شنبه - ۲۹ مهر ۱۳۹۶
Untitled Document
10 از 1645
 
برو به شماره
بررسی اثرات توكليجه يا چاي كوهي (Stachys lvandulifolia ) برديسمنوره ی اوليه و علايم آن
کد ثبت در مرکز ثبت کارآزمایی بالینی ایران : کد ثبت : IRCT138709051470N1
روز ثبت نام : دوشنبه - ۳ خرداد ۱۳۸۹
زمان ثبت : ثبت گذشته نگر
   
وضعیت بیمار گیری : بیمار گیری تمام شده است
زمان مورد انتظار برای شروع بیمار گیری : 1386-01-12
زمان مورد انتظار برای اتمام بیمار گیری : 1386-10-09
   
نام علمی مطالعه : بررسی اثرات توكليجه يا چاي كوهي (Stachys lvandulifolia ) برديسمنوره ی اوليه و علايم آن
خلاصه مطالعه در 250 کلمه :

با توجه به اهمیت و شیوع دیسمنوره و اثرات ان بر زندگی نیمی از جمعیت جهان (زنان ) تحقیق در مورد درمان آن ضروری است . این مطالعه به منظور تعيين بررسی اثر توکليجه بر ديسمنوره ی اوليه بر زنان سنین 18 نا 25 سال انجام شد . اين يك كار آزمايی باليني است. 50دختر در سنين 25-18 ساله با وزن 50 تا 60 کيلو مبتلا به ديسمنوره ی اوليه وارد مطالعه شدند . شدت درد با خط کش عينی ( Visual analog scale) برآورد شد . سپس به مدت سه سيكل متوالي 2 روز قبل تا 3 روز بعد از شروع درد روزي سه بار 10 گرم ازپودر گل گياه را به روش دم کرده (تجويز سنتی) مصرف کردند. قبل و بعد از مصرف دارو اطلاعات لازم در خصوص شدت و مدت درد قاعدگی( ديسمنوره ی اوليه) جمع آوری شد. عوارض جانبي تجويز دارو گیاهی پس از درمان بررسي شد. آناليز آماري توسط تست تی و کا ی دو ،انجام شد. کلمات کلیدی : دیسمنوره اولیه ، توکلیجه ، پروستا گلاندینها

   
نام عمومی مطالعه : بررسي اثر توكليجه (Stachys lvandulifolia) بر درد قاعدگی و علايم آن
هدف اصلي مطالعه : درماني
شرایط عمده ورود به و خروج از مطالعه : شرايط ورود : سنين 25-18 ساله ، وزن 50 تا 60 کيلو ، شدت درد آنها بيشتر از 4 در خط کش عينی درد در( Visual analog scale) ، مدت درد بيشتر از 2روز، دارای علایم همراه با قاعدگی مانند تهوع و استفراغ ، کمر درد ، پا درد ، سر درد و سرگیجه ، ضعف و خستگی بودند شرايط خروج :مبتلایان به دیسمنوره ثانویه
حداقل سن : سال: 18         
حداکثر سن : سال: 25         
جنسیت : مونث
   
بیماری های (موضوعات) مورد مطالعه 1 : دیسمنوره اولیه
کد بیماری یا وضعیت مطالعه در ICD-10 : N94.4
توصیف کد بیماری یا وضعیت مورد مطالعه در ICD-10 : Primary dysmenorrhoea
   
مداخلات1 : به مدت سه سيكل متوالي 2 روز قبل تا 3 روز بعد از شروع درد روزي سه بار 10 گرم ازپودر گل گياه توکلیجه به روش دم کرده (تجويز سنتی) استفاده شد
طبقه بندی مداخله : مداخلات درمانی با استفاده از دارو
   
متغیر پيامد اولیه1 : مدت و شدت درد
مقاطع زمانی اندازه گیری : سه ماه بعد از مداخله
نحوه اندازه گیری متغیر : مقیاس دیداری درد
   
متغیر پیامد ثانویه 1 : عوارض جانبی
مقاطع زمانی اندازه گیری : سه ماه
نحوه اندازه گیری متغیر : سه ماه
فاز کارآزمایی : 2
حجم نمونه كل : 50
تصادفی سازی : در این مطالعه مصداق ندارد
آزمایش کور : کور نشده است
دارو نما : ندارد
اختصاص گروه های مطالعه : تنها
سایر مشخصات طراحی مطالعه :
   
نام مرکز 1 : درمانگاههای دانشگاه علوم پزشکی قزوین
فرد پاسخگو : دکتر آصف زاده
کشور ایران
مشخصات کامل : قزوین دانشگاه علوم پزشکی
قزوین
قزوین
3419759811
00982812237268

00982812237268
folfati@qums.ac.ir
   
نام تائيديه كميته هاي اخلاق 1 : دانشگاه علوم پزشکی قزوین
تاریخ تائید 1385
شماره مجوز 28/20/2671
مشخصات کامل : قزوین - بلوار شهید باهنر
قزوین
قزوین
ایران
3419759811
   
حمایت کنندگان مالی 1 : معونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی قزوین
نام فرد پاسخگو دکتر آصف زاده
مشخصات کامل : قزوین - بلوار شهید باهنر
قزوین
قزوین
ایران
3419759811
00982812237267


folfati@qums.ac.ir; papoy6olfati@yahoo.com
   
فرد مسئول جوابگويي عمومي مطالعه فروزان الفتی
نام سازمان دانشگاه علوم پزشکی
مدرک/سمت عضو هیئت علمی مامایی دانشکده پرستاری و مامایی
مشخصات کامل : بلوار شهید باهنر - دانشگاه علوم پزشکی دانشکده پرستاری و مامایی
قزوین
قزوین
ایران
00982812237268
00989122826082
folfati@qums.ac.ir; papoy6olfati@yahoo.com
   
فرد مسئول علمي مطالعه فروزان الفتی
نام سازمان دانشگاه علوم پزشکی
مدرک علمی کارشناسی ارشد
مشخصات کامل : قزوین بلوار شهید باهنر -دانشگاه علوم پزشکی قزوین - دانشکده پرستاری و مامایی
قزوین
قزوین
ایران
00982813336498
00989121826083
folfati@qums.ac.ir; papoy6olfati@yahoo.com
   
فرد مسئول بروز رساني اطلاعات فروزان الفتی
نام سازمان دانشگاه علوم پزشکی قزوین
مدرک / سمت کارشناسی ارشد
مشخصات کامل : قزوین دانشگاه علوم پزشکی قزوین - دانشکده پرستاری و مامایی
قزوین
قزوین
ایران
   
ثبت کننده این کارآزمایی : فروزان    الفتي
دانشگاه علوم پزشكي قزوين
قزوين - بلوار شهيد باهنر
قزوين
قزوين
Iran, Islamic Republic Of
تلفن :00982813336498
دورنگار: 00982812237268
folfati@qums.ac.ir