پنج‌شنبه - ۵ آذر ۱۳۹۴
Untitled Document
374 از 8968
 
برو به شماره
مقایسه اثر روش واژینال ورکتال سیکلوژست بر میزان حاملگی، عوارض و راحتی بیماران کاندیدICSI براي حمايت فاز لوتئال .
کد ثبت در مرکز ثبت کارآزمایی بالینی ایران : کد ثبت : IRCT138807192568N1
روز ثبت نام : چهارشنبه - ۳۱ فروردين ۱۳۹۰
زمان ثبت : ثبت در حین بیمار گیری
   
وضعیت بیمار گیری : بیمار گیری تمام شده است
زمان مورد انتظار برای شروع بیمار گیری : 1389-11-01
زمان مورد انتظار برای اتمام بیمار گیری : 1390-03-01
   
نام علمی مطالعه : مقایسه اثر روش واژینال ورکتال سیکلوژست بر میزان حاملگی، عوارض و راحتی بیماران کاندیدICSI براي حمايت فاز لوتئال .
خلاصه مطالعه در 250 کلمه :

هدف این مطالعه مقایسه اثر استفاده دو روش واژینال ورکتال شیاف سیکلوژست بر میزان حاملگی در سیکل (intracytoplasmic sperm injection (ICSI ومقایسه عوارض ومیزان راحتی بیماران در این دو روش است.در این مطالعه تعداد 150 نفر افراد كانديد ICSI با پروتكل long وارد مطالعه می شوند . معیار های ورود به مطالعه سن 20 تا 37 سال و ICSI برای بار اول است و معیار های خروج از مطالعه شامل داشتن FSH>8 ng/ ml ،هیپوتیروئیدی ، هیپر پرولاکتینمی می باشد. اين افراد در روز برداشت اووسيت به صورت تصادفي به دوگروه تقسيم میشوند ،در گروه 1شیاف سیکلوژست 400 میلیگرم دوبار در روز به صورت واژینال ودر گروه 2شياف سيكلوژست 400 میلیگرم دوبار در روز به صورت رکتال از زمان برداشت تخمک به مدت دوهفته درهر دو گروه تجویز می شود ودر دو گروه ميزان پروژسترون سرم 6 روز بعد از انتقال جنين اندازه گیری شده و حاملگي شيميايي بعد از 2 هفته بررسي شده و میزان راحتي بیماران و عوارض حين استفاده از شياف در دو گروه بررسي وسپس با هم مقايسه مي شود.

   
نام عمومی مطالعه : مقایسه و بررسی اثر وعوارض دو روش استفاده از شیاف پروژسترون در سیکل IVF
هدف اصلي مطالعه : درماني
شرایط عمده ورود به و خروج از مطالعه : معیار های ورود: افراد 20 تا 37 ساله وارد شونده به سیکلICSI برای بار اول معیار های خروج از مطالعه : FSH>8 ng/ ml ،هیپوتیروئیدی ، هیپر پرولاکتینمی
حداقل سن : سال: 20         
حداکثر سن : سال: 37         
جنسیت : مونث
   
بیماری های (موضوعات) مورد مطالعه 1 : باروری مصنوعی
کد بیماری یا وضعیت مطالعه در ICD-10 : N98.9
توصیف کد بیماری یا وضعیت مورد مطالعه در ICD-10 : Complication associated with artificial fertilization, unspecified
   
مداخلات1 : در گروه مداخله شیاف سیکلوژست به میزان 400 میلیگرم دو باردر روز به صورت رکتال تجویز می شود.
طبقه بندی مداخله : مداخلات درمانی با استفاده از دارو
مداخلات2 : در گروه کنترل شیاف سیکلوژست به میزان 400 میلیگرم دو باردر روز به صورت واژینال تجویز می شود.
طبقه بندی مداخله : مداخلات درمانی با استفاده از دارو
   
متغیر پيامد اولیه1 : حاملگی بیوشیمیایی
مقاطع زمانی اندازه گیری : 2 هفته بعد از شروع مصرف دارو
نحوه اندازه گیری متغیر : آزمایش خون اندازه گیری BHCG
   
متغیر پیامد ثانویه 1 : سوزش پرینه در اثر استفاده از سیکلوژست به طریق واژینال یا رکتال
مقاطع زمانی اندازه گیری : 2 هفته بعد از شروع دارو
نحوه اندازه گیری متغیر : 2 هفته بعد از شروع دارو
متغیر پیامد ثانویه 2 : ترشح واژینال در اثر استفاده از سیکلوژست به صورت واژینال ورکتال
مقاطع زمانی اندازه گیری : 2 هفته بعد از شروع دارو
نحوه اندازه گیری متغیر : 2 هفته بعد از شروع دارو
فاز کارآزمایی : 2
حجم نمونه كل : 150
تصادفی سازی : اختصاص تصادفی به گروه های مداخله و کنترل
آزمایش کور : کور نشده است
دارو نما : ندارد
اختصاص گروه های مطالعه : موازی
سایر مشخصات طراحی مطالعه :
   
نام مرکز 1 : بیمارستان ولیعصر
فرد پاسخگو : دکتر هاله رحمانپور
کشور ایران
مشخصات کامل : تهران، مجتمع بیمارستان امام خمینی
تهران
تهران
1419733141
00982166939320

009866581658
haleh509@zums.ac.irhaleh509@gmail.com
   
نام تائيديه كميته هاي اخلاق 1 : دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران
تاریخ تائید 1389-11-01
شماره مجوز 874
مشخصات کامل : بلوار کشاورز ، ابتدای خیابان قدس ساختمان مرکزی دانشگاه علوم پزشکی تهران
تهران
تهران
ایران
   
حمایت کنندگان مالی 1 : مرکز تحقیقات باروری ولیعصر،دانشگاه علوم پزشکی تهران ،
نام فرد پاسخگو بتول حسین رشیدی
مشخصات کامل : بیمارستان ولی عصر
تهران
تهران
ایران
1419733141
00982161192049
00989121026826
00982166581658
haleh509@zums.ac.ir
   
فرد مسئول جوابگويي عمومي مطالعه هاله رحمانپور
نام سازمان مرکز تحقیقات باروری
مدرک/سمت متخصص زنان وزایمان
مشخصات کامل : تهران، بلوار کشاورز ،بیمارستان ولیعصر
تهران
تهران
ایران
1419733141
00982166581575
00989122429371
00982166581658
haleh509@zums.ac.ir
   
فرد مسئول علمي مطالعه هاله رحمانپور
نام سازمان مرکز تحقیقات باروری
مدرک علمی متخصص زنان وزایمان
مشخصات کامل : بلوار کشاورز ،بیمارستان ولی عصر
تهران
تهران
ایران
1419733141
00982166581575
00989122429371
00982166581658
haleh509@gmail.com
   
فرد مسئول بروز رساني اطلاعات هاله رحمانپور
نام سازمان مرکز تحقیقات باروری ولیعصر
مدرک / سمت متخصص زنان وزایمان
مشخصات کامل : بلوار کشاورز ،بیمارستان ولیعصر
تهران
تهران
ایران
   
ثبت کننده این کارآزمایی : هاله    رحمانپور
دانشگاه علوم پزشکی زنجان
بیماستان آیت الله موسوی
زنجان
زنجان
ایران
تلفن :0098241413003
دورنگار: 0098241413004
haleh509@zums.ac.ir