شنبه - ۲۹ مهر ۱۳۹۶
Untitled Document
209 از 2425
 
برو به شماره
تأثیر دو نوع آزمون ورزشی منتخب هوازی(آستراند) و غیر هوازی(وینگیت) بر تغییرات آنزیم های کبدی و HSP70 در مردان ورزشکار و غیر ورزشکار
کد ثبت در مرکز ثبت کارآزمایی بالینی ایران : کد ثبت : IRCT201105216537N1
روز ثبت نام : شنبه - ۷ خرداد ۱۳۹۰
زمان ثبت : ثبت گذشته نگر
   
وضعیت بیمار گیری : بیمار گیری تمام شده است
زمان مورد انتظار برای شروع بیمار گیری : 1389-08-20
زمان مورد انتظار برای اتمام بیمار گیری : 1389-08-24
   
نام علمی مطالعه : تأثیر دو نوع آزمون ورزشی منتخب هوازی(آستراند) و غیر هوازی(وینگیت) بر تغییرات آنزیم های کبدی و HSP70 در مردان ورزشکار و غیر ورزشکار
خلاصه مطالعه در 250 کلمه :

هدف تحقیق حاضر بررسی تغییرات سطوح خونی آنزیم های کبدی و پروتئين شوک گرمایی70 (HSP70 ) پس از دو آزمون هوازی و بی هوازی در دانشجویان پسر می باشد. طرح تحقیق از نوع تجربی می باشد. بدین منظور 40 مرد جوان(20 نفر ورزشکار و 20 نفر غیر ورزشکار) با دامنه سنی 20 تا26 سال که به بیماریهای قلبی عروقی و متابولیکی مبتلا نبوده اند، به عنوان آزمودنی بصورت تصادفی انتخاب و پروتکل های تمرین را با فاصله زمانی 3 روز( بمنظور جلوگیری از اثر مداخله ای جلسه اول بر جلسه دوم) انجام دادند.برنامه آزمون بی هوازی وینگیت شامل فعالیت بی هوازی به مدت 30 ثانیه با تمام نیرو بر روی دوچرخه مونارک و همچنین آزمون هوازی آستراند شامل فعالیت هوازی به مدت 6 دقیقه با شدت متوسط بر روی دوچرخه مونارک می باشد. نمونه خونی قبل و بلافاصله پس از اجرای آزمون ها و به مقدار 5 سی سی از سیاهرگ بازویی به منظور اندازه گیری سطوح آنزیم های کبد( آسپارتات آمینوترانسفراز(AST)، آلانین آمینو ترانسفراز(ALT)، آلکالین فسفاتاز(ALP) ) و HSP70 گرفته شد. وبا مقایسه نتایج حاصله پیش از دوره و بلا فاصله پس از آن تفاوت شاخص ها در این دو گروه و تاثیر دو آزمون ورزشی بر این شا خص ها مشخص خواهد شد.

   
نام عمومی مطالعه : تأثیر دو نوع آزمون ورزشی (هوازی و بی هوازی) بر تغییرات آنزیم های کبدی و HSP70 در مردان ورزشکار و غیر ورزشکار
هدف اصلي مطالعه : مراقبت هاي حمايتي
شرایط عمده ورود به و خروج از مطالعه : معیار ورود: 1- داشتن سن 20 تا 26 سال 2- عدم ابتلا به بیماریهای قلبی و متابولیک معیار خروج:1- عدم همکاری نمونه ها 2- تشدید مشکلات تنفسی
حداقل سن : سال: 20         
حداکثر سن : سال: 26         
جنسیت : مذکر
   
مداخلات1 : تمرین بی هوازی:تمرینی که در آن اکسیژن استفاده نمی شود و سوخت ساز انرژی بدون حضور اکسیژن صورت می گیرد
طبقه بندی مداخله : مداخلات مربوط به شیوه زندگی
مداخلات2 : تمرین هوازی:تمرینی که در آن اکسیژن جذب بدن می شود وبا حضور اکسیژن سوخت وساز انرژی صورت می گیرد.
طبقه بندی مداخله : مداخلات مربوط به شیوه زندگی
   
