شنبه - ۲۷ آبان ۱۳۹۶
Untitled Document
161 از 1675
 
برو به شماره
مقایسه اثر بخشی فلوکونازول وتربینافین خوراکی در بیماران با درماتیت سبورئیک متوسط تا شدید
کد ثبت در مرکز ثبت کارآزمایی بالینی ایران : کد ثبت : IRCT201102205871N1
روز ثبت نام : سه‌شنبه - ۱۷ بهمن ۱۳۹۱
زمان ثبت : ثبت گذشته نگر
   
وضعیت بیمار گیری : بیمار گیری تمام شده است
زمان مورد انتظار برای شروع بیمار گیری : 1387-07-01
زمان مورد انتظار برای اتمام بیمار گیری : 1389-12-29
   
نام علمی مطالعه : مقایسه اثر بخشی فلوکونازول وتربینافین خوراکی در بیماران با درماتیت سبورئیک متوسط تا شدید
خلاصه مطالعه در 250 کلمه :

هدف:مقایسه اثر بخشی فلوکونازول وتربینافین خوراکی در بیماران با درماتیت سبورئیک متوسط تا شدید طراحی مطالعه: کارآزمایی بالینی آینده نگر، تصادفی معیارهای ورود: بیماران با درماتیت سبورئیک متوسط تا شدید , قطع داروهای استروئید وضد قارچ حداقل دو هفته قبل از شروع درمان‚، امضای رضایت نامه. معیارهای خروج: زنان باردار وشیرده، نارسایی کبد ، نارسایی کلیه مشخص، پسوریازیس ،سابقه حساسیت به فلوکونازول وتربینافین، سابقه مصرف داروهای تداخل کننده با فلوکونازول وتربینافین . بیماران تصادفی به دو گروه تقسیم شدند . 32نفر درمان تربینافین250 میلی گرم (تهران شيمي)روزانه به مدت چهار هفته و 32نفرفلوکونازول300میلی گرم (پارس دارو)یک بار در هفته به مدت چهار هفته دریافت کردند در ابتدا وانتهای درمان ودو هفته بعداز خاتمه درمان (seborrheic dermatitis area severity index ( SDASI وخارش بیماران مورد بررسی قرار گرفت. در ابتدا،دو وچهارهفته بعد از درمان BUN , Cr, CBC, Alk.Ph ,AST,ALT درخواست شد.

   
نام عمومی مطالعه : مقایسه اثر بخشی فلوکونازول وتربینافین خوراکی در بیماران با درماتیت سبورئیک متوسط تا شدید
هدف اصلي مطالعه : درماني
شرایط عمده ورود به و خروج از مطالعه : معیارهای ورود: بیماران با درماتیت سبورئیک متوسط تا شدید ، قطع داروهای استروئید وضد قارچ حداقل دو هفته قبل از شروع درمان‚، امضای رضایت نام معیارهای خروج: زنان باردار وشیرده، نارسایی کبد ، نارسایی کلیه مشخص، پسوریازیس ،سابقه بیماری HIV ، سابقه حساسیت به فلوکونازول وتربینافین، سابقه مصرف داروهای تداخل کننده با فلوکونازول وتربینافین
حداقل سن : سال: 15         
حداکثر سن : سال: 80         
جنسیت : هر دو جنس
   
بیماری های (موضوعات) مورد مطالعه 1 : درماتیت سبوره
کد بیماری یا وضعیت مطالعه در ICD-10 : L21
توصیف کد بیماری یا وضعیت مورد مطالعه در ICD-10 : Seborrhoeic dermatitis
   
مداخلات1 : كسپول فلوكونازول خوراکی هفته ای 300 میلی گرم برای 4هفته
طبقه بندی مداخله : مداخلات درمانی با استفاده از دارو
مداخلات2 : قرص تربینافین 250خوراکی روزانه برای 4 هفته
طبقه بندی مداخله : مداخلات درمانی با استفاده از دارو
   
متغیر پيامد اولیه1 : Seborrheic dermatitis area severity index (SDASI
مقاطع زمانی اندازه گیری : 4و 6 هفته بعد ازدرمان
نحوه اندازه گیری متغیر : تعیین شدت درگیری برحسب SDASIتوسط معاینه گر
متغیر پيامد اولیه2 : خارش
مقاطع زمانی اندازه گیری : 4 هفته بعد و 6 هفته بعد
نحوه اندازه گیری متغیر : ارزیابی خودبیمار از شدت خارش بین اعداد 0تا3
   
متغیر پیامد ثانویه 1 : عوارض جانبی داروها
مقاطع زمانی اندازه گیری : 0, 2 ,4 هفته بعد ازدرمان
نحوه اندازه گیری متغیر : 0, 2 ,4 هفته بعد ازدرمان
فاز کارآزمایی : 2-3
حجم نمونه كل : 64
تصادفی سازی : اختصاص تصادفی به گروه های مداخله و کنترل
آزمایش کور : کور نشده است
دارو نما : ندارد
اختصاص گروه های مطالعه : موازی
سایر مشخصات طراحی مطالعه :
   
نام مرکز 1 : بیمارستان رازی رشت
فرد پاسخگو : دکتر حامد منادی نوری
کشور ایران
مشخصات کامل : میدان انتظام-خیابان سردار جنگل -بیمارستان رازی
رشت
گیلان

00981315541001

00981315530169
n_alizadeh@gums.ac.ir
   
نام تائيديه كميته هاي اخلاق 1 : دانشگاه علوم پزشکی گیلان
تاریخ تائید 1388-06-04
شماره مجوز 1880409102
مشخصات کامل : خیلبان نامجو- -ساختمان معاونت پژوهشی
رشت
گیلان
ایران
   
حمایت کنندگان مالی 1 : دانشکده پزشکی گیلان
نام فرد پاسخگو میرمحمدجلالی; معاون پژوهشي دانشکده پزشکی گیلان
مشخصات کامل : دانشکده پزشکی گیلان
رشت
گیلان
ایران

6690099


medical@gums.ac.ir
   
فرد مسئول جوابگويي عمومي مطالعه حامد منادی نوری
نام سازمان دانشگاه علوم پزشکی گیلان
مدرک/سمت رزیدنت پوست
مشخصات کامل : خیابان سردار جنگل -بیمارستان رازی
رشت
گیلان
ایران
00981315541001
00989125871071
00981315530169
hamedmonadinori@yahoo.com
   
فرد مسئول علمي مطالعه نرگس علیزاده
نام سازمان دانشگاه علوم پزشکی گیلان
مدرک علمی استادیار دانشگاه
مشخصات کامل : خیابان سردار جنگل-بیمارستان رازی
رشت
گیلان
ایران
00981315541001
00989111311681
n_alizadeh@gums.ac.ir
   
فرد مسئول بروز رساني اطلاعات حامد منادی نوری
نام سازمان دانشگاه علوم پزشکی گیلان
مدرک / سمت رزیدنت پوست
مشخصات کامل : خیابان سردار جنگل-بیمارستان رازی
رشت
گیلان
ایران
   
ثبت کننده این کارآزمایی : نرگس    علیزاده
علوم پزشکی گیلان
گیلان-رشت
رشت
گیلان
ایران
تلفن :00981315530169
دورنگار: 00981315530169
n_alizadeh@gums.ac.ir