شنبه - ۲۷ آبان ۱۳۹۶
Untitled Document
154 از 1675
 
برو به شماره
مقايسه اثر ترکیب عصاره رازیانه و ویتامین E با ایبوپروفن بر شدت درد دیسمنوره اولیه دردانشجویان شهر تبریز،87-1386
نام اختصاری : .......
کد ثبت در مرکز ثبت کارآزمایی بالینی ایران : کد ثبت : IRCT201101225664N1
روز ثبت نام : جمعه - ۴ شهريور ۱۳۹۰
زمان ثبت : ثبت گذشته نگر
كد ثبت در ساير مراکز ثبت بين المللي1 : نام : -
شماره ثبت : -
روز ثبت نام : -
   
وضعیت بیمار گیری : بیمار گیری تمام شده است
زمان مورد انتظار برای شروع بیمار گیری : 1387-07-01
زمان مورد انتظار برای اتمام بیمار گیری : 1387-10-01
   
نام علمی مطالعه : مقايسه اثر ترکیب عصاره رازیانه و ویتامین E با ایبوپروفن بر شدت درد دیسمنوره اولیه دردانشجویان شهر تبریز،87-1386
خلاصه مطالعه در 250 کلمه :

هدف: مقايسه اثر تركيب عصاره رازيانه و ويتامين E با ايبوپروفن بر شدت درد ديسمنوره اوليه در دانشجويان شهر تبريز، 87- 1386. مواد و روشها: مطالعه به روش نيمه تجربي دو سو کور و کراس- اوور انجام شد. 68 نفر از دانشجويان ساکن خوابگاههای دانشگاه تبریز و علوم پزشکی كه داوطلب شركت در تحقيق بوده و از دیسمنوره اولیه رنج مي بردند، ومعیارهای ورود به مطالعه را داشتند بطور تصادفی در دو گروه(هر گروه 34 نفر ) قرار گرفتند. معیارهای ورود به مطالعه: شدت درد دیسمنوره اولیه 9- 1/3، سابقه قاعدگی منظم در سه ماه اخیر... معيارهای خروج از مطالعه: حساسیت به داروهای ضد التهابی غیر استروئیدی(ايبوبروفن ) و داروهای گیاهی... سپس نمونه ها در ماه اول شدت درد ديسمنوره اوليه را بدون مصرف دارو ثبت نمودند و بعد هر یک از گروهها "ترکیب عصاره رازیانه و ویتامینE " و ایبوپروفن را به مدت دو ماه بصورت کراس-اوور مصرف نمودند. و برای سنجش شدت درد از ابزار VAS و برای تجزيه و تحليل داده ها از SPSS.14 WIN استفاده شد.

   
نام عمومی مطالعه : مقايسه اثر ترکیب عصاره رازیانه و ویتامین E با ایبوپروفن بر شدت درد دیسمنوره اولیه دردانشجویان شهر تبریز،87-1386
هدف اصلي مطالعه : درماني
شرایط عمده ورود به و خروج از مطالعه : معیارهای ورود به مطالعه ( Inclusion criteria ) : افرادي كه بر اساس معيار Visual Analog Scale نمره 9- 1/3 را كسب كرده اند، " نمره 10-1/9 ديسمنوره شديد محسوب مي شود كه به علت احتمال وجود علل ثانويه از مطالعه حذف شدند و نمره كمتر از 1/3 ديسمنوره خفيف محسوب شده كه بعلت عدم اهميت باليني از مطالعه خارج گرديدند »؛ سابقه قاعدگی منظم در سه ماه اخیر را داشته باشند؛ دیسمنوره اولیه قبل از 20 سالگي در آنها شروع شده باشد؛ مجرد باشند؛ برگه رضایت شرکت در مطالعه را تکمیل نموده كرده باشند. معيارهای خروج از مطالعه ( Exclusion criteria): درد در کل مدت سیکل قاعدگی و یا در کل مدت خونریزی و یا چند روز قبل از شروع قاعدگی وجود داشته باشد؛ به داروهای ضد التهابی غیر استروئیدی( ايبوبروفن) و گیاهی حساسیت داشته باشند؛ از داروهای ضد بارداری خوراکی استفاده نمایند؛ بیماری دستگاه ژنیتال ( PID، میوم ...) داشته باشند؛ سابقه جراحی شکمی یا لگنی داشته باشند؛ سابقه صرع، ناراحتی شدید گوارشی، كليوي و بیماری صعب العلاج داشته باشند؛ در زمان مطالعه عفونت ادراری داشته باشند؛ عوامل استرس زا (جدایی والدین، فوت بستگان درجه یک ) را در 6 ماه اخیر ذکر نمایند؛ دارو را طبق آموزش داده شده مصرف نكنند؛ در زمان تحقیق در مطالعات دیگری شرکت داشته باشند؛ از داروهای مسکن و یا روشهای غیر داروئی دیگر برای تسکین درد دیسمنوره استفاده كنند.
حداکثر سن : سال: 150         
جنسیت : مونث
   
بیماری های (موضوعات) مورد مطالعه 1 : Primary dysmenorrhoea
کد بیماری یا وضعیت مطالعه در ICD-10 : N94.4 Primary dysmenorrhoea
توصیف کد بیماری یا وضعیت مورد مطالعه در ICD-10 : N94 Pain and other conditions associated with female genital organs and menstrual cycle
   