متغیر پيامد اولیه1 : آنزیم آسپارات آمینو ترانسفراز
مقاطع زمانی اندازه گیری : قبل از مداخله ، بعد از مداخله
نحوه اندازه گیری متغیر : کیت آنزیم های کبدی
متغیر پيامد اولیه2 : آنزیم آلانین آمینوترانسفراز
مقاطع زمانی اندازه گیری : قبل از مداخله ، بعد از مداخله
نحوه اندازه گیری متغیر : کیت آنزیم های کبدی
متغیر پيامد اولیه3 : آنزیم آلکالین فسفاتاز
مقاطع زمانی اندازه گیری : قبل از مداخله ، بعد از مداخله
نحوه اندازه گیری متغیر : کیت آنزیم های کبدی
متغیر پيامد اولیه4 : پروتئین شوک گرمایی70
مقاطع زمانی اندازه گیری : قبل از مداخله ، بعد از مداخله
نحوه اندازه گیری متغیر : کیت الایزا
   
متغیر پیامد ثانویه 1 : درصد چربی بدن
مقاطع زمانی اندازه گیری : قبل از مداخله ، بعداز مداخله
نحوه اندازه گیری متغیر : قبل از مداخله ، بعداز مداخله
فاز کارآزمایی : در این مطالعه مصداق ندارد
حجم نمونه كل : 40
تصادفی سازی : اختصاص تصادفی به گروه های مداخله و کنترل
آزمایش کور : کور نشده است
دارو نما : ندارد
اختصاص گروه های مطالعه : موازی
سایر مشخصات طراحی مطالعه :
   
نام مرکز 1 : دانشگاه آزاد اسلامی واحد گچساران
فرد پاسخگو : علی خواجه لندی
کشور ایران
مشخصات کامل : گچساران
کهگیلویه و بویراحمد

   
نام تائيديه كميته هاي اخلاق 1 : دانشگاه آزاد اسلامی واحد گچساران
تاریخ تائید 1389-02-02
شماره مجوز 2433
مشخصات کامل : دانشگاه آزاد اسلامی واحد گچساران
گچساران
کهگیلویه و بویر احمد
ایران
7581756755
   
حمایت کنندگان مالی 1 : دانشگاه آزاد اسلامی واحد گچساران
نام فرد پاسخگو سید سامان موسویان
مشخصات کامل : دانشگاه آزاد اسلامی واحد گچساران
گچساران
کهگیلویه وبویراحمد
ایران

009897423330317


s.mousavian@iaug.ac.ir
   
فرد مسئول جوابگويي عمومي مطالعه علی خواجه لندی
نام سازمان دانشگاه آزاد اسلامی واحد گچساران
مدرک/سمت کارشناس ارشد.عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گچساران
مشخصات کامل : ایران - دانشگاه آزاد اسلامی واحد گچساران
گچساران
کهگیلویه و بویراحمد
ایران
00987423330317
00989171482667
alikhajehlandi@iaug.ac.ir
   
فرد مسئول علمي مطالعه امین محمدی دمیه
نام سازمان دانشگاه آزاد اسلامی واحد گچساران
مدرک علمی عضو هیت علمی دانشگاه آزاد اسلامی گچساران
مشخصات کامل : دانشگاه آزاد اسلامی واحد گچساران
گچساران
کهگیلویه و بوبراحمد
ایران
00987423330317
aminmohammadi@iaug.ac.ir
   
فرد مسئول بروز رساني اطلاعات علی خواجه لندی
مشخصات کامل : ایران
   
ثبت کننده این کارآزمایی : علی    خواجه لندی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد گچساران
دانشگاه آزاد اسلامی واحد گچساران
گچساران
کهگیلویه و بویراحمد
ايران،جمهوري اسلامي
تلفن :00987422230239
دورنگار: 00987722231208
alikhajehlandi@iaug.ac.ir