شنبه - ۲۹ مهر ۱۳۹۶
Untitled Document
5 از 378
 
برو به شماره
بررسی تغییرات پارامتر های ادراری پس از مصرف محلول منیزیم کلرید و پتاسیم سیترات در کودکان مبتلا به سنگ ادراری
کد ثبت در مرکز ثبت کارآزمایی بالینی ایران : کد ثبت : IRCT138707091282N1
روز ثبت نام : سه‌شنبه - ۲۳ فروردين ۱۳۹۰
زمان ثبت : ثبت گذشته نگر
   
وضعیت بیمار گیری : بیمار گیری تمام شده است
زمان مورد انتظار برای شروع بیمار گیری : 1386-11-13
زمان مورد انتظار برای اتمام بیمار گیری : 1389-10-11
   
نام علمی مطالعه : بررسی تغییرات پارامتر های ادراری پس از مصرف محلول منیزیم کلرید و پتاسیم سیترات در کودکان مبتلا به سنگ ادراری
خلاصه مطالعه در 250 کلمه :

هدف از انجام این مطالعه بررسی تغیرات پارامتر های ادراری بعد از مصرف منیزیوم کلراید وپتاسیوم سیترات در کودکان مبتلا به سنگ ادراری می باشد. در این مطالعه مداخله ای و نیمه تجربی 30 کودک در بازه سنی 1 سال تا 18 ساله ی مبتلا به سنگ ادراری کلسیم اگزالات هستند که در آنها تشخیص سنگ ادراری بوسیله ی علائم کلینیکی توسط متخصص یا سونو گرافی محرز شده است، وارد می شوند. در فاز اول محلول پتاسیم سيترات برای مدت 4 هفته تجویز می شود و در فاز دوم براب مدت 4 هفته محلول پتاسیم سیترات و منیزم کلراید مصرف می گردد. از هر فرد یک نمونه خون و ادرار 24 ساعته گرفته شده و پارامترهای کلسیم، پتاسیم، سدیم، کلر، سیترات، اگزالات، فسفات،کراتنین و منیزیم قبل از مداخله و بعد از هر فاز مطالعه اندازه گیری می شود.

   
نام عمومی مطالعه : بررسی تغیرات پارامتر های ادراری بعد از مصرف منیزیوم کلراید وپتاسیوم سیترات در کودکان مبتلا به سنگ ادراری
هدف اصلي مطالعه : پيشگيري
شرایط عمده ورود به و خروج از مطالعه : معیارهای ورود: سن 2 الی 12 سال، تشخیص سنگ ادراری بوسیله ی علائم کلینیکی توسط متخصص یا سونوگرافی محرز شده است، در صورت وجود یکی از موارد زیر جنس سنگ، کلسیم اگزالات تشخیص داده می شود: 1- وجود هیپر اگزالوری یا هیپرکلسیوری یا هر دو درتست ادرار 24 ساعته، دفع سنگ کلسیم اگزالات در ادرار معیارهای خروج: مصرف دارو های ضد تشنج، ابتلا به بیماری هایی که بطورکلی اختلالی درترشح توبول های نفرون هاشان وجود داشته باشد: عفونت ادراری، پیلونفریت،Renal tubular acidosis ، Renal dysfunction ، دیابت، سابقه ی بیماری قلبی یا وجود آن، اشکال های انسدادی بارز، بیماری هایی که به هر دلیل باعث کاهش GFR می شوند، بیماری که به هر دلیل در طول مدت مطالعه 2 هفته یا بیشتر دارو را مصرف نکند
حداقل سن : سال: 2         
حداکثر سن : سال: 18         
جنسیت : مذکر
   
بیماری های (موضوعات) مورد مطالعه 1 : سنگ ادراری
کد بیماری یا وضعیت مطالعه در ICD-10 : N20
توصیف کد بیماری یا وضعیت مورد مطالعه در ICD-10 : Calculus of kidney and ureter
   
مداخلات1 : فاز اول: محلول پتاسيم سيترات خوراکی هر 8 ساعت با دوز cc/kg/dose 5/0 در روز، محلول را با فاصلۀ 1 ـ 5/0 ساعت پس از وعده ی غذایی به مدت 4 هفته مصرف می شود
طبقه بندی مداخله : مداخلات درمانی با استفاده از دارو
مداخلات2 : فاز دوم: محلول پتاسيم سيترات خوراکی هر 8 ساعت با دوز cc/kg/dose 5/0، محلول را با فاصلۀ 1 ـ 5/0 ساعت پس از وعده ی غذایی به علاوه منيزم کلرايد با دوز cc/kg/dose 10-20 معادل 180 ميلي گرم (16 ميلي اكي والان) المان منيزيم به مدت 4 هفته مصرف می شود.
طبقه بندی مداخله : مداخلات درمانی با استفاده از دارو
   
متغیر پيامد اولیه1 : پارامتر های ادراری(کلسیم -پتاسیم - سدیم - کلر- سیترات - اگزالات-فسفات-کراتنین-منیزیم)
مقاطع زمانی اندازه گیری : قبل از مداخله، 4هفته بعد از مداخله
نحوه اندازه گیری متغیر : آزمایش نمونه ادرار 24 ساعته
متغیر پيامد اولیه2 : پارامترهای خونی (کلسیم -پتاسیم - سدیم - کلر- سیترات - اگزالات-فسفات-کراتنین-منیزیم)
مقاطع زمانی اندازه گیری : قبل از مداخله، 4هفته بعد از مداخله
نحوه اندازه گیری متغیر : آزمایش خون
   
فاز کارآزمایی : در این مطالعه مصداق ندارد
حجم نمونه كل : 40
تصادفی سازی : در این مطالعه مصداق ندارد
آزمایش کور : کور نشده است
دارو نما : دارد
اختصاص گروه های مطالعه : تنها
سایر مشخصات طراحی مطالعه :
   
نام مرکز 1 : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
کشور ایران
مشخصات کامل : اصفهان- خیابان هزار جریب- مراکز دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
اصفهان
اصفهان

   
نام تائيديه كميته هاي اخلاق 1 : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
تاریخ تائید 1387-05-30
شماره مجوز 286004
مشخصات کامل : اصفهان -خیابان هزار جریب-دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
اصفهان
اصفهان
ایران
   
حمایت کنندگان مالی 1 : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
نام فرد پاسخگو دکتر آلاله قیصری
مشخصات کامل : اصفهان -خیابان هزار جریب-دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
اصفهان
اصفهان
ایران

00989133133563


gheisari@med.mui.ac.ir
   
فرد مسئول جوابگويي عمومي مطالعه دکتر آلاله قیصری
نام سازمان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
مدرک/سمت گروه اطفال دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
مشخصات کامل : اصفهان -خیابان هزار جریب-دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
اصفهان
اصفهان
ایران
00989133133563
gheisari@med.mui.ac.ir
   
فرد مسئول علمي مطالعه دکتر آلاله قیصری
نام سازمان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
مدرک علمی متخصص نفرولوژی کودکان
مشخصات کامل : اصفهان -خیابان هزار جریب-دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
اصفهان
اصفهان
ایران
00989133133563
gheisari@med.mui.ac.ir
   
فرد مسئول بروز رساني اطلاعات امین ضیائی
نام سازمان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
مدرک / سمت دانشجوی پزشکی
مشخصات کامل : ایران
   
ثبت کننده این کارآزمایی : آلاله    قیصری
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
خیابان شهدای صفه، بیمارستان الزهرا، گروه اطفال
اصفهان
اصفهان
ایران
تلفن :00983112502462
دورنگار: 00983116684510
gheisari@med.mui.ac.ir