مداخلات1 : کپسول 500 میلی گرمی ترکیب 60میلی گرم عصاره رازیانه و150) (E واحد ویتامین هر 6 ساعت یک عدد در طی دو روز اول قاعدگی
طبقه بندی مداخله : مداخلات درمانی با استفاده از دارو
مداخلات2 : کپسول ایبو پروفن 400 میلی گرم ( یک عدد ) هر 6 ساعت در دو روز اول قاعدگی
طبقه بندی مداخله : مداخلات درمانی با استفاده از دارو
   
متغیر پيامد اولیه1 : حداکثر شدت درد ديسمنوره اوليه
مقاطع زمانی اندازه گیری : ساعات 1-2-3-6-12-24-48 بعد از شروع خونریزی
نحوه اندازه گیری متغیر : شدت و میزان درد دیسمنوره اولیه را با مقیاس مقایسه بصری (Visual Analog Scale) بوسيله خط کش مدرج به صورت درجات خط کش از 0 تا 10
   
متغیر پیامد ثانویه 1 : ---
مقاطع زمانی اندازه گیری : -
نحوه اندازه گیری متغیر : -
فاز کارآزمایی : 2
حجم نمونه كل : 68 نفر از دانشجويان ساکن خوابگاههای دانشگاه تبریز و علوم پزشکی كه داوطلب شركت در تحقيق بوده و از دیسمنوره اولیه رنج مي بردند ، ومعیارهای ورود به مطالعه را داشتند بطور تصادفی در دو گروه( هر گروه 34 نفر ) قرار گرفتند.
تصادفی سازی : اختصاص تصادفی به گروه های مداخله و کنترل
آزمایش کور : دو سویه کور
دارو نما : ندارد
اختصاص گروه های مطالعه : متقاطع
سایر مشخصات طراحی مطالعه :
   
نام مرکز 1 : خوابگاه کوثر
فرد پاسخگو : معصومه ناصحی
کشور ایران
مشخصات کامل : ايران، آذربایجان شرقی ، تبریز، انتهاي خيابان شریعتی جنوبی، خوابگاه دانشجویی کوثر
تبریز
آذربایجان شرقی
5138947979
00989141807212

...
Nasehi_m@Umsu.ac.ir ; masoomehnasehi@gmail .com
....
نام مرکز 2 : خوابگاه فجر
فرد پاسخگو : معصومه ناصحی
کشور ایران
مشخصات کامل : ایران ، آذربایجان شرقی، تبریز، خیابان راه آهن جنب بیمارستان هفتم تیر سابق خوابگاه فجر
تبریز
آذربابجان شرقی
5761667199
00984413369482

...
Masoomehnasehi@gmail.coM ; nasehi_m@umsu.ac.ir
...
   
نام تائيديه كميته هاي اخلاق 1 : دانشگاه علوم پزشکی تبریز
تاریخ تائید 1387-08-05
شماره مجوز 8731
مشخصات کامل : ايران، تبریز، خیابان گلگشت، دانشگاه علوم پزشکی تبریز
تبریز
آذربایجان شرقی
ایران
5165665931
   
حمایت کنندگان مالی 1 : دانشگاه علوم پزشکی تبریز
نام فرد پاسخگو علی رضا استاد رحیمی
ردیف بودجه 10506
کد بودجه 124202
مشخصات کامل : ايران،آذربایجان شرقی، تبریز، خیابان گلگشت، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، معاونت پژوهشی
تبریز
آذربایجان شرقی
ایران
5165665931
00984113357310-11

00984113344280
Ali Reza Ostadrahimi@Tbzmed.ac.ir
...
   
فرد مسئول جوابگويي عمومي مطالعه معصومه ناصحی
نام سازمان دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
مدرک/سمت کارشناس ارشد مامایی / ماما
مشخصات کامل : ایران ،آذربایجان غربی ، ارومیه، انتهای خیابان جهاد جنب اورژانس
ارومیه
آذربایجان غربی
ایران
57147-83734
00984413467915 - 00984413456295
00989141807212
...
Masoomehnasehi@gmail.com ; Nasehi_m@Umsu.ac.ir
Logistic@Umsu.ac.ir
   
فرد مسئول علمي مطالعه معصومه ناصحی
نام سازمان دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
مدرک علمی فوق لیسانس مامایی
مشخصات کامل : ایران، آذربایجان غربی، ارومیه انتهای خیابان جهاد جنب اورژانس دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
ارومیه
آذربایجان غربی
ایران
57147-83734
00984413369482 - 00984413456295
00989141807212
....
Masoomehnasehi@gmail.com ; Nasehi_M@Umsu.ac.ir
Logistic @ umsu.ac.ir
   
فرد مسئول بروز رساني اطلاعات معصومه ناصحی
نام سازمان دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
مدرک / سمت فوق لیسانس مامایی
مشخصات کامل : ایران، آذربایجان غربی، ارومیه انتهای خیابان جهاد، جنب اورژانس دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
ارومیه
آذربایجان غربی
ایران
   
ثبت کننده این کارآزمایی : معصومه    ناصحي
دانشگاه علوم پزشكي اروميه
اروميه - دانشگاه علوم پزشكي
اروميه
آذربايجان غربي
ایران
تلفن :00984413369482
دورنگار: ...
nasehi_m@umsu.ac.ir