شنبه - ۵ تير ۱۳۹۵
Untitled Document
657 از 9187
 
برو به شماره
تاثير پنتوكسي فيلين خوراكي بر پارامترهاي آناليز مايع مني در افراد اوليگوآستنواسپرم
کد ثبت در مرکز ثبت کارآزمایی بالینی ایران : کد ثبت : IRCT201009094721N1
روز ثبت نام : يک‌شنبه - ۴ مهر ۱۳۸۹
زمان ثبت : ثبت گذشته نگر
   
وضعیت بیمار گیری : بیمار گیری تمام شده است
زمان مورد انتظار برای شروع بیمار گیری : 1380-07-01
زمان مورد انتظار برای اتمام بیمار گیری : 1381-07-01
   
نام علمی مطالعه : تاثير پنتوكسي فيلين خوراكي بر پارامترهاي آناليز مايع مني در افراد اوليگوآستنواسپرم
خلاصه مطالعه در 250 کلمه :

اين مطالعه كارآزمايي باليني جهت بررسي تاثير پنتوكسي فيلين خوراكي در ارتقاء كيفيت پارامترهاي آناليز مايع مني انجام گرفته است. جامعه پژوهش، مراجعين با اوليگواسپرمي جهت درمان نازايي به بخش ناباروري مركز آموزشي درماني الزهراء (س) تبريز بوده اند. 61 بیمار به مدت سه ماه پنتوكسي فيلين خوراکی با دوز 400 میلی گرم، سه بار در روز دریافت کردند. به دنبال درمان مايع مني تحت آناليز قرار گرفت و پیامدها عبارت بودند از: حجم مایع، درصد تحرک اسپرم، درصد اسپرم های با مورفولوژی نرمال و تعداد اسپرم ها.

   
نام عمومی مطالعه : تاثير پنتوكسي فيلين خوراكي بر پارامترهاي آناليز مايع مني
هدف اصلي مطالعه : درماني
شرایط عمده ورود به و خروج از مطالعه : شرایط ورود: مردان دارای نازایی اولیه، داشتن آنالیز مایع منی قبل از درمان، اولیگو اسنتو اسپرم بودن شرایط خروج: وجود کنتراندیکاسیون درمان با پنتوکسی فیلین، داشتن بیماری طبی همراه (دیابت - فشار خون - بیماری عروقی و ...)، مصرف هر گونه دارو
حداکثر سن : سال: 150         
جنسیت : مذکر
   
بیماری های (موضوعات) مورد مطالعه 1 : ناباروری مردان
کد بیماری یا وضعیت مطالعه در ICD-10 : N46
توصیف کد بیماری یا وضعیت مورد مطالعه در ICD-10 : Male infertility, Oligospermia NOS
   
مداخلات1 : مداخله: قرص پنتوکسی فیلین 400 میلی گرم سه بار در روز بصورت خوراکی به مدت سه ماه
طبقه بندی مداخله : مداخلات درمانی با استفاده از دارو
   
متغیر پيامد اولیه1 : حجم مایع منی
مقاطع زمانی اندازه گیری : قبل از شروع درمان و سه ماه پس از درمان
نحوه اندازه گیری متغیر : اندازه حجم مایع انزال به میلی لیتر
متغیر پيامد اولیه2 : تحرک اسپرم ها
مقاطع زمانی اندازه گیری : قبل از شروع درمان و سه ماه پس از درمان
نحوه اندازه گیری متغیر : درصد اسپرم های دارای فلاژل متحرک
متغیر پيامد اولیه3 : مورفولوژی اسپرم
مقاطع زمانی اندازه گیری : قبل از شروع درمان و سه ماه پس از درمان
نحوه اندازه گیری متغیر : بررسی آزمایشگاهی مایع منی حاوی 60 درصد اسپرم طبیعی و کمتر از 3 درصد فرم نابالغ
متغیر پيامد اولیه4 : تعداد اسپرم
مقاطع زمانی اندازه گیری : قبل از شروع درمان و سه ماه پس از درمان
نحوه اندازه گیری متغیر : شمارش تعداد کل اسپرم در میدان میکروسکوپی بیش از 50 میلیون
   
