جمعه - ۶ آذر ۱۳۹۴
Untitled Document
2513 از 8978
 
برو به شماره
بررسی تاثیر سرمای موضعی و طول مدت تزریق، روی وقوع کبودی و درد محل تزریق زیر جلدی انوکساپارین سدیم در بیماران بستری در مرکز آموزشی درمانی 5آذرگرگان
کد ثبت در مرکز ثبت کارآزمایی بالینی ایران : کد ثبت : IRCT201201158731N1
روز ثبت نام : سه‌شنبه - ۲۴ مرداد ۱۳۹۱
زمان ثبت : ثبت گذشته نگر
   
وضعیت بیمار گیری : بیمار گیری تمام شده است
زمان مورد انتظار برای شروع بیمار گیری : 1391-02-15
زمان مورد انتظار برای اتمام بیمار گیری : 1391-05-18
   
نام علمی مطالعه : بررسی تاثیر سرمای موضعی و طول مدت تزریق، روی وقوع کبودی و درد محل تزریق زیر جلدی انوکساپارین سدیم در بیماران بستری در مرکز آموزشی درمانی 5آذرگرگان
خلاصه مطالعه در 250 کلمه :

هدف از این مطالعه بررسی اثرات کاربرد سرمای موضعی و طول مدت تزریق بر وقوع کبودی و درد محل تزریق زیر جلدی آناکسوپرین سدیم می باشد . تزریق زیر جلدی آناکسوپرین یکی از اقدامات بالینی پرستاران می باشد . فراورده های هپارین بطور وسیعی به عنوان پیشگیری قبل از جراحی ، ترومبوز ورید های عمقی ،و آمبولی ریوی .بکار برده می شود تزریق زیر جلدی فرآورده های هپارین اغلب مشکلاتی همانند کبودی،درد در محل تزریق ایجاد می کند که ممکن منجر به اضطراب ، اختلال در تصویر ذهنی از بدن و رد درمان توسط بیمار شود 72 بیمار دریافت کننده آناکسوپرین که به چهار گروه ( هر گروه 18 نفر)تقسیم می شوند . در گروه اول تزریق دارو به روش روتین ( طول مدت 10 ثانیه ا ) انجام می گردد . در گروه دوم کاربرد سرمای موضعی به مدت 5 دقیقه قبل از تزریق زیر جلدی به همراه روش تزریق 10 ثانیه ای انجام می شود و در گروه سوم روش تزریق 10 ثانیه ای زیر جلدی دارو به همراه 10 ثانیه صبرقبل از خروج سوزن از پوست انجام می شود و گروه چهارم کاربرد سرمای موضعی به مدت 5 دقیقه قبل از تزریق 10 ثانیه ای به همراه 10 ثانیه صبرقبل از خروج سوزن بکار برده می شود . سپس بدنبال هر تزریق شدت درد , , وقوع کبودی پس از 24-48-72 ساعت بعد سنجیده می شود

   
نام عمومی مطالعه : بررسی اثرات کاربرد سرمای موضعی و طول مدت تزریق بر وقوع کبودی و درد محل تزریق زیر جلدی آناکسوپرین سدیم
هدف اصلي مطالعه : مراقبت هاي حمايتي
شرایط عمده ورود به و خروج از مطالعه : " معیار های ورود : تزریق زیر جلدی انوکساپارین60میلی گرم بخشی از برنامه درمانی بیمار می باشد،نداشتن هر گونه اختلال انعقادی ، نداشتن تزریق دیگری در طول روزهای تحقیق بجزانوکساپارین در محل شکم ،قادر به درک وبیان درد تجربه شده باشد،عدم مصرف مسکن تا4ساعت قبل از انجام مداخله ،سن18تا65سال "معیارهای خروج: ،ایجاد اختلال انعقادی ، تغییر در دوز دارو ، انجام تزریقات دیگر در ناحیه شکم در طول مطالعه
حداقل سن : سال: 18         
حداکثر سن : سال: 65         
جنسیت : هر دو جنس
   
بیماری های (موضوعات) مورد مطالعه 1 : آسیب پوست و بافت زیر جلدی
کد بیماری یا وضعیت مطالعه در ICD-10 : L99
توصیف کد بیماری یا وضعیت مورد مطالعه در ICD-10 : Other disorders of skin and subcutaneous tissue in diseases classified elsewhere
   
