگشت، دانشگاه علوم پزشکی تبریز
تبریز
آذربایجان شرقی
ایران
   
حمایت کنندگان مالی 1 : دانشگاه علوم پزشكي تبريز
نام فرد پاسخگو معاونت پژوهشي
ردیف بودجه 124/202
کد بودجه
مشخصات کامل : تبريز-خيابان گلگشت-دانشگاه علوم پزشكي - ساختمان مركزي شماره 2-طبقه سوم-حوزه معاونت پژوهشي
تبريز
آذربايجان شرقي
ایران

00984113344280 00984113357310http://researchvice.tbzmed.ac.ir
   
فرد مسئول جوابگويي عمومي مطالعه دکتر علیرضا قانع پور
نام سازمان دانشگاه علوم پزشكي تبريز
مدرک/سمت روانپزشك
مشخصات کامل : تبريز- جاذه ائل گلي مركز آموزشي درماني رازي
تبريز
آذربايجان شرقي
ایران
00984113804486
00989143119632
dr.ghanepoor@gmail.com
   
فرد مسئول علمي مطالعه دكتر فاطمه رنجبر كوچكسرايي
نام سازمان دانشگاه علوم پزشكي تبريز
مدرک علمی دانشيار-روانپزشك
مشخصات کامل : تبريز - جاده ائل گلي مركز آموزشي درماني رازي
تبريز
آذربايجان شرقي
ایران
00984113804486
00989143134827
ranjbarf@tbzmed.ac.ir
   
فرد مسئول بروز رساني اطلاعات دکتر محبوب اسدلو
نام سازمان دانشگاه علوم پزشكي تبريز
مدرک / سمت دستيار روانپزشکی
مشخصات کامل : تبريز جاده ال گلي بيمارستان رازي
تبريز
آذربايجان شرقي
ایران
   
ثبت کننده این کارآزمایی : فاطمه    رنجبر کوچکسرایی
دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز
بيمارسنان رازي
تبریز
آدربایجان شرقی
ایران
تلفن :00984113376923
دورنگار: 00984113344280
ranjbarf@tbzmed.ac.ir
   
   
بروز رسانی1 : تاریخ: جمعه - ۲۳ دي ۱۳۹۰
آیتم تغییر داده شده: فرد مسئول جوابگويي عمومي مطالعه
محتوای قبلی: دكتر فاطمه رنجبر كوچكسرايي
بروز رسانی2 : تاریخ: سه‌شنبه - ۲۰ دي ۱۳۹۰
آیتم تغییر داده شده: فرد مسئول جوابگويي عمومي مطالعه / مشخصات کامل / ایمیل ها
محتوای قبلی: ranjbarf@tbzmed.ac.ir
بروز رسانی3 : تاریخ: سه‌شنبه - ۲۰ دي ۱۳۹۰
آیتم تغییر داده شده: فرد مسئول جوابگويي عمومي مطالعه / مشخصات کامل / تلفن همراه
محتوای قبلی: 00989143134827
بروز رسانی4 : تاریخ: سه‌شنبه - ۲۰ دي ۱۳۹۰
آیتم تغییر داده شده: فرد مسئول جوابگويي عمومي مطالعه / مدرک/سمت
محتوای قبلی: دانشيار-روانپزشك