فاز کارآزمایی : در این مطالعه مصداق ندارد
حجم نمونه كل : 61
تصادفی سازی : در این مطالعه مصداق ندارد
آزمایش کور : کور نشده است
دارو نما : ندارد
اختصاص گروه های مطالعه : تنها
سایر مشخصات طراحی مطالعه :
   
نام مرکز 1 : مرکزتحقیقات ناباروری الزهرای تبریز
فرد پاسخگو : دکتر کمال الدین حسن زاده
کشور ایران
مشخصات کامل : ایران - تبریز- خیابان ارتش جنوبی - مرکز تحقیقات و ناباروری الزهرا (س)
تبریز
آذربایجان شرقی
Iran
00984115539161

00984113366579
hassanzadehka@tbzmed.ac.irp_k_hn@yahoo.com
   
نام تائيديه كميته هاي اخلاق 1 : دانشکده پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی تبریز
تاریخ تائید 30/ 10 /80
شماره مجوز 20568/4
مشخصات کامل : ایران - تبریز -خیابان دانشگاه- دانشگاه علوم پزشکی تبریز -دانشکده پزشکی
تبریز
آذربایجانشرقی
ایران
   
حمایت کنندگان مالی 1 : دانشگاه علوم پزشکی تبریز
نام فرد پاسخگو دکتر کمال الدین حسن زاده
مشخصات کامل : ایران - تبریز- خیابان دانشگاه- دانشگاه علوم پزشکی تبریز - دانشکده پزشکی
تبریز
آذربایجانشرقی
ایران
Iran
00984114771622

00984113366579
hassanzadehka@tbzmed.ac.irp_k_hn@yahoo.comdrhassanzadehka@yahoo.com
   
فرد مسئول جوابگويي عمومي مطالعه دکتر کمال الدین حسن زاده
نام سازمان دانشگاه علوم پزشکی تبریز - دانشکده پزشکی
مدرک/سمت استادیار گروه اورولوژی
مشخصات کامل : ایران - تبریز -خیابان دانشگاه- دانشگاه علوم پزشکی تبریز دانشکده پزشکی - گروه اورولوژی
تبریز
آذربایجانشرقی
ایران
Iran
00984114771622
00989143135852
00984113366579
drhassanzadehka@yahoop_k_hn@yahoo.com
   
فرد مسئول علمي مطالعه دکتر کمال الدین حسن زاده
نام سازمان دانشگاه علوم پزشکی تبریز - دانشکده پزشکی
مدرک علمی استادیار گروه اورولوژی
مشخصات کامل : ایران - تبریز -خیابان دانشگاه- دانشگاه علوم پزشکی تبریز - دانشکده پزشکی - گروه اورولوژی
تبریز
آذربایجانشرقی
ایران
Iran
00984114771622
00989143135852
00984113366579
hassanzadehka@tbzmed.ac.irp_k_hn@yahoo.com
   
فرد مسئول بروز رساني اطلاعات پریسا یاوری کیا
نام سازمان دانشگاه علوم پزشکی تبریز
مدرک / سمت فوق لیسانس مامایی/ هیات علمی
مشخصات کامل : ایران - تبریز- خیابان شریعتی جنوبی - دانشکده پرستاری مامایی - گروه مامایی
تبریز
آذربایجان شرقی
ایران
   
ثبت کننده این کارآزمایی : کمال الدین    حسن زاده
دانشگاه علوم پزشکی تبریز دانشکده پزشکی- گروه اورولوژی
تبریز- خیابان دانشگاه -دانشگاه علوم پزشکی تبریز- دانشکده پزشکی
تبریز
آذربایجان شرقی
ایران
تلفن :00984114771622
دورنگار: 00984113366579
hassanzadehka@tbzmed.ac.ir