مداخلات1 : گروه اول ( گروه کنترل ) تزریق زیر جلدی دارو به روش روتین(زمان تزریق 10 ثانیه ) انجام می گردد .
طبقه بندی مداخله : مداخلات به منظور پیشگیری
مداخلات2 : گروه دوم: کاربرد سرما موضعی به مدت 5 دقیقه قبل از روش تزریق 10 ثانیه ای زیر جلدی دارو
طبقه بندی مداخله : مداخلات به منظور پیشگیری
مداخلات3 : گروه سوم روش تزریق10 ثانیه ای زیر جلدی دارو و 10 ثانیه صبر قبل از خروج سوزن از پوست
طبقه بندی مداخله : مداخلات به منظور پیشگیری
مداخلات4 : و گروه چهارم کاربردسرما به مدت 5 دقیقه قبل از تزریق 10 ثانیه ای زیر جلدی آناکسوپرین به همراه 10ثانیه صبرقبل از خروج سوزن از پوست
طبقه بندی مداخله : مداخلات به منظور پیشگیری
   
متغیر پيامد اولیه1 : درد
مقاطع زمانی اندازه گیری : بلافاصله
نحوه اندازه گیری متغیر : مقیاس بصری درد
متغیر پيامد اولیه2 : کبودی پوست
مقاطع زمانی اندازه گیری : 24-48-72 ساعت بعد
نحوه اندازه گیری متغیر : میلی متر
   
فاز کارآزمایی : در این مطالعه مصداق ندارد
حجم نمونه كل : 72
تصادفی سازی : اختصاص تصادفی به گروه های مداخله و کنترل
آزمایش کور : یک سویه کور
دارو نما : ندارد
اختصاص گروه های مطالعه : موازی
سایر مشخصات طراحی مطالعه :
   
نام مرکز 1 : مرکز آموزشی ودرمانی پنجم آذر گرگان
کشور ایران
مشخصات کامل : گرگان- خیابان پنجم آذر
گرگان
گلستان

00981715542401


rahmani_anaraki@yahoo.com
   
نام تائيديه كميته هاي اخلاق 1 : دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گلستان
تاریخ تائید 1391-03-02
شماره مجوز 533/35/گ پ
مشخصات کامل : گرگان ابتدای جاده شصت کلا - مجموعه آموزشی فلسفی
گرگان
گلستان
ایران
49341-74515
   
حمایت کنندگان مالی 1 : معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی گلستان
نام فرد پاسخگو دکتر محسن اعرابی
مشخصات کامل : گرگان - ابتدای جاده شصت کلا مجموعه آموزشی فلسفی
گرگان
گلستان
ایران

00981714421660


Info@goums.ac.ir
WWW.goums.ac.ir
   
فرد مسئول جوابگويي عمومي مطالعه حسین رحمانی انارکی
نام سازمان دانشگاه علوم پزشکی گلستان
مدرک/سمت مربی - هیئت علمی
مشخصات کامل : گرگان -دانشگاه علوم پزشکی گلستان
گرگان
گلستان
ایران
00981714426900
00989111752714
rahmani@goums.ac.ir ; rahmani_anaraki@yahoo.com
   
فرد مسئول علمي مطالعه حسین رحمانی انارکی
نام سازمان دانشگاه علوم پزشکی گلستان
مدرک علمی مربی - هیئت علمی
مشخصات کامل : دانشگاه علوم پزشکی گلستان
گرگان
گلستان
ایران
00981714426900
00989111752714
rahmani@goums.ac.ir ; rahmani_anaraki@yahoo.com
   
فرد مسئول بروز رساني اطلاعات حسین رحمانی انارکی
نام سازمان دانشگاه علوم پزشکی گلستان
مدرک / سمت مربی هیئت علمی
مشخصات کامل : دانشگاه علوم پزشکی گلستان
گرگان
گلستان
ایران
   
ثبت کننده این کارآزمایی : حسین    رحمانی انارکی
دانشگاه علوم پزشکی گلستان
کیلومتر2 جاده ساری گرگان
گرگان
گلستان
ایران
تلفن :00981714426900
دورنگار: 00981714425171
rahmani@goums.ac